• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Babītes novada domes 2021. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 10 "Par kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 25.05.2021., Nr. 99 https://www.vestnesis.lv/op/2021/99.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

25.05.2021., Nr. 99

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Babītes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 10

Pieņemts: 28.04.2021.

OP numurs: 2021/99.12

2021/99.12
RĪKI

Babītes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Babītes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10

Babītes novada Babītes pagastā 2021. gada 28. aprīlī

Par kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

APSTIPRINĀTI
ar Babītes novada pašvaldības domes
2021. gada 28. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 9, 27. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. pantu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas (turpmāk – līdzfinansējums) privātajai izglītības iestādei (turpmāk – iestāde).

2. Līdzfinansējums vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu, atbilstoši vidējām izmaksām visās pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs kopā, kas aprēķināmas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu kārtību par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu.

3. Līdzfinansējums nav paredzēts izglītojamā ēdināšanas izdevumu apmaksai.

4. Līdzfinansējumu var piešķirt, ja izpildās visi turpmāk minētie nosacījumi:

4.1. iestāde ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā;

4.2. iestāde īsteno licencēto vispārējās izglītības programmu;

4.3. izglītojamam un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta uz kārtējā gada 1. janvāri plkst. 00.00 ir Babītes novada administratīvajā teritorijā, vai ne ātrāk, kā pēc 3 mēnešiem, kad deklarētā dzīves vieta ir Babītes novada administratīvajā teritorijā;

4.4. izglītojamais ir reģistrēts vispārējās izglītības programmas apguvei iestādē;

4.5. iestādei ir līgums ar izglītojamā likumisko pārstāvi par programmas apgūšanu;

4.6. iestādei ir noslēgts līgums ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu attiecīgā izglītojamā vispārējās izglītības programmas apguvei iestādē un iesniegta izmaksu tāme;

4.7. iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likumu izpratnē;

4.8. ja nepastāv attiecībā uz izglītojamo un tā likumiskajiem pārstāvjiem (ja aprūpes tiesības īsteno abi likumiskie pārstāvji) vai vienu likumisko pārstāvi (ja aprūpes tiesības īsteno viens likumiskais pārstāvis) šādi gadījumi:

4.8.1. izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem vai pārstāvim pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā par 2 (diviem) mēnešiem;

4.8.2. izglītojamā vecvecāku īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam, kurā ir deklarēts izglītojamais un vismaz viens likumiskais pārstāvis, ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā par 2 (diviem) mēnešiem;

4.8.3. likumiskajiem pārstāvjiem vai pārstāvim pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir parādsaistības, kuru maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā par 2 (diviem) mēnešiem;

4.8.4. likumiskajiem pārstāvjiem vai pārstāvim pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš vairāk kā par 2 (diviem) mēnešiem pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi iepirkuma ietvaros.

5. Viena likumiskā pārstāvja aprūpes tiesību īstenošana attiecas tikai uz gadījumiem, kas saistīti ar kopdzīves pārtraukšanu ar otru likumisko pārstāvi vai gadījumiem, ja:

5.1. otrs likumiskais pārstāvis ir pazudis un izsludināts meklēšanā;

5.2. otram likumiskam pārstāvim ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;

5.3. otrs likumiskais pārstāvis atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas cietumā;

5.4. otrs likumiskais pārstāvis ir miris vai izsludināts par mirušu;

5.5. otrs likumiskais pārstāvis nav zināms.

6. Līdzfinansējuma piešķiršanai, izglītojamā likumiskais pārstāvis pašvaldībai (klātienē vai nosūta pa pastu uz adresi Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi dome@babite.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz:

6.1. iesniegumu (sk. pielikumu Nr. 1);

6.2. noslēgtā līguma kopiju starp iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi.

7. Izglītības speciālists saskaņā ar noteikumiem pārbauda iesniegtos dokumentus un lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu.

8. Pašvaldība un iestāde slēdz līgumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu.

9. Lai pamatotu pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši līdzfinansējuma mērķim, iestāde, pirms minētā līguma noslēgšanas, pašvaldībai iesniedz:

9.1. izmaksu tāmi atbilstoši iestādes apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem;

9.2. apstiprinātu plānoto izdevumu tāmi gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde;

9.3. apstiprināto maksu par programmas īstenošanu, kas jāsedz izglītojamā likumiskajam pārstāvim.

10. Pēc līguma noslēgšanas iestādei līdz katra mēneša 10. datumam pašvaldībā jāiesniedz pieprasījums līdzfinansējuma saņemšanai un rēķins līdzfinansējuma saņemšanai (klātienē vai nosūta pa pastu uz adresi Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi dome@babite.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).

11. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudi iestādē par līdzfinansējuma izlietošanu atbilstoši noteikumos paredzētajiem noteikumiem un pieprasīt informāciju par izglītojamo apmeklējuma uzskaiti.

12. Līdzfinansējums tiek aprēķināts ar dienu, kad izglītojamais uzsācis izglītības apguvi, bet ne agrāk kā tā mēneša pirmajā datumā, kurā noslēgts līgums starp pašvaldību un iestādi.

13. Ja līdzfinansējums tiek maksāts par nepilnu mēnesi, tad to aprēķina proporcionāli apmeklējumam.

14. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar iestādi 10 (desmit) darbadienu laikā pēc rēķina reģistrēšanas. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts attiecīgās iestādes kontā.

15. Pašvaldība atsaka vai pārtrauc līdzfinansējuma izmaksu, ja:

15.1. konstatēts, ka piešķirtais līdzfinansējums netiek izmantots atbilstoši noteikumiem;

15.2. faktiskie apstākļi līdzfinansējuma piešķiršanai neatbilst noteikumu noteiktajām prasībām;

15.3. līdzfinansējums tiek pieprasīts izglītojamā ēdināšanas izdevumu segšanai;

15.4. saņemts no izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegums par pakalpojuma izmantošanas pārtraukšanu;

15.5. izglītojamā vai vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta Babītes novada administratīvajā teritorijā;

15.6. izglītojamais Valts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē nav reģistrēts attiecīgajā iestādē.

16. Lēmumu par līdzfinansējuma pārtraukšanu pieņem pašvaldības Izglītības speciālists.

17. Izglītības speciālists paziņo iestādei un izglītojamā likumiskajam pārstāvim par līdzfinansējuma pārtraukšanu.

18. Pašvaldības Izglītības speciālista pieņemto lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domei pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. augusta noteikumus Nr. 17 "Par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta vispārējās izglītības ieguvei privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēm".

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Osītis

 

1. pielikums
Babītes novada pašvaldības domes
2021. gada 28. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 10

 

Babītes novada pašvaldībai
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
e-pasts elektroniskais saziņai:
dome@babite.lv

 
 
  /Vārds, uzvārds/
   
  /izglītojamā likumiskā pārstāvja deklarētās dzīves vietas adrese, pasta indekss/

Kontaktinformācija saziņai
Tālr.
_______________________
e-pasts
______________________________

IESNIEGUMS
līdzfinansējuma saņemšanai licencētās privātās izglītības iestādes izmaksu segšanai

Lūdzu piešķirt Babītes novada pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamā

  , personas kods  
/vārds, uzvārds/    
 

/izglītojamā dzīves vietas deklarētā dzīves vietas adrese, pasta indekss/

licencētās privātās izglītības  
  /iestādes nosaukums/

apmeklējumam no 20____. gada ____.__________________.

Pielikumā: 20___. gada ___. _______________ noslēgtā līguma kopija starp iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi uz ___ lapām.

Izglītojamā likumiskais pārstāvis ir:
/atzīmē ar "x" atbilstošo/

vecāks

aizbildnis*

adopcijas gadījums*

pilnvarotā persona*

cits likumiskais pārstāvis*

*pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt izglītojamo.

Lēmumu par Babītes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu licencētās privātās vispārējās izglītības iestādes apmeklējumam vēlos saņemt:
/atzīmē ar "x" atbilstošo/

elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz norādīto e-pastu;

 ar pasta starpniecību uz norādīto deklarēto dzīvesvietas adresi.

Piekrītu, ka šajā iesniegumā norādītie dati, var tikt pārbaudīti un elektroniski apstrādāti lēmuma par Babītes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu licencētās privātās vispārējās izglītības iestādes apmeklējumam pieņemšanai.

Babītes novadā, Babītes pagastā,

20___. gada___._____________    
    /paraksts, atšifrējums/

 

Paskaidrojuma raksts
Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Par kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošiem noteikumiem noteikta kartība kādā Babītes novada pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums 2.1. Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. augusta lēmumu apstiprināti noteikumi Nr. 17 "Par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta vispārējās izglītības ieguvei privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēm".

2.2. Ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt esošo noteikumu redakciju un to, ka grozāmo normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošā noteikumu apjoma, izdodami jauni saistošie noteikumi.

2.3. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas jomās, kuras pašvaldība pilda pēc brīvprātīgas iniciatīvas, saistošos noteikumos nepieciešams paredzēt, ka līdzfinansējums tiek maksāts par to izglītojamo, kura dzīvesvieta vismaz kopā ar vienu tā likumisko pārstāvi ir deklarēta Babītes novada administratīvajā teritorijā uz kārtējā kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00. Tas saistīts ar to, ka atbalstiem nepieciešamais finansējums veidojas no to iedzīvotāju nodokļiem un tiem izglītojamiem, kuru dzīvesvieta Babītes novada administratīvajā teritorijā deklarēta uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 00.00.

2.4. Noteikumos papildus iekļauta prasība par parādsaistību neesamību līdzfinansējuma saņemšanas gadījumā. Šis nosacījums iestrādājams nolūkā disciplinēt kā privāto izglītības iestādi, tā arī izglītojamo likumiskos pārstāvjus nokārtot un neuzkrāt parādsaistības, pie apstākļiem, ja vēlas izmantot pašvaldības uz brīvprātīgas iniciatīvas pamata noteikto atbalstu (līdzfinansējumu).

2.5. Ar saistošajiem noteikumiem netiek risināts parāda piedziņas jautājums.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi jaunas institūcijas un darba vietas veidot nav nepieciešams. Precīzu ietekmi uz budžetu nav iespējams prognozēt.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tie tiek publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē – www.babite.lv un izlikti redzamā vietā Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā un "Pīlādzīši", Spuņciemā, Salas pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts publicēts Babītes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.babite.lv.

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Osītis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!