• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Bauskas novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 11 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.11.2021., Nr. 222 https://www.vestnesis.lv/op/2021/222.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/2021

Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas novadā

Vēl šajā numurā

15.11.2021., Nr. 222

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Bauskas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11

Pieņemts: 28.10.2021.

OP numurs: 2021/222.12

2021/222.12
RĪKI

Bauskas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Bauskā 2021. gada 28. oktobrī (prot. Nr. 6, 13. §)

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 10. punktu, Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas" 16.1 punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē (turpmāk – nodeva), nodevas apmēru atbilstoši objektu iedalījumam, nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus Bauskas novada administratīvajā teritorijā. Nodevu objekts ir katra atsevišķa būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecības ieceri, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Bauskas novada Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) izdotu būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptētu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

II. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi

3. Nodeva maksājama šādā kārtībā:

3.1. par būvatļaujas izdošanu – 50 % apmērā pēc būvatļaujas saņemšanas Būvvaldes noteiktajā termiņā. Atlikušos 50 % no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Persona ir tiesīga nodevu par būvatļaujas izdošanu maksāt vienā maksājumā;

3.2. par būvniecības ieceres akceptu – 100 % apmērā pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē, lai uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes saņemtu atzīmi par būvniecības ieceres akceptu.

4. Nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu netiek atmaksāta, ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvniecības iecere netiek realizēta.

5. Nodevas likme par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu būvēm un ēkām noteiktas saistošo noteikumu pielikumā "Nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu".

6. Ja būvniecības iecerē tiek paredzēta vairāku būvju būvniecība un būvēm atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem ir dažādas būvju grupas, nodevas apmērs piemērojams atbilstoši augstākas būvju grupas nodevas likmei.

7. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvatļaujas un ieceres akcepta saņēmēji:

7.1. ja būvniecība pilnībā vai daļēji tiek veikta par Bauskas novada pašvaldības līdzekļiem;

7.2. 50 % apmērā, ja objektam noteikts valsts aizsargājamais kultūras pieminekļa statuss vai pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskā objekta statuss.

8. Kontroli par nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu samaksas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Būvvalde. Nodevas uzskaiti un sadalījumu veic iestādes "Bauskas novada administrācija" Ekonomikas un finanšu departaments.

III. Noslēguma jautājumi

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

10. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

10.1. Bauskas novada domes 2010. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 8 "Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai";

10.2. Iecavas novada domes 2013. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu";

10.3. Rundāles novada domes 2010. gada 25. marta saistošie noteikumi Nr. 7 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu";

10.4. Vecumnieku novada domes 2010. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai".

Pielikumā: nodevas likme par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu.

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks

 

Pielikums
Bauskas novada domes 2020. gada 28. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 11

Nodevas likme par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu

  Nodevas objekts Ēku un būvju iedalījums grupās un nodevas likme (euro) Piezīmes
    I - II - III
grupa*
 

1.

Dzīvojamās ēkas
1.1. Dzīvojamās mājas, dārza mājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, dvīņu mājas, rindu mājas, dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, atsevišķi dzīvokļi 20 - 30 - 100 Pārbūve, atjaunošana, konservācija, nojaukšana
½ no likmes

2.

Nedzīvojamās ēkas
2.1. Komercapbūve:
bankas, viesnīcas, biroji, tirdzniecības, pakalpojumu objekti u.tml.
40 - 80 - 160 Pārbūve, atjaunošana, konservācija, nojaukšana
½ no likmes
2.2. Ražošanas ēkas:
ēkas un telpu grupas, kas tiek izmantotas rūpnieciskai ražošanai, piemēram, rūpnīcas, darbnīcas, fabrikas, kautuves un alus brūži, autoservisi, automazgātavas (nojumes un cita konstruktīvā risinājuma ēkas auto mazgāšanai), veļas mazgātavas, ķīmiskās tīrītavas, vieglās rūpniecības ražotnes, katlumājas, sūkņu un kompresoru stacijas, attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas, gāzes regulēšanas, mērīšanas stacijas u.tml.
40 - 80 - 160
2.3. Sabiedriskās iestādes:
izglītības un zinātnes būves, reliģiskās būves, ārstniecības iestāžu būves, veselības un sociālās aprūpes būves u.tml.
20 - 40 - 80
2.4. Lauksaimniecības būves:
fermas, kūtis, staļļi, zvērkopības ēkas, segtie voljēri, dzīvnieku patversmes, inkubatori un cāļu sildīšanas ēkas, ēkas, kurās uzglabā lauksaimniecības produkciju vai veic tās pirmapstrādi, saldētavas, lauksaimniecības produkcijas noliktavas, skābbarības torņi, kūtsmēslu vai vircas krātuves ar ēkas konstruktīvo risinājumu, nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai (šedi), siltumnīcas, svaru ēkas, lauksaimniecības tehnikas garāžas, šķūņi siena, pakaišu u. c. materiālu novietošanai u.tml.
10 - 60 - 100
2.5. Palīgēkas:
šķūņi, saimniecības ēkas, garāžas, pirtis u.c. objekti
10 - 40 - 60

3.

Inženierbūves
3.1. Autoceļi un inženierkomunikācijas
autoceļi un ielas, dzelzceļa būves, elektronisko sakaru būves, enerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves, gāzes, ūdens un kanalizācijas tīkli u.tml.
20 - 40 - 60 Pārbūve, atjaunošana, konservācija, nojaukšana
½ no likmes
3.2. Hidrotehniskās un meliorācijas būves
apūdeņošanas un nosusināšanas hidrotehniskās būves bez virszemes ēku pazīmēm, dambji, meliorācijas sistēmas, dīķi u.tml.
10 - 60 - 100
3.3. Energoapgādes būves
ārējā elektroapgāde, slodzes palielināšana, samazināšana, vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļu būves, elektrokabeļu, sakaru kabeļu, kabeļu kanalizācijas cauruļvadi, gaisa un pazemes kabeļu elektrolīnijas u.tml.
20 - 40 - 60
3.4. Atjaunojamā energoapgādes būves
vēja ģeneratori, koģenerācijas stacijas, saules baterijas, hidroelektrostacijas u.tml.
20 - 50 - 100
3.5. Citas atsevišķi neklasificētas inženierbūves 20 - 40 - 60
3.6. Teritorijas labiekārtojums, žogi 10 - 0 - 0

* – būvju iedalījums grupās saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1. pielikuma "Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam".

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks

 

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Bauskas novada domes saistošie noteikumi "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu" (turpmāk – saistošie noteikumi) izstrādāti, lai:

1) ar 2022. gada 1. janvāri visu bijušo novadu administratīvajās teritorijās piemērotu vienādus nodevu apmērus, rēķinu izrakstīšanas, maksāšanas kārtību un atvieglojumus;

2) mainītu nodevas apmēra aprēķināšanas veidu, ņemot vērā Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" noteikto būvju iedalījumu grupās un būvniecības ieceres iesnieguma veidu un vienkāršot nodevas par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu noteikšanu.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka, kā Bauskas novada administratīvajā teritorijā tiek piemērota pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akceptu, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un piemērojamos atvieglojumus.

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 10. punktu.

Saistošajos noteikumos tiek:

– būvniecības procesa definīcijas pielīdzinātas Būvniecības likumam un Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

– mainīta nodevas likme, piemērošanas veids un maksāšanas kārtība būvniecības ieceres akceptam atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas".

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

– Bauskas novada domes 2010. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 8 "Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai" un 2013. gada 26. septembra saistošie noteikumi Nr. 22 "Grozījumi Bauskas novada domes 2010. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai"";

– Iecavas novada domes 2013. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai";

– Rundāles novada domes 2010. gada saistošie noteikumi Nr. 7 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu" un Rundāles novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošie noteikumi Nr. 12 "Grozījumi Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu"";

– Vecumnieku novada domes 2010. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai" un 2013. gada 15. oktobra saistošie noteikumi Nr. 13 "Grozījumi Vecumnieku novada domes 2010. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai"".

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.¹ panta otro daļu, izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par saistošo noteikumu

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu mērķa grupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem Bauskas novada Būvvaldes izsniegtu būvatļauju vai lēmumu par būvniecības ieceres akceptu būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Kontroli par nodevas saņemšanu, saistošo noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Bauskas novada Būvvalde. Kontroli par nodevu uzskaiti un sadalījumu veic Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Ekonomikas un finanšu departaments.

Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu izsludināt, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!