• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Smiltenes novada domes 2021. gada 25. augusta saistošie noteikumi Nr. 6 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.09.2021., Nr. 189 https://www.vestnesis.lv/op/2021/189.27

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valmieras novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs"

Vēl šajā numurā

30.09.2021., Nr. 189

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Smiltenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 6

Pieņemts: 25.08.2021.

OP numurs: 2021/189.27

2021/189.27
RĪKI

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 3 Visi

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6

Smiltenē 2021. gada 25. augustā

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 25. augusta lēmumu Nr. 109 (prot. Nr. 8, 17. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 21 daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestādes).

2. Līdzfinansējuma maksāšanas kārtība attiecas uz izglītības iestāžu audzēkņu (turpmāk – izglītojamais) vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) maksājumu veikšanu līdzfinansējumam par izglītojamā profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi:

2.1. Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā;

2.2. Smiltenes mūzikas skolā;

2.3. Smiltenes mākslas skolā;

2.4. Gaujienas mūzikas un mākslas skolā.

3. Līdzfinansējums par izglītības apguvi veido daļu no izglītības iestādes finansējuma un tas tiek izlietots mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

4. Līdzfinansējuma apmēru katram mācību gadam katrā izglītības iestādē nosaka Smiltenes novada pašvaldības dome ar savu lēmumu pamatojoties uz izglītības iestādes iesniegumu.

5. Vecāki līdzfinansējumu maksā:

5.1. Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā – par desmit mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 30. jūnijam;

5.2. Smiltenes mūzikas skolā – par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 31. maijam;

5.3. Smiltenes mākslas skolā – par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 31. maijam;

5.4. Gaujienas mūzikas un mākslas skolā – par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 31. maijam.

6. No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo šādos gadījumos:

6.1. ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar Smiltenes novada Sociālās dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

6.2. ja izglītojamajam noteikta invaliditāte;

6.3. ja izglītojamajam ir īpaši sasniegumi (sasniegumi savā vecuma grupā valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs) un par to ir pieņemts izglītības iestādes koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes) lēmums un izdots iestādes vadītāja rīkojums.

7. Ja izglītības iestādēs izglītības programmu apgūst divi bērni no vienas ģimenes, tad par katru bērnu vecāks maksā 75 % no noteiktās līdzfinansējuma maksas konkrētajā izglītības iestādē, bet ja no daudzbērnu ģimenes, tad par katru bērnu vecāks maksā 25 % no noteiktās līdzfinansējuma maksas konkrētajā izglītības iestādē.

8. Šo noteikumu 6. un 7. punktā noteiktais atbrīvojums stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši iesniegumu un attiecīgo faktu apliecinošus dokumentus vai pieņemts 6.3. apakšpunktā noteiktais lēmums, uz kuru pamata iespējams saņemt līdzfinansējuma samazināšanu vai atbrīvošanu no tās.

III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi

9. Līdzfinansējumu vecāki maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz izglītības iestādes izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķins, kvīts) vai skaidrā naudā, ja izglītības iestāde pieņem skaidras naudas norēķinus.

10. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts izglītības iestādes pamatbudžeta norēķinu kontā.

11. Līdzfinansējumu vecāki maksā par katru mēnesi, maksājumus veicot līdz maksājuma dokumentā norādītajam datumam.

12. Par izglītojamiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādi, līdzfinansējums netiek pārrēķināts. Pārtraucot mācības izglītības iestādē, līdzfinansējums netiek atmaksāts.

13. Ja vairāk kā divus mēnešus nav veikts līdzfinansējuma maksājums vai tas veikts nepilnā apmērā un 10 darba dienu laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas pa pastu uz izglītojamā deklarēto dzīvesvietu vai elektroniski uz vecāku norādīto e-pasta adresi, vecāki nav nokārtojuši savas saistības, izglītojamais var tikt atskaitīts no attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības programmas apguves.

14. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmās un kavējuma periods ir ilgāks par četrām kalendārajām nedēļām, par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.

15. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības iestādes vadītājs.

IV. Noslēguma jautājums

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2017. gada 27. septembra saistošos noteikumus Nr. 12/17 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" (Smiltenes Novada Domes Vēstis, 11 (70), 17.11.2017.).

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts 1.1. Atbilstoši Izglītības likuma 12. panta (21) punktam pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

1.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā izglītojamo vecāku līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Smiltenes novada domes dibinātajās izglītības iestādēs – Smiltenes pilsētas Bērnu sporta skolā, Smiltenes Mūzikas skolā un Smiltenes Mākslas skolā (turpmāk – izglītības iestādes), kas īsteno profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas.

1.3. Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas:

1) 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo šādos gadījumos:

– ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar Smiltenes novada Sociālās dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

– ja izglītojamajam noteikta invaliditāte;

– ja izglītojamajam ir īpaši sasniegumi (sasniegumi savā vecuma grupā valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs) un par to ir pieņemts izglītības iestādes koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes) lēmums un izdots iestādes vadītāja rīkojums.

2) ja izglītības iestādēs izglītības programmu apgūst divi bērni no vienas ģimenes, tad par katru bērnu vecāks maksā 75 % no noteiktās līdzfinansējuma maksas konkrētajā izglītības iestādē, bet ja no daudzbērnu ģimenes, tad par katru bērnu vecāks maksā 25 % no noteiktās līdzfinansējuma maksas konkrētajā izglītības iestādē.

Noteikumu projektā noteiktais atbrīvojums stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši iesniegumu un attiecīgo faktu apliecinošus dokumentus vai pieņemts noteikumos noteiktais lēmums, uz kuru pamata iespējams saņemt līdzfinansējuma samazināšanu vai atbrīvošanu no tās.

1.4. Līdz šim ir spēkā Smiltenes novada domes Smiltenes novada domes 2017. gada 27. septembra saistošie noteikumi Nr. 12/17 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs", kas zaudēs spēku, pieņemot saistošo noteikumu projektu, kas turpmāk noteiks vienotu kārtību un prasības līdzfinansējuma maksāšanai visās Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

1.5. Paredzēts, ka noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2. Projekta nepieciešamības pamatojums 2.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītības procesu un tā materiāli tehnisko bāzi, kā arī veicināt profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta izglītības pieejamību.

2.2. Pieņemot saistošos noteikumus, tiks noteikta vienota kārtību un prasības līdzfinansējuma samaksai visās Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

2.3. Galvenās pozīcijas, kas tiek apmaksātas no ieņēmumiem: mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

2.4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

2.5. Pašreiz Smiltenes novadā ir spēkā bijušās Smiltenes novada domes izdotie 2017. gada 27. septembra saistošie noteikumi Nr. 12/17 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Izglītības iestādes plāno budžeta ieņēmumus līdzšinējā apmērā, tādēļ tas būtiski neietekmēs pašvaldības budžeta izdevumus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo vecāku vai citu likumisko pārstāvju līdzfinansējumu par izglītojamo, kas apgūst profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu izglītības iestādē.

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķgrupu neuzliks jaunus pienākumus bijušajā Smiltenes novadā, jo līdz šo saistošo noteikumu pieņemšanai vecāki maksāja līdzfinansējumu, bet uzliks papildus pienākumu Gaujienas mūzikas un mākslas skolas izglītojamiem un viņu vecākiem bijušajā Apes novadā.

4.3. Ar saistošo noteikumu pieņemšanu tiks nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības un iespējas visā jaunveidojamajā Smiltenes novada pašvaldībā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde.

5.2. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs izglītības iestādes funkcijas un uzdevumus.

5.3. Vecākiem jāvēršas ar iesniegumu pie izglītības iestādes vadītāja.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar izglītības iestāžu vadītājiem.

6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

6.3. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv .

6.4. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!