• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2021. gada 22. septembra saistošie noteikumi Nr. 23/2021 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.10.2021., Nr. 191 https://www.vestnesis.lv/op/2021/191.5

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 24/2021

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

Vēl šajā numurā

04.10.2021., Nr. 191

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 23/2021

Pieņemts: 22.09.2021.

OP numurs: 2021/191.5

2021/191.5
RĪKI

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 3 Visi

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 23/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 22. septembrī

Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 22. septembra sēdes
lēmumu Nr. 12 (prot. Nr. 12/2021)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību (turpmāk – kārtība) mācību uzsākšanai Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – iestāde).

2. Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) šajos noteikumos noteiktā kārtībā piesaka bērnu pamatizglītības apguvei iestādes 1. klasē līdz tam gadam (ieskaitot), kad bērns sasniedz normatīvajos aktos noteikto vecumu pamatizglītības apguvei iestādes 1. klasē.

3. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk saskaņā ar vecāku vēlmēm vai vienu gadu vēlāk, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.

4. Bērnu ar speciālajām vajadzībām iestādē uzņem atbilstoši attiecīgās iestādes nolikumam un pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja iestāde realizē šādu programmu.

5. Uzņemot bērnus 1. klasē, iestādes iestājpārbaudījumus nerīko.

6. Vecāku pieteikumos izvēlētā izglītības programma var tikt nodrošināta tikai tādā gadījumā, ja attiecīgā iestāde var nokomplektēt klasi šajā programmā, dodot priekšroku izglītībai valsts valodā.

II. Pieteikumu reģistrācija bērnu uzņemšanai 1. klasē iestādēs

7. Pieteikumu reģistrēšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs iestādēs jaunajam mācību gadam notiek līdz kārtējā kalendārā gada 30. aprīlim, vienā no šādiem vecākiem ērtākā veidā:

7.1. klātienē iesniedzot pieteikumu izvēlētajā iestādē un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu jāiesniedz pašvaldībā tikai gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā);

7.2. klātienē iesniedzot pieteikumu pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu jāiesniedz pašvaldībā tikai gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā);

7.3. elektroniski iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz pašvaldības oficiālo elektronisko pastu novads@kekava.lv vai iesniedzot iesniegumu Latvijas valsts pakalpojumu portālā, kas pieejams tīmekļa vietnē www.latvija.lv .

8. Vecāki ir tiesīgi pieteikt bērnu vienā iestādē, kā nākamo norādot iespējamo vēlamo prioritāro iestādi.

9. Gadījumā, ja bērna reģistrācija nav bijusi iespējama līdz kārtējā kalendārā gada 30. aprīlim, pašvaldība koordinē bērna uzņemšanu 1. klasē tajā iestādē, kurā ir brīvas vietas.

10. Reģistrējot pieteikumu, iestādes atbildīgais darbinieks vai pašvaldības Klientu apkalpošanas centra speciālists pārbauda pieteikumā norādīto informāciju. Iestādes atbildīgajam darbiniekam vai pašvaldības Klientu apkalpošanas centra speciālistam ir tiesības lūgt precizēt vai papildināt pieteikumu, ja tas aizpildīts nepilnīgi.

11. Visus reģistrētos pieteikumus nodod apstrādei pašvaldības atbildīgās struktūrvienības atbildīgajam speciālistam (turpmāk – administrators).

12. Pieteikumus reģistrē pašvaldības dokumentu vadības sistēmā un ar uzdevumu nodod vienotās rindas kārtas numura piešķiršanai administratoram.

13. Klātienē un elektroniski saņemtos vecāku pieteikumus reģistrē, ievērojot pieteikuma saņemšanas datumu un iesniegšanas laiku.

14. Pirms piešķir bērnam vienotās rindas kārtas numuru, administrators pārbauda, vai bērns jau nav reģistrēts vienotā rindā. Ja administrators konstatē, ka bērns jau ir reģistrēts vienotā rindā, tad administrators iesniedzējam paziņo par piešķirto vienotās rindas kārtas numuru, ņemot vērā pirmā iesniegtā pieteikuma datumu un laiku.

15. Administrators pārbauda pieteikumā norādītos datus un reģistrē pieteikumu vienotā rindā, piešķirot attiecīgo prioritāti saskaņā ar šo noteikumu 20. punktu (turpmāk tekstā – prioritāte).

16. Administrators pieteikuma iesniedzējam bērnam piešķirto vienotās rindas kārtas numuru 10 darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža iestādē vai pašvaldībā, nosūta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi (ja e-pasta adreses ir norādītas vairākas, tad uz pirmo norādīto e-pasta adresi). Ja vecāks nav norādījis e-pasta adresi, administrators informē pieteikuma iesniedzēju par bērnam piešķirto rindas kārtas numuru, nosūtot vēstuli uz pieteikumā norādīto pasta adresi.

17. Par prioritātes maiņu bērna vecāks rakstiski informē iestādi vai pašvaldību.

18. Pieteikumu oriģināli tiek nodoti glabāšanai pašvaldībā.

III. Sarakstu veidošana 1. klasēm uzņemšanai iestādēs

19. Līdz kārtējā kalendārā gada 1. maijam iestāžu vadītāji rakstiski iesniedz pašvaldības atbildīgai struktūrvienībai informāciju par vakanto vietu skaitu 1. klasēs attiecīgajā iestādē.

20. Līdz kārtējā kalendārā gada 15. maijam, pamatojoties uz iestāžu vadītāju iesniegto informāciju, administrators veido pretendējošo bērnu sarakstu šādā secībā:

20.1. konkrētās izvēlētās iestādes pedagoģisko darbinieku bērni – 1. prioritāte;

20.2. bērni, kuriem kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuriem iestādē mācās brāļi vai māsas – 2. prioritāte;

20.3. bērni, kuriem kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrim – 3. prioritāte;

20.4. bērni, kuriem kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā – 4. prioritāte;

20.5. bērni, kuriem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā – 5. prioritāte;

20.6. bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā, bet faktiskā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā (iesniedz pašvaldībā šo faktu apliecinošos dokumentus, piemēram, īres līgumu) un kuriem iestādē pamatizglītības programmā mācās brāļi vai māsas – 6. prioritāte;

20.7. bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā un kuriem iestādē pamatizglītības programmā mācās brāļi vai māsas – 7. prioritāte;

20.8. bērni, kuriem kopā ar vecākiem dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā – 8. prioritāte.

IV. Bērna uzņemšana 1. klasē vispārējā izglītības iestādē

21. Lēmumu par vietas piešķiršanu konkrētajā iestādē pieņem pašvaldības izpilddirektors, ņemot vērā izstrādāto un noformēto pretendējošo bērnu sarakstu un vakanto vietu skaitu pirmajās klasēs attiecīgajā iestādē.

22. Gadījumā, ja pieteikto bērnu nav iespējams nodrošināt ar vietu 1. klasē pieteikumā norādītajā iestādē, pašvaldība, konsultējoties ar vecākiem, koordinē vietas piešķiršanu citā pašvaldības Iestādē.

23. Par vietas piešķiršanu konkrētā iestādē administrators paziņo vecākiem uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi (ja e-pasta adreses ir norādītas vairākas, tad uz pirmo norādīto e-pasta adresi) līdz attiecīgā gada 15. maijam.

24. Pēc pašvaldības izpilddirektora lēmuma saņemšanas, vecāki līdz attiecīgā gada 1. augustam iestādē iesniedz:

24.1. iesniegumu par uzņemšanu iestādē;

24.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

24.3. pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi un bērna sasniegumu aprakstu (ja tādi ir);

24.4. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā, vai, ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā, vai pirms mācību uzsākšanas skolā bērns apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu un vēlas turpināt izglītības ieguvi vispārizglītojošā izglītības programmā.

25. Uzņemot izglītojamo iestādē, lai īstenotu pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumā ieteikto speciālās izglītības programmu vai pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumā noteiktos atbalsta pasākumus, izglītības iestāde nodrošina, ka vienā klasē var integrēt (iekļaut) kopumā ne vairāk kā četrus izglītojamos ar speciālām vajadzībām, no kuriem:

25.1. ne vairāk kā trīs izglītojamie ir ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem;

25.2. ne vairāk kā četri izglītojamie ir ar valodas, mācīšanās vai garīgās veselības traucējumiem;

25.3. ne vairāk kā divi izglītojamie ir ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem traucējumiem.

26. Rīkojumu par bērna uzņemšanu iestādes 1. klasē izdod iestādes vadītājs.

IV. Noslēguma jautājums

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ķekavas novada pašvaldības 2017. gada 27. jūlija saistošos noteikumus Nr. 10/2017 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs."

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Saistošo noteikumu Nr. 23/2021 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs"
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai noteiktu kārtību, kādā vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) var reģistrēt bērnu uzņemšanai 1. klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs.
1.2. Pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības skaidrojums, kā arī pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums. Ja attiecībā uz norādīto problēmu nepastāv tiesiskais regulējums, tad skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10/2017 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs" (apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2017. gada 27. jūlija sēdes lēmumu Nr. 5 § 1., protokols Nr. 14).

Saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz ar to ir jāizstrādā un jāapstiprina jauni saistošie noteikumi par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus Pašvaldībām, lai nodrošinātu savu funkciju izpildi, saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, ir tiesības likumā noteiktos gadījumos izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums Saistošo noteikumu projekts nodrošina tiesisko regulējumu kārtībai, kādā vecāki var reģistrēt bērnu uzņemšanai 1. klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs.
2.3. Aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību, galvenajiem nosacījumiem Katras pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību. Sakarā ar pieaugošo pieprasījumu pēc Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādēm, nepieciešams izdot kārtību, lai Ķekavas novada pašvaldība savlaicīgi varētu plānot vienmērīgu klašu piepildījumu, kā prioritāti ņemot vērā Ķekavas novadā deklarēto bērnu un vecāku vēlmes.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu, pēc iespējas norādot konkrētus aprēķinus

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu nav.

3.2. Informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi Bērnu reģistrāciju uzņemšanai 1. klasē administrēs Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālists.

4. Informācija projekta mērķgrupu

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums Tiesiskais regulējums attiecināms uz vecākiem, kuri vēlas savu bērnu izglītot Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
4.2. Raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ietekmēs mērķgrupu, informējot arī par to, vai tiesiskais regulējums radīs mērķgrupai jaunas tiesības, uzliks jaunus pienākumus vai nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.

Tiesiskais regulējums bērna vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim nodrošinās izvēles iespējas.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Ķekavas novada pašvaldība.
5.2. Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās procedūras, apraksta galvenos procedūras posmus un privātpersonām veicamās darbības, kā arī sniedz informāciju par to, kā piedāvātais regulējums maina līdzšinējo kārtību Pieteikumu reģistrēšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs Iestādēs jaunajam mācību gadam notiek līdz kārtējā kalendārā gada 30. aprīlim, vecākiem ērtākā veidā:

1. klātienē iesniedzot pieteikumu izvēlētajā Iestādē un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu jāiesniedz pašvaldībā tikai gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā);

2. klātienē iesniedzot pieteikumu Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu jāiesniedz pašvaldībā tikai gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā);

3. elektroniski iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz Pašvaldības oficiālo elektronisko pastu novads@kekava.lv vai iesniedzot iesniegumu Latvijas valsts pakalpojumu portālā, kas pieejams tīmekļa vietnē www.latvija.lv

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

6.1. Sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā Nav.
6.2. Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids Nav.
6.3. Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi Nav.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!