• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valmieras novada domes 2021. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 7 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 27.09.2021., Nr. 186 https://www.vestnesis.lv/op/2021/186.18

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

27.09.2021., Nr. 186

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valmieras novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 7

Pieņemts: 26.08.2021.

OP numurs: 2021/186.18

2021/186.18
RĪKI

Valmieras novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7

Valmierā 2021. gada 26. augustā (prot. Nr. 9, 19. §)

Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu, 33. panta trešo daļu,
36. panta sesto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
14. panta sesto daļu,
likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Precizēti ar Valmieras novada pašvaldības domes
16.09.2021. lēmumu Nr. 339
(prot. Nr. 11, 55. §)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība);

1.2. mājsaimniecības, kurām ir tiesības saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu;

1.3. sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – Pabalsti) veidus;

1.4. pabalstu atsevišķu izdevumu segšanai mērķus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību;

1.5. pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. ģimenes locekļi – personas laulātais, vecāki, brāļi, māsas, bērni, mazbērni un vecvecāki;

2.2. mājoklis – personas īpašumā vai lietojumā esošs nekustamais īpašums, kurā persona ir deklarējusi dzīvesvietu un faktiski dzīvo;

2.3. mājokļa pielāgošana – mājokļa pārbūve vai atjaunošana un aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību personai ar I grupas redzes invaliditāti vai personai ar I grupas invaliditāti, kura pārvietojas riteņkrēslā. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās vides pielāgošana neietver koplietošanas telpu pielāgošanu.

3. Tiesības saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un Pabalstus ir Valmieras novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, vai personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Pašvaldības administratīvajā teritorijā un, kuras ar iesniegumu vērsušās Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde).

4. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 280 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 196 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

5. Pārvalde izvērtē mājsaimniecības tiesības saņemt:

5.1. pamata Pabalstus:

5.1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalstu;

5.1.2. mājokļa pabalstu;

5.2. papildu Pabalstus:

5.2.1. pabalstu krīzes situācijā;

5.2.2. pabalstu atsevišķu izdevumu segšanai:

5.2.2.1. pabalstu veselības aprūpei;

5.2.2.2. pabalstu mājokļa pielāgošanai.

6. Garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu izvērtē, aprēķina un piešķir saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7. Tiesības saņemt pabalstu atsevišķu izdevumu segšanai ir mājsaimniecībai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

8. Personai, kurai piešķirts Pabalsts ir pienākums informēt Pārvaldi par apstākļiem, kas var būt par pamatu Pabalsta izmaksas samazināšanai vai pārtraukšanai.

9. Pārvalde mājsaimniecībai par kārtējo mēnesi piešķirto Pabalstu izmaksu veic ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 25. datumam, izņemot:

9.1. garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu, kuru izmaksā līdz kārtējā mēneša pēdējai darba dienai;

9.2. pabalstu krīzes situācijā.

II. Pabalsts krīzes situācijā

10. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, mājsaimniecība viena mēneša laikā pēc krīzes situācijas rašanās iesniedz Pārvaldē iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā arī citus dokumentus, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai Pašvaldības rīcībā.

11. Pārvalde lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu un tā apmēru pieņem 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

12. Pabalsts krīzes situācijā ir vienreizējs, bet var tikt izmaksāts atkārtoti, izvērtējot situāciju, kādā nonākusi mājsaimniecība.

13. Pabalsta krīzes situācijā apmērs:

13.1. katastrofu gadījumos – līdz trīs valstī noteiktām minimālām mēneša darba algām;

13.2. citos no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos, ja mājsaimniecība savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt saviem spēkiem – līdz vienai valstī noteiktai minimālai mēneša darba algai.

14. Pabalstu krīzes situācijā izmaksā piecu darba dienu laikā no Pārvaldes lēmuma pieņemšanas brīža skaidrā vai bezskaidrā naudā, vai, pēc vienošanās ar pabalsta krīzes situācijā pieprasītāju, pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

III. Pabalsts veselības aprūpei

15. Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts pēc radušos izdevumu apmaksas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laikā par:

15.1. veiktajām pacienta iemaksām un pacienta līdzmaksājumiem valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

15.2. veiktajiem maksas veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus neapmaksā no valsts budžeta;

15.3. optisko briļļu iegādi;

15.4. valsts kompensējamo medicīnisko ierīču (izņemot zāles un uztura bagātinātājus) iegādi.

16. Pabalstu veselības aprūpei var pieprasīt kalendāra gadā, kad radušies izdevumi, bet ne vēlāk kā līdz nākamā gada 15. janvārim. Pieprasot šo pabalstu, iesniegumam pievieno izdevumus apliecinoša dokumenta (kases čeka, numurētas stingrās uzskaites kvīts, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā, vai faktūrrēķina, vai internetbankas izdrukas) oriģinālu, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, datums, summa. Pieprasot saistošo noteikumu 15.3. apakšpunktā noteikto papildus iesniedzama recepte optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei kopija (uzrādot oriģinālu).

17. Pabalsts veselības aprūpei personai tiek piešķirts 50 procentu apmērā no radušajiem izdevumiem, nepārsniedzot 300 euro kalendāra gadā.

IV. Pabalsts mājokļa pielāgošanai

18. Pabalstu mājokļa pielāgošanai (turpmāk – Mājokļa pabalsts) var saņemt persona, kurai ir I grupas redzes invaliditāte vai I grupas invaliditāte un kura pārvietojas riteņkrēslā (turpmāk – Persona).

19. Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamāku Personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, nodrošināt iespēju pārvietoties mājoklī, paaugstināt aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības.

20. Mājokļa pabalsta maksimālais apmērs mājokļa pielāgošanai vienai Personai ir 2000 euro.

21. Mājokļa pabalstu var saņemt, lai veiktu:

21.1. iekštelpu vides pielāgojumu izbūvi;

21.2. iekštelpu aprīkošanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;

21.3. ārējās vides pielāgošanu – pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanu vai pacēlāja iegādi un ierīkošanu, ja Persona dzīvo ēkas pirmajā stāvā;

21.4. tāmes, mājokļa pārbūves vai atjaunošanas projekta vai vienkāršotās pārbūves vai atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādes un tās saskaņošanas Valmieras novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) apmaksai, izņemot gadījumu, ja mājoklī iepriekš veikta patvaļīga būvniecība.

22. Mājokļa pabalsts nav paredzēts tehnisko palīglīdzekļu, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, iegādei.

23. Mājokļa pabalstu piešķir, ja mājoklis ir Personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā, kā arī, ja mājoklis ir valsts, pašvaldības vai citas personas īpašumā un Personai ir noslēgts īres līgums uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no Mājokļa pabalsta pieprasīšanas dienas.

24. Personai piešķir Mājokļa pabalstu viena mājokļa pielāgošanai. Atkārtoti Mājokļa pabalstu var pieprasīt ne ātrāk kā pēc pieciem gadiem no iepriekšējā Mājokļa pabalsta izmaksas datuma.

25. Mājokļa pabalstu nepiešķir, ja mājoklis ir ieķīlāts, izņemot gadījumu, ja Personai vai tās likumiskajam pārstāvim ir hipotekārais kredīts pielāgojamā mājokļa iegādei.

26. Lai saņemtu Mājokļa pabalstu, Persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotais pārstāvis Pārvaldē iesniedz:

26.1. iesniegumu ar lūgumu iekļaut reģistrā, norādot vēlamo risinājumu mājokļa pielāgošanai un kredītiestādes kontu, kurā pārskaitāms Mājokļa pabalsts;

26.2. dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja Personas vārdā rīkojas tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona, ja informācija nav Pārvaldes rīcībā;

26.3. ergoterapeita atzinumu par mājokļa pielāgošanas nepieciešamību;

26.4. komercreģistrā reģistrēta komersanta vai Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komersanta sagatavotu izdevuma tāmi par mājokļa vides pielāgojumiem;

26.5. dzīvojamās platības īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja Persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī;

26.6. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu vides pielāgošanai, ja Persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī;

26.7. dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu par atļauju veikt daudzdzīvokļa dzīvojamās ēkas ārējās vides pielāgošanu, ja Personai ir nepieciešams veikt ārējas vides pielāgošanu;

26.8. Būvvaldes izdotu dokumentu par telpu atbilstību mājokļa pielāgošanas prasībām atbilstoši ergoterapeita atzinumā iekļautajiem nepieciešamajiem vides pielāgojumiem, ja informācija nav pieejama Pārvaldei.

27. Pēc saistošo noteikumu 26. punktā minēto dokumentu saņemšanas Pārvalde viena mēneša laikā izvērtē Personas atbilstību saistošajos noteikumos noteiktām prasībām un pieņem lēmumu par Mājokļa pabalsta piešķiršanu un tā apmēru.

28. Pieņemot lēmumu par Mājokļa pabalsta piešķiršanu, Pārvalde Mājokļa pabalstu desmit darba dienu laikā pārskaita uz saistošo noteikumu 26.1. apakšpunktā minēto kredītiestādes kontu.

29. Pārvaldei ir tiesības, saskaņojot ar Personu, likumisko pārstāvi vai pilnvaroto personu, apsekot dzīvesvietu, lai konstatētu mājokļa pielāgošanas esamību un to funkcionalitāti.

V. Noslēguma jautājumi

30. Līdz 2021. gada 31. decembrim mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, piešķir pabalstu krīzes situācijā 150 euro apmērā vienai personai mēnesī.

31. Lai saņemtu saistošo noteikumu 30. punktā minēto pabalstu, persona Pārvaldē iesniedz iesniegumu un dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus un pamato materiālās palīdzības nepieciešamību.

32. Saistošo noteikumu 30. punktā noteikto pabalstu izmaksā bezskaidrā naudā, pārskaitot to iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā:

32.1. pirmreizēji – piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža;

32.2. pārējos mēnešos – līdz kārtējā mēneša 10. datumam.

33. Atzīt par spēku zaudējušu:

33.1. Beverīnas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 10/2017 "Par pabalstu krīzes situācijā";

33.2. Beverīnas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 9/2017 "Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā";

33.3. Burtnieku novada pašvaldības 2014. gada 19. novembra saistošos noteikumus Nr. 16/2014 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Burtnieku novadā";

33.4. Burtnieku novada pašvaldības 2013. gada 18. septembra saistošos noteikumus Nr. 10/2013 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu burtnieku novadā";

33.5. Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada 20. maija saistošos noteikumus Nr. 12/2020 "Par krīzes pabalstu piešķiršanu Burtnieku novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību";

33.6. Kocēnu novada domes 2017. gada 30. augusta saistošos noteikumus Nr. 8/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā";

33.7. Mazsalacas novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošos noteikumus Nr. 22 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā";

33.8. Mazsalacas novada pašvaldības 2010. gada 10. februāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu";

33.9. Naukšēnu novada pašvaldības 2020. gada 16. decembra saistošos noteikumus Nr. 7/2020 "Naukšēnu novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību";

33.10. Naukšēnu novada pašvaldības 2015. gada 16. decembra saistošos noteikumus Nr. 11/2015 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Naukšēnu novadā";

33.11. Naukšēnu novada pašvaldības 2021. gada 20. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni";

33.12. Rūjienas novada pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošos noteikumus Nr. 24/2014 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Rūjienas novadā";

33.13. Rūjienas novada pašvaldības 2017. gada 16. novembra saistošos noteikumus Nr. 13/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā";

33.14. Strenču novada domes 2015. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/2015 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Strenču novadā";

33.15. Strenču novada domes 2015. gada 18. februāra saistošos noteikumus Nr. 5/2015 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem Strenču novadā";

33.16. Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada 30. janvāra saistošos noteikumus Nr. 340 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Apvienojoties Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu Rūjienas, Strenču novadu un Valmieras pilsētas pašvaldībām, no 2021. gada 1. jūlija ir izveidots Valmieras novada pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu un cita starpā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – Likums) pārejas noteikumu 40. punktā noteikto Valmieras novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) līdz 2021. gada 1. oktobrim jāunificē saistošie noteikumi un jānosaka sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas nosacījumi (izņemot garantētā minimālā ienākuma un mājokļa pabalstam).
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā" (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

– maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Pašvaldībā;

– mājsaimniecības, kurām ir tiesības saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu;

– sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus;

– pabalstu atsevišķu izdevumu segšanai mērķus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību;

– pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Likuma 33. panta trešā daļa nosaka, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Noteikumu 4. punkts nosaka, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 280 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 196 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Slieksnis ir pietuvināts Valmieras novada pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību iepriekš noteiktajam slieksnim.

Likuma 36. panta sestās daļas otrais teikums nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību. Līdz ar to Noteikumu 10. punkts nosaka, ka, lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, mājsaimniecība viena mēneša laikā pēc krīzes situācijas rašanās iesniedz Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu. Attiecīgi Noteikumu 13. punkts nosaka pabalsta krīzes situācijā apmēru:

– katastrofu gadījumos – līdz trīs valstī noteiktām minimālām mēneša darba algām;

– citos no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos, ja mājsaimniecība savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt saviem spēkiem – līdz vienai valstī noteiktai minimālai mēneša darba algai.

Saskaņā ar Likuma 36. panta sestās daļas pirmo teikumu Noteikumu 5.2.2. apakšpunktā tiek noteikti trīs papildu sociālās palīdzības pabalsti, ko varēs saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības:

– pabalsts veselības aprūpei (personai līdz 300 euro kalendāra gadā – Noteikumu 17. punkts);

– pabalsts mājokļa pielāgošanai personai, kurai ir I grupas redzes invaliditāte vai I grupas invaliditāte un kura pārvietojas riteņkrēslā (personai līdz 2000 euro – Noteikumu 24. punkts).

Likuma Pārejas noteikumu 37.1 un 37.2 punktā noteikts, ka līdz 2021. gada 31. decembrim mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, piešķir pabalstu krīzes situācijā. Ņemot vērā, ka likumā noteiktais regulējums nedarbosies patstāvīgi un ir piemērojams līdz 2021. gada 31. decembrim, Noteikumu nodaļa "Noslēguma jautājumi" papildināma ar punktiem, kas nosaka Covid-19 pabalsta krīzes situācijā apmēru, tā pieprasīšanas un izmaksas kārtību. Noteikumu 34. punkts nosaka, ka pabalsta krīzes situācijā apmērs ir 150 euro vienai personai mēnesī, kas palielināms par 50 euro mēnesī katram bērnam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Izvērtējot bijušo pašvaldību līdz šim sniegto sociālā atbalsta apjomu, plānotā ietekme uz budžetu:

– garantētā minimālā ienākuma pabalsts – līdz 8000 euro mēnesī;

– pabalstu krīzes situācijā – līdz 1000 euro mēnesī;

– pabalstu veselības aprūpei – līdz 6000 euro mēnesī;

– Covid-19 pabalsts krīzes situācijā – līdz 2500 euro mēnesī, no kuriem valsts nodrošina mērķdotāciju izdevumu segšanu 50 procentu apmērā.

Ar 2021. gada 1. jūliju spēkā stājās jauns regulējums, kas nosaka visām pašvaldībām vienotus kritērijus mājokļa pabalsta piešķiršanai. Šobrīd ir situācija, kad lielai daļai mājokļa pabalsta pieprasītāju pabalsts ir piešķirts 2021. gada pirmajā pusē. Lai aprēķinātu turpmāk piešķiramā pabalsta apmēru, mājsaimniecībām nepieciešams iesniegt ar mājokli saistītu izdevumu apliecinošus dokumentus, pēc kā sociālā darba speciālists veiks pabalsta pārrēķinu un noteiks pabalsta apmēru, ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktos kritērijus un normatīvos izdevumus. Ietekmi uz budžetu saistībā ar mājokļa pabalsta piešķiršanu precīzāk varēs aprēķināt uz 2022. gada sākumu, kad Pašvaldībā būs pieejami dati par piešķirtā pabalsta (pēc "jaunajiem" kritērijiem) saņēmēju skaitu un apmēriem.

Ņemot vērā, ka līdz pašvaldību apvienošanai tikai bijušajai Kocēnu novada domei ir bijis šāds pabalsta veids – "Pabalsts personām ar pirmās grupas invaliditāti mājokļa pielāgošanai", turklāt ar citiem piešķiršanas nosacījumiem. Līdz ar to ietekmi uz budžetu saistībā ar pabalsta mājokļa pielāgošanai piešķiršanu šobrīd nav iespējams noteikt, jo nav datu par personu skaitu, kas atbilstu Noteikumos minētajiem kritērijiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu administrēšanu veic Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!