• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Augšdaugavas novada domes 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 47 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Augšdaugavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 31.05.2022., Nr. 104 https://www.vestnesis.lv/op/2022/104.17

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 51

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Augšdaugavas novadā

Vēl šajā numurā

31.05.2022., Nr. 104

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Augšdaugavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 47

Pieņemts: 26.05.2022.

OP numurs: 2022/104.17

2022/104.17
RĪKI

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 47

Daugavpilī 2022. gada 26. maijā (prot. Nr. 32, 1. &)

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Augšdaugavas novadā

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

1.2. Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošus ciemus, uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384) un šajos saistošajos noteikumos noteiktās prasības (1. pielikums);

1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.4. prasību minimumu asenizatoriem;

1.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.7. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;

1.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.9. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, bet nav attiecināmi uz viensētām, mazciemiem un saistošo noteikumu 1. pielikumā noteiktajiem ciemiem.

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.

II. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

5. Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācija (turpmāk – pašvaldības administrācija) nodrošina:

5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšanu;

5.2. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu.

6. Augšdaugavas novada pašvaldības pilsētas/pagasta pārvaldes un Ilūkstes pilsētas administrācija savā teritorijā nodrošina:

6.1. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas kontroli;

6.2. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

6.3. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli;

6.4. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, darījuma (pakalpojuma) summa, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no  decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

7. Augšdaugavas novadā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk – NAI) vai pašvaldības norādītām, centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām.

8. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm (vai vienai zīmei) aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,2 m3/mēnesī vai arī izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI, kur –

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka Ib – vienas izvešanas reize mēnešos.

Ib = M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.

9. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts šādi:

9.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 8. punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

9.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei – vienas personas ūdens patēriņš 1,2 m3/mēnesī.

10. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā.

11. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

12. Pašvaldības noteiktā kontroles institūcija ir tiesīga:

12.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;

12.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

12.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;

12.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

13. Ja Augšdaugavas novada pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, Augšdaugavas novada pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:

13.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;

13.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

13.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz:

13.3.1. pašvaldības noteiktā kontroles institūcija, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās,

13.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību;

13.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

V. Prasību minimums asenizatoriem

14. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Augšdaugavas novada pašvaldībā.

15. Prasību minimums asenizatoram:

15.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos dokumentus atbilstoši MK noteikumos Nr. 384 un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

15.2. veikt Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

15.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;

15.4. noslēgt rakstveida līgumu ar NAI vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

15.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

15.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

15.7. līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegt Augšdaugavas novada pašvaldības reģistra uzturētājam rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu (2. pielikums). Veidlapu iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

16. Papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz pašvaldības administrācijai rakstveida reģistrācijas iesniegumu asenizācijas pakalpojumu sniegšanai (3. pielikums), kuram pievieno 17. punktā norādīto rakstveida informāciju.

17. Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:

17.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

17.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro;

17.3. ir noslēgts līgums ar NAI vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem.

18. Šo saistošo noteikumu 16. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizācijas pakalpojumu sniegšanai asenizators var iesniegt:

18.1. personīgi pašvaldības administrācijā;

18.2. pa pastu;

18.3. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

19. Lai veiktu reģistrāciju, pašvaldības administrācija pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās par:

19.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona;

19.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.

20. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt pašvaldības administrācijai šo noteikumu 19. punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

21. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo saistošo noteikumu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas pašvaldības administrācija ir atzinusi, ka asenizators atbilst šajos saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

22. Asenizatora reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai tiek izskatīts 15 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.

23. Pašvaldības administrācija 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā pašvaldības administrācija nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma asenizācijas pakalpojumu sniegšanai izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.

24. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, dome anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt pašvaldībai šo saistošo noteikumu 15.7. apakšpunktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

25. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu domē, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur saistošo noteikumu 24.punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no šo saistošo noteikumu 24.punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.

26. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.

27. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

28. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība

29. Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem pievienoto paraugu (4. pielikums).

30. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām šo saistošo noteikumu 29. punktā norādītais apliecinājums jāiesniedz personiski, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

31. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajiem, ir šādi:

31.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;

31.2. segt izmaksas pašvaldības kontroles institūcijai, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

31.3. nodrošināt pašvaldības kontroles institūcijas pilnvarotam pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

31.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt pašvaldības administrācijā atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

31.5. uzrādīt pašvaldības kontroles institūcijai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

32. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic attiecīgās Augšdaugavas novada attiecīgās pilsētas/pagasta pārvaldes vadītājs vai Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītājs.

33. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskām personām – līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām – līdz 280 naudas soda vienībām.

34. Administratīvā pārkāpuma procesa lietu izskata Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvā komisija.

35. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi

36. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. jūnijā.

37. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Daugavpils novada domes 2019. gada 8. augusta saistošie noteikumi Nr. 39 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils novadā".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
1. vietnieks A. Rasčevskis

 

1. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 47
(prot. Nr. 32, 1. &)

Augšdaugavas novada pilsētas un ciemi, uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas un attiecas saistošo noteikumu "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Augšdaugavas novadā" regulējums

1 2 3
Pilsēta/ciems Neattiecas Attiecas
Ilūkste  
Subate   X
Ambeļu pagasts
Ambeļi  
Bebrenes pagasts
Bebrene   X
Ilze  X  
Biķernieku pagasts
Biķernieki  
Krasnoje X  
Lipiņišķi X  
Demenes pagasts
Demene  
Jāņuciems   X
Kumbuļi   X
Zemgale   X
Dubnas pagasts
Dubna  
Dviete pagasts
Dviete  
Eglaines pagasts
Baltmuiža    X
Eglaine  
Vitkuški X  
Kalkūnes pagasts
Kalkūni   X
Muitas   X
Randene   X
Kalupes pagasts
Kalupe   X
Laucesas pagasts
Laucesa   X
Laucese X  
Mirnijs   X
Maļutki   X
Peski-1 X  
Peski-2 X  
Līksnas pagasts
Līksna   X
Maļinovas pagasts
Maļinova   X
Medumi pagasts
Medumi   X
Naujenes pagasts
Bandališki X  
Berezovka X  
Bukšti X  
Buļi X  
Butiški X  
Cirši X  
Diļeviči X  
Dunski X  
Dūdeļi X  
Eglīte X  
Gribusti X  
Grustāni X  
Januseļi X  
Jurīši X  
Juzefova X  
Kašatniki X  
Kaušeliški X  
Konopecka X  
Krauja   X
Kreipāni X  
Kriškāni X  
Krīvāni X  
Kurtiši X  
Lociki   X
Ļesnije X  
Ļesovščizna X  
Ļukeniški X  
Ļumeniški X  
Makarāni X  
Markova X  
Maskaļāni X  
Mazie Krīviņi X  
Melderiški X  
Naujene   X
Nitiši X  
Pritikina X  
Putāni X  
Raščina X  
Rudāni X  
Rukliški X  
Sandariški X  
Sargeliški X  
Slutiški X  
Sprukti X  
Strojenka X  
Stropi   X
Stropica X  
Teivāni X  
Vasargeliški X  
Vasarnīcas X  
Vecpils X  
Vecračina X  
Vecstropi   X
Viļuši X  
Virvjali X  
Zastenki X  
Židina X  
Nīcgales pagasts
Nīcgale   X
Pilskalnes pagasts
Doļnaja X  
Pilskalne   X
Salienas pagasts
Saliena   X
Skrudalienas pagasts
Bruņene X  
Silene   X
Skrudaliena   X
Šengeida X  
Sventes pagasts
Svente   X
Šēderes pagasts
Pašuliene X  
Rauda X  
Šēdere   X
Tabores pagasts
Cibuļovka X  
Cīrulīši X  
Maļutki   X
Sadnieki   X
Tabore   X
Zaļais sils X  
Vaboles pagasts
Vabole   X
Vecsalienas pagasts
Červonka   X
Višķu pagasts
Špoģi   X
Vīganti   X
Višķi   X
Višķu tehnikums   X

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
1. vietnieks A. Rasčevskis

 

2. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 47
(prot. Nr. 32, 1. &)

Asenizatora
deklarācija par _________________ gadā izvesto notekūdeņu un
nosēdumu apjomu

Nr.p.k. Objekta adrese Transporta reģistrācijas numurs Cisternas reģistrācijas numurs Izvešanas reizes gadā Izvestie m3 Kam nodoti notekūdeņi
1 2 3 4 5 6 7

Datums

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds

 
  (personiskais paraksts)

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
1. vietnieks A. Rasčevskis

 

3. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 47
(prot. Nr. 32, 1. &)

______________________________ (adresāts)

reģistrācijas iesniegums
asenizācijas pakalpojumu sniegšanai
____________________________________________ teritorijā

20__. gada ______. __________________

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)

Juridiskā adrese

  reģistrācijas numurs  

,

reģistrācijas datums

  . Tālrunis   , e-pasts  

.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 47 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Augšdaugavas novadā", lūdzu reģistrēt   tīmekļvietnē  
      (asenizatora nosaukums)
kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju ______________________ teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transportlīdzekļiem:
             
Nr. p. k. Transportlīdzekļa marka Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs Transportlīdzekļa tips
(A-autotransports)
T-traktortehnika)
Transportlīdzekļa
tvertnes tilpums
Tvertnes reģistrācijas numurs (ja attiecināms, piemēram, traktortehnikas gadījumā) Nomas līguma termiņš
1.
2.

Ja asenizatora rīcībā ir vairāk par 5 transportlīdzekļiem, turpināt iesnieguma otrā pusē.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

1. Kopija līgumam ar _____________________________ notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku.

2. Transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

٭ Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu "KOPIJA PAREIZA", apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs:

 
  (vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
1. vietnieks A. Rasčevskis

 

4. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 47
(prot. Nr. 32, 1. &)

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas apliecinājums

1. Objekta adrese

 

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits

 

3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits

 

4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?

ir

nav

4.1. esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī _______m3;

4.2. izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ______ m3.

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos):

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī

Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

Notekūdeņu krājtvertne, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

Cits

 

(Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

Objektā nav decentralizētas kanalizācijas sistēmas.

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu

Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu

Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem, pilsētas/pagasta pārvaldei, pašvaldības aģentūrai

Netiek nodrošināta

7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x 2 mēnešos

1 x ceturksnī

1 x 6 mēnešos

1 x gadā un retāk

8. Krājtvertnes tilpums (m3) : _____

(lūdzu norādīt notekūdeņu krājtvertnes, kura uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, tilpumu kubikmetros).

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x ceturksnī

1x gadā

retāk nekā 1x gadā

10. Kad veikta iepriekšējā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām?

(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

11. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

jā (Ja atbilde ir "jā", lūdzu, atbildiet uz 12. jautājumu.)

Ja atbilde ir "", lūdzu, norādīt iemeslu:

 

12. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

2022. gada laikā

2023. gada laikā

2024. gada laikā

2025. gada laikā

13. Kontaktinformācija saziņai:

Tālrunis ________________________

e-pasta adrese ___________________________________________.

Apliecinu, ka apliecinājumā noradītā informācija ir patiesa un pilnīga

Apliecinu, ka iepazinos ar reģistra uzturētāja personas datu apstrādes politiku un esmu informēts, ka saistībā ar manu iesniegto iesniegumu tiks apstrādāti mani personas dati.

Datums _________________________________

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds

(personiskais paraksts)

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
1. vietnieks A. Rasčevskis

 

Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 47 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Augšdaugavas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.

Tā paša likuma panta piektā daļa nosaka, ka vietējās pašvaldības dome saistošajos noteikumos var paredzēt administratīvo atbildību par šā panta ceturtās daļas 1., 2., 4. un 5. punktā minēto saistošo noteikumu pārkāpšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

– decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

– Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošus ciemus, uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un šajos saistošajos noteikumos noteiktās prasības saskaņā ar 1. pielikumu;

– minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

– prasību minimumu asenizatoriem;

– asenizatoru reģistrācijas kārtību;

– decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

– decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;

– decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

– atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav paredzama ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācija veiks komersantu (asenizatoru) reģistrāciju un decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaiti ciemos, uz kuriem šie Noteikumi attiecas.

Augšdaugavas novada pašvaldības pilsētas/pagasta pārvaldes un Ilūkstes pilsētas administrācija savā teritorijā nodrošina Noteikumos decentralizētajām kanalizācijām izvirzīto prasību ievērošanas kontroli un uzraudzību.

Administratīvā pārkāpuma procesu par šo Noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic attiecīgās Augšdaugavas novada attiecīgās pilsētas/pagasta pārvaldes vadītājs vai Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītājs.

Administratīvā pārkāpuma procesa lietu izskata Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Netiek paredzēta.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
1. vietnieks A. Rasčevskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!