• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dienvidkurzemes novada domes 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 2022/18 "Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkurss iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.06.2022., Nr. 122 https://www.vestnesis.lv/op/2022/122.31

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/15

Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/8 "Krāslavas novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

28.06.2022., Nr. 122

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/18

Pieņemts: 26.05.2022.

OP numurs: 2022/122.31

2022/122.31
RĪKI

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/18

2022. gada 26. maijā

Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkurss iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai

Apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
26.05.2022. sēdes lēmumu Nr. 507 (prot. Nr. 8 18. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Dienvidkurzemes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) projektu finansējuma konkursa kārtību, kādā tiek iesniegti, vērtēti un finansiāli atbalstīti projektu pieteikumi pašvaldības projektu finansējuma konkursā iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai (turpmāk – projektu konkurss).

2. Projektu finansējuma konkursu izsludina un organizē pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļa.

3. Konkursā var piedalīties Dienvidkurzemes novada teritorijā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija.

4. Viens pretendents viena projektu konkursa ietvaros var iesniegt vienu projekta pieteikumu.

5. Projekts jārealizē pašvaldības teritorijā un ieguvējiem no projekta īstenošanas jābūt pašvaldības iedzīvotājiem.

6. Finanšu līdzekļi projektu konkursam plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā.

7. Viena projekta pieprasītā finansējuma apmērs projektu konkursā nedrīkst būt lielāks par 1000 EUR.

8. Projektu konkursa izsludināšana tiek veikta ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā, ņemot vērā pašvaldības gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apjomu. Ja gadskārtējā konkursa izsludināšanas kārtā netiek izlietoti visi pašvaldības budžetā paredzētie finanšu līdzekļi, var tikt izsludināts atkārtots uzsaukums.

9. Paziņojumu par projektu konkursa izsludināšanu publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.dkn.lv.

II. Projektu konkursa mērķi, uzdevumi un prioritātes

10. Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt pašvaldībai nozīmīgu projektu īstenošanu vides un sociālās dzīves sekmēšanai.

11. Projektu konkursa uzdevumi:

a. veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, atbalstot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes, idejas un pasākumus pašvaldības teritorijā;

b. veicināt vietējas nozīmes projektu realizēšanu pašvaldībā, tādējādi sakārtojot un uzlabojot pašvaldības iedzīvotāju dzīves vidi;

c. sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedrību;

d. iedrošināt iedzīvotājus īstenot pašu radītas idejas.

12. Projektu konkursā var tikt atbalstīti sabiedriskā labuma projekti jomās, kas ir svarīgas un aktuālas vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai.

13. Projektu konkursā tiek atbalstīti projekti sekojošās aktivitātēs:

a. vides sakārtošana un labiekārtošana;

b. sabiedriski kultūras, sporta un izglītojoši pasākumi.

III. Projekta īstenošanas nosacījumi

14. Projektu īstenošanas laiks: 1 (viens) gads no finansējuma līguma parakstīšanas brīža.

15. Attiecināmās izmaksas projektu konkursā:

a. materiālu izmaksas;

b. pakalpojumu izmaksas, t.sk. būvdarbu un ar tiem saistīto darbu izmaksas, projekta norises vietas nomas izmaksas un ekspertu izmaksas (lektori, pasniedzēji, mūziķi, mākslinieki, u.tml.), ja projekts saistīts ar sabiedrisku kultūras, sporta vai izglītojoša pasākuma organizēšanu;

c. aprīkojuma iegādes izmaksas.

d. brīvprātīgais darbs, kura vērtība tiek noteikta pēc valstī noteiktās minimālās stundu tarifu likmes.

16. Neattiecināmās izmaksas projektu konkursā:

a. administratīvās izmaksas, t.sk. organizācijas pamatdarbības nodrošināšana;

b. sakaru izdevumi;

c. bankas izdevumi (konta uzturēšana, pārskaitījumi u.c.);

d. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi;

e. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu dzēšana;

f. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tie ir atgūstami no valsts budžeta.

17. Pašvaldība pēc projekta finansēšanas līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā ieskaita projekta finansējumu 100 % apmērā pretendenta norādītajā bankas kontā.

18. Pretendents ir atbildīgs par projekta pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

19. Pretendentam ir tiesības pirms projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu, rakstiski informējot par to konkursa rīkotāju.

20. Pretendentam ir pienākums nodrošināt, ka vismaz 3 (trīs) gadus pēc projekta īstenošanas:

a. projekta rezultātā radītā infrastruktūra vai iegādātais inventārs tiks uzturēta par projekta iesniedzēja līdzekļiem un būs bez atlīdzības publiski pieejams;

b. pretendents pēc pašvaldības uzaicinājuma atbalstīs un bez atlīdzības piedalīsies tās rīkotajos pasākumos ar projektā radīto infrastruktūru vai iegādāto inventāru.

21. Pretendentam jānodrošina samazināta maksa vai īpašas atlaides pašvaldības iedzīvotājiem, ja projekta finansējums tiek izlietots apmācību, semināru, nometņu vai tml. rīkošanai.

IV. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

22. Projektu pieteikumi jāiesniedz:

a. personiski Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļā;

b. nosūtot pa pastu uz pašvaldības juridisko adresi ar norādi "Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursam iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai". Par pieteikuma iesniegšanas datumu tiek uzskatīts pasta zīmoga datums.

c. elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu projekta pieteikumu e-pastā pasts@dkn.lv, ar norādi: Pieteikums "Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursam iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai."

23. Projektu pieteikumu iesniedzot papīra formātā, pieteikums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda pretendenta kontaktinformācija – korespondences adrese, e-pasts, telefons, projekta pieteikumu iesniedzot elektroniski, pieteikums jāiesniedz elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, e-pastā jānorāda pretendenta kontaktinformācija – korespondences adrese, e-pasts, telefons.

24. Projektu iesniegšanas laiks: 3 (trīs) nedēļas no projektu konkursa izsludināšanas brīža;

25. Projektu pieteikumi jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā uz A4 formāta lapām, parakstītam un lappusēm sanumurētām. Ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formātā, pieteikuma visām lapām jābūt cauršūtām un vēlams projektu pieteikumu ieskenēt un iesūtīt arī elektronisko versiju, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@dkn.lv, ar norādi "Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursam iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai."

26. Projektu pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

a. projekta pieteikums "Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursam iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai" (Pielikums Nr. 1);

b. projekta tāme (Pielikums Nr. 2), kurā jānorāda visas projekta īstenošanas izmaksas;

c. cenu izpētes apkopojums (Pielikums Nr. 3), ja ir veikts, vai piegādātāja piedāvājums, vai izmaksu kalkulācija;

d. pēc vēlēšanās cita informācija, ko pretendents uzskata par svarīgu, – fotogrāfijas, skices u.c.;

e. rakstisks saskaņojums (brīvā formā) ar īpašnieku par vietas vai ēkas, kurā tiks veikts projekts, izmantošanu un publiskas pieejas nodrošināšanu uz 5 (pieciem) gadiem (ja projekta pieteikums to paredz);

f. ja projekta ietvaros tiek plānota teritorijas labiekārtošana, tad pretendentam jāsaņem Dienvidkurzemes novada Būvvaldes atzinums par projekta atbilstību Dienvidkurzemes novadu veidojošo pašvaldību Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

27. Konkursos iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz.

V. Projektu pieteikumu vērtēšana

28. Konkursiem iesniegtos projektu pieteikumus vērtē ar pašvaldības domes lēmumu apstiprināta Projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija).

29. Komisija pieteikumus vērtē, saskaņā ar pašvaldību veidojošo novadu spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem, pēc šādiem kritērijiem:

N.p.k. Kritērijs

punkti

A

projekta pieteikuma atbilstība projektu konkursa noteikumiem:
- projekta pieteikums atbilst konkursa noteikumiem un tā pielikumos ietvertajiem nosacījumam/-iem;

1

- projekta pieteikums neatbilst konkursa noteikumiem un tā pielikumos ietvertajiem nosacījumam/-iem.

Izslēdzošs kritērijs, pieteikums tālāk netiek vērtēts

B

projekta pieteikuma atbilstība noformēšanas prasībām:
- projekta pieteikums atbilst noteikumu 22., 23., 25., 26. punkta prasībām;

1

- projekta pieteikums neatbilst noteikumu 22., 23., 25., 26. punkta prasībām;

0

C

projekta pieteikuma radošais aspekts un jauninājums:
- projekta ideja ir jauninājums novadā;

2

- projekta ideja ir jauninājums apdzīvotajā vietā;

1

- projekta ideja nav jauninājums.

0

D

projekta nepieciešamības pamatojums:
- projekta nepieciešamība pamatota un argumentēta;

1

- projekta nepieciešamība vāji argumentēta.

0

E

projekta mērķauditorija un pieejamība:
- projekta rezultāts ir pieejams visiem novada iedzīvotājiem un viesiem;

2

- projekta rezultāts ir pieejams ierobežotam iedzīvotāju un viesu skaitam;

1

- projekta rezultāts ir pieejams noteiktai interešu grupai.

0

F

projekta ilgtspēja jeb ilgtermiņa ietekme:
- projekta pieteikuma veidlapā skaidri un precīzi aprakstīta projekta ilgtspēja jeb ilgtermiņa ietekme (tai skaitā projekta rezultātā radītās infrastruktūras vai iegādātā inventāra uzturēšana vismaz 3 (trīs) gadus pēc projekta īstenošanas, ja attiecināms);

2

- projekta pieteikuma veidlapā nav skaidri un precīzi aprakstīta projekta ilgtspēja jeb ilgtermiņa ietekme (tai skaitā projekta rezultātā radītās infrastruktūras vai iegādātā inventāra uzturēšana vismaz 3 (trīs) gadus pēc projekta īstenošanas;

0

G

finansēšanai nepieciešamie līdzekļi un to pamatotība:
- veikta cenu aptauja (vismaz divi piedāvājumi) (Pielikums Nr. 3);

2

- pievienots piegādātāja piedāvājums vai izmaksu kalkulācija (gadījumā, ja projektu plānots realizēt pašu spēkiem);

1

- nav pievienoti izmaksu pamatojoši dokumenti.

0

H

projektā paredzēts pašu līdzfinansējums:
- ≥10 % apmērā no kopējām projekta izmaksām;

2

- < 10 % apmērā no kopējām projekta izmaksām;

1

- nav paredzēts līdzfinansējums.

0

I

projekta aktivitātēs paredzēts iesaistīt:
- bērnus, jauniešus vai ģimenes ar bērniem;

1

- projekta aktivitātēs nav paredzēts iesaistīt bērnus, jauniešus vai ģimenes ar bērniem.

0

J

projekta aktivitātēs paredzēts iesaistīt:
- sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

1

- projekta aktivitātēs nav paredzēts iesaistīt sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

0

30. Komisija vērtē projektu pieteikumus pēc noteikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, noraida noteikumu prasībām neatbilstošos pieteikumus un nosaka atbalstāmos projektus. Projektu pieteikuma vērtējumu aprēķina pēc formulas:

Vērtējums = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J

kur A; B; C; D; E; F; G; H; I; J - atbilstošajā kritērijā piešķirto punktu skaits.

31. Ja pēc projektu izvērtēšanas, projektiem ir līdzvērtīgs punktu skaits, tad prioritāri tiek atbalstīts projekta pieteikums ar mazāku pieprasīto finansējumu pašvaldības.

32. Komisijai ir pienākums noraidīt projekta pieteikumu, ja pretendents līdz projekta pieteikuma iesniegšanas brīdim nav nokārtojis saistības attiecībā pret pašvaldību par iepriekšējos projektu konkursos piešķirto finansējumu.

33. Projekta pieteikuma noraidīšanas gadījumā, komisijai ir pienākums informēt pretendentu, norādot projekta pieteikuma noraidīšanas iemeslu.

34. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē vai papildina informāciju projekta pieteikumā, ja tas nepieciešams vērtēšanai un salīdzināšanai. Pretendentam precizētā vai papildinātā informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no informācijas pieprasījuma saņemšanas dienas. Pēc informācijas saņemšanas, komisija projekta pieteikumu izskata atkārtoti.

35. Pretendentam nav tiesības piedalīties projektu izvērtēšanas komisijas sēdē.

36. Par projektu konkursa rezultātiem visi pretendenti tiek rakstiski informēti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas, nosūtot informāciju uz projektu pieteikumā norādīto e-pasta adresi, pievienojot sagatavoto vērtēšanas komisijas sēdes protokola izrakstu ar pieņemto lēmumu par pretendenta iesniegto projekta pieteikumu.

37. Informācija par atbalstītajiem projektu pieteikumiem un to īstenošanai piešķirto finansējumu tiek publicēta pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.dkn.lv.

38. Pozitīva komisijas lēmuma gadījumā par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai, pašvaldība ar pretendentu slēdz projekta finansēšanas līgumu (Pielikums Nr. 4).

VI. Projekta darbības kontrole

39. Pretendents 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa pašvaldībā iesniedz:

a. atskaiti par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem (Pielikums Nr. 5);

b. finanšu atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu (Pielikums Nr. 6);

40. Pašvaldībai ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt projekta:

a. aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas projekta īstenošanas laikā;

b. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi.

41. Ja pretendents nespēj norādītajā laikā realizēt projektu, drīkst lūgt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. Par to rakstiski iesnieguma veidā informējot 2 (divas) nedēļas iepriekš pirms noliktā projekta īstenošanas laika.

42. Ja projekts netiek īstenots vispār, tiek īstenots daļēji vai netiek izmantota visa piešķirtā finansējuma summa, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas jāveic saņemtā finansējuma atmaksa. Šādā gadījumā noteikumu 39. punkta a. vai b. apakšpunktos minētajai dokumentācijai pievieno bankas apstiprinātu maksājumu uzdevumu, kas apliecina saņemtā finansējuma atmaksu.

43. Izvērtējot projekta finanšu atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu (Pielikums Nr. 6) tiek konstatēts, ka pretendents nav izlietojis visu piešķirto finansējuma summu, pretendentam ir pienākums pēc pašvaldības paziņojuma 10 (desmit) darba dienu laikā atmaksāt neizlietoto finansējuma summu. Pretendentam minētajā termiņā pašvaldībai ir jāiesniedz bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu, kas apliecina saņemtā finansējuma atmaksu.

44. Pretendentam ir pienākums atmaksāt saņemto finansējumu vai tā daļu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pašvaldības paziņojuma, ja:

a. apsekojot projekta realizācijas vietu tiek konstatēts, ka netiek nodrošināta noteikumu 20. punkta a. apakšpunkta izpilde;

b. netiek pildīta līguma 20. punkta b. apakšpunkta prasība.

VII. Noslēguma jautājumi

45. Komisijas pieņemto negatīvo lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domē.

46. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

47. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta sestajā daļā noteiktā kārtībā.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Priedols

 

Pielikums Nr. 1
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/18

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA
"Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkurss
iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai"

 

projekta nosaukums

Vispārējā informācija

Pilns pretendenta nosaukums  
Pretendenta statuss   biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija
  komersants
  saimnieciskās darbības veicējs

Juridiskā adrese

 

Faktiskā adrese

 

Reģ. Nr.

 
Bankas rekvizīti (banka, konta numurs)  
Projekta vadītāja vārds, uzvārds  

Tālrunis

 

E-pasta adrese

 

Mājaslapa (ja ir)

 
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, paraksts  

Informācija par projektu

Projekta īstenošanas laiks no ____.g.____.___________ līdz ____.g.____.___________
Projekta īstenošanas vieta* (norādīt īstenošanas vietas adresi vai nosaukumu, kadastra nr.)  
Projekta kopējās izmaksas EUR
Pieprasītais finansējums EUR % (no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām)

* ja projekta īstenošanas vieta nav pretendenta īpašumā vai nomā, tad iesniegt apliecinājumu, ka īpašnieks piekrīt projekta realizācijai norādītajā īpašumā.

Projekta nepieciešamības pamatojums

1. Īss projekta apraksts (esošā situācija, problēmas, iespējamie risinājumi).
2. Projekta mērķis.
3. Projekta aktualitāte un nozīmīgums Dienvidkurzemes novada vides un sabiedrības dzīves kvalitātes veicināšanā
4. Projekta radošais aspekts un jauninājums (pamatot projekta jauninājumu novadā vai apdzīvotajā vietā).
5. Projekta mērķauditorija un tā pieejamība (norādīt vai projekts ir brīvi pieejams un kādām vecuma grupām paredzēts).
6. Projekta ilgtspēja (kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana un saglabāšana pēc projekta īstenošanas).
7. Pasākuma norises/projekta aktivitāšu apraksts, kas raksturo projektu un līdzekļu pieprasījumu.
8. Projekta dalībnieki un partneri (ja tādi tiek piesaistīti).
9. Sasaiste ar Dienvidkurzemes novadu veidojošo novadu spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem.

Paraksts

Vārds, uzvārds  
Amats:  
Paraksts:  
Vieta:  
Datums:  
   
Projekta vadītāja vārds, uzvārds  
Paraksts:  

 

Pielikums Nr. 2
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/18

PROJEKTA TĀME

Nr.p.k

Izdevumu pozīcija, mērķis

Kopējā summa
(EUR)

Pašu finansējums vai cits finansējums

Pieprasītais finansējums no Dienvidkurzemes novada pašvaldības (EUR)

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

KOPĀ (t.sk. visi nodokļi)

0

0

0

 

KOPĀ (%)

100 %

%

%

         
Pretendents          
 

paraksts

 

atšifrējums

 

datums

 

Pielikums Nr. 3
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/18

CENU IZPĒTES APKOPOJUMS

Pasūtītāja nosaukums:

Cenu izpētes mērķis:

(kāpēc tiek veikta cenu izpēte)

Preču grupa:

(norāda kam tiek veikta cenu izpēte)

Informācija par piedāvājumiem

Piegādātāja nosaukums

1.".................."

2. ".................."

Piedāvājuma cena

(Cena EUR ar PVN)

   
Citi piedāvājumu vērtēšanas kritēriji/ kritēriju īpatsvars/ kritēriju vērtējuma kopsumma

(ja visizdevīgākais piedāvājums nav ar zemāko cenu)

   
Piezīmes

(norāda piedāvājuma veidu – piemēram, vēstule, interneta mājaslapa, buklets u.tml.)

   
Izvēlētais piegādātājs

(apraksta, kurš no diviem piedāvājumiem izvēlēts)

 
Pamatojums piedāvājuma izvēlei

(kāpēc tieši šis piedāvātājs)

 

Pielikumā 2 (divi) piedāvājumi

(jāpievieno abi piedāvājumi)

Datums:

Projekta vadītāja paraksts: ___________________

UZMANĪBU! Cenu piedāvājums tiks uzskatīts par derīgu, ja tas tiks iesniegts vienā no sekojošiem veidiem:

1) cenu piedāvājums ar pamatojošu e-pasta saraksti (izdrukas no e-pasta);

2) cenu piedāvājums, kurš apliecināts ar cenas piedāvātāja parakstu;

3) pasākumiem cenu piedāvājuma vietā jāiesniedz fizisku vai juridisku personu parakstīts apliecinājums (var būt arī izdrukāta e-pasta vēstule) par dalību konkrētajā pasākumā un konkrētu aktivitāšu izpildi.

 

Pielikums Nr. 4
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.2022/18

Projekta finansēšanas līgums Nr._____

Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā

20__. gada __._____________

Dienvidkurzemes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000058625, juridiskā adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, (turpmāk – pašvaldība), tās priekšsēdētāja Aivara PRIEDOLA personā, kurš darbojas uz likuma Par pašvaldībām pamata, no vienas puses un

____________________, reģ. Nr. ___________________, juridiskā adrese: ____________________ (turpmāk – finansējuma saņēmējs), tās ____________ ______________ _______________ personā,

saskaņā ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursa saistošajiem noteikumiem (turpmāk – noteikumi), noslēdz šo līgumu un vienojas par sekojošo:

1. Pašvaldība, pamatojoties uz projektu vērtēšanas komisijas lēmumu, apņemas izmaksāt finansējuma saņēmējam piešķirto naudas summu EUR _______ (___________ euro), kas nav jāatmaksā pašvaldībai, ja tiek izpildītas visas šajā līgumā noteiktās saistības.

2. Šī finansējuma mērķis ir projekta _______________ (turpmāk – projekts) realizācija.

3. Projekta īstenošanas termiņi:

3.1. ____________________ (projekta īstenošanas sākuma termiņš);

3.2. ____________________ (projekta īstenošanas beigu termiņš).

4. Pašvaldība apņemas līgumā noteikto naudas summu ieskaitīt finansējuma saņēmēja norādītajā bankas kontā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no šī līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

5. Finansējuma saņēmējs apņemas:

5.1. īstenot projektu saskaņā ar pašvaldībai iesniegto projekta pieteikumu;

5.2. izlietot piešķirto finansējumu tikai projekta īstenošanai un pēc apstiprinātās tāmes;

5.3. realizēt projektu atbilstoši šī līguma 3. punktā noteiktajiem termiņiem;

5.4. īstenot projektu atbilstoši izdevumu tāmē paredzētajam finansējuma izlietojumam; pieļaujamas izmaiņas starp apstiprinātās tāmes izdevumu pozīcijām, nepalielinot kopējo projekta izmaksu summu;

5.5. 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa iesniegt Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļā dokumentāciju, kas apstiprina piešķirtā finansējuma vai līdzfinansējuma izlietojumu, (jāpievieno visi maksājuma dokumenti – čeki/rēķini/pavadzīmes/maksājuma uzdevumi/pieņemšanas-nodošanas akti, uz kuriem jābūt norādītiem finansējuma saņēmēja rekvizītiem un grāmatojumiem) un saturisko atskaiti par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem atbilstoši noteikumu 39. punktam;

5.6. atmaksāt saņemto finansējumu vai tā daļu 10 (desmit) darba dienu laikā, ja projekts netiek īstenots, tiek īstenots tikai daļēji vai netiek izmantots viss piešķirtais finansējums. Projekta dokumentācijai, kas apstiprina piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievieno bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu, kas apliecina saņemtā finansējuma atmaksu;

5.7. atmaksāt saņemto finansējumu vai tā daļu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Dienvidkurzemes novada pašvaldības paziņojuma, ja izvērtējot projekta finanšu atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu tiek konstatēts, ka finansējuma saņēmējs nav izlietojis visu piešķirto finansējuma summu. Finansējuma saņēmējam minētajā termiņā Dienvidkurzemes novada pašvaldībai ir jāiesniedz bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu, kas apliecina saņemtā finansējuma atmaksu.

5.8. nodrošināt, ka vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas projekta rezultātā radītā infrastruktūra vai iegādātais inventārs būs bez atlīdzības publiski pieejams;

5.9. nodrošināt, ka vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas, saņemot Dienvidkurzemes novada pašvaldības uzaicinājumu, atbalstīs un bez atlīdzības piedalīsies tās rīkotajos pasākumos ar projektā radīto infrastruktūra vai iegādāto inventāru.

5.10. atmaksāt saņemto finansējumu vai tā daļu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Dienvidkurzemes novada pašvaldības paziņojuma, ja:

5.10.1. apsekojot projekta realizācijas vietu, tiek konstatēts, ka netiek nodrošināta līguma 5.8. punkta izpilde;

5.10.2. netiek pildīta līguma 5.9. punkta prasība.

6. Pašvaldībai ir tiesības veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas projekta īstenošanas laikā un finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi.

7. Visi līguma grozījumi un papildinājumi ir saistoši abām pusēm, ja sastādīti rakstveidā un ir pušu parakstīti.

8. Visas domstarpības puses risina savstarpējā pārrunu ceļā, bet nesaskaņu gadījumā LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

9. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros – katrs ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

Pašvaldība

 

Finansējuma saņēmējs

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000058625

Adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

Banka: A/S SEB banka

Konts: LV73UNLA0050014272020

 

   

A. Priedols

   

 

Pielikums Nr. 5
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/18

Atskaite par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem

 

projekta nosaukums

 
Finansējuma saņēmēja

Nosaukums,

reģ. Nr.

adrese

 
Projekta finansēšanas līguma Nr. un datums  
Piešķirtā finansējuma summa (EUR)  
Atskaites iesniegšanas datums  
   

Projekta īstenošana un rezultāti, secinājumi

Atziņas (kādas atziņas gūtas, īstenojot projektu), ierosinājumi turpmākiem projektu konkursiem

Projekta īstenošanu atspoguļojoši un rezultātus apliecinoši materiāli (saraksts, attēli)

Paraksts

Vārds, uzvārds  
Amats:  
Paraksts:  
Vieta:  
Datums:  
   
Projekta vadītāja vārds, uzvārds  
Paraksts:  

 

Pielikums Nr. 6
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/18

FINANŠU ATSKAITE PAR PIEŠĶIRTĀ FINANSĒJUMA IZLIETOŠANU

 

Projekta nosaukums

     
 

Līguma Nr. un datums

 
 

Finansējuma saņēmējs

 
 

Piešķirtais finansējums (EUR)

 
         

Nr.p.k.

Maksājuma mērķis un dokumenta datums

Maksājuma saņēmējs, apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs

Tāmē apstiprinātā summa (EUR)

Faktiski izlietotā summa (EUR)

         
         
         
         
         
         
         
 

KOPĀ (t.sk. visi nodokļi)

 

0

0

         
Izlietoti piešķirtie līdzekļi   EUR apmērā
Finansējuma saņēmēja paraksttiesīgā persona          
 

paraksts

 

atšifrējums

 

datums

Pielikumā:      
 

dokumenti vai to kopijas

   

 

Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/18 "Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkurss iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome ne vēlāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 3. pantam pašvaldība savas funkcijas pilda, ievērojot attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Lai pilnvērtīgāk nodrošinātu savu funkciju īstenošanu, piemēram, likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2., 4., 5. un 6. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), gādāt par iedzīvotāju izglītību, t. sk. organizatoriska un finansiāla palīdzība izglītības iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c., kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu –, pašvaldība ir ieinteresēta sadarboties ar privātpersonām, pasākumu un projektu organizatoriem. Turklāt, viens no instrumentiem, kā var motivēt privātpersonas līdzdalībai pašvaldības procesos, ir finansiāla atbalsta sniegšana.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursa kārtību, kādā tiek iesniegti, vērtēti un finansiāli atbalstīti projektu pieteikumi pašvaldības projektu finansējuma konkursā iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai. Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt pašvaldībai nozīmīgu projektu īstenošanu vides un sociālās dzīves sekmēšanai (vides sakārtošana, labiekārtošana un sabiedriski kultūras, sporta un izglītojoši pasākumi).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Finanšu līdzekļi ieplānoti Dienvidkurzemes novada Attīstības un uzņēmējdarbības daļas ikgadējā budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projektam nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi izskatīti un apstiprināti Dienvidkurzemes novada domes sēdē.

Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Dienvidkurzemes novada pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā "Dienvidkurzeme" un pašvaldības tīmekļa vietnē – www.dkn.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!