• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Finanšu un kapitāla tirgus komisija publicē normatīvos noteikumus, ieteikumus un lēmumus, kā arī informāciju par kredītiestādes noguldītājiem garantētās atlīdzības izmaksas veidu un kārtību, laiku un vietu.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 20. oktobra noteikumi Nr. 190 "Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.10.2020., Nr. 210 https://www.vestnesis.lv/op/2020/210.3

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 191

Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi

Vēl šajā numurā

29.10.2020., Nr. 210

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Veids: noteikumi

Numurs: 190

Pieņemts: 20.10.2020.

OP numurs: 2020/210.3

2020/210.3
RĪKI

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi: Šajā laidienā 7 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 190

Rīgā 2020. gada 20. oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 43 3. p.)

Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta trešo daļu
un 101.3 panta piekto daļu un Finanšu instrumentu tirgus
likuma 123.5 panta otro daļu un 139. panta trīspadsmito daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras ir iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – ES Regula Nr. 575/2013) izpratnē, (tālāk tekstā abas kopā – iestāde).

2. Noteikumi nosaka:

2.1. minimālās prasības netirdzniecības un tirdzniecības portfelī iekļautajiem bilances un ārpusbilances posteņiem piemītošā procentu likmju riska pārvaldīšanai;

2.2. kārtību, kādā aprēķināms iestādes ekonomiskās vērtības samazinājums pēkšņu un negaidītu procentu likmju izmaiņu dēļ netirdzniecības portfelī, un procentu likmju šoka parametrus;

2.3. procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata un ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķina sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. procentu likmju risks – procentu likmju izmaiņu iespējamā nelabvēlīgā ietekme uz iestādes ienākumiem un iestādes ekonomisko vērtību;

3.2. procentu likmju riska rašanās avoti:

3.2.1. cenu izmaiņu risks (repricing risk) – iespēja ciest zaudējumus, mainoties procentu likmēm un pastāvot atšķirībām aktīvu, pasīvu un ārpusbilances pozīciju atlikušajos termiņos,

3.2.2. ienesīguma līknes risks (yield curve risk) – iespēja ciest zaudējumus negaidītu izmaiņu ienesīguma līknes slīpumā (slope) un aprisēs (shape) dēļ,

3.2.3. bāzes risks (basis risk) – iespēja ciest zaudējumus, mainoties procentu likmēm finanšu instrumentiem ar vienādiem pārskatīšanas termiņiem, bet atšķirīgām bāzes likmēm,

3.2.4. izvēles risks (optionality risk) – iespēja ciest zaudējumus, ja finanšu instruments tieši (iespējas līgumi) vai netieši (kredīti ar pirmstermiņa atmaksas iespēju, noguldījumi uz pieprasījumu u.tml.) paredz kredītiestādes klientam izvēles iespēju;

3.3. pret procentu likmju izmaiņām jutīgie aktīvi, saistības un ārpusbilances pozīcijas – aktīvi, saistības un ārpusbilances pozīcijas, kuru tirgus vērtības izmaiņas ir tieši atkarīgas no procentu likmju izmaiņām;

3.4. atlikušais termiņš – laiks no pārskata perioda pēdējās dienas līdz līguma beigu dienai vai dienai, kad saskaņā ar līguma noteikumiem jāveic attiecīgās summas atmaksa vai jāpārskata procentu likmes;

3.5. ekonomiskā vērtība – nākotnes tīrās naudas plūsmas pašreizējā vērtība, kas noteikta, diskontējot nākotnes naudas plūsmas ar pašreizējo tirgus procentu likmi;

3.6. pārējo terminu lietojums atbilst ES Regulas Nr. 575/2013 terminu lietojumam.

II. Procentu likmju riska pārvaldīšana

4. Iestāde izstrādā procentu likmju riska pārvaldīšanas politiku un procedūras, kas atbilst iestādes lielumam, veikto operāciju (darījumu) apjomam, dažādībai un sarežģītībai, un nosaka:

4.1. procentu likmju riska iekšējos limitus (piemēram, pa valūtām, produktiem), kā arī rīcību iekšējo limitu neievērošanas gadījumā;

4.2. procentu likmju riska mērīšanas metodoloģiju, kas aptver iestādei būtiskos procentu likmju riska avotus un ļauj novērtēt procentu likmju izmaiņu ietekmi uz iestādes ienākumiem un tās ekonomisko vērtību;

4.3. stresa testu veikšanas biežumu un kārtību, kas ietver iespējamo notikumu attīstības scenāriju pieņēmumus (piemēram, negaidītas izmaiņas vispārējā procentu likmju līmenī, izmaiņas savstarpējās attiecībās starp bāzes likmēm, izmaiņas ienesīguma līknes slīpumā un aprisēs, izmaiņas likviditātē vadošajos finanšu tirgos u.tml.);

4.4. apstākļu, kādos iestādei var rasties būtiski zaudējumi procentu likmju riska dēļ, pieņēmumus un iespējamo rīcības plānu.

5. Iestāde pastāvīgi novērtē procentu likmju risku gan atsevišķi iestādes tirdzniecības portfelim, gan netirdzniecības portfelim, gan abiem kopā.

6. Iestāde pastāvīgi novērtē procentu likmju risku katrā valūtā, kurā iestāde veikusi būtisku darījumu apjomu.

7. Procentu likmju riska lieluma mērīšanai izmanto vienu vai dažādas metodes, t.sk. starpības analīzi (gap analysis), ilguma (duration) metodi, simulācijas tehnikas (simulation approaches), kas minētas Eiropas Banku iestādes 2018. gada 19. jūlija pamatnostādnēs EBA/GL/2018/02 "Pamatnostādnes par procentu likmes riska pārvaldību, kas izriet no netirdzniecības portfeļa darbībām".

8. Iestāde novērtē jauniem produktiem un pakalpojumiem piemītošo potenciālo procentu likmju risku un apstiprina ar šā riska pārvaldīšanu un kontroli saistītās procedūras pirms šo produktu iegādes vai pakalpojumu sniegšanas sākšanas.

9. Iestāde, kura pakļauta konsolidētajai uzraudzībai, nodrošina efektīvu procentu likmju riska pārvaldīšanu konsolidācijas grupā kopumā.

III. Procentu likmju riska termiņstruktūras pārskats

10. Kredītiestāde sagatavo "Procentu likmju riska termiņstruktūras pārskatu" atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma veidlapai.

11. Kredītiestāde, kuras uzraudzība tiek veikta, pamatojoties uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem, "Procentu likmju riska termiņstruktūras pārskatu" sagatavo, pamatojoties uz kredītiestādes individuālajiem finanšu pārskatiem.

12. Pārskatā pret procentu likmju izmaiņām jutīgos aktīvus, pasīvus un ārpusbilances pozīcijas grupē atbilstoši atlikušajam termiņam.

13. Aktīvus un saistības, kuriem ir nenoteikts izpildes termiņš vai kuru izpildes termiņš var atšķirties no līgumā noteiktā termiņa, uzrāda atbilstoši kredītiestādes novērtējumiem, kuri balstās uz kredītiestādes pieredzi un ir ekonomiski pamatoti. Termiņu noguldījumiem uzrāda ne garāku kā pieci gadi.

14. Aktīvus, kuriem atzīti vērtības samazināšanas zaudējumi, uzrāda atbilstoši atlikušajai vērtībai.

15. Atvasinātos instrumentus uzrāda vienlaikus gan kā garās ārpusbilances pozīcijas, gan kā īsās ārpusbilances pozīcijas.

16. Ja valūtas pirkšanas un pārdošanas tagadnes līgumu (spot) uzskaitei ir lietota norēķinu datuma uzskaite (settlement date accounting), šādu līgumu saņemamās summas iekļauj attiecīgajā aktīva pozīcijā un maksājamās summas attiecīgajā saistību pozīcijā.

17. Pret procentu likmju izmaiņām jutīgo aktīvu un pasīvu termiņstruktūru novērtē, aprēķinot procentu riska neto pozīciju un procentu riska kopējo pozīciju:

17.1. procentu riska neto pozīciju nosaka kā pret procentu likmju izmaiņām jutīgo aktīvu, kuriem pieskaitītas garās ārpusbilances pozīcijas, un pasīvu, kuriem pieskaitītas īsās ārpusbilances pozīcijas, starpību katrā termiņu grupā;

17.2. procentu riska kopējo pozīciju nosaka kā pret procentu likmju izmaiņām jutīgo aktīvu un pasīvu starpību augošā termiņu secībā (piemēram, procentu riska kopējo pozīciju ar termiņu līdz trim mēnešiem aprēķina, summējot procentu riska neto pozīciju intervālā līdz vienam mēnesim un procentu riska neto pozīciju intervālā no viena līdz trim mēnešiem).

18. Ietekmi uz tīro gada procentu ienākumu, procentu likmēm paralēli palielinoties par 1 procentu (jeb 100 bāzes punktiem), aprēķina šādi (sk. piemēru šo noteikumu 3. pielikumā):

18.1. attiecīgā termiņa intervāla procentu riska neto pozīciju reizina ar laiku (izteiktu gada daļās), kurā attiecīgā neto pozīcija (starpība) būs atvērta (pieņemot, ka procentu likmju izmaiņas notiek perioda vidū), un reizina ar 1 procentu (jeb 100 bāzes punktiem);

18.2. kopējās ietekmes uz gada procentu ienākumiem noteikšanai summē katrā termiņa intervālā līdz vienam gadam aprēķināto ietekmi (peļņu vai zaudējumus).

IV. Iestādes ekonomiskās vērtības samazinājums pēkšņu un negaidītu procentu likmju izmaiņu dēļ netirdzniecības portfelī

19. Iestādes ekonomiskās vērtības samazinājuma pēkšņu un negaidītu procentu likmju izmaiņu dēļ netirdzniecības portfelī aprēķināšanai tiek pieņemts, ka procentu likmju negaidītas paralēlas izmaiņas (procentu likmju šoka parametri) ir 200 bāzes punkti.

20. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) var mainīt šo noteikumu 19. punktā noteiktos procentu likmju šoka parametrus. Iestādes sistēmām jāļauj aprēķināt ekonomiskās vērtības samazinājumu pēkšņu un negaidītu procentu likmju izmaiņu dēļ netirdzniecības portfelī pēc citiem šoka parametriem.

21. Iestāde ekonomiskās vērtības samazinājumu pēkšņu un negaidītu procentu likmju izmaiņu dēļ netirdzniecības portfelī aprēķina atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajām veidlapām:

21.1. netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska pozīcijas svērtās vērtības aprēķina šādi:

21.1.1. euro un katrā citā ārvalstu valūtā, kurā netirdzniecības portfeļa lielums (īsās vai garās pozīcijas lielums) pārsniedz 5 procentus no iestādes netirdzniecības portfeļa attiecīgi kopējās īsās vai kopējās garās pozīcijas, izmantojot šo noteikumu 2. pielikuma tabulu "Netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska pārskats";

21.1.2. visās pārējās ārvalstu valūtās, kas nav šo noteikumu 21.1.1. punktā minētās valūtas, izmantojot šo noteikumu 2. pielikuma tabulu "Netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska pārskats", kurā uzrāda netirdzniecības portfeļa riska darījumu un pozīciju kopsummas pārējās ārvalstu valūtās, kas pārvērtētas euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata datumā;

21.2. aprēķina ekonomiskās vērtības samazinājumu.

22. Netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska pozīcijas svērtās vērtības aprēķina, ievērojot šādas prasības:

22.1. netirdzniecības portfeļa riska darījumus un pozīcijas grupē šo noteikumu 2. pielikuma tabulas "Netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska pārskats" 1. ailē noteiktajās termiņu grupās atbilstoši atlikušajam termiņam un ņemot vērā šo noteikumu 13.–16. punkta prasības;

22.2. attiecīgās termiņa grupas procentu likmju riska neto pozīciju, t.i., starpību starp netirdzniecības portfeļa garajām un īsajām pozīcijām, reizina ar šo noteikumu 2. pielikuma tabulas "Netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska pārskats" 4. ailē noteikto svēršanas faktoru (reizinātāju). Svēršanas faktori (reizinātāji) tiek aprēķināti katrai termiņu grupai, pamatojoties uz modificētā ilguma (modified duration) metodi, ņemot vērā procentu likmju šoka parametrus un pieņemot, ka aktīvu vai saistību termiņš ir attiecīgā intervāla vidējais lielums un finanšu instrumentu vidējais ienesīgums ir 5 procenti;

22.3. kopējās procentu likmju riska pozīcijas svērtās vērtības noteikšanai summē katrai termiņu grupai aprēķināto procentu likmju riska pozīcijas svērto vērtību.

23. Procentu likmju riska pozīcijas svērto vērtību katrā valūtā uzrāda šo noteikumu 2. pielikuma kopsavilkumā "Ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķins". Ekonomiskās vērtības samazinājumu aprēķina kā netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska pozīcijas absolūtās svērtās vērtības kopsummas attiecību pret iestādes pašu kapitālu.

24. Pašu kapitālu nosaka saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 otrās daļas prasībām.

V. Pārskatu iesniegšana

25. Kredītiestāde sagatavo "Procentu likmju riska termiņstruktūras pārskatu" par stāvokli pārskata gada 30. jūnijā un 31. decembrī katrā valūtā, kurā aktīvu vai pasīvu apmērs pārsniedz 5 procentus no bilances kopsummas, kā arī kopumā visās valūtās.

26. "Procentu likmju riska termiņstruktūras pārskatu", kurš sagatavots kopumā visās valūtās, iesniedz Komisijai līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15. datumam.

27. "Procentu likmju riska termiņstruktūras pārskatus", kuri sagatavoti atsevišķās valūtās, sagatavo līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15. datumam un pēc pieprasījuma piecu dienu laikā iesniedz Komisijai.

28. Iestāde sagatavo "Ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķinu" par stāvokli pārskata gada 30. jūnijā un 31. decembrī un iesniedz Komisijai līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15. datumam.

29. Noteikumu 25. un 28. punktā minētos pārskatus sagatavo un nosūta Komisijai saskaņā ar Komisijas normatīvajos noteikumos, kas nosaka prasības elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanai, noteikto kārtību.

30. Ja Komisija konstatē, ka iestādes iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

VI. Noslēguma jautājums

31. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2008. gada 7. marta normatīvie noteikumi Nr. 34 "Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile

 

Iestādes nosaukums______________________

____________________________________
Iestādes kods │_│_│_│

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
20.10.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 190

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15. datumam

Procentu likmju riska termiņstruktūras pārskats

  ________.

gada _________________________________

 
   

(pārskata perioda pēdējais datums)

 
   

(valūtas kods)1

 

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Pret procentu likmju izmaiņām jutīgie aktīvi/saistības un ārpusbilances pozīcijas

Aktīvi/saistības un ārpusbilances pozīcijas, kas nav jutīgas pret procentu likmju izmaiņām

Kopā

ar atlikušo termiņu

līdz 1 mēn.

1–3 mēn.

3–6 mēn.

6–12 mēn.

1–5 gadi

ilgāk par 5 gadiem

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

Tirdzniecības portfelis (garo pozīciju summa)

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Netirdzniecības portfelis, t.sk.

0200

 

 

 

 

   

 

 

Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā

0210

 

 

 

 

   

 

 

Prasības pret kredītiestādēm un dalībvalstu un ārvalstu centrālajām bankām

0220

 

 

 

 

   

 

 

Kredīti

0230

 

 

 

 

   

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

0240

 

 

 

 

   

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

0250

 

 

 

 

   

 

 

Pārējie aktīvi

0260

 

 

 

 

   

 

 

Garās ārpusbilances pozīcijas, kuras ir jutīgas pret procentu likmju izmaiņām

0300

 

 

 

 

   

 

X

Kopā aktīvi un garās ārpusbilances pozīcijas ("0100"+"0200"+"0300")

1000

 

 

 

 

   

 

 

Tirdzniecības portfelis (īso pozīciju summa)

0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Netirdzniecības portfelis, t.sk.

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

0510

 

 

 

 

 

 

 

 

Noguldījumi

0520

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitētie parāda vērtspapīri

0530

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējās saistības

0540

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakārtotās saistības

0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Īsās ārpusbilances pozīcijas, kuras ir jutīgas pret procentu likmju izmaiņām

0600

 

 

 

 

 

 

 

X

Kopā saistības un īsās ārpusbilances pozīcijas ("0400"+"0500"+"0600")

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentu likmju riska neto pozīcija (gap) ("1000"–"2000")

3000

 

 

 

 

 

 

 

X

Procentu likmju riska kopējā pozīcija (SUM("3000"(2;n2))

3100

X

 

 

 

 

 

 

X

Ietekme uz tīro gada procentu ienākumu3 (("3000"*(12–0.5*(ti+tn))/12)*0.01)4

4000

 

 

 

 

 

X

X

X

1 Pārskatos par atsevišķām valūtām valūtas kodu uzrāda atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi", un pārskatus iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pēc pieprasījuma. Pārskatā, kurš sagatavots kopumā par visām valūtām, valūtas koda vietā uzrāda – "SUMMA".

2 n=mainīgā aile.

3 4000. pozīcijas kopsumma = 4000(2)+4000(3)+4000(4)+4000(5).

4 ti un tn ir attiecīgā termiņa intervāla sākums un beigas, kas izteiktas mēnešos.

 
 

Iestādes vadītājs

  /  
   

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

         
  Izpildītājs  
   

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

Iestādes nosaukums_____________________

____________________________________
Iestādes kods │_│_│_│

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
20.10.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 190

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
divas reizes gadā – līdz pārskata gada 15. jūlijam
un pārskata gadam sekojošā gada 15. janvārim

Ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķins

  ________.

gada _________________________________

 
   

(pārskata perioda pēdējais datums)

 
Kopsavilkums      

Valūtas kods*

Pozīcijas kods

Procentu likmju riska pozīcijas svērtā vērtība euro (2. pielikuma 1. tabulas 20. rindas 5. aile, attiecīgā valūtā) (+,–), (euro)

A

B

1

EUR    
USD

 

 
 

 

 
 

 

 
Pārējās valūtas (kopā)

 

 
Netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska svērtā vērtība (kopā)

50

 
Pašu kapitāls

60

 
Netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska pozīcijas absolūtās svērtās vērtības attiecība pret pašu kapitālu (50:60), %

70

 

* Valūtu kodus uzrāda atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi".

 
Iestādes vadītājs   /    
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs    
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

2. pielikuma turpinājums

Netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska pārskats

  ________.

gada _________________________________

 
   

(pārskata perioda pēdējais datums)

 
Valūtas kods*

 

         

Ar atlikušo termiņu

Pozīcijas kods

Pozīcija

Procentu likmju riska neto pozīcija (+,–)

(1–2)

Svēršanas faktors (reizinātājs), %

Procentu likmju riska pozīcijas svērtā vērtība (+,–)

(3*4)

Garā (+)

Īsā (–)

A

B

1

2

3

4

5

līdz 1 mēn.

01

     

0,08

 
1–3 mēn.

02

     

0,32

 
3–6 mēn.

03

     

0,72

 
6–12 mēn.

04

     

1,43

 
1–2 gadi

05

     

2,77

 
2–3 gadi

06

     

4,49

 
3–4 gadi

07

     

6,14

 
4–5 gadi

08

     

7,71

 
5–7 gadi

09

     

10,15

 
7–10 gadi

10

     

13,26

 
10–15 gadi

11

     

17,84

 
15–20 gadi

12

     

22,43

 
ilgāk par 20 gadiem

13

     

26,03

 
Kopējā procentu likmju riska pozīcijas svērtā vērtība (+,–)

20

X

X

X

X

 
* Valūtu kodus uzrāda atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" un kodu "PAR" – pārējām valūtām.

 

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
20.10.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 190

Ietekmes uz tīro gada procentu ienākumu aprēķina piemērs

Termiņa intervāls

Procentu riska neto pozīcija (gap), euro

Procentu likmes pieaugums, %

Gada daļa, kad procentu riska neto pozīcija būs atvērta

Ietekme uz tīro gada procentu ienākumu, euro

A

1

2

3

4

Līdz 1 mēn.

500

1

0.958 (11.5/12)

4.79

1–3 mēn.

-2 000

1

0.833 (10/12)

-16.66

3–6 mēn.

-2 000

1

0.625 (7.5/12)

-12.50

6–12 mēn.

2 500

1

0.25 (3/12)

6.25

Kopā      

-18.12

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!