• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Augšdaugavas novada domes 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 48 "Par Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.06.2022., Nr. 110 https://www.vestnesis.lv/op/2022/110.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Grozījumi 2021. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Jelgavas novada profesionālo stipendiju"

Vēl šajā numurā

08.06.2022., Nr. 110

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Augšdaugavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 48

Pieņemts: 26.05.2022.

OP numurs: 2022/110.15

2022/110.15
RĪKI

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 48

Daugavpilī 2022. gada 26. maijā (prot. Nr. 32., 2. &)

Par Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Augšdaugavas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

2. Saistošajos noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem Augšdaugavas novada pašvaldības dome var piešķirt līdzfinansējumu;

2.2. Energoaudits – sistemātiska procedūra, kuras mērķi ir iegūt pareizu informāciju par esošo enerģijas patēriņu ēkā un noteikt faktorus, kas ietekmē šo patēriņu, kā arī noteikt un salīdzināt ekonomiski izdevīgākos energoefektivitātes pasākumus;

2.3. Pašvaldības līdzfinansējums – Augšdaugavas novada pašvaldības finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai: dzīvojamās mājas energoaudita pārskata sagatavošanai un termogrāfijas veikšanai, projekta dokumentācijas sagatavošanai, jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu, apkures sistēmas atjaunošanai, ārējo sienu siltināšanai;

2.4. Pilnvarotā persona – persona, kuru pilnvarojuši daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.

3. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts no Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem gadskārtējā budžeta ietvaros ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumu.

4. Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenotājs, kas saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likumā noteiktā kārtībā, reizi gadā trīs gadus pēc projekta pabeigšanas sniedz informāciju Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai par attiecīgā objekta enerģijas patēriņu pirms un pēc projekta īstenošanas.

II. Pretendentiem izvirzāmās prasības

5. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pretendentam (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem) jāatbilst šādām prasībām:

5.1. dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā vai par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ir noslēgts Pārvaldīšanas līgums vai dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un pašvaldības aģentūra veic māju apsaimniekošanu saskaņā ar Pārvaldes līgumu;

5.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir centralizētā vai lokālā apkure;

5.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nodota ekspluatācijā līdz 2002. gadam;

5.4. vienai personai, izņemot pašvaldību, pieder ne vairāk kā 20% no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļiem;

5.5. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;

5.6. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veikts energoaudits un akceptēts būvvaldē būvdarbu tehniskais projekts vai tiek saskaņota vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte;

5.7. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 85% no dzīvokļu īpašniekiem nav parādu (par apsaimniekošanas maksu, apkuri, ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem u.c. pakalpojumiem, kurus nodrošina dzīvojamās mājas pārvaldnieks) uz pieteikuma iesniegšanas laiku;

5.8. pretendenta izvēlētais pasākums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākuma veikšanu, atbilstoši šo saistošo noteikumu ceturtajā daļā minētajiem pasākumiem, nav finansēts no Eiropas Savienības finanšu avotiem vai valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem pēdējo piecu gadu laikā.

III. Pieteikumu iesniegšana un reģistrācijas kārtība

6. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai pieteikumu (1. pielikums vai 2. pielikums) (turpmāk – Pieteikums), klāt pievienojot attiecīgos dokumentus, un reģistrācijas anketu līdzfinansējuma saņemšanai (3. pielikums) un šo saistošo noteikumu 31. punktā minētajiem dzīvokļu īpašniekiem – normatīvajos aktos noteiktās formas un satura aizpildītu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu. Dokumentiem jābūt cauršūtiem ar sanumurētām lapām un jāiesniedz viens dokumentu oriģināls un viena dokumentu apstiprināta kopija vai dokumentiem, parakstītiem ar drošu elektronisku parakstu.

7. Gadījumā, ja Pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona, Pieteikumam pievieno personas pilnvarojuma apliecinoša dokumenta apstiprinātu kopiju. Pilnvarojums var tikt ietverts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopsapulces protokolā.

8. Pretendentu atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām izvērtē un pieņem lēmumu par Pieteikuma reģistrāciju pašvaldības šim mērķim izveidotā komisija (turpmāk – komisija), kuru apstiprina Augšdaugavas novada pašvaldības dome.

9. Pretendentu Pieteikumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai tiek reģistrēti reģistrā, piešķirot tiem kārtas numuru.

10. Komisija viena mēneša laikā no Pieteikumu saņemšanas dienas rakstiski paziņo pilnvarotai personai:

10.1. par Pieteikuma reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pieprasītajiem pasākumiem, ja Pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo saistošo noteikumu prasībām;

10.2. par atteikumu reģistrēt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo saistošo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

11. Komisija katram pretendentam piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos saistošajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

12. Ja komisijai, vērtējot Pieteikumus, rodas šaubas par izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai nepamatotās izmaksas izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

13. Komisija, pēc visu 1. pielikuma 1.–9. pozīcijā uzrādīto dokumentu saņemšanas, viena mēneša laikā sagatavo lēmuma projektu Augšdaugavas novada pašvaldības domei par pasākumu līdzfinansējuma atbalstu.

14. Pēc iepirkuma procedūras veikšanas un visu 1. pielikuma 10.–12. pozīcijā uzrādīto dokumentu saņemšanas, komisija viena mēneša laikā sagatavo lēmuma projektu Augšdaugavas novada pašvaldības domei par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

15. Komisija, pēc visu 2. pielikumā uzrādīto dokumentu saņemšanas, viena mēneša laikā sagatavo lēmuma projektu Augšdaugavas novada pašvaldības domei par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

16. Pēc Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, tiek noslēgts līgums ar pretendentu par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu.

17. Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un apjoma kontroli.

18. Gadījumā, ja starp Pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija ir tiesīga pārskatīt lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

19. Ja Augšdaugavas novada pašvaldības domes atbalstīto Pieteikumu kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt pirmām kārtām, tiklīdz līdzekļi budžetā tiek iedalīti.

20. Ja šo saistošo noteikumu 13., 14. vai 15. punktā minētā lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildus informācija, komisija to pieprasa pilnvarotai personai, norādot tās iesniegšanas termiņu un attiecīgi pagarinot termiņu lēmuma pieņemšanai.

IV. Līdzfinansējuma apjoms un izmaksas kārtība

21. Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai tiek piešķirts, ievērojot efektīvāko ieguldījumu atmaksāšanās principu, ilgtspējības, maksimāla enerģijas ietaupījuma un videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas principus, lai iespējami īsā laika posmā tiktu panākts iespējami lielāks enerģijas ietaupījums.

22. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas ir šādas:

22.1. 100% apmērā – dzīvojamās mājas energoaudita pārskata sagatavošanai un termogrāfijas veikšanai, ja energoaudits un termogrāfija veikta vai aktualizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas;

22.2. 100% apmērā – tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai (tehniskā projekta izstrādes izmaksām);

22.3. jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu vai jumta ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanai – 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 30000,00 euro;

22.4. mājas apkures sistēmas atjaunošanai – 50% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 30000,00 euro;

22.5. mājas ārējo sienu siltināšanai:

22.5.1. visu ārējo sienu siltināšanai – 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20000,00 euro,

22.5.2. tikai gala sienu siltināšanai – 50% apmērā no faktiskajām izmaksām.

23. Pašvaldības līdzfinansējums par 22.1. un 22.2. apakšpunktā minētajiem energoefektivitātes pasākumiem tiks piešķirts, ja tiks veikts kāds no 22.3., 22.4., 22.5. apakšpunktā minētajiem darbiem, iesniedzot Pieteikumu (1. pielikums).

24. Pašvaldības līdzfinansējums par saistošo noteikumu 22.4. apkakšpunktā minēto atbalstāmo darbību tiek piešķirts, ja dzīvojamā māja ir īstenojusi šo saistošo noteikumu 22.3. un 22.5.1. vai 22.5.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās aktivitātes.

25. Pašvaldības līdzfinansējumu par 22.1. un 22.2. apakšpunktā minētajiem energoefektivitātes pasākumiem saņemt arī gadījumā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumi tiek īstenoti ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, iesniedzot komisijai Pieteikumu (2. pielikums), un līdzfinansējums 22.1. un 22.2. apakšpunktā minētajiem energoefektivitātes pasākumiem nav pieprasīts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem.

26. Pašvaldības līdzfinansējums netiek samazināts par pievienotās vērtības nodokļa daļu, ja pašvaldības līdzfinansējumu pieprasa pretendents vai tā pilnvarotā persona, kas reģistrēta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

27. Pašvaldības līdzfinansējuma summa tiek pārskaitīta:

27.1. par šo saistošo noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā minētajiem energoefektivitātes pasākumiem 30 dienu laikā pēc līguma iesniegšanas par daudzdzīvokļu dzīvojamo mājas energoefektivitātes pasākumu īstenošanu ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu vai 16. punktā minētā līguma noslēgšanas par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu 22.3., 22.4. vai 22.5. apakšpunktā norādīto energoefektivitātes pasākumu īstenošanai;

27.2. par šo saistošo noteikumu 22.3., 22.4. vai 22.5. apakšpunktā energoefektivitātes pasākumiem 30 dienu laikā pēc būvdarbu pieņemšanas–nodošanas akta par visu pieteikto energoefektivitātes pasākumu pabeigšanu apliecinātas kopijas iesniegšanas komisijai.

28. Iepirkumu, kas nepieciešams daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, pretendents veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkumu procedūras jomā.

29. Uz pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt, ja:

29.1. pretendents vai tā pilnvarotā persona, ja tā ir juridiska persona, ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tā atrodas likvidācijas procesā;

29.2. finansējuma saņēmējs vai tā pilnvarotā persona pasākuma īstenošanas laikā Augšdaugavas novada pašvaldības domei sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

29.3. pretendents vai tā pilnvarotā persona, ja tā ir juridiska persona, ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

V. DE MINIMIS atbalsta nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem, kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu

30. Ja energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus veic īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

31. Piesakoties pašvaldības atbalstam, dzīvokļa īpašniekam, kas minēts saistošo noteikumu 30. punktā, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma izmaksas tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības atbalsta daļu.

32. Ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus, šo saistošo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šo saistošo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%.

33. Atbalsts netiek piešķirts regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs un attiecīgajām darbībām. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

34. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

35. Pašvaldība un saimnieciskās darbības veicējs, kas ir saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, uzglabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no līdzfinansējuma piešķiršanas brīža atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

36. De minimis atbalstu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem piešķir līdz regulas Nr. 1407/2013 darbības beigām.

VI. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

37. Komisijas lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Augšdaugavas novada pašvaldības domē.

38. Augšdaugavas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

39. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

40. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Daugavpils novada domes 2012. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 22 "Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās".

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Rasčevskis

 

1. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem
Nr.48 (prot. Nr. 32., 2. &)

Pieteikuma paraugs

Augšdaugavas novada pašvaldības
centrālajai administrācijai

Dzīvojamās mājas

     
   

(adrese)

     
   

(iesniedzēja tiesiskais statuss/amats)

     
   

(Vārds Uzvārds/nosaukums)

     
   

(personas kods/reģistrācijas Nr.)

     
   

(iesniedzēja adrese)

     
   

(tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamai mājai

 

(adrese)

 
(izvēlēties vienu no – dzīvojamas mājas energoaudita pārskata sagatavošanai un termogrāfijas veikšanai, tehniskā projekta izstrādes izmaksām, jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu, apkures sistēmas renovācijai, ārējo sienu siltināšanai)

Obligāti iesniegtie dokumenti:

1. Reģistrācijas anketa

____ lpp.

2. Pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma vai Pārvaldes līguma kopija

____ lpp.

3. Izraksta no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopsapulces protokola apliecināta kopija par to, ka pieņemts lēmums piedalīties energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos, kurus atbalsta vairāk nekā puse no visiem dzīvokļu īpašumiem

____ lpp.

4. Pārvaldnieka/apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija

____ lpp.

5. Pārvaldnieka/apsaimniekotāja statūti

____ lpp.

6. Apsaimniekotāja izsniegtā izziņa par apsaimniekošanas maksas un komunālo pakalpojumu parāda apmēru par pēdējiem 12 mēnešiem

____ lpp.

7. Zemesgrāmatu nodalījuma noraksta vai Valsts zemes dienesta izziņas par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu kopija

____ lpp.

8. Tehniskā projekta, kurā ietverts būvdarbu izmaksu aprēķins (tāme), apliecināta kopija

____ lpp.

Papildus iesniegtie dokumenti:
Dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai: jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu, ārējo sienu siltināšanai un apkures sistēmas atjaunošanai:
  9. Energoaudita pārskats (kopija)

____ lpp.

  10. Iepirkuma procedūras protokols (kopija)

____ lpp.

  11. Būvatļauja vai apliecinājuma karte ar būvniecības ieceres dokumentāciju (kopija)

____ lpp.

Apliecinu, ka pieteikumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai, un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar energoefektivitātes pasākumu aprakstu.

Apzinos, ka tad, ja būs sniegta nepatiesa informācija, pret pieteikuma iesniedzēja pilnvaroto personu var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apliecinu, ka pieteikumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem.

202__.gada ___._____________

         

(amats)

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Rasčevskis

 

2. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem
Nr. 48 (prot. Nr. 32., 2. &)

Pieteikuma paraugs

Augšdaugavas novada pašvaldības
centrālajai administrācijai

Dzīvojamās mājas

     
   

(adrese)

     
   

(iesniedzēja tiesiskais statuss/amats)

     
   

(vārds, uzvārds/nosaukums)

     
   

(personas kods/reģistrācijas Nr.)

     
   

(iesniedzēja adrese)

     
   

(tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamai mājai  
 

(adrese)

   

dzīvojamas mājas energoaudita pārskata sagatavošanai un termogrāfijas veikšanai, tehniskā projekta izstrādes izmaksām.

Obligāti iesniegtie dokumenti:

1. Reģistrācijas anketa ____ lpp.
2. Līgums par tehniskā projekta izstrādi (kopija) ____ lpp.
3. Tehniskais projekts (kopija) ___ lpp.
4. Līgums par energoaudita veikšanu (kopija) ____ lpp.
5. Energoaudita pārskats (kopija) ____ lpp.
6. Līguma kopija par daudzdzīvokļu dzīvojamo mājas energoefektivitātes pasākumu īstenošanu ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu ____ lpp.

Apliecinu, ka pieteikumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai, un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar energoefektivitātes pasākumu aprakstu.

Apliecinu, ka pieprasītais līdzfinansējums nav pieprasīts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem

Apzinos, ka tad, ja būs sniegta nepatiesa informācija, pret pieteikuma iesniedzēja pilnvaroto personu var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apliecinu, ka pieteikumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un sadarbības iestādē iesniegtie eksemplāri satur identisku informāciju un atbilst manā rīcībā esošajam dokumentiem.

202__.gada ___.__________

         

(amats)

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Rasčevskis

 

3. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem
Nr. 48 (prot. Nr. 32., 2. &)

REĢISTRĀCIJAS ANKETA LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI

1. Mājas kadastra apzīmējums  
2. Mājas adrese  
3. Mājas sērijas Nr.  
4. Dzīvokļu īpašumu platības: Dzīvojamās telpas (m2)   Nedzīvojamās telpas (m2)  
5. Pārvaldnieks: Biedrība Pilnvarotā persona Dzīvojamās mājas pārvaldnieks
6. Pārvaldnieka vārds, uzvārds/ nosaukums  
7. Pārvaldnieka personas kods/ reģistrācijas Nr.  
8. Pārvaldnieka adrese/juridiskā adrese  
9. Pārvaldnieka e-pasta adrese  
10. Pārvaldnieka telefons  
11. Pārvaldnieka bankas konta rekvizīti Banka:________________________________

Kods:_________________________________

Konta Nr.______________________________

12. Apsaimniekotājs Pats pārvaldnieks Cita persona
13. Apsaimniekotāja vārds, uzvārds/ nosaukums  
14. Mājas stāvu skaits  
15. Mājas apkurināmā platība (m2)  
16. Mājas kopējā platība (m2)  
17. Piesaistītā zemes gabala kopējā platība (m2)  
18. Zemes gabala juridiskais statuss Privatizēts Pieder citai personai Cits
19.

Siltummezgla tips

Automatizēts Neautomatizēts
20.

Energoaudits

Ir veikts

________gadā

Nav veikts
21. Siltumenerģijas patēriņš apkurei (MWh) iepriekšējā gadā  
22. Esošā maksa par apsaimniekošanu (euro/m2)  
23. Mājas kopējie ieņēmumi par iepriekšējo gadu (euro)  
24. Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma iesniegšanas dienu (euro)  
25. Mājas īrnieku, nomnieku, īpašnieku parādi uz iesnieguma iesniegšanas dienu (euro)  
26. Iepriekš saņemtais finansējums no citiem finansu avotiem pēdējo 5 gadu laikā

Ir saņemts

Nav saņemts
27. Informācija par jau veiktajām aktivitātēm un to izmaksām ES fondi (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
 
Valsts (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
 
Pašvaldība (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
 
Kredītiestāde (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
 
No uzkrātajiem līdzekļiem (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
 
   
Ar savu parakstu apliecinu sniegto datu pareizību paraksts  
 

(vārds, uzvārds)

202___gada __. _____________

 

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Rasčevskis

 

Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 48 "Par Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa dod tiesības pašvaldībai pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi – piešķirt finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās (likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 4. punkts).

Daugavpils novada domes 2012. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 22 "Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" reglamentē Daugavpils novada pašvaldības kārtību, kādā piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus. Ilūkstes novada domei nebija pieņemti šāda veida saistošie noteikumi.

Lai saistošie noteikumi būtu saistoši Augšdaugavas novada pašvaldībai, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta izklāsts Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt kārtību, kādā Augšdaugavas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpilde notiek ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja 1. vietnieks A.Rasčevskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!