• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Saeima
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Saeimas pieņemtos un Valsts prezidenta izsludinātos likumus. Likumi stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Saeimas pieņemtos vispārējas nozīmes lēmumus. Lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī;
  • Saeimas sēžu stenogrammas un rakstveidā sniegtās atbildes uz deputātu jautājumiem;
  • Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumus.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2021. gada 25. marta likums "Grozījumi Arhīvu likumā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.04.2021., Nr. 65A https://www.vestnesis.lv/op/2021/65A.2

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likums

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Vēl šajā numurā

06.04.2021., Nr. 65A (15:26)

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 25.03.2021.

OP numurs: 2021/65A.2

2021/65A.2
RĪKI

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Arhīvu likumā

Izdarīt Arhīvu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 35. nr.; 2013, 84. nr.; 2014, 220. nr.; 2016, 57. nr.; 2017, 231. nr.; 2019, 212. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5) depozitārā glabāšana — privātpersonu vai institūciju dokumentu ar arhīvisko vērtību terminēta glabāšana Latvijas Nacionālajā arhīvā;";

izslēgt 13. punktu.

2. 4. pantā:

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) dokumentu klasifikāciju un sistematizāciju;";

aizstāt otrās daļas 2. punktā vārdus "uz laiku" ar vārdu "ilgstoši";

papildināt otrās daļas 3. punktu ar vārdiem "vai depozitāro glabāšanu Latvijas Nacionālajā arhīvā";

papildināt otrās daļas 4. punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"Institūcijas rīcībā esošie dokumenti ir arī tie dokumenti, kurus institūcija nodevusi glabāšanā akreditētam privātam arhīvam. Latvijas Nacionālajam arhīvam depozitārajā glabāšanā nodoto dokumentu saglabāšanu, aizsardzību, pieejamību un izmantošanu nodrošina Latvijas Nacionālais arhīvs.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "dokumentu glabāšanas termiņus" ar vārdiem "dokumentu ar arhīvisko vērtību veidus un to glabāšanas termiņus";

izslēgt sestajā daļā vārdus "un metodisko palīdzību".

3. Papildināt 6. panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šo termiņu var pagarināt uz laiku līdz pieciem gadiem ne vairāk kā divas reizes, bet, ja tas ir pamatots ar īpašiem apstākļiem, termiņu var pagarināt vēl uz laiku līdz 10 gadiem."

4. Papildināt 12. pantu ar 2.daļu šādā redakcijā:

"(21) Latvijas Nacionālā arhīva vai akreditēta privāta arhīva dokumentu izmantošanas pieprasījumā persona norāda šādas ziņas:

1) savu vārdu, uzvārdu un personas kodu vai ārzemniekam — dzimšanas datumu, identifikācijas kodu, kas ierakstīts ārzemnieka personu apliecinošajā dokumentā, un valsti, kas izsniegusi šo dokumentu;

2) pieprasījuma tēmu un pamatojumu (pamato savu pieprasījumu un norāda mērķi, kādam dokumentus izmantos), kā arī personas rīcībā esošo informāciju, kas palīdz pieprasījuma izpildei;

3) adresi atbildes saņemšanai un saziņas līdzekļus pieprasījuma izpildei vajadzīgās informācijas iegūšanai, saņemšanai un nosūtīšanai."

5. 13. pantā:

papildināt otrās daļas 2. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja citos likumos nav noteikts citādi, šajā punktā minētie dokumentu pieejamības ierobežojumi ir piemērojami 30 gadus pēc dokumentu radīšanas.";

aizstāt otrās daļas 4. punktā vārdus "sensitīvus personas datus" ar vārdiem "īpašu kategoriju personas datus";

aizstāt trešās daļas 4. punktā vārdus "tuvākā neatraidāmā lejupējā vai augšupējā mantinieka" ar vārdiem "tuvākā radinieka";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Lēmumu par dokumentu izsniegšanu izmantošanai vai lēmumu par atteikumu tos izsniegt ne vēlāk kā mēneša laikā pieņem Latvijas Nacionālā arhīva direktora pilnvarota amatpersona vai struktūrvienības vadītājs, vai institūcija, kurā glabājas dokumenti. Lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

6. Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Personas tiesības attiecībā uz arhīva dokumentos esošo personas datu labošanu vai papildināšanu

Persona īsteno tai Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 16. pantā noteiktās datu subjekta tiesības panākt personas datu labošanu vai papildināšanu, ja tie apstrādāti arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, iesniedzot Latvijas Nacionālajam arhīvam vai institūcijai, kurā glabājas dokumenti, paziņojumu par nepilnīgu vai neprecīzu personas datu papildināšanu. Kārtību, kādā tiek reģistrēti un glabāti personu iesniegtie paziņojumi par neprecīziem vai nepilnīgiem personas datiem, kā arī tiek nodrošināta paziņojumu sasaiste ar arhīva dokumentiem, nosaka Ministru kabinets."

7. Papildināt 14. panta trešo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) konstatēts, ka dokuments ir iegūts prettiesiskā ceļā."

8. Papildināt 15. panta trešo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) aizliegts labot personas datus arhīva dokumentos."

9. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Aizliegums iekļaut nacionālajā dokumentārajā mantojumā prettiesiski iegūtus dokumentus

Nacionālajā dokumentārajā mantojumā aizliegts iekļaut tādus dokumentus ar arhīvisko vērtību, kuri iegūti prettiesiskā ceļā, tai skaitā nozagti citā valstī vai izvesti, pārkāpjot tās valsts tiesību aktus, kura klasificējusi, definējusi vai īpaši atzinusi tos par kultūras vērtību saskaņā ar Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām. Pirms dokumenta iekļaušanas nacionālajā dokumentārajā mantojumā Latvijas Nacionālais arhīvs vai institūcija publiski pieejamos zagtu kultūras priekšmetu reģistros pārbauda, vai nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļaujamais dokuments nav iegūts prettiesiskā ceļā."

10. Papildināt 17.1 panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas datu ievades un aktualizācijas, kā arī sistēmas pieejamības un izmantošanas kārtību institūcijām."

11. Izteikt 20. panta otrās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) sniedz konsultācijas dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, kā arī uzrauga dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības ievērošanu institūcijās un — šajā likumā noteiktajos gadījumos — akreditētos privātos arhīvos;".

12. 22. pantā:

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) izmantojot pirmpirkuma tiesības, iegādāties privātpersonas dokumentus ar arhīvisko vērtību, ja privātpersona tādus atsavina. Ja pirmpirkuma tiesības netiek izmantotas, Latvijas Nacionālajam arhīvam ir tiesības bez maksas izgatavot atsavināmo dokumentu kopijas;";

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4) pieņemt depozitārā glabāšanā dokumentus ar arhīvisko vērtību;".

13. 24. pantā:

izteikt trešās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) noslēdzot rakstveida līgumu, glabāt attiecīgās institūcijas dokumentus vai privātpersonas dokumentus ar arhīvisko vērtību atbilstoši dokumentu un arhīva pārvaldības kārtībai;";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Akreditēts privāts arhīvs, izbeidzot darbību vai zaudējot akreditēta privāta arhīva statusu (tiek pieņemts lēmums atteikt akreditāciju vai to anulēt), nodrošina tā glabāšanā nodoto nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentu saglabāšanu, nododot tos viena mēneša laikā īpašniekam (attiecīgajai institūcijai vai privātpersonai). Vienojoties ar attiecīgo institūciju vai privātpersonu, minētos nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentus var nodot citam akreditētam privātam arhīvam."

14. Papildināt 25. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Latvijas Nacionālais arhīvs anulē privāta arhīva akreditāciju pirms akreditācijas termiņa beigām, ja privāts arhīvs neatbilst šajā likumā norādītajiem akreditācijas nosacījumiem."

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"14. Ministru kabinets līdz 2021. gada 30. septembrim izdod šā likuma 13.1 un 17.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

15. Ministru kabinets līdz 2021. gada 30. septembrim izdara grozījumus Ministru kabineta noteikumos atbilstoši šā likuma grozījumiem, kas stājas spēkā 2021. gada 1. maijā."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 25. martā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 6. aprīlī

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!