• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Saeima
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Saeimas pieņemtos un Valsts prezidenta izsludinātos likumus. Likumi stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Saeimas pieņemtos vispārējas nozīmes lēmumus. Lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī;
  • Saeimas sēžu stenogrammas un rakstveidā sniegtās atbildes uz deputātu jautājumiem;
  • Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumus.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2022. gada 9. jūnija Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.06.2022., Nr. 115 https://www.vestnesis.lv/op/2022/115.1

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likums

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā

Vēl šajā numurā

15.06.2022., Nr. 115

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 09.06.2022.

OP numurs: 2022/115.1

2022/115.1
RĪKI

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) atklātas projektu iesniegumu atlases nolikums — dokumentu kopums, kurā ietverta informācija par projektu iesniegumu iesniegšanu, atklātu projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, projekta līguma projekts un cita ar atklātu projektu iesniegumu atlasi saistīta informācija;

2) attiecināmais valsts budžeta līdzfinansējums — valsts budžeta finansējuma daļa, kas tiek plānota papildus Eiropas Savienības fondu finansējumam projekta attiecināmo izdevumu segšanai;

3) finansējuma saņēmējs — atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija regulas (ES) 2021/1147, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (turpmāk — Regula Nr. 2021/1147) 24. pantam, Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija regulas (ES) 2021/1148, ar ko izveido finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, kurš ir daļa no Integrētās robežu pārvaldības fonda (turpmāk — Regula Nr. 2021/1148) 20. pantam un Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija regulas (ES) 2021/1149 par Iekšējās drošības fonda izveidi (turpmāk — Regula Nr. 2021/1149) 19. pantam:

a) tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde, kuras projekta iesniegums ir apstiprināts šajā likumā noteiktajā kārtībā,

b) Latvijas Republikā atbilstoši normatīvajiem aktiem reģistrēta privāto tiesību juridiskā persona vai personu apvienība (turpmāk — juridiskā persona), kuras projekta iesniegums ir apstiprināts šajā likumā noteiktajā kārtībā,

c) starptautiska organizācija, kura atbilst fonda mērķiem (turpmāk — starptautiska organizācija) un kuras projekta iesniegums ir apstiprināts šajā likumā noteiktajā kārtībā;

4) fondi — Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (2021.—2027. gada plānošanas periodam), kas izveidots saskaņā ar Regulu Nr. 2021/1147, Iekšējās drošības fonds (2021.—2027. gada plānošanas periodam), kas izveidots saskaņā ar Regulu Nr. 2021/1149, un Finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzu politikai (2021.—2027. gada plānošanas periodam), kas izveidots saskaņā ar Regulu Nr. 2021/1148;

5) fonda ziņojums — fonda programmas snieguma gada ziņojums, kā arī cits ar fonda ieviešanu saistīts ziņojums;

6) plānošanas dokumenti — fonda nacionālā programma un tās īstenošanas plāns;

7) projekta iesniegums — veidlapa un tās pielikumi, ko aizpilda un iesniedz projekta iesniedzējs, lai pretendētu uz projektam nepieciešamo fonda finansējumu;

8) projekta lieta — projekta iesniegums, projekta iesnieguma vērtēšanas dokumenti, civiltiesisks līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu un citi ar projektu saistītie dokumenti;

9) projekta līgums — civiltiesisks līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, ko vadošā iestāde vai šā likuma 9. panta pirmajā daļā minētā iestāde (turpmāk — deleģētā iestāde) slēdz ar finansējuma saņēmēju;

10) projekts — projekta iesniegums, kas atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un ko apstiprinājusi vadošā iestāde vai deleģētā iestāde;

11) projektu iesniegumu atlase — process no dienas, kad nosūtīts paziņojums par atklātas projektu iesniegumu atlases izsludināšanu vai uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei, līdz brīdim, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu vai atzinums par lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

12) projektu iesniegumu atlases metodika — dokuments, kurā ietverts apraksts par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju veidiem, to izstrādi, projektu iesniegumu vērtēšanas principiem un atlases principiem;

13) projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji — nosacījumi, saskaņā ar kuriem vērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par tā apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

14) projektu iesniegumu vērtēšanas komisija — koleģiāla institūcija, kuru izveido vadošā iestāde vai deleģētā iestāde projektu iesniegumu vērtēšanai.

2. pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu fondu ieviešanu Latvijā.

3. pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, nosacījumus finansējuma piešķiršanai, fondu vadībā iesaistīto institūciju lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī strīdu risināšanas kārtību.

4. pants. Fondu vadība

Fondu vadība ir nepieciešamo plānošanas dokumentu sagatavošana, saskaņošana un apstiprināšana, fondu pārvaldības un kontroles sistēmas izveide, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde, projektu iesniegumu atlase, projektu līgumu slēgšana, projektu kontrole, revīzija, uzraudzība un izvērtēšana, projektu ietvaros veikto izdevumu apstiprināšana, pārskatu sagatavošana un iesniegšana Eiropas Komisijai, fondu vadības informācijas sistēmas izstrāde un uzturēšana.

5. pants. Tiesības saņemt Eiropas Savienības fondu finansējumu

Projekta iesnieguma iesniegšana saskaņā ar šo likumu nerada fondu vadībā iesaistītajai institūcijai pienākumu piešķirt projekta iesniedzējam finansējumu projekta īstenošanai.

6. pants. Horizontālais princips

Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk — Regula Nr. 2021/1060) 9. pantā minēto horizontālo principu koordināciju atbildīgās institūcijas, to tiesības un pienākumus nosaka Ministru kabinets.

II nodaļa
Fondu vadības un projektu īstenošanas nodrošināšana

7. pants. Fondu vadībā iesaistītās institūcijas

(1) Fondu vadību nodrošina:

1) vadošā iestāde;

2) deleģētā iestāde;

3) revīzijas iestāde;

4) uzraudzības komiteja.

(2) Lai sasniegtu šā likuma mērķi, fondu vadībā iesaistītās institūcijas izstrādā metodiskos materiālus un sadarbojas ar citām institūcijām Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Lai efektīvi pildītu šā likuma 9. panta otrajā daļā un 10. panta otrajā daļā minētos pienākumus, vadošā iestāde, deleģētā iestāde un revīzijas iestāde var slēgt starpresoru vienošanos.

8. pants. Vadošā iestāde, tās pienākumi un tiesības

(1) Atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 71. panta 1. punktam noteiktās vadošās iestādes funkcijas pilda Iekšlietu ministrija.

(2) Vadošajai iestādei ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt efektīvu fondu vadību;

2) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 16. pantu izveidot fondu programmas snieguma satvaru;

3) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 21. panta 1. un 2. punktu nodrošināt fondu programmas izstrādi un iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā;

4) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 38. panta 1. punktu izveidot uzraudzības komiteju;

5) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 41. panta 1. un 2. punktu organizēt fondu programmas snieguma izskatīšanas sanāksmes;

6) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 42. pantu elektroniski nosūtīt Eiropas Komisijai kumulatīvos datus un publicēt tos šīs daļas 8. punktā minētajā tīmekļvietnē;

7) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 44. pantu izstrādāt izvērtēšanas plānu un izvērtēt fondu programmu;

8) veikt Regulas Nr. 2021/1060 49. pantā noteiktos pienākumus, tostarp saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 49. panta 1. punktu nodrošināt tīmekļvietnes izveidi;

9) atbilstoši kompetencei izstrādāt Regulas Nr. 2021/1060 69. panta 6. punktā minētās procedūras;

10) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 69. panta 8. punktu nodrošināt elektronisko datu apmaiņas informācijas sistēmas darbību;

11) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 69. panta 9. punktu nodrošināt regulāru fondu datu ievadi Eiropas Komisijas izveidotajā elektronisko datu apmaiņas informācijas sistēmā;

12) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 69. panta 10. punktu iesniegt prognozes attiecībā uz summām, par kurām kārtējā un nākamajā kalendāra gadā tiks iesniegts fonda maksājuma pieteikums;

13) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 69. panta 11. punktu izstrādāt fondu pārvaldības un kontroles sistēmas aprakstu un iesniegt to revīzijas iestādei;

14) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 69. panta 12. punktu ziņot par fondu darbības pārkāpumiem;

15) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 72. panta 1. punkta "d" apakšpunktu veikt deleģētās iestādes funkciju izpildes pārraudzību;

16) nodrošināt fondu tehniskās palīdzības vadību un tās efektivitāti;

17) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 72. panta 1. punkta "a" apakšpunktu izstrādāt projektu iesniegumu atlases metodiku un, pamatojoties uz Regulas Nr. 2021/1060 40. panta 2. punkta "a" apakšpunktu, iesniegt to apstiprināšanai uzraudzības komitejā;

18) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 72. panta 1. punkta "b" apakšpunktu izstrādāt fondu krāpšanas novēršanas un korupcijas apkarošanas stratēģiju;

19) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 72. panta 3. punktu īstenot fondu grāmatvedības funkciju;

20) izstrādāt un apstiprināt projekta iesnieguma veidlapu un tās pielikumus;

21) nodrošināt projektu iesniegumu atlasi;

22) konsultēt projektu iesniegumu iesniedzējus par projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu;

23) slēgt projekta līgumu ar finansējuma saņēmēju;

24) konsultēt finansējuma saņēmējus par projektu īstenošanu;

25) nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli;

26) veikt projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudi, kā arī nodrošināt projektu ietvaros veikto izdevumu attiecināmības pārbaudi;

27) nodrošināt saziņu ar Eiropas Komisiju par fondu ieviešanas jautājumiem;

28) izstrādāt procedūras vadošās iestādes pienākumu izpildei;

29) veikt citus šajā likumā noteiktos pienākumus.

(3) Vadošajai iestādei ir šādas tiesības:

1) pieprasīt un saņemt no citām fondu vadībā iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmējiem informāciju, kas nepieciešama tās pienākumu izpildei;

2) pieprasīt un saņemt tiešu pieeju valsts informācijas sistēmās iekļautajiem datiem tādā apjomā, kāds nepieciešams tās pienākumu izpildei;

3) uz laiku apturēt projekta ietvaros veikto izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai.

(4) Ievērojot Regulas Nr. 2021/1060 71. panta 4. punktu, Iekšlietu ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā vadošā iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām.

9. pants. Deleģētā iestāde, tās pienākumi un tiesības

(1) Atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 71. panta 3. punktam noteiktās deleģētās iestādes funkcijas Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda mērķa — trešo valstu valstspiederīgo integrācija — īstenošanai pilda Kultūras ministrija.

(2) Deleģētajai iestādei ir šādi pienākumi:

1) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 16. pantu izveidot fonda programmas snieguma satvaru;

2) piedalīties Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda nacionālās programmas izstrādē;

3) veikt Regulas Nr. 2021/1060 49. pantā noteiktos pienākumus, tostarp saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 49. panta 1. punktu nodrošināt tīmekļvietnes izveidi;

4) publicēt Eiropas Komisijai elektroniski nosūtītos kumulatīvos datus šīs daļas 3. punktā minētajā tīmekļvietnē;

5) atbilstoši kompetencei izstrādāt Regulas Nr. 2021/1060 69. panta 6. punktā minētās procedūras;

6) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 69. panta 8. punktu nodrošināt datu ievadi elektronisko datu apmaiņas informācijas sistēmā;

7) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 69. panta 9. punktu nodrošināt regulāru Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda datu ievadi Eiropas Komisijas elektronisko datu apmaiņas informācijas sistēmā;

8) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 69. panta 12. punktu ziņot par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda darbības pārkāpumiem;

9) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 69. panta 11. punktu izstrādāt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda pārvaldības un kontroles sistēmas aprakstu un iesniegt to revīzijas iestādei;

10) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 72. panta 1. punkta "a" apakšpunktu izstrādāt projektu iesniegumu atlases metodiku un, pamatojoties uz Regulas Nr. 2021/1060 40. panta 2. punkta "a" apakšpunktu, iesniegt to apstiprināšanai uzraudzības komitejā;

11) izstrādāt un apstiprināt projekta iesnieguma veidlapu un tās pielikumus;

12) nodrošināt projektu iesniegumu atlasi;

13) konsultēt projektu iesniegumu iesniedzējus par projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu;

14) slēgt projekta līgumu ar finansējuma saņēmēju;

15) konsultēt finansējuma saņēmējus par projektu īstenošanu;

16) nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli;

17) veikt projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudi, kā arī nodrošināt projektu ietvaros veikto izdevumu attiecināmības pārbaudi;

18) izstrādāt procedūras deleģētās iestādes pienākumu pildīšanai.

(3) Deleģētajai iestādei ir šādas tiesības:

1) pieprasīt un saņemt no citām Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda vadībā iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama tās pienākumu izpildei;

2) pieprasīt un saņemt tiešu pieeju valsts informācijas sistēmās iekļautajiem datiem tādā apjomā, kāds nepieciešams tās pienākumu izpildei.

(4) Deleģētā iestāde, pildot tai noteiktos pienākumus, atrodas iekšlietu ministra funkcionālā padotībā, ko īsteno pakļautības formā. Iekšlietu ministrs pakļautību īsteno ar pilnvarotās amatpersonas (vadošās iestādes vadītāja) starpniecību.

(5) Atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 71. panta 4. punktam Kultūras ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā deleģētā iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām.

10. pants. Revīzijas iestāde, tās pienākumi un tiesības

(1) Atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 71. panta 1. punktam noteiktās revīzijas iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrija.

(2) Revīzijas iestādei ir šādi pienākumi:

1) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 77. panta 1. punktu veikt sistēmas revīzijas, darbību revīzijas un pārskatu revīzijas;

2) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 77. panta 3. un 5. punktu sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai gada revīzijas atzinumu, gada kontroles ziņojumu un sistēmas revīzijas ziņojumus;

3) saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 78. panta 1. punktu sagatavot stratēģiju sistēmas revīzijai un darbību revīzijai.

(3) Revīzijas iestādei ir šādas tiesības:

1) pieprasīt un saņemt no citām fondu vadībā iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmējiem informāciju, kas nepieciešama tās pienākumu izpildei;

2) pieprasīt un saņemt tiešu pieeju valsts informācijas sistēmās iekļautajiem datiem tādā apjomā, kāds nepieciešams tās pienākumu izpildei.

(4) Ievērojot Regulas Nr. 2021/1060 71. panta 4. punktu, Finanšu ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā revīzijas iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām, tai skaitā no funkcijām, kuras tā pilda kā finansējuma saņēmējs.

11. pants. Uzraudzības komiteja un tās sastāvs

(1) Uzraudzības komitejas sastāvu apstiprina vadošā iestāde, ievērojot Regulas Nr. 2021/1060 39. panta nosacījumus.

(2) Uzraudzības komiteja veic Regulas Nr. 2021/1060 40. pantā noteiktos pienākumus.

(3) Uzraudzības komitejas vadītājs ir vadošās iestādes vadītājs.

(4) Atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 39. panta 1. punktam uzraudzības komitejas locekļu sarakstu publicē šā likuma 8. panta otrās daļas 8. punktā minētajā tīmekļvietnē.

(5) Vadošā iestāde nodrošina uzraudzības komitejas sekretariāta funkciju izpildi.

(6) Uzraudzības komiteja atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 38. panta 2. punktam pieņem komitejas reglamentu.

12. pants. Finansējuma saņēmēja pienākumi un tiesības

(1) Finansējuma saņēmējam ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt projekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un projekta līgumu;

2) nodrošināt atsevišķu analītisku grāmatvedības uzskaiti par katra projekta izdevumiem vai atbilstošu uzskaites kodu sistēmu attiecībā uz visiem ar projektu saistītajiem darījumiem;

3) sniegt pārskatus un informāciju par projekta īstenošanu un nodrošināt Eiropas Komisijas un fondu vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjiem pieeju visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem un grāmatvedības sistēmai, kā arī attiecīgā projekta īstenošanas vietai;

4) nodrošināt, lai projektam piešķirtais finansējums tiktu izlietots saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus;

5) nodrošināt, lai projekta ietvaros veiktie izdevumi ir tieši saistīti ar projekta mērķu sasniegšanu un atbilst projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma izmantošanas nosacījumiem;

6) nekavējoties informēt vadošo iestādi vai deleģēto iestādi par jebkurām izmaiņām un apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt projekta īstenošanu;

7) nodrošināt projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, kā arī revīzijas liecību saglabāšanu, ievērojot projekta līgumā noteiktos nosacījumus un termiņus;

8) attiecībā uz īstenotajiem projektiem nodrošināt ieguldījumu izvērtēšanai nepieciešamo datu un informācijas uzkrāšanu.

(2) Finansējuma saņēmējam ir šādas tiesības:

1) saņemt finansējumu, ja projekts tiek īstenots saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un projekta līgumu;

2) piesaistīt un īstenot projektu kopā ar sadarbības partneri, ievērojot nosacījumus, kas noteikti saskaņā ar šā likuma 13. panta 1. punktu;

3) saņemt projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju no fondu vadībā iesaistītajām institūcijām.

13. pants. Ministru kabineta kompetence fondu vadības nodrošināšanā

Lai nodrošinātu fondu vadību, Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina fondu ieviešanu, tai skaitā plānošanas dokumentu izstrādi, projektu iesniegumu atlasi, projektu iesniegumu atlases nolikuma saturu, kārtību, kādā izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus un to piemērošanas metodiku, prasības projektu iesniedzējiem, kārtību, kādā izvērtē projekta iesnieguma atbilstību šā likuma 15. pantā minētajiem projektu iesniegumu noraidīšanas nosacījumiem, projekta līguma saturu un tā slēgšanas kārtību, kā arī projekta sadarbības partneru piesaistes nosacījumus;

2) prasības fondu pārvaldības un kontroles sistēmas izveidošanai;

3) fondu tehniskās palīdzības īstenošanas kārtību;

4) kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus projektu īstenošanai un veic ar to saistītos maksājumus, kā arī projektu finansēšanas nosacījumus un kārtību;

5) fondu projektu izmaksu attiecināmības nosacījumus;

6) kārtību, kādā ziņo par fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām;

7) kārtību, kādā noraksta, ietur vai atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus;

8) fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtību;

9) kārtību, kādā sagatavo, apstiprina un iesniedz fondu ziņojumus Eiropas Komisijai;

10) vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

11) kārtību, kādā publisko informāciju par projektiem un nodrošina fondu publicitātes, saziņas un vizuālās identitātes prasību ievērošanu;

12) Eiropas Komisijas elektronisko datu apmaiņas informācijas sistēmas izmantošanas kārtību;

13) kārtību, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas fondu vadībā;

14) kārtību, kādā fondu vadībā iesaistītās institūcijas un finansējuma saņēmēji izmanto elektronisko datu apmaiņas informācijas sistēmu;

15) kārtību, kādā vadošā iestāde veic deleģētajai iestādei nodoto funkciju izpildes uzraudzību.

III nodaļa
Projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

14. pants. Projektu iesniegumu atlase

(1) Projektu iesniegumu atlase var būt:

1) atklāta — ja starp projektu iesniegumu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga konkurence par projekta iesnieguma apstiprināšanu un fondu finansējuma piešķiršanu;

2) ierobežota — ja iepriekš ir zināms noteikts projektu iesniedzēju loks — tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde vai starptautiska organizācija. Šādā gadījumā uzraudzības komiteja nosaka projekta iesniedzēju, kuru uzaicina iesniegt projekta iesniegumu.

(2) Vadošā iestāde un deleģētā iestāde veic projektu iesniegumu atlasi saskaņā ar uzraudzības komitejas apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un — atklātas projektu iesniegumu atlases gadījumā — saskaņā ar uzraudzības komitejas apstiprināto atklātas projektu iesniegumu atlases nolikumu.

(3) Paziņojumu par atklātas projektu iesniegumu atlases izsludināšanu un norādi uz tīmekļvietni, kurā publicēts atklātas projektu iesniegumu atlases nolikums, kā arī paziņojumu par atklātas projektu iesniegumu atlases pagarināšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu vadošā iestāde vai deleģētā iestāde iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(4) Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

15. pants. Projektu iesniegumu noraidīšanas nosacījumi

(1) Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde noraida projekta iesniegumu, ja uz projekta iesniedzēju vai sadarbības partneri attiecināms jebkurš no šādiem nosacījumiem:

1) projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju vai sadarbības partneri ar tā filiāli saistītajās darbībās, ar prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi,

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

d) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas,

e) terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai,

f) cilvēku tirdzniecība;

2) projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris ar attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmumu, kas stājies spēkā, ir sodīts par jebkuru no šādiem pārkāpumiem:

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

3) projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim ar attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir piemērots sods par konkurences tiesību pārkāpumu, kas izpaužas kā vertikāla vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontāla karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros projekta iesniedzēju vai sadarbības partneri ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

4) ir pasludināts projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ir apturēta vai pārtraukta projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera saimnieciskā darbība, vai projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris tiek likvidēts;

5) ir stājies spēkā šā likuma 20. pantā minētais vadošās iestādes vai deleģētās iestādes lēmums par aizliegumu piedalīties attiecīgajā projektu iesniegumu atlasē.

(2) Vadošā iestāde neizslēdz projekta iesniedzēju vai sadarbības partneri no dalības projektu iesniegumu atlasē, ja:

1) saistībā ar šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem un 2. punktā minētajiem pārkāpumiem līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai sodāmība ir dzēsta vai noņemta;

2) no attiecīgā jomā kompetentas institūcijas pieņemtajā lēmumā noteiktā soda izpildes dienas saistībā ar šā panta pirmās daļas 3. punktā minētajiem pārkāpumiem līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

16. pants. Vadošās iestādes un deleģētās iestādes lēmumu veidi

(1) Ja projekta iesniedzējs ir juridiskā persona vai starptautiska organizācija, vadošās iestādes un deleģētās iestādes lēmums ir administratīvais akts.

(2) Ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde, vadošās iestādes un deleģētās iestādes lēmums nav administratīvais akts.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto lēmumu izdod rakstveidā, un tam ir šādas daļas:

1) vadošās iestādes vai deleģētās iestādes nosaukums un adrese;

2) adresāts — projekta iesniedzējs;

3) faktu konstatējums;

4) lēmuma pamatojums;

5) atsevišķs piemēroto tiesību normu uzskaitījums;

6) adresātam piešķirtās tiesības un noraidītās tiesības;

7) nosacījumi (ja attiecināms);

8) deleģētās iestādes lēmuma apstrīdēšanas kārtība.

17. pants. Projekta iesnieguma apstiprināšana, apstiprināšana ar nosacījumu vai noraidīšana atklātā projektu iesniegumu atlasē

(1) Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sniegto atzinumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

(2) Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja ir izpildītas visas šādas prasības:

1) projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem;

2) uz projekta iesniedzēju nav attiecināms neviens no šā likuma 15. pantā minētajiem projektu iesniegumu noraidīšanas nosacījumiem;

3) projektu iesniegumu atlases ietvaros ir pieejams finansējums projekta īstenošanai.

(3) Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja projekta iesniedzējam ir izvirzīti nosacījumi un nepieciešams precizēt projekta iesniegumu, lai tas atbilstu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un projektu varētu atbilstoši īstenot. Nosacījumus lēmumā ietver un to izpildi kontrolē, ievērojot projektu iesniegumu atlases nolikumu. Ja kāds no lēmumā noteiktajiem nosacījumiem netiek izpildīts vai netiek izpildīts lēmumā noteiktajā termiņā vai projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas dēļ projekta iesniegums neatbilst projekta vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

(4) Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) projekta iesniegums neatbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem;

2) uz projekta iesniedzēju attiecināms vismaz viens no šā likuma 15. pantā minētajiem projektu iesniegumu noraidīšanas nosacījumiem;

3) projektu iesniegumu atlases ietvaros pieejamais finansējums nav pietiekams;

4) projekta iesniedzējs ir radījis mākslīgus apstākļus vai sniedzis faktiskajiem apstākļiem neatbilstošu informāciju, lai gūtu priekšrocības salīdzinājumā ar citiem projektu iesniedzējiem vai lai vadošā iestāde vai deleģētā iestāde pieņemtu projekta iesniedzējam labvēlīgu lēmumu.

(5) Ja projekta iesniegums iesniegts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, tas netiek vērtēts. Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde par to informē projekta iesniedzēju. Ja šajā daļā minēto iemeslu dēļ projekta iesnieguma pieņemšana tiek atteikta un projekta iesniedzējs atteikumu pārsūdz tiesā, Administratīvās rajona tiesas spriedums par attiecīgo jautājumu nav pārsūdzams.

18. pants. Projekta iesnieguma apstiprināšana, apstiprināšana ar nosacījumu vai noraidīšana ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

(1) Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sniegto atzinumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

(2) Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

(3) Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja projekta iesniedzējam ir izvirzīti nosacījumi un nepieciešams precizēt projekta iesniegumu, lai tas atbilstu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un projektu varētu atbilstoši īstenot. Nosacījumus lēmumā ietver un to izpildi kontrolē, ievērojot projektu iesniegumu atlases nolikumu.

(4) Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja projekta iesniegums neatbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

19. pants. Lēmuma pieņemšanas termiņš

(1) Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un projekta līguma noslēgšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem triju mēnešu laikā pēc attiecīgajā projektu iesniegumu atlasē noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

(2) Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, vadošā iestāde vai deleģētā iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem pēc projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, par to paziņojot projekta iesniedzējam. Lēmums par termiņa pagarināšanu ir apstrīdams vadošajā iestādē, bet nav pārsūdzams.

20. pants. Lēmums par aizliegumu uz laiku piedalīties projektu iesniegumu atlasē

Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu, ar kuru nosaka aizliegumu juridiskajai personai vai personai, kura ir attiecīgās juridiskās personas valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju ar tā filiāli saistītajās darbībās, piedalīties projektu iesniegumu atlasē uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus no lēmuma spēkā stāšanās dienas, ja šī persona:

1) apzināti ir sniegusi nepatiesu informāciju, kas ir būtiski ietekmējusi projekta iesnieguma novērtēšanu;

2) īstenojot projektu, apzināti sniegusi vadošajai iestādei vai deleģētajai iestādei nepatiesu informāciju vai citādi ļaunprātīgi rīkojusies saistībā ar projekta īstenošanu, kas ir bijis par pamatu neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanai vai atgūšanai, un vadošā iestāde vai deleģētā iestāde ir izmantojusi tiesības vienpusēji atkāpties no projekta līguma;

3) radījusi mākslīgus apstākļus vai apzināti sniegusi faktiskajiem apstākļiem neatbilstošu informāciju, lai gūtu priekšrocības salīdzinājumā ar citiem projektu iesniedzējiem vai lai vadošā iestāde vai deleģētā iestāde pieņemtu tai labvēlīgu lēmumu.

21. pants. Vadošās iestādes vai deleģētās iestādes lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Projekta iesniedzējs var apstrīdēt šā likuma 17., 18. vai 20. pantā minēto lēmumu, iesniedzot vadošajai iestādei iesniegumu viena mēneša laikā no attiecīgā lēmuma spēkā stāšanās dienas. Vadošās iestādes izdoto administratīvo aktu par deleģētās iestādes lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā. Šā likuma 16. panta otrajā daļā minētais vadošās iestādes vai deleģētās iestādes lēmums nav pārsūdzams.

(2) Atzinumu par šā likuma 17. panta trešajā daļā un 18. panta trešajā daļā minētajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertā nosacījuma izpildi apstrīd un pārsūdz tādā pašā kārtībā un termiņos kā lēmumu, par kurā ietvertā nosacījuma izpildi sagatavots atzinums.

(3) Pārsūdzot lēmumu, pieteicējs tiesā var prasīt tikai šā lēmuma atzīšanu par prettiesisku, bet nevar prasīt labvēlīga administratīvā akta izdošanu.

22. pants. Projekta iesnieguma precizēšana

Atklātā projektu iesniegumu atlasē projekta iesniegums pēc tā iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai par tā apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu nav precizējams.

IV nodaļa
Kārtība, kādā risināmi strīdi par projekta īstenošanu

23. pants. Strīdu risināšanas kārtība, ja finansējuma saņēmējs ir juridiskā persona vai starptautiska organizācija

Ja finansējuma saņēmējs ir juridiskā persona vai starptautiska organizācija, strīdus, kas attiecas uz projekta līguma izpildi, tai skaitā piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu, izmaksu turpināšanu vai atgūšanu, risina civiltiesiskā kārtībā.

24. pants. Strīdu risināšanas kārtība, ja finansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde

(1) Ja finansējuma saņēmējam, kurš ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde, vienošanās par projekta īstenošanu izpildes gaitā rodas domstarpības ar deleģēto iestādi par vienošanās ietvaros tās pieņemto lēmumu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksu turpināšanu vai citu lēmumu un vienošanās nav panākta savstarpēju sarunu ceļā, finansējuma saņēmējs to var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu vadošajai iestādei.

(2) Vadošā iestāde izvērtē šā panta pirmajā daļā minēto finansējuma saņēmēja iesniegumu un viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) atstāt deleģētās iestādes lēmumu negrozītu;

2) atcelt deleģētās iestādes lēmumu pilnībā vai kādā daļā un, ja nepieciešams, uzdot deleģētajai iestādei atkārtoti izskatīt finansējuma saņēmēja iebildumus, ņemot vērā vadošās iestādes norādījumus;

3) izdot satura ziņā citādu lēmumu.

(3) Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta otrajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, vadošā iestāde to var pagarināt uz laiku, kas nepieciešams papildu informācijas saņemšanai un izvērtēšanai, par to paziņojot iesniedzējam.

(4) Informāciju, kas nepieciešama, lai pieņemtu šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, vadošā iestāde iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Ja finansējuma saņēmējam, kurš ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde, vienošanās par projekta īstenošanu izpildes gaitā rodas domstarpības ar vadošo iestādi par vienošanās ietvaros tās pieņemto lēmumu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksu turpināšanu vai citu lēmumu, puses situāciju risina, savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, vadošās iestādes pieņemtais lēmums nav pārsūdzams.

25. pants. Termiņš, kādā var iesniegt iebildumus strīdā par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem

Ja strīds attiecas uz piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu, izmaksu turpināšanu vai atgūšanu, finansējuma saņēmējs iebildumus var iesniegt vadošajai iestādei vai deleģētajai iestādei viena mēneša laikā no attiecīgās iestādes lēmuma spēkā stāšanās dienas. Pēc finansējuma saņēmēja motivēta lūguma saņemšanas vai citu objektīvu apstākļu dēļ vadošā iestāde vai deleģētā iestāde var minēto termiņu pagarināt.

V nodaļa
Informācijas pieejamība un izmaksu attiecināmība

26. pants. Tiesības iepazīties ar projekta lietu

(1) Projekta iesniedzējs ar iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanas materiāliem ir tiesīgs iepazīties tikai pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

(2) Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde šā panta pirmajā daļā minēto informāciju sniedz 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas vai piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas uzaicina projekta iesniedzēju abpusēji pieņemamā laikā attiecīgajā iestādē iepazīties ar pieprasīto informāciju.

27. pants. Informācijas atklātība

(1) Projekta lieta ir ierobežotas pieejamības informācija līdz brīdim, kad stājas spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu vai atzinums par lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi. Pēc minētā lēmuma vai atzinuma spēkā stāšanās projekta lieta ir pieejama Regulas Nr. 2021/1060 49. pantā, kā arī citos normatīvajos aktos par informācijas izsniegšanu, datu apstrādi un aizsardzību noteiktajā apjomā un kārtībā.

(2) Par vispārpieejamu uzskata šādu informāciju:

1) finansējuma saņēmējs (nosaukums un juridiskā adrese);

2) projekta nosaukums;

3) piešķirtā finansējuma apmērs;

4) plānošanas dokumentā paredzētā aktivitāte, kuras ietvaros piešķirts fonda finansējums;

5) projekta īstenošanas vieta;

6) kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētā informācija ir pieejama Informācijas atklātības likumā noteiktajā apjomā un kārtībā, izņemot gadījumu, kad informācijas pieejamība ir ierobežota tās konfidenciālā rakstura dēļ, jo īpaši saistībā ar drošību, sabiedrisko kārtību, kriminālprocesu vai personas datu aizsardzību.

28. pants. Projektā radušos izmaksu attiecināmības termiņš

Atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 63. panta 2. punktam projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās un apmaksātas laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2029. gada 31. decembrim.

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2022. gada 31. augustam izdod šā likuma 6. pantā un 13. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 15. punktā minētos noteikumus.

2. Ministru kabinets līdz 2022. gada 31. decembrim izdod šā likuma 13. panta 14. punktā minētos noteikumus.

3. Šā likuma 8. panta otrās daļas 10. punktu un 9. panta otrās daļas 6. punktu piemēro, sākot ar 2023. gada 1. janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 9. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 15. jūnijā

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!