• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Finanšu un kapitāla tirgus komisija publicē normatīvos noteikumus, ieteikumus un lēmumus, kā arī informāciju par kredītiestādes noguldītājiem garantētās atlīdzības izmaksas veidu un kārtību, laiku un vietu.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 20. oktobra noteikumi Nr. 191 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.10.2020., Nr. 210 https://www.vestnesis.lv/op/2020/210.4

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 192

Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju risku un maksātspējas pašu novērtējuma normatīvie noteikumi

Vēl šajā numurā

29.10.2020., Nr. 210

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Veids: noteikumi

Numurs: 191

Pieņemts: 20.10.2020.

OP numurs: 2020/210.4

2020/210.4
RĪKI

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi: Šajā laidienā 7 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 191

Rīgā 2020. gada 20. oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 43 4. p.)

Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
43. panta trešo daļu un 50. panta trešo daļu un
Finanšu instrumentu tirgus likuma
122. panta otro daļu un 123.5 panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka ierobežojumam pakļauto riska darījumu kopumu, šo darījumu apmēra noteikšanas kārtību un pārskata par ierobežojuma izpildi sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un tām Latvijas Republikā reģistrētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām ir saistoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – ES regula Nr. 575/2013) ceturtajā daļā noteiktie lielo riska darījumu ierobežojumi.

3. Noteikumu prasības attiecībā uz Kredītiestāžu likuma 43. panta pirmajā daļā un Finanšu instrumentu tirgus likuma 122. panta pirmajā daļā minēto riska darījumu ierobežojumu iestāde ievēro individuāli.

4. Noteikumos lietotie termini:

4.1. iestāde – kredītiestāde ES regulas Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1. apakšpunkta izpratnē un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai ir saistoši ES regulas Nr. 575/2013 ceturtajā daļā noteiktie lielo riska darījumu ierobežojumi;

4.2. ar iestādi saistītās personas – iestādes akcionāri vai dalībnieki, kuriem iestādē ir būtiska līdzdalība, un šo akcionāru vai dalībnieku – fizisko personu – laulātie, vecāki un bērni, iestādes padomes un valdes locekļi, iekšējā audita dienesta vadītājs, risku direktors, par darbības atbilstības kontroli atbildīgā persona un sabiedrības kontrolieris, šo personu laulātie, vecāki un bērni, kā arī komercsabiedrības, kurās minētajām personām ir būtiska līdzdalība;

4.3. atbilstošs kapitāls – atbilstošs kapitāls ES regulas Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 71. apakšpunkta "b" punkta izpratnē.

5. Iestāde izstrādā un apstiprina ar iestādi saistīto personu riska darījumu veikšanas politiku un procedūras, kurās nosaka par šo darījumu apstiprināšanu un riska pārvaldīšanu atbildīgās personas, kvalitātes pārraudzības, uzkrājumu veidošanas un zaudējumu no riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar iestādi, norakstīšanas kārtību, kā arī nosaka limitus riska darījumu kopsummai katrai ar iestādi saistīto personu kategorijai kopējā 15 procentu limita ietvaros.

6. Iestāde ievieš un regulāri pārskata ar iestādi saistīto personu riska darījumu veikšanas politiku un procedūras.

7. Iestāde ievēro Kredītiestāžu likuma 43. panta pirmajā daļā un Finanšu instrumentu tirgus likuma 122. panta pirmajā daļā noteikto ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojumu, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu prasībām. Ja izņēmuma gadījumā riska darījumu ierobežojums tiek pārsniegts, iestāde nekavējoties ziņo par to Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija), norādot pārsnieguma rašanās iemeslus un pievienojot ziņojumam rīcības plānu ierobežojuma ievērošanas atjaunošanai, kura izpildes termiņus saskaņo ar Komisiju.

II. Ar iestādi saistīto personu riska darījumu vērtības noteikšana un riska darījumu ierobežojuma izpildes aprēķins

8. Ar iestādi saistīto personu ierobežojumam pakļauto riska darījumu vērtība ir visu ar iestādi saistīto personu riska darījumu kopsumma, izņemot riska darījumus ar iestādes mātes sabiedrību, meitas sabiedrībām un iestādes mātes sabiedrības citām meitas sabiedrībām, iestādes līdzdalību tās meitas sabiedrību pamatkapitālā un to komercsabiedrību pamatkapitālā, kurās iestādei ir dalība.

9. Ar iestādi saistīto personu riska darījuma vērtība tiek noteikta saskaņā ar ES regulas Nr. 575/2013 ceturto daļu, piemērojot Komisijas normatīvajos noteikumos, kas nosaka Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos par prudenciālajām prasībām paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu, paredzētās izvēles iespējas un pārejas perioda noteikumus.

10. Ja ar iestādi saistīta persona sniedz iestādes klientam galvojumu, kas tiek izmantots kā nodrošinājums klienta darījumos ar iestādi, šādu galvojumu iekļauj ar iestādi saistīto personu riska darījumu kopsummā kā netiešo riska darījumu.

11. Riska darījumu ierobežojuma izpildi aprēķina kā ar iestādi saistīto personu riska darījumu kopsummas attiecību pret atbilstošo kapitālu.

III. Pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

12. Iestāde sagatavo "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes pārskatu" (tālāk tekstā – pārskats) saskaņā ar šo noteikumu pielikumā sniegto formu.

13. Pārskatā skaitļus uzrāda veselos euro vai procentos ar diviem cipariem aiz komata.

14. Ar iestādi saistītās personas identifikatoru pārskatā veido šādi:

14.1. saistītās personas kods, kur:

14.1.1. juridiskas personas kods ir reģistrācijas vietas kods atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi" un reģistrācijas numurs attiecīgajā reģistrā (rezidentiem – Latvijas Republikā, nerezidentiem – attiecīgajā valstī),

14.1.2. fiziskas personas kods ir reģistrācijas vietas kods atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi" un personas kods vai līdzīgs kods, kas ļauj nepārprotami identificēt attiecīgo personu (rezidentiem – Latvijas Republikā, nerezidentiem – attiecīgajā valstī);

14.2. saistītās personas kategorija:

14.2.1. apzīmējums "01" – iestādes akcionārs vai dalībnieks,

14.2.2. apzīmējums "02" – iestādes akcionāra vai dalībnieka – fiziskās personas – laulātais, vecāki un bērni,

14.2.3. apzīmējums "03" – iestādes padomes loceklis,

14.2.4. apzīmējums "04" – iestādes valdes loceklis,

14.2.5. apzīmējums "05" – cits vadošais darbinieks, t.i., iekšējā audita dienesta vadītājs, risku direktors, par darbības atbilstības kontroli atbildīgā persona un sabiedrības kontrolieris,

14.2.6. apzīmējums "06" – padomes, valdes locekļa un cita vadošā darbinieka laulātais, vecāki un bērni,

14.2.7. apzīmējums "07" – cits;

14.3. juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds.

15. Iestāde sagatavo pārskatu par stāvokli pārskata ceturkšņa pēdējā mēneša pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

16. Pārskatu sagatavo saskaņā ar Komisijas normatīvajiem noteikumiem, kas nosaka kārtību elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanai.

17. Ja Komisija konstatē, ka pārskats ir sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

IV. Noslēguma jautājums

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2014. gada 11. jūnija normatīvie noteikumi Nr. 115 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
20.10.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 191

Iestādes nosaukums:

Kods:

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
četras reizes gadā – līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,
15. oktobrim un 15. janvārim

Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes pārskats

  . gada    
    (pārskata ceturksnis)  

(euro)

Nr. p.k. Saistītās personas identifikators Riska darījumu vērtība
Saistītās personas kods Kategorija Saistītās personas nosaukums vai vārds un uzvārds Riska darījumu vērtība pirms uzkrājumiem Uzkrājumi vai vērtību korekcijas (–) Riska darījumu vērtība pēc uzkrājumiem un vērtību korekcijas (6+11) % no atbilstošā kapitāla
Reģistrācijas vietas kods Reģistrācijas numurs vai personas kods Kopā (7+8+9+10) Tai skaitā
Aktīvi Atvasinātie instrumenti Ārpusbilances posteņi Netiešie riska darījumi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                   

 

 

 

                   

 

 

 

                   

 

 

 

                    Kopā

 

 

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!