• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Krāslavas novada domes 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 2022/12 "Par Krāslavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 9.06.2022., Nr. 111 https://www.vestnesis.lv/op/2022/111.16

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/2

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Krāslavas novadā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

Vēl šajā numurā

09.06.2022., Nr. 111

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Krāslavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/12

Pieņemts: 26.05.2022.

OP numurs: 2022/111.16

2022/111.16
RĪKI

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/12

Krāslavā 2022. gada 26. maijā

Par Krāslavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu

Apstiprināti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2022. gada 26. maija lēmumu Nr. 679 (prot. Nr. 8. 4. § 4.6. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 14. punkta "b" apakšpunktu,
Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta pirmo daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi nosaka Krāslavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu un dzīvojamo telpu (turpmāk – dzīvojamo telpu) klasifikāciju, īres maksas aprēķināšanas metodiku un īres maksas apmēru.

II. Dzīvojamo telpu klasifikācija

2. Labiekārtota dzīvojamā telpa ir dzīvojamā telpa, kurā ir pieejama centralizēta siltumapgāde, karstā ūdens apgāde un aukstā ūdens apgāde, kanalizācija, vanna/duša un tualete.

3. Daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa ir dzīvojamā telpa, kurā ir pieejama individuālā siltumapgāde, aukstā ūdens apgāde un kanalizācija, tualete atrodas dzīvojamajā telpā vai dzīvojamajā ēkā.

4. Dzīvojamā telpa bez ērtībām ir dzīvojamā telpa, kurā ir pieejama individuālā siltumapgāde, aukstā ūdens apgāde ārpus dzīvojamās telpas un tualete ārpus dzīvojamās ēkas.

5. Dzīvojamā telpa tiek klasificēta zemāka labiekārtojuma līmenī, ja tā neatbilst visiem konkrētā labiekārtojuma līmeņa nosacījumiem.

III. Īres maksas aprēķināšanas metodika un apmērs

6. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

ĪM=(Liet+Aps) *Pl, kur

ĪM – īres maksas apmērs (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību);

Liet – īres maksas vērtība, ko īrnieks maksā izīrētājam par dzīvojamās telpas lietošanu (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības vienu kvadrātmetru);

Aps – dzīvojamās ēkas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas izdevumi un maksājums dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā, kas noteikti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības vienu kvadrātmetru). Dzīvojamās ēkas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas izdevumi ir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa un maksājums uzkrājuma fondā, bet mājās, kuru dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu nav pārņēmusi pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un kuras dzīvokļu īpašnieki normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kartību un noteikusi maksu par to, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas izdevumi ir mājas pārvaldnieka atbilstoši normatīvo aktu prasībām aprēķinātā un noteiktā maksa un dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktais maksājums uzkrājuma fondā;

Pl – dzīvojamās telpas platība – dzīvojamās telpas kopējā platība (noteikta kvadrātmetros), kas precizēta, ņemot vērā lodžiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5 un balkonu un segto terašu platībai – koeficientu 0,3.

7. Noteikt, ka īres maksas vērtība, ko īrnieks maksā izīrētājam par dzīvojamās telpas lietošanu (Liet) Krāslavas pilsētas un Dagdas pilsētas teritorijā ir:

7.1. Labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,17 euro/m2 mēnesī;

7.2. Daļēji labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,14 euro/m2 mēnesī;

7.3. Dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,09 euro/m2 mēnesī.

8. Noteikt, ka īres maksas vērtība, ko īrnieks maksā izīrētājam par dzīvojamās telpas lietošanu (Liet) Krāslavas novada pašvaldības pagastu teritorijā ir:

8.1. Labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,14 euro/m2 mēnesī;

8.2. Daļēji labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,12 euro/m2 mēnesī;

8.3. Dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,07 euro/m2 mēnesī.

9. Īres maksas samaksu pilnā apmērā par kārtējo mēnesi veic attiecīgi līdz katra mēneša pēdējam datumam.

10. Noteikt, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai maksājami šādi obligātie maksājumi (normatīvajos aktos vai pakalpojuma sniedzēja noteiktajos termiņos):

10.1. normatīvajos aktos noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums un citi normatīvajos aktos noteiktie nodokļu maksājumi;

10.2. dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja dzīvojamā telpa atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes;

10.3. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu maksa saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem un maksām.

11. Ja tiek pieņemts lēmums dzīvojamā ēkā veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tad noteiktajā īres maksā papildus tiek iekļauta maksa par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu.

12. Par Krāslavas novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu tiek rakstveidā paziņots īrniekiem un īres maksa stājas spēkā vienu mēnesi pēc paziņošanas dienas.

IV. Noslēguma jautājums

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

 

Krāslavas novada pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 2022/12 "Par Krāslavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas īres maksas apmēru nosaka pašvaldība, ņemot vērā tās saistošos noteikumus par īres maksas noteikšanu. Savukārt iepriekš minētā panta otrā daļa nosaka, ka par īres maksas noteikšanu izīrētājs rakstveidā paziņo īrniekam, un tā stājas spēkā vienu mēnesi pēc paziņošanas dienas.
2. Īss projekta satura izklāsts Pašvaldībai pieder dzīvokļi, kas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un prasa lielus kapitālieguldījumus, tādēļ ir neapdzīvoti. Minētos dzīvokļus sliktā tehniskā stāvokļa dēļ nav iespējams izīrēt arī personām, kurām pašvaldības pienākums ir sniegt likumā noteiktajā kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Ieguldot remontā, ievērojamus finanšu līdzekļus iespējams panākt, ka dzīvokļi tiek izīrēti, bet ieguldītos līdzekļus ar pašreizējo īres maksu atgūt nav iespējams. Pieņemot šos saistošos noteikumus ārējā normatīvā akta formā tiks izpildīts likumā minētais pienākums pašvaldībai noteikt īres maksas apmēru.
3. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Plānoti ienākumi pašvaldības budžetā, jo tiks noteikta konkrēta īres maksa par pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kas veidos ieņēmumus. Papildus tiks kompensēti pašvaldības finanšu ieguldījumi dzīvojamās ēkas remontā no saņemamās īres maksas.
4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros nodrošinās pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA "Krāslavas nami" un SIA "Dagdas komunālā saimniecība", kā arī Krāslavas novada pašvaldība, Dagdas pilsētas un pagastu apvienība, Krāslavas novada pagasta pārvaldes attiecībā uz īres līgumiem, kuri ir noslēgti par dzīvojamo telpu īri konkrētā Krāslavas novada pagasta teritorijā vai par dzīvojamo telpu īri dzīvojamās mājās, kur mājas pārvaldīšanu nodrošina citi pārvaldnieki.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!