• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Krāslavas novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2022/10 "Par koku ciršanu ārpus meža Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 9.06.2022., Nr. 111 https://www.vestnesis.lv/op/2022/111.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/12

Par Krāslavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu

Vēl šajā numurā

09.06.2022., Nr. 111

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Krāslavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/10

Pieņemts: 28.04.2022.

OP numurs: 2022/111.15

2022/111.15
RĪKI

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/10

Krāslavā 2022. gada 28. aprīlī

Par koku ciršanu ārpus meža Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Apstiprināti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2022. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 571 (prot. Nr. 7. 14. § 14.8. p.)

Precizēti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2022. gada 26. maija lēmumu Nr. 680 (prot. Nr. 8. 4. § 4.7. p.)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā.

2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt, ievērojot Meža likumu un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža".

II. Ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

3. Krāslavas pilsētā, Kaplavas, Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas, Krāslavas pagastu administratīvajā teritorijā koku izvērtēšanu veic Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma un infrastruktūras pārvaldības nodaļa un lēmumu par koku ciršanu pieņem Krāslavas novada pašvaldības izpilddirektors, Dagdas pilsētas un pagastu apvienības administratīvajā teritorijā koku izvērtēšanu veic un lēmumu pieņem Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vadītājs, pārējā novada teritorijā koku izvērtēšanu veic un lēmumu pieņem attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs, saskaņojot ar Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma un infrastruktūras pārvaldības nodaļu (turpmāk tekstā – Amatpersona).

4. Gadījumā, ja tiek rīkota publiskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža Krāslavas novada administratīvajā teritorijā, tad lēmumu pieņem Krāslavas novada pašvaldības dome.

5. Persona, kurai saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4. punktu, ir nepieciešams saņemt pašvaldības atļauju koku ciršanai ārpus meža, iesniedz Krāslavas novada pašvaldībā motivētu rakstveida iesniegumu, kuram nepieciešamības gadījumā pievieno zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, zemesgabala plāna kopiju vai shēmu ar norādītu koku atrašanās vietu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku lēmuma kopiju par koku ciršanu.

6. Amatpersona, pirms lēmuma pieņemšanas par koku nociršanu, veic koku apsekošanu dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.

7. Amatpersonas lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju ir apstrīdams Krāslavas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

8. Krāslavas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmums un Krāslavas novada pašvaldības domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Publiskā apspriešana

9. Publiskās apspriešanas procedūra rīko, ja pašvaldības administratīvā teritorijā ārpus meža paredzēta koku ciršana:

9.1. publiski pieejamos objektos pilsētas un ciema teritorijā;

9.2. sabiedrībai nozīmīgos gadījumos – plānots rekonstruēt (labiekārtot) vai veikt jaunu būvniecību.

10. Publisko apspriešanu organizē pašvaldība.

11. Pašvaldība paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Krāslavas novada pašvaldības tīmekļvietnēs un vietējā laikrakstā.

12. Publiskās apspriešanas ilgums nav mazāks par 7 (septiņām) dienām.

13. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Krāslavas novada pašvaldības dome.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

14. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība), ko Amatpersona aprēķina pēc formulas:

Z=KD x KS x KI x KA x KV x PK, kur

Z – zaudējumu atlīdzības vērtība EUR;

KD - koka caurmēra koeficients, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3m augstumā no sakņu kakla (cm);

KS - koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas;

KI - koka ciršanas iemesla koeficients;

KA - apdzīvotās vietas koeficients;

KV koka atrašanās vietas koeficients;

PK – pašvaldības koeficients – 0,2.

15. Koeficienti zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā saistošajos noteikumos noteikti ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3. pielikumu.

16. Zaudējumu atlīdzību iesnieguma iesniedzējs iemaksā pašvaldības norēķinu kontā, pirms ciršanas atļaujas saņemšanas. Zaudējumu atlīdzība tiek izmantota pašvaldības apstādījumu veidošanai.

17. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu.

V. Noslēguma noteikumi

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta noteiktā kārtībā.

19. Atzīt par spēku zaudējušiem:

19.1. Krāslavas novada pašvaldības 2010. gada 17. novembra saistošos noteikumus Nr. 2010/25 "Par kārtību, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža zemes Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā";

19.2. Dagdas novada pašvaldības 2013. gada 24. aprīļa saistošos noteikumus "Par koku ciršanu ārpus meža Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā";

19.3. Aglonas novada pašvaldības 2014. gada 28. marta saistošos noteikumus Nr. 7 "Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada administratīvajā teritorijā" (zaudē spēku Krāslavas novada teritoriālajās vienībās Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagastā).

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

 

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/10 " Par koku ciršanu ārpus meža Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienojoties Krāslavas, Dagdas un Aglonas pašvaldības trim pagastiem (Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasti) tika izveidota jauna Krāslavas novada pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus. Tika izvērtēti un apkopoti bijušo pašvaldību saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un izstrādāti jauni saistošie noteikumi, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un pašvaldības budžetu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas kārtību par koku ciršanu ārpus meža Krāslavas novada administratīvajā teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana ietekmēs pašvaldības budžetu, jo zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu tiks ieskaitīta pašvaldības speciālā budžetā.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi nosaka, ka zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā. Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešama publiskā apspriešana koku ciršanai ārpus meža, tādejādi dodot iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā. Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts neskars.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var vērsties Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma un infrastruktūras pārvaldības nodaļā, Dagdas pilsētas un pagastu apvienības pārvaldē un pagastu pārvaldēs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!