• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2021. gada 6. oktobra saistošie noteikumi Nr. 29/2021 "Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Ķekavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 20.10.2021., Nr. 203 https://www.vestnesis.lv/op/2021/203.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti

Vēl šajā numurā

20.10.2021., Nr. 203

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 29/2021

Pieņemts: 06.10.2021.

OP numurs: 2021/203.10

2021/203.10
RĪKI

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 29/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 6. oktobrī

Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Ķekavas novadā

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 6. oktobra sēdes lēmumu Nr. 3.
(protokols Nr. 13/2021)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
22., 27., 30., 31., un 31.1 punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka materiālā atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa (turpmāk – pilngadību sasniedzis bērns) un audžuģimenēm.

2. Materiālā atbalsta veidi pilngadību sasniegušam bērnam:

2.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

2.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja sekmīgi tiek turpinātas mācības, studijas;

2.4. mājokļa pabalsts.

3. Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei:

3.1. pabalsts bērna uzturam;

3.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

4. Pašvaldības pabalsts bērna uzturam aizbildnim.

5. Lai saņemtu noteikumu 2.1.–2.4. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu, tā pieprasītājs Ķekavas novada pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) iesniedz iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

6. Tiesības uz noteikumu II nodaļā paredzēto materiālo atbalstu pilngadību sasniegušam bērnam saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, un, ja viņš nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumos vai viņš neatrodas brīvības atņemšanas iestādē.

7. Pēc materiālā atbalsta piešķiršanas tā saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu materiālā atbalsta izmaksas pārtraukšanai vai materiālā atbalsta apmēra grozīšanai.

8. Lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt materiālo atbalstu Sociālais dienests pieņem:

8.1. par noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu desmit darbdienu laikā pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja pilngadību sasniegušais bērns neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (atrodas ieslodzījumā, ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām, u.c.). Ja pilngadību sasniegušais bērns pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, Sociālais dienests lēmumu par noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu, ievērojot noteikumu 5. punktā noteikto, pieņem desmit darbdienu laikā pēc tam, kad beigusies pilna valsts vai pašvaldības apgādība;

8.2. par noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu desmit darbdienu laikā pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa no Sociālā dienesta pieprasītās informācijas no izglītības iestādes saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pilngadības sasniegšanas;

8.3. par noteikumu 2.4. punktā minēto materiālo atbalstu desmit darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas un nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas dienas;

8.4. par noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu desmit darbdienu laikā no Ķekavas novada pašvaldības iestādes "Ķekavas novada bāriņtiesa" (turpmāk – Bāriņtiesa) lēmuma noraksta par bērna ievietošanu audžuģimenē saņemšanas dienas;

8.5. par noteikumu 4. punktā minēto materiālo atbalstu desmit darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

II. Materiālais atbalsts pilngadību sasniegušiem bērniem

9. Vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai:

9.1. tiesības saņemt vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Bāriņtiesa;

9.2. vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir:

9.2.1. pilngadību sasniegušam bērnam – 218,00 euro;

9.2.2. personām, kurām noteikta invaliditāte kopš bērnības – 327,00 euro.

10. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:

10.1. tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Bāriņtiesa;

10.2. vienreizēja pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 825,00 euro, kuru izmaksā naudā.

11. Pabalsta ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam, kurš sekmīgi mācās vai studē izglītības iestādē, apmērs mēnesī ir:

11.1. pilngadību sasniegušam bērnam – 150,00 euro;

11.2. personām, kurām noteikta invaliditāte kopš bērnības – 200,00 euro.

12. Noteikumu 11. punktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un kurš sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību apliecinošus dokumentus, vai kurš sekmīgi studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.

13. Pabalsta izmaksu aptur, ja mācības vai studijas tiek pārtrauktas, vai sasniegts 24 gadu vecums. Pilngadību sasniegušam bērnam par studiju pārtraukšanu ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu.

14. Mājokļa pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, pašvaldība maksā no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

15. Mājokļa pabalstu piešķir šādu ar vienas dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:

15.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);

15.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;

15.3. izdevumiem par telekomunikāciju un interneta pakalpojumiem, izdevumiem par ūdens skaitītāja uzstādīšanu un verifikāciju.

16. Mājokļa pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu noteiktajā kārtībā un apmērā. Piešķirot mājokļa pabalstu, pašvaldība nevērtē pilngadību sasnieguša bērna ienākumus un materiālo stāvokli.

17. Sociālajā dienestā, lai pieņemtu lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, pilngadību sasniegušam bērnam jāuzrāda līgums par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu (īres līgums).

18. Ja līgums starp pakalpojumu sniedzēju un pilngadību sasniegušo bērnu par kāda no noteikumu 15.2. apakšpunktā norādītā pakalpojuma saņemšanu nav noslēgts, Sociālais dienests samaksu par pakalpojumu veic, ja pakalpojuma apmaksa noteikta ar pilngadību sasniegušo bērnu noslēgtajā līgumā par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu.

19. Mājokļa pabalstu piešķir ar to mēnesi, kad ir saņemts pilngadību sasnieguša bērna iesniegums.

20. Mājokļa pabalstu izmaksā par periodu, kurā saskaņā ar lēmumu mājokļa pabalsts ir piešķirts, ja pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā ir iesniedzis maksājumu apliecinošu dokumentu vai rēķinu par veicamajiem maksājumiem. Minētie dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami regulāri katru mēnesi, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no maksājumu veikšanas vai rēķinu izsniegšanas dienas, ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams.

21. Mājokļa pabalstu Sociālais dienests pārskaita 10 darba dienu laikā no rēķina vai maksājumu uzdevuma saņemšanas dienas:

21.1. pakalpojumu sniedzējam, ja Sociālajā dienestā ir iesniegts pakalpojuma sniedzēja rēķins;

21.2. pilngadību sasniegušam bērnam, ja Sociālajā dienestā iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments.

22. Mājokļa pabalsts netiek maksāts par personām, kuras mitinās vienā mājsaimniecībā ar pilngadību sasniegušo bērnu, izņemot gadījumus, ja vienā mājsaimniecībā mitinās vairāki pilngadību sasniegušie bērni.

23. Sociālais dienests neizmaksā mājokļa pabalstu, ja konstatē, ka pakalpojumu, par kuru iesniegts noteikumu 21. punktā minētais rēķins vai maksājumu apliecinošais dokuments, pilngadību sasniegušais bērns nav izmantojis vai to izmantojusi cita persona.

24. Sociālā dienesta vadītājs pieņem lēmumu atcelt piešķirto mājokļa pabalstu, ja Sociālais dienests konstatē, ka mājokļa pabalsta saņēmējs neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām mājokļa pabalsta saņemšanai.

25. Saņemot mājokļa pabalstu, pilngadību sasniegušais bērns zaudē tiesības saņemt likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 3. panta 1., 2. un 5. punktā noteikto palīdzību un tiesības saņemt citus Ķekavas novada pašvaldības noteiktos pabalstus dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

III. Materiālais atbalsts audžuģimenei

26. Noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statuss (turpmāk – audžuģimene) un kurā ar Bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns.

27. Ķekavas novada pašvaldības palīdzības audžuģimenei piešķiršanas pamats ir Ķekavas novada pašvaldības un audžuģimenes līgums, kuru paraksta Sociālā dienesta vadītājs un audžuģimene.

28. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba, mīkstā inventāra iegādei, audžuģimenes pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta bērna uzturam un pabalsta apģērba, mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu.

29. Sociālais dienests desmit darba dienu laikā izskata iesniegtos dokumentus, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

30. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

31. Atlīdzība par katra bērna uzturu audžuģimenē mēnesī ir:

31.1. 265,00 euro līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai;

31.2. 320,00 euro no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

32. Pabalsts bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei katram audžuģimenē ievietotam bērnam mēnesī ir:

32.1. 60,00 euro līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai;

32.2. 50,00 euro no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

33. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz periodu, kas ir īsāks par vienu mēnesi, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei katram audžuģimenē ievietotam bērnam aprēķina proporcionāli dienu skaitam.

34. Pēc bērna ievietošanas audžuģimenē pabalsts par pirmo mēnesi tiek izmaksāts 5 (piecu) darba dienu laikā.

35. Sākot ar otro mēnesi, pabalsts par kārtējo mēnesi tiek izmaksāts līdz 16. datumam.

36. Pabalsta izmaksu pārtrauc:

36.1. ja beidzas līgumā noteiktais termiņš;

36.2. saskaņā ar Bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos;

36.3. Sociālajam dienestam vienpusēji atkāpjoties no līguma, ja Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē.

37. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna uzturam, informē Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārrēķinam vai pabalsta izmaksas pārtraukšanai. Informācija sniedzama ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.

38. Ja bērns ievietots uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, novērtējot pabalsta nepieciešamību atbilstoši bērna vajadzībām, Sociālais dienests samazina pabalsta apmēru.

39. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests audžuģimenei paziņo rakstiski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

40. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par Ķekavas novada pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

41. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt audžuģimenei sniegt pārskatu par Ķekavas novada pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu.

IV. Pašvaldības pabalsts bērna uzturam aizbildnim

42. Ķekavas novada pašvaldības ikmēneša pabalsts bērna uzturam aizbildnim tiek piešķirts, pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu.

43. Ķekavas novada pašvaldības pabalsts bērna uzturam aizbildnim tiek piešķirts 50,00 euro apmērā ik mēnesi par katru aizbildnībā esošo bērnu.

44. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda pabalsta saņēmēja personu apliecinošs dokuments.

45. Ķekavas novada pašvaldības pabalsts tiek izmaksāts līdz katra mēneša 16. datumam.

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

46. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ķekavas novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

47. Ķekavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

48. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

49. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

49.1. Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošie noteikumi Nr. 10/2019 "Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem";

49.2. Baldones novada pašvaldības 2017. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas";

49.3. Baldones novada pašvaldības 2017. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 23 "Par pabalstiem audžuģimenei".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Saistošo noteikumu Nr. 29/2021 "Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Ķekavas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1.                   Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz ar to ir jāizstrādā jauni Ķekavas novada saistošie noteikumi, kas regulēs pašvaldības atbalstu bēreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekta mērķis ir noteikt Ķekavas novada pašvaldības nodrošinātos materiālā atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa un audžuģimenēm.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu Materiālā atbalsta veidi pilngadību sasniegušam bērnam:

• vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 5x218=1090.00 euro

• vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegāde 5x825= 4125.00 euro

• pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja sekmīgi tiek turpinātas mācības, studijas 12x150x12=21600.00 euro

• mājokļa pabalsts 8x225x12=21600.00 euro

Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei:

• pabalsts bērna uzturam 10x320x12=38400.00 euro

• ikmēneša pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei10x50x12=6000.00 euro

Pašvaldības pabalsts bērna uzturam aizbildnim:

• 40x50x12=24000.00 euro

Kopā 116 815.00 euro

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ķekavas novada pašvaldības Sociālais dienests.

Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv un pieejami Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!