• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 50 "Par sociālajiem pakalpojumiem Saldus novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.12.2021., Nr. 235 https://www.vestnesis.lv/op/2021/235.7

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 54

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

Vēl šajā numurā

06.12.2021., Nr. 235

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saldus novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 50

Pieņemts: 28.10.2021.

OP numurs: 2021/235.7

2021/235.7
RĪKI

Saldus novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 50

Saldū 2021. gada 28. oktobrī

Par sociālajiem pakalpojumiem Saldus novadā

Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 28. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 19, 7. §)

Precizēti ar Saldus novada domes
2021. gada 30. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 20, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu,
Ministru kabineta 2003. gada 25. maija noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Saldus novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) veidus, apjomu, piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saldus novada pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijās, vai pērk no cita pakalpojuma sniedzēja.

3. Tiesības saņemt pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Saldus novadā un faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām personām.

4. Saldus novada pašvaldībā pakalpojumu sniegšanu un organizēšanu veic Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk – Aģentūra).

5. Aģentūras sniegto pakalpojumu cenas tiek noteiktas ar Saldus novada domes 2021. gada 22. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Par Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem".

6. Pakalpojumu saņēmējam vai pakalpojuma saņēmēja apgādniekam ir pienākums norēķināties par saņemto pakalpojumu, atbilstoši šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai.

II. Sociālo pakalpojumu veidi

7. Aģentūra sniedz vai organizē šādus sociālos pakalpojumus:

7.1. aprūpe mājās;

7.2. drošības poga;

7.3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

7.4. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām;

7.5. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

7.6. atbalsta un pašpalīdzības grupas;

7.7. dienas centru pakalpojumi:

7.7.1. Dienas aprūpes centrs "Saulespuķe";

7.7.2. Daudzfunkcionālais centrs "Jumis";

7.8. specializētās darbnīcas;

7.9. ģimenes asistents;

7.10. Asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti;

7.11. Asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti;

7.12. sociālais darbs Aģentūrā;

7.13. psihologa pakalpojumi Aģentūrā;

7.14. mūzikas terapija;

7.15. atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušām personām ar atkarības problēmām;

7.16. sociālās korekcijas programma bērniem ar uzvedības traucējumiem;

7.17. īslaicīgās uzturēšanās mājoklis;

7.18. grupu dzīvoklis;

7.19. specializētais transports;

7.20. Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem;

7.21. atbalsts personām krīzes situācijās;

7.22. higiēnas pakalpojums;

7.23. Aprūpes pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti.

III. Sociālo pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas kārtība

8. Lai saņemtu pakalpojumus, persona (tās likumiskais pārstāvis, pilnvarotā persona, apgādnieks) ar iesniegumu vēršas Aģentūrā, iesniegumā ir jānorāda problēmu un tās vēlamo risinājumu.

9. Aģentūra 10 darba dienu laikā pēc personas iesnieguma un konkrētajam pakalpojumam norādīto dokumentu saņemšanas:

9.1. novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma;

9.2. ja nepieciešams, izvērtē personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli;

9.3. ja nepieciešams, veic sadzīves apstākļu apsekošanu Pakalpojuma pieprasītāja dzīvesvietā;

9.4. pieprasa citus dokumentus, kuri papildus nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši pieprasītā pakalpojuma veidam un informācija par tiem nav pieejama datu bāzēs;

9.5. pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, nosakot pakalpojumu veidu un apmaksas apmēru, vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu.

10. Aprūpes pakalpojuma nepilngadīgām personām ar invaliditāti saņemšanas kārtību, kritērijus pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai, pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumus un kārtību nosaka Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 49 "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Saldus novadā.

IV. Aprūpe mājās

11. Aprūpe mājās ir sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā, nodrošinot personas pamatvajadzību apmierināšanu, dzīves kvalitātes nepazemināšanos, palīdzību mājas darbu veikšanā un personīgajā aprūpē, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj to nodrošināt pati (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

12. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir:

12.1. pilngadīgai personai, kura vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus vai nodrošināt savu personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;

12.2. pilngadīgai personai, kurai slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi.

13. Pakalpojums tiek piešķirts nepieciešamajā aprūpes līmenī, izvērtējot personas individuālās vajadzības un resursus un nosakot veicamo darbu apjomu saskaņā ar noteikto aprūpes līmeni atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem:

13.1. 1. aprūpes līmenis līdz 16 stundām mēnesī;

13.2. 2. aprūpes līmenis līdz 24 stundām mēnesī;

13.3. 3. aprūpes līmenis līdz 40 stundām menesī.

14. Pakalpojums saskaņā ar Aģentūras veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu, var tikt nodrošināts ar Drošības pogas pakalpojumu (t.i. nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī).

15. Pakalpojuma pieprasīšanai papildus iesniegumam persona vai tās likumiskais pārstāvis Aģentūrā iesniedz:

15.1. iztikas līdzekļu deklarāciju;

15.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī vēlamās rekomendācijas personas sociālajai aprūpei;

15.3. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

16. 12.1. un 12.2. apakšpunktā nosauktajām personām var piešķirt pastāvīgu vai pagaidu aprūpi, pamatojoties uz sociālās rehabilitācijas plānu un individuālo vajadzību izvērtēšanu.

17. Pašvaldība no tās budžeta līdzekļiem pilnībā apmaksā Pakalpojumu, ja personas un ar viņu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumi nepārsniedz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmeni.

18. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz normatīvajos aktos noteikto ienākumu līmeni persona veic līdzmaksājumu par summu, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteikto ienākumu līmeni. Pašvaldība apmaksā starpību no klienta maksājuma daļas līdz pilnai Pakalpojuma maksai.

19. Lēmumu par Pakalpojuma pārtraukšanu no Pašvaldības budžeta līdzekļiem Aģentūra pieņem, ja:

19.1. netiek veikts noteiktais līdzmaksājums;

19.2. persona pakalpojuma sniegšanas laikā ir noslēgusi uzturlīgumu, kurā paredzēta personas aprūpe.

20. Pakalpojuma cena tiek noteikta saskaņā ar Aģentūras iepirkumu procedūras rezultātiem.

V. Drošības poga

21. Drošības poga pakalpojums ir pakalpojums, kas nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.

22. Tiesības saņemt pakalpojumu ir:

22.1. atsevišķi dzīvojošām personām ar funkcionāliem traucējumiem vai ar invaliditāti, kurām nav likumīgo apgādnieku;

22.2. personai, kura saņem grupu dzīvokļa pakalpojumu bez diennakts uzraudzības;

22.3. "Aprūpe mājās" pakalpojuma klientam, kuram noteikts otrais vai trešais aprūpes līmenis, ja, izvērtējot personas funkcionalitāti, konstatē nepieciešamību pēc pakalpojuma.

VI. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām

23. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgai personai (turpmāk – īslaicīgas aprūpes pakalpojums) ietver terminētu diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pagaidu dzīvesvietu attiecīgajā sociālajā institūcijā laika periodā līdz 3 mēnešiem:

23.1. personai, kuras ģimenes locekļi vai apgādnieki vecuma, veselības stāvokļa, dzīvesvietas attāluma vai nodarbinātības dēļ nespēj nodrošināt personas aprūpi;

23.2. personai atveseļošanās periodā;

23.3. personai krīzes situācijā;

23.4. personai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

24. Tiesības saņemt īslaicīgas aprūpes pakalpojumu ir personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto, kuru pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta līdz 10 punktiem, un kurām konkrētais Pakalpojums ir piemērotākais Pakalpojums saskaņā ar Aģentūras sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību pēc Pakalpojumiem novērtējumu.

25. Ja īslaicīga aprūpes pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem, minētais pakalpojums personai tiek nodrošināts līdz 30 dienām kalendāra gadā.

VII. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām

26. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām ir pakalpojums, kas nodrošina pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

27. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir:

27.1. pensijas vecuma personām;

27.2. personām ar invaliditāti;

27.3. personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām nepieciešamā aprūpe pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu.

28. Pakalpojuma pieprasīšanai papildus iesniegumam persona vai tās likumiskais pārstāvis Aģentūrā iesniedz:

28.1. iztikas līdzekļu deklarāciju;

28.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

28.3. nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

28.4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

29. Aģentūra izvērtē personu iespējas samaksāt par aprūpes institūcijā saņemto pakalpojumu, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju, ievērojot nosacījumus, ka persona sedz izdevumus par aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem normatīvajos aktos noteiktajā apmērā no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, un/vai citiem ienākumiem.

30. Pakalpojumu apmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā, ja:

30.1. personas likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem vai maznodrošinātiem;

30.2. pilngadīgo bērnu un viņu ģimenes locekļu ienākumi, kas pēc pakalpojuma samaksas paliek ģimenes rīcībā ir mazāki par normatīvajos aktos noteikto ienākumu līmeni. Šajā gadījumā pilngadīgie bērni tiek atbrīvoti no maksas par pakalpojumu uz laiku līdz gadam.

31. Ja pilngadīgo bērnu un viņu ģimenes locekļu ienākumi pārsniedz normatīvajos aktos noteikto ienākumu līmeni, personas veic līdzmaksājumu par summu, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteikto ienākumu līmeni. Pašvaldība apmaksā starpību no veiktā līdzmaksājuma daļas līdz pilnai Pakalpojuma maksai.

32. Pakalpojums netiek apmaksāts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem vai tiek pārtraukts, ja:

32.1. netiek veikts noteiktais līdzmaksājums;

32.2. persona ir noslēgusi uzturlīgumu, kurā paredzēta nekustamā īpašuma nodošana uzturdevējam.

33. Lēmums piešķirt, atteikt vai pārtraukt līdzfinansējumu par sniegto Pakalpojumu tiek pieņemts, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un maksātspēju.

VIII. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

34. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir pakalpojums, kas nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai, audzināšanai un aprūpei nelabvēlīgi apstākļi.

35. Pakalpojums nodrošina bērnu izmitināšanu institūcijā 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.

IX. Atbalsta un pašpalīdzības grupas

36. Atbalsta un pašpalīdzības grupas nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu to risināšanai, lai uzlabotu savu sociālo funkcionēšanu un dzīves kvalitāti.

37. Tiesības saņemt atbalsta un pašpalīdzības grupas pakalpojumu ir ikvienai motivētai personai, kura izteikusi vēlēšanos tajā darboties.

X. Dienas aprūpes centrs "Saulespuķe"

38. Dienas aprūpes centra (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) pakalpojums personām ar garīgās attīstības traucējumiem ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas dienas laikā nodrošina personai sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas, ēdināšanu, kā arī personas un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.

39. Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai ar garīga rakstura traucējumiem no 16 gadu vecuma.

XI. Daudzfunkcionālais centrs "Jumis"

40. Daudzfunkcionālā centra pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir centrs, kur nodrošina sociālās rehabilitācijas un dienas centra pakalpojumus.

41. Pakalpojumu ir tiesības saņemt bērniem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem līdz 18 gadu vecumam un šo bērnu vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem.

XII. Specializētās darbnīcas

42. Specializētās darbnīcas pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir darbnīca ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar invaliditāti darbspējīgajā vecumā, lai attīstītu pakalpojuma saņēmēja sociālās un funkcionālās prasmes.

43. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personām ar garīga rakstura traucējumiem un funkcionāliem traucējumiem.

XIII. Ģimenes asistents

44. Ģimenes asistenta pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) tiek nodrošināts, lai sniegtu atbalstu riska vai augsta riska ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanai gadījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērna vajadzības.

45. Pakalpojums ietver ģimenes asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām mēnesī.

46. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

47. Pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem piešķir:

47.1. ģimenēm, kurām ir nepietiekamas prasmes bērna audzināšanai;

47.2. ģimenēm, kurās aug bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

47.3. ģimenēm, kurām sociālais darbinieks konstatējis krīzes situāciju.

48. Pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, pakalpojumu var piešķirt atkārtoti.

XIV. Asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti

49. Asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) tiek sniegts pilngadīgām personām, kurām ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) lēmumu ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte un, veicot asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta intensitātes novērtējumu, Aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, lai nodrošinātu socializāciju ārpus mājas.

50. Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

51. Pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

XV. Asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti

52. Asistenta pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) tiek sniegts bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem ar VDEĀVK lēmumu ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, lai nodrošinātu socializāciju ārpus mājas.

53. Pavadoņa pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) tiek sniegts bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem ar VDEĀVK lēmumu ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par pavadoņa nepieciešamību, lai nodrošinātu socializāciju ārpus mājas.

54. Pakalpojuma pieprasīšanai papildus iesniegumam persona vai tās likumiskais pārstāvis Aģentūrā iesniedz normatīvajos aktos norādītos dokumentus.

55. Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

56. Pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

XVI. Sociālais darbs Aģentūrā

57. Sociālais darbs Aģentūrā nodrošina palīdzību personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

58. Sociālais darbs Aģentūrā ietver:

58.1. ģimenes (personas) risku izvērtēšanu;

58.2. ģimenes (personas) vajadzību un resursu izvērtēšanu;

58.3. ģimenes (personas) sociālo problēmu noteikšanu;

58.4. ģimenes (personas) sociālā gadījuma vadīšanas plāna izstrādi un/vai individuālo Sociālās rehabilitācijas plānu izstrādi;

58.5. sociālā darbinieka individuālās konsultācijas ģimenei (personai);

58.6. psihosociālo konsultēšanu;

58.7. pašpalīdzību, atbalsta, izglītojošo u.c. grupu organizēšanu;

58.8. sociālā darbinieka darbam ar personām ar atkarības problēmām konsultācijas;

58.9. psihologa, narkologa u.c. speciālistu konsultācijas sociālā gadījuma vadīšanas plāna/ individuālā sociālā rehabilitācijas plāna ietvaros;

58.10. darbu ar nepilngadīgajiem, kuriem iekārtota profilakses lieta, un viņu vecākiem;

58.11. darbu ar ģimenēm ar bērniem un jauniešiem;

58.12. darbu ar kopienu – sociālo problēmu risināšanu attiecīgā administratīvajā teritorijā;

58.13. personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtēšanu un personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma anketas aizpildīšanu.

59. Sociālā darba Aģentūrā pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība:

59.1. sociālo darbu nodrošina, pamatojoties uz personas, bāriņtiesas, policijas, skolas u.c. juridisko un fizisko personu iesniegumu par iespējamajām ģimenes (personas) sociālajām problēmām;

59.2. sociālo darbu nodrošina visām Saldus novada teritorijā dzīvojošām personām arī tad, ja ģimene (persona) nav dzīvesvietu deklarējusi Saldus novadā;

59.3. sociālais darbinieks pārbauda informāciju un uzsāk sociālo darbu ar ģimeni (personu);

59.4. ģimenes (personas) individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā tiek noteikts sociālās rehabilitācijas mērķis un sociālā darbinieka un ģimenes (personas) uzdevumi sociālās problēmas risināšanai un slēgta vienošanās ar ģimeni (personu) par šo uzdevumu izpildi;

59.5. sociālais darbinieks izvērtē ģimenes (personas) vajadzību pēc sociālās palīdzības un Pakalpojumiem un pieņem lēmumu par nepieciešamās sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu.

59.6. sociālo darbu ar ģimeni (personu) veic Aģentūras sociālais darbinieks visu sociālā darba nodrošināšanas laiku. Ģimene (persona) ir tiesīga atteikties no sociālā darbinieka un lūgt citu sociālo darbinieku, rakstiski pamatojot sava atteikuma iemeslu.

60. Lai pieņemtu lēmumu par sociālais darbs Aģentūrā pakalpojuma piešķiršanu, Aģentūras pienākums ir apsekot dzīves vietā personas, kuras pēc palīdzības vērsušās pašas, kā arī, ja personu sociālo un psiholoģisko problēmu risināšanai norīkojusi institūcija vai cita persona, kas pārstāv bērna, personas vai ģimenes intereses.

61. Aģentūrai ir tiesības veikt apsekošanu, iepriekš par to nebrīdinot klientu.

XVII. Psihologa pakalpojums

62. Psihologa pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Aģentūras sociālā darbinieka nosūtījumu.

63. Tiesības saņemt psihologa pakalpojumu ir:

63.1. ģimenēm un personām krīzes situācijā;

63.2. ģimenēm, kurās bērniem izstrādāta uzvedības sociālās korekcijas programma;

63.3. ģimenēm, kurās ir bērni ar uzvedības grūtībām;

63.4. ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem;

63.5. ģimenēm, kurām iekārtota sociālā darba lieta;

63.6. pieaugušām personām, kurām noteiktas multiplas problēmas.

64. Aģentūra bez maksas nodrošina 10 konsultācijas, vienas konsultācijas ilgums 45 minūtes.

XVIII. Mūzikas terapija

65. Mūzikas terapijas pakalpojums veicina un sekmē garīgo, fizisko un sociālo veselību, lai attīstītu vai atjaunotu personas funkcionēšanu un sasniegtu labāku dzīves kvalitāti.

66. Tiesības saņemt Mūzikas terapijas pakalpojumu ir:

66.1. bērniem ar autiska spektra traucējumiem;

66.2. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

66.3. bērniem ar uzmanības deficīta sindromu;

66.4. pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

67. Aģentūra bez maksas nodrošina 10 nodarbības, vienas nodarbības ilgums 45 minūtes.

XIX. Atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušām personām ar atkarības problēmām

68. Atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušām personām ar atkarības problēmām pakalpojumu (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) sniedz Aģentūras sociālais darbinieks, nodrošinot personām ar atkarības problēmām:

68.1. psihosociālu palīdzību;

68.2. informācijas par ārstēšanās un rehabilitācijas iespējām sniegšanu;

68.3. motivēšanu dzīvei bez atkarību izraisošām vielām;

68.4. sociālās rehabilitācijas plāna izveidošanu un realizēšanu sadarbībā ar sociālā darba speciālistiem.

69. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai, kurai konstatētas atkarību izraisošas problēmas un kura ir izteikusi vēlēšanos tās mazināt.

XX. Sociālās korekcijas programma bērniem ar uzvedības traucējumiem

70. Sociālās korekcijas programma bērniem ar uzvedības traucējumiem pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir ilgstošā laika posmā veicams mērķtiecīgs pasākumu kopums, kuru mērķis ir mazināt vai novērst nepilngadīgo likumpārkāpēju antisociālu uzvedību, stiprināt likumisko pārstāvju spēju labot pieļautās kļūdas un novirzes individuāli un grupā, kā arī veicināt likumpārkāpumu profilakses darbu.

71. Pakalpojums tiek nodrošināts līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

XXI. Īslaicīgās uzturēšanās mājoklis

72. Īslaicīgās uzturēšanās mājoklis (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir sociāls pakalpojums personai (ģimenei), kas nokļuvusi krīzes situācijā un nespēj sevi nodrošināt ar mājokli un nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.

73. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz diviem mēnešiem. Pakalpojuma sniegšanas laiku var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim, ja persona pilda līdzdarbības pienākumus.

XXII. Grupu dzīvoklis

74. Grupu dzīvoklis pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu pēc iespējas neatkarīgi funkcionēt grupu dzīvoklī.

75. Tiesības saņemt grupu dzīvoklis pakalpojumu ir:

75.1. personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuru vajadzībām atbilstošākais ir grupu dzīvokļa pakalpojums, pēc pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma saņemšanas;

75.2. citām pilngadīgām personām darbspējīgā vecumā ar garīga rakstura traucējumiem, kuras vēlas dzīvot patstāvīgi un/vai kurām ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi un/vai sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu personas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

XXIII. Specializētais transports

76. Specializētā transporta pakalpojums (turpmāk – Transporta pakalpojums) ir atbalsta pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un nespēja patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu, nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādes vai stacionāra pēc ārstniecības kursa beigšanas.

77. Transporta pakalpojums ietver:

77.1. palīdzību personai iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas, ārstniecības vai rehabilitācijas iestādes;

77.2. palīdzību personai iekļūt un izkļūt no specializētā transporta līdzekļa;

77.3. personas gaidīšanu pie ārstniecības vai rehabilitācijas iestādes;

77.4. personas asistēšanu, pavadīšanu līdz ārstam, ja personai nav pieejams pavadonis.

78. Transporta pakalpojumu piešķir šādām personām:

78.1. personām, kurām ir veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas izdota izziņa par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti;

78.2. personām, kurām ir noteikta atbilstība trūcīgas personas (ģimenes) statusam;

78.3. personām, kurām ir noteikta atbilstība maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam;

78.4. personām, kuras atrodas pašvaldības apgādībā ilgstošas aprūpes institūcijā;

78.5. personām atsevišķas situācijas risināšanai ar sociālā darbinieka pamatotu situācijas aprakstu.

79. Šo noteikumu 78.1., 78.2., 78.4. apakšpunktā minētajām personām Aģentūra apmaksā Transporta pakalpojumus līdz 427,00 euro kalendāra gadā.

80. Šo noteikumu 78.3. un 78.5. apakšpunktā minētajām personām Aģentūra apmaksā Transporta pakalpojumus līdz 299,00 euro kalendāra gadā.

81. Personām, kuras minētas 78.1. apakšpunktā un pieprasa Aģentūrā specializētā transporta pakalpojumu, ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka iepriekš izlietots valsts piešķirtais pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti. Iesniegumam klāt jāpievieno degvielas iegādes čekus vai cita transporta izmantošanas apliecinošus norēķinu dokumentus.

82. Noteikumu 78.2. un 78.3. apakšpunktā minētās personas papildus iesniegumam iesniedz primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorās vai stacionārās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) par personas nespēju pārvietoties ar sabiedrisko transportu.

83. Ja persona atrodas ārstniecības iestādē, persona vai tās pārstāvis vienu dienu iepriekš var pieteikt Transporta pakalpojumu telefoniski. Saņemot pieprasījumu telefoniski, Aģentūra sazinās ar ārstniecības iestādes pārstāvi un pārliecinās par personas atbilstību bezmaksas Transporta pakalpojuma saņemšanai. Pēc Transporta pakalpojuma saņemšanas, persona vai tās pārstāvis trīs darba dienu laikā iesniedz Aģentūrā iesniegumu un citus apliecinošos dokumentus par pakalpojuma nepieciešamību.

84. Transporta pakalpojumu nepiešķir, ja persona:

84.1. transportējama ar neatliekamo medicīniskās palīdzības dienesta transportu;

84.2. atrodas pilnā valsts apgādībā.

XXIV. Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem

85. Portidžas mācībsistēma pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir agrīnās izglītošanas un audzināšanas pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem (likumiskajam pārstāvim).

86. Pakalpojumu ir tiesības saņemt bērnam ar Dauna sindromu, autismu vai smagu garīgu atpalicību no dzimšanas līdz 8 gadu vecumam.

87. Pakalpojumu pārtrauc sniegt šādos gadījumos:

87.1. bērns tiek atzīts par piemērotu apmeklēt pamatizglītības iestādi;

87.2. bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) ar iesniegumu lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.

88. Pakalpojums tiek apmaksāts līdz 600 euro gadā vienam bērnam.

XXV. Atbalsts personām krīzes situācijā

89. Atbalsts personām krīzes situācijā pakalpojums tiek nodrošināts krīzes istabās. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai māja gājusi bojā stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ģimenes ar bērniem, kuras palikušas bez pajumtes, izņemot gadījumus, kad tās pašas pasliktinājušas dzīves apstākļus, kā arī situācijās, kad lēmumu par ievietošanu krīzes istabās pieņēmusi Bāriņtiesa, policija vai sociālais darbinieks.

90. Atrašanās krīzes istabās līdz vienam mēnesim ir bezmaksas. Bezmaksas pakalpojuma sniegšanas laiku var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim, ja persona pilda līdzdarbības pienākumus.

XXVI. Higiēnas pakalpojums

91. Higiēnas pakalpojums tiek sniegts trūcīgām ģimenēm un personām ar invaliditāti Aģentūras telpās, daudzfunkcionālajā centrā un attālinātajās pieņemšanas vietās pagastos.

92. Lai saņemtu higiēnas pakalpojumu, jāuzrāda Izziņu par atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam vai invalīda apliecību, ja šī informācija nav Aģentūras darbinieka rīcībā.

93. Sociālo māju iemītniekiem veļas mazgāšanas pakalpojums tiek sniegts attiecīgā sociālā dzīvojamā mājā.

XXVII. Sociālo pakalpojumu finansēšana un samaksas kārtība

94. No pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā finansē šādus pakalpojumus:

94.1. Aprūpe mājās pakalpojums;

94.2. Drošības pogas pakalpojums;

94.3. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

94.4. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

94.5. Atbalsta un pašpalīdzības grupas;

94.6. Daudzfunkcionālā centra pakalpojums;

94.7. Ģimenes asistenta pakalpojums;

94.8. Sociālais darbs Aģentūrā;

94.9. Mūzikas terapija;

94.10. Atbalsta pakalpojums bērniem un pieaugušām personām ar atkarības problēmām;

94.11. Sociālās korekcijas programma bērniem ar uzvedības traucējumiem;

94.12. Specializētā transporta pakalpojums;

94.13. Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem;

94.14. Atbalsts personām krīzes situācijās;

94.15. Higiēnas pakalpojums;

94.16. specializētās darbnīcas;

94.17. psihologa pakalpojumi Aģentūrā;

94.18. Aprūpes pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti.

95. Persona maksā līdzdalības maksu par šādiem pašvaldības pakalpojumiem:

95.1. Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums;

95.2. Grupu dzīvokļa pakalpojums;

95.3. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām;

95.4. Aprūpe mājās pakalpojums.

96. Valsts finansēti pakalpojumi:

96.1. Asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti;

96.2. Asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti.

XXVIII. Noslēguma jautājumi

97. Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novads, LV-3801.

98. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saldus novada domes 2009. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 21 "Par personu aprūpi mājās Saldus novadā".

99. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Brocēnu novada domes pašvaldības 2011. gada 18. maija saistošie noteikumi Nr. 11 "Par personu aprūpi mājās Brocēnu novadā".

100. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Brocēnu novada domes pašvaldības 2013. gada 20. marta saistošie noteikumi Nr. 6 "Par Brocēnu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību".

101. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saldus novada domes 2020. gada 27. augusta saistošie noteikumi Nr. 19 "Par sociālajiem pakalpojumiem Saldus novadā".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 50 "Par sociālajiem pakalpojumiem Saldus novadā"

Īss projekta satura izklāsts Ir izstrādāti saistošie noteikumi, kas nosaka Saldus novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, apjomu, piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Projekta nepieciešamības pamatojums Pēc Administratīvi teritoriālās reformas ir nepieciešams noteikt vienotus Saldus novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, apjomu, piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību visā novada teritorijā.
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Apstiprinātā budžeta ietvaros.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonām

Saistošos noteikumus izstrādājusi Saldus novada p/a "Sociālais dienests", tie ir izskatīti un atbalstīti Sociālo jautājumu komisijā un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!