• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Siguldas novada domes 2021. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 11 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.09.2021., Nr. 175 https://www.vestnesis.lv/op/2021/175.17

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Siguldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

Vēl šajā numurā

10.09.2021., Nr. 175

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Siguldas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11

Pieņemts: 26.08.2021.

OP numurs: 2021/175.17

2021/175.17
RĪKI

Siguldas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11

Siguldā 2021. gada 26. augustā

Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības
domes lēmumu (prot. Nr. 7, 22. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā no Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta tiek piešķirts līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums) privātajām izglītības iestādēm, kurās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu apgūst Siguldas novadā deklarētie izglītojamie (turpmāk – iestāde).

2. Līdzfinansējums vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar domes lēmumu katru budžeta gadu, atbilstoši vidējām izmaksām visās pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs kopā, kas aprēķināmas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu kārtību par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu, izņemot ēdināšanas izdevumus (Ekonomiskās klasifikācijas kods 2363).

3. Līdzfinansēšana neattiecas uz tām izglītības iestādēm, kuras saņem finansējumu no pašvaldības Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 27.1 noteiktajā kārtībā.

4. Līdzfinansējumu var piešķirt, ja izpildās visi turpmākie nosacījumi:

4.1. iestāde ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā;

4.2. iestāde īsteno Latvijā akreditētu vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu;

4.3. izglītojamam un vismaz vienam no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta uz kārtējā gada 1. janvāri plkst. 00.00 ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;

4.4. izglītojamais ir reģistrēts programmas apguvei iestādē;

4.5. iestādei ir līgums ar skolēna likumisko pārstāvi par programmas apgūšanu;

4.6. iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likumu izpratnē;

4.7. ja nepastāv attiecībā uz izglītojamo un tā likumiskajiem pārstāvjiem (ja aprūpes tiesības īsteno abi likumiskie pārstāvji) vai vienu likumisko pārstāvi (ja aprūpes tiesības īsteno viens likumiskais pārstāvis) šādi gadījumi:

4.7.1. izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem vai pārstāvim (ja aprūpes tiesības īsteno viens likumiskais pārstāvis) pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā par diviem mēnešiem;

4.7.2. izglītojamā vecvecāku īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam, kurā ir deklarēts izglītojamais un vismaz viens likumiskais pārstāvis, ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds;

4.7.3. likumiskajiem pārstāvjiem vai pārstāvim (ja aprūpes tiesības īsteno viens likumiskais pārstāvis) pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir parādsaistības, kuru maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā par diviem mēnešiem;

4.7.4. likumiskajiem pārstāvjiem vai pārstāvim (ja aprūpes tiesības īsteno viens likumiskais pārstāvis) pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš vairāk kā par diviem mēnešiem pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi iepirkuma ietvaros;

4.8. izglītojamais ir vecāku apgādībā esoša persona vai bez vecāku gādības palikusi persona, vai bārenis, kurš iestādē iegūst pamatizglītību līdz 18 gadu vecumam vai turpina iegūt vidējo izglītību līdz 20 gadu vecumam.

5. Viena likumiskā pārstāvja aprūpes tiesību īstenošana attiecas tikai uz gadījumiem, kas saistīti ar kopdzīves pārtraukšanu ar otru likumisko pārstāvi vai gadījumiem, ja:

5.1. otrs likumiskais pārstāvis ir pazudis un izsludināts meklēšanā;

5.2. otram likumiskam pārstāvim ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;

5.3. otrs likumiskais pārstāvis atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas cietumā;

5.4. otrs likumiskais pārstāvis ir miris vai izsludināts par mirušu;

5.5. otrs likumiskais pārstāvis nav zināms.

6. Līdzfinansējuma piešķiršanai noslēdzams līgums starp pašvaldību un iestādi, iekļaujot līgumā nosacījumu, ka izglītojamā likumiskā pārstāvja veicamā maksa par programmas īstenošanu samazinās pašvaldības līdzfinansējuma apmērā. Lai pamatotu pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši līdzfinansējuma mērķim, iestāde, pirms minētā līguma noslēgšanas, pašvaldībai iesniedz:

6.1. izmaksu tāmi atbilstoši iestādes apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem;

6.2. apstiprinātu plānoto izdevumu tāmi gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde;

6.3. apstiprināto maksu par programmas īstenošanu, kas jāsedz izglītojamā likumiskajam pārstāvim.

7. Pēc līguma noslēgšanas iestādei līdz katra mēneša 5. datumam jāiesniedz pašvaldības Izglītības pārvaldei izglītojamo sarakstu, kuri ir deklarēti Siguldas novada administratīvajā teritorijā un apgūst programmu iestādē un rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Siguldas novada teritorijā deklarēto izglītojamo skaitam.

8. Gadījumos, ja iestādes maksa par vispārējās pamatizglītības vai vispārējas vidējās izglītības programmas pakalpojumu, kurā nav iekļauta maksa par izglītojamā ēdināšanu, ir zemāka, kā pašvaldības domes apstiprinātais līdzfinansējums, līdzfinansējuma summa tiek piešķirta atbilstoši maksai, kas noteikta līgumā starp attiecīgo iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi.

9. Pašvaldības Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks pārbauda iestādes un izglītojamo atbilstību atbalsta saņemšanas prasībām un saskaņo rēķinu iesniegšanai pašvaldības Finanšu pārvaldei līdzfinansējuma apmaksai.

10. Līdzfinansējums tiek aprēķināts ar dienu, kad izglītojamais uzsācis izglītības apguvi, bet ne agrāk kā tā mēneša pirmajā datumā, kurā noslēgts līgums starp pašvaldību un iestādi.

11. Ja līdzfinansējums tiek maksāts par nepilnu mēnesi, tad to aprēķina proporcionāli apmeklējumam.

12. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts attiecīgās iestādes kontā.

13. Pašvaldība atsaka vai pārtrauc līdzfinansējuma izmaksu, ja:

13.1. faktiskie apstākļi līdzfinansējuma piešķiršanai neatbilst noteikumu noteiktajām prasībām;

13.2. atbalsts tiek pieprasīts izglītojamā ēdināšanas izdevumu segšanai;

13.3. saņemts no izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegums par pakalpojuma izmantošanas pārtraukšanu.

14. Lēmumu par līdzfinansējuma pārtraukšanu pieņem pašvaldības Izglītības pārvalde.

15. Pašvaldības Izglītības pārvaldes pieņemto lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domei pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 20. februāra saistošos noteikumus Nr. 5 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm"

Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ka Siguldas novada pašvaldības dome 2020. gada 20. februārī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 5 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm", kas noteica kārtību kādā tiek piešķirts no pašvaldības budžeta līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums) privātajām izglītības iestādēm, kurās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu apgūst Siguldas novadā deklarētie izglītojamie.

Lai nodrošinātu iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējumu ne tikai ne tikai saistošajos noteikumos noteiktajiem izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Mores pagastā, Siguldas pagastā, Siguldas pilsētā, Allažu pagastā, bet arī Inčukalna pagastā, Krimuldas pagastā, Lēdurgas pagastā, Mālpils pagastā, nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm".

Ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas jomās, kuras pašvaldība pilda pēc brīvprātīgas iniciatīvas, noteikumos paredzētais atbalsts tiek sniegts tām pašvaldības ģimenēm, kurās bērns un viens no bērna likumiskajiem pārstāvjiem savu pamata dzīvesvietu deklarējuši Siguldas novadā uz kārtējā kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00. Tā rezultātā izvirzītie nosacījumi motivēs tās personas deklarēties, kuras reāli dzīvo Siguldas novada administratīvajā teritorijā, bet kā savu pamata dzīvesvietu deklarējušas citur. Attiecīgi atbilstoši reālajai situācijai precizēsies pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kurus tajā skaitā iespējams novirzīt izglītības attīstības veicināšanai.

Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējum. Detalizētāk atrunāts, kas ir izglītojamais.

Noteikumos paredzēts atbalsts ģimenēm, kas kā savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Siguldas novadā uz kārtējā kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00 un, kuriem nav nodokļu parādi. Bērns ir reģistrēts programmas apguvei iestādē. Iestāde ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā un īsteno Latvijā akreditētu vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu, kā arī iestādei ir līgums ar skolēna likumisko pārstāvi par programmas apgūšanu

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekme uz budžetu pašvaldības noteikto atbalstu apmērā. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas darba vietas.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Projekts tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Personas jautājumos par projekta piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Projekts pirms apstiprināšanas publicēts Siguldas novada pašvaldības mājaslapā: www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!