• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Madonas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 31.12.2021., Nr. 252A https://www.vestnesis.lv/op/2021/252A.7

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Siguldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā

Vēl šajā numurā

31.12.2021., Nr. 252A

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Madonas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 16

Pieņemts: 25.11.2021.

OP numurs: 2021/252A.7

2021/252A.7
RĪKI

Madonas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16

Madonā 2021. gada 25. novembrī

Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā

APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
25.11.2021. lēmumu Nr. 460 (prot. Nr. 15, 27. p.)

PRECIZĒTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
30.12.2021. lēmumu Nr. 517 (prot. Nr. 18, 1. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 pantu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās" 22., 27., 30., 31., 31.punktu, Ministru kabineta 26.06.2018.
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Madonas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, bārenim, kurš nodots aizbildnībā vai audžuģimenē, un audžuģimenei (t.sk. specializētajai audžuģimenei).

2. Tiesības saņemt noteikumos paredzētos pabalstus ir bārenim, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Madonas novada bāriņtiesa, Cesvaines novada bāriņtiesa, Ērgļu novada bāriņtiesa vai Lubānas novada bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa), un audžuģimenei, kurā bērnu ievietojusi Bāriņtiesa.

3. Pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizē Madonas novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un šos noteikumus.

4. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts bāreņa iesniegums.

5. Ja bārenim nav tiesības uz pieprasīto pabalstu, Sociālais dienests atsaka pabalsta piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

6. Pabalstu veidi:

6.1. pabalsti bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās:

6.1.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

6.1.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

6.1.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;

6.1.4. mājokļa pabalsts;

6.2. pabalsts izglītībai bārenim audžuģimenē vai aizbildnībā;

6.3. pabalsti audžuģimenēm:

6.3.1. pabalsts bērna uzturam;

6.3.2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

7. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

II. PABALSTI BĀRENIM PĒC ĀRPUSĢIMENES APRŪPES BEIGŠANĀS

8. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:

8.1. pabalsta apmērs – 218,00 euro, personai ar invaliditāti kopš bērnības – 327,00 euro;

8.2. pabalstu ir tiesības saņemt no dienas, kad bārenim beigusies ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē vai pie aizbildņa.

9. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:

9.1. pabalsta apmērs – 820,05 euro;

9.2. pabalstu ir tiesības saņemt no dienas, kad bārenim beigusies ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē vai pie aizbildņa;

9.3. pabalstu Sociālais dienests var izsniegt sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

10. Pabalsts ikmēneša izdevumiem:

10.1. pabalsta apmērs – 109,00 euro, personai ar invaliditāti kopš bērnības – 163,00 euro;

10.2. pabalstu ir tiesības saņemt bārenim no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš sekmīgi turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studijas augstākās izglītības iestādē vai koledžā, ir sekmīgs tās audzēknis;

10.3. izziņu par sekmēm Sociālais dienests pieprasa no izglītības iestādes ne retāk kā 2 reizes mācību gadā;

10.4. pabalsta izmaksu aptur, ja bārenis ir nesekmīgs, ja mācības vai studijas tiek pārtrauktas. Par mācību vai studiju pārtraukšanu bārenim ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu;

10.5. pabalstu izmaksā līdz kārtējā mēneša 15. datumam.

11. Mājokļa pabalsts:

11.1. pabalsts paredzēts ar mājokļa lietošanu saistīto ikmēneša izdevumu apmaksai pilngadību sasniegušam bārenim no 18 līdz 24 gadu vecumam, ja bārenis nedzīvo pašvaldības izīrētā mājoklī vai sociālajā dzīvoklī un nesaņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto mājokļa pabalstu;

11.2. lai saņemtu pabalstu, bāreni Sociālajā dienestā iesniedz:

11.2.1. iesniegumu,

11.2.2. mājokļa īres vai apsaimniekošanas līgumu;

11.3. pabalstu aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" nosacījumiem, ievērojot 3. pielikumu "Mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevuma pozīciju minimālās normas";

11.4. bārenim līdz katra mēneša 20. datumam jāiesniedz Sociālajā dienestā dokumenti mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus (turpmāk – maksājuma dokumenti);

11.5. pabalstu izmaksā reizi mēnesī, pamatojoties uz maksājumu dokumentiem un Sociālā dienesta darbinieka veiktu aprēķinu;

11.6. pabalstu izmaksā, sākot ar mēnesi, kurā Sociālais dienests ir pieņēmis lēmumu par pabalsta piešķiršanu;

11.7. pabalstu pārskaita apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējam vai pārskaita uz bāreņa norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu;

11.8. bārenis mēneša laikā informē Sociālo dienestu, ja tiek mainīta faktiskā dzīvesvieta.

III. PABALSTS IZGLĪTĪBAI BĀRENIM AUDŽUĢIMENĒ VAI AIZBILDNĪBĀ

12. Pabalsts izglītībai bārenim audžuģimenē vai aizbildnībā:

12.1. pabalstu piešķir bārenim, kurš nodots aizbildnībā vai audžuģimenē un ir obligātās pirmsskolas izglītības iestādes vai vispārizglītojošās mācību iestādes audzēknis;

12.2. pabalsta apmērs – 45 euro vienreiz gadā;

12.3. pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums.

IV. PABALSTI AUDŽUĢIMENEI

13. Pabalsts bērna uzturam:

13.1. pabalstu piešķir, pamatojoties uz pašvaldības un audžuģimenes noslēgtu līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

13.2. ikmēneša pabalsts audžuģimenei vai ģimenei pirmsadopcijas periodā bērna uzturam piešķir valstī noteikto divu minimālo uzturlīdzekļu apmērā, ņemot vērā bērna vecumu;

13.3. pabalstu aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, ko bērns pavada audžuģimenē;

13.4. pabalstu izmaksā līdz kārtējā mēneša 15. datumam, pirmreizēji – 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;

13.5. pabalsta izmaksu pārtrauc:

13.5.1. ja beidzas līgumā noteiktais termiņš;

13.5.2. ja Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigšanu;

13.6. audžuģimenei, kura saņem pabalstu bērna uzturam, ir pienākums informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas var būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

14. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei:

14.1. vienreizējā pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 150 euro, ievietojot bērnu audžuģimenē;

14.2. pabalstu piešķir, pamatojoties uz pašvaldības un audžuģimenes noslēgtu līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

14.3. pabalsta vietā Sociālais dienests var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas;

14.4. ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, novērtējot pabalsta nepieciešamību atbilstoši bērna vajadzībām, Sociālais dienests samazina pabalsta apmēru;

14.5. ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, paliek viņa lietošanā;

14.6. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt audžuģimenei sniegt pārskatu par pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu.

15. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu:

15.1. piešķir un izmaksā, ja bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par vienu mēnesi;

15.2. tās apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto atlīdzības apmēru mēnesī.

V. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

16. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Madonas novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

17. Madonas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

18. Noteikumi publicējami izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

19. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

20.1. Cesvaines novada pašvaldības 2021. gada 12. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Cesvaines novada pašvaldības palīdzība audžuģimenē ievietotam bērnam";

20.2. Cesvaines novada pašvaldības 2015. gada 16. decembra saistošos noteikumus Nr. 15 "Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības";

20.3. Cesvaines novada domes 2014. gada 11. decembra saistošos noteikumus Nr. 22 "Par pašvaldības pabalstu aizbildnībā esošam bērnam";

20.4. Ērgļu novada pašvaldības 2015. gada 26. februāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm";

20.5. Ērgļu novada pašvaldības 2015. gada 26. februāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Par Ērgļu novada pašvaldības pabalstu aizbildnībā esošam bērnam";

20.6. Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošos noteikumus Nr. 2 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības";

20.7. Madonas novada pašvaldības 2021. gada 19. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Madonas novada pašvaldības pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei";

20.8. Madonas novada pašvaldības 2015. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr. 15 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

 

Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā"

Paskaidrojumu raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu no 2021. gada 1. jūlija ir izveidots jauns Madonas novads, apvienojot Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novadu. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmajā daļā noteikts, ka domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā pašvaldība maksā mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, šī paša likuma 25.2 panta piektajā daļā noteikts, ka pašvaldības domes saistošajos noteikumos paredz kārtību, kādā izmaksājams mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam. Šā pabalsta apmēru pašvaldība nosaka, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos mājokļa pabalsta aprēķināšanas noteikumus. Piešķirot mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam, pašvaldība nevērtē šā bērna ienākumus un materiālo stāvokli.

Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajā daļā noteikts, ka Dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. un 8. apakšpunktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt sociālo palīdzību sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām (bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem).

Vairāki Ministru kabineta noteikumi nosaka pašvaldībai pienākumu izmaksāt pabalstus, nosakot to apmēru, pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (turpmāk – Noteikumi Nr. 857) 22. punktā dots deleģējums pašvaldībai saistošajos noteikumos tiesības noteikt papildu atvieglojumus bērnam, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Noteikumu Nr. 857 27. punktā norādīts, ka pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kuru apmērs nav mazāks par 218,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 327,00 euro; 30. punktā noteikts, ka pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu, norādot, ka minētā pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 820,05 euro, kā arī to, ka pabalstu atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā. Noteikumu Nr. 857 31. un 31.1 punktā paredzēts, ka pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam, ja viņš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par 109,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 163,00 euro.

Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 354) 78. punktā paredzēts, ka pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni. Pašvaldībai jānosaka pabalsta apmērs bērna uzturam, ņemot vērā, ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par 215,00 euro par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai un ne mazāks par 258,00 euro bērnam vecumā no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Noteikumu Nr. 354 78.2. apakšpunktā paredzēts, ka pašvaldības nosaka pabalsta apmēru apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kā arī tā izmaksas kārtību atbilstoši bērna vajadzībām. Minētā pabalsta vietā pašvaldība var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas. Noteikumu Nr. 354 83. punktā noteikts, ka pašvaldība izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, saistošajos noteikumos noteikts atlīdzības apmērs.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldības pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, bārenim, kurš nodots aizbildnībā vai audžuģimenē, un audžuģimenei (t.sk. specializētajai audžuģimenei). Pabalstus var saņemt bārenis, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Madonas novada bāriņtiesa, Cesvaines novada bāriņtiesa, Ērgļu novada bāriņtiesa vai Lubānas novada bāriņtiesa, un audžuģimenei, kurā bērnu ievietojusi kāda no minētajām bāriņtiesām.

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajai daļai saistībā ar likuma 15. panta pirmās daļas 7., 8. punktu saistošajos noteikumos paredzēts Pabalsts izglītībai bārenim audžuģimenē vai aizbildnībā, kas ir pabalsts pašvaldības autonomās funkcijas izpildes ietvaros.

Saistošajos noteikumos paredzēti šādi pabalsti bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuru apmērs paredzēts ne mazāks kā Noteikumos Nr. 857:

– vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

– vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

– pabalsts ikmēneša izdevumiem;

– mājokļa pabalsts.

Saistošajos noteikumos noteikts pabalsts audžuģimenēm bērna uzturam, kas ir noteikts labvēlīgāks kā Noteikumos Nr. 354 (mēnesī nedrīkst būt mazāks par 215,00 euro par bērnu līdz septiņu gadu vecuma un ne mazāks kā 258,00 euro par bērnu vecumā no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai), tas ir 250 euro un 300 euro, kas ir valstī noteikto divu minimālo uzturlīdzekļu apmērs. Saistošajos noteikumos pašvaldība noteikusi pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru, ievietojot bērnu audžuģimenē. Tāpat saistošajos noteikumos paredzēts atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs, ja pienākumus pilda mazāk par mēnesi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Prognozējams, ka 2022. gadā izmaksājamo pabalstu apmērs pieaugs un tas saistīts ar to, ka pilngadību sasniegs vairāk bērnu, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē aizbildnībā un audžuģimenē, nekā 2021. gadā.

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:

218 euro x 15 = 3270 euro

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:

820,05 euro x 15 = 12300,75 euro

Pabalsts ikmēneša izdevumiem:

109 euro x 12 mēn. x 31 = 40 548 euro

163 euro x 12 mēn. x 1 = 1 956 euro

Mājokļa pabalsts:

46 euro x 12 mēn. x 18 = 9 936 euro

Pabalsts izglītībai:

45 euro x 54 = 2430 euro

Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē:

250 euro x 12 mēn. x 9 = 27 000 euro

300 euro x 12 mēn. x 18 = 64 800 euro

Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei:

150 euro x 6 = 900 euro

Kopā 163 140,75 euro

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Madonas novada Sociālais dienests. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!