• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Dažādi sludinājumi
Juridiskas personas publicē saturiski dažādus paziņojumus, piemēram, par sabiedrisko apspriešanu, paziņojumus par tarifiem, par anulētām apraides atļaujām, par muzeju akreditāciju, par kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem, kuģošanas grafikiem. Zvērināti notāri un zvērināti tiesu izpildītāji publicē paziņojumus fiziskām personām, kuru dzīvesvieta nav norādīta Iedzīvotāju reģistrā vai saņemts pasta paziņojums, ka sūtījumu nav iespējams nodot adresātam.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais paziņojums (OP 2019/88.DA1): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.05.2019., Nr. 88 https://www.vestnesis.lv/op/2019/88.DA1

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Paziņojums par a/s "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N. Rancāna ielā 5, Rēzeknē saražotās siltumenerģijas tarifa projektu...

Vēl šajā numurā

03.05.2019., Nr. 88

OP 2019/88.DA1
RĪKI

Dažādi sludinājumi: Šajā laidienā 4 Pēdējās nedēļas laikā 32 Visi

Šī publikācija ir precizēta.
Precizējums: OP 2019/156.DA1
Precizējums: OP 2019/133.DA1
Precizējums: OP 2022/123.DA24

OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS

Dažādi sludinājumi

Paziņojums

Būvniecības nozares ģenerālvienošanās pušu komiteja informē, ka, pamatojoties uz Darba likuma 18. panta otro daļu, Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība (iepriekšējais nosaukums - Latvijas Celtnieku arodbiedrība) no vienas puses un darba devēji - 313 būvkomersanti no otras puses, ir noslēguši ģenerālvienošanos būvniecības nozarē.

Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība, kas ir noslēgusi Būvniecības nozares ģenerālvienošanos, ietilpst Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā, kura apvieno vislielāko strādājošo skaitu valstī.

Darba devēju, kas ir noslēguši Būvniecības nozares ģenerālvienošanos, kopējais preču apgrozījums vai pakalpojumu apjoms nozarē 2016. gadā veidoja 727 560 276 euro jeb 51,02% no kopējā būvniecības produkcijas apjoma 2016. gadā, kas saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem veidoja 1 425 952 euro, un kopējais preču apgrozījums vai pakalpojumu apjoms nozarē 2017. gadā veidoja 974 351 587 euro jeb 56,13% no kopējā būvniecības produkcijas apjoma 2017. gadā, kas saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem veidoja 1 735 951 euro.

Būvniecības nozares ģenerālvienošanās pušu komiteja paziņo, ka saskaņā ar Darba likuma 18. panta ceturtās daļas un Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 4.1. punkta noteikumiem šajā publikācijā publicētā ģenerālvienošanās stājas spēkā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". No Būvniecības nozares ģenerālvienošanās spēkā stāšanās dienas (2019. gada 3. novembra) tā ir saistoša visiem darba devējiem, kas saimniecisko darbību veic (neatkarīgi no reģistrācijas) būvniecības nozarēs, kas iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra regulas (EK) Nr.1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr.3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām, F sadaļas 41., 42. un 43. nodaļā, un attiecas uz visiem darbiniekiem, kurus nodarbina minētie darba devēji un kuri atbilst Būvniecības nozares ģenerālvienošanās noteiktajām pazīmēm.

Papildu informācija, kas saistīta ar Būvniecības nozares ģenerālvienošanos, ir pieejama Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības tīmekļa vietnē www.lbna.lv un Latvijas Būvuzņēmēju partnerības tīmekļa vietnē www.latvijasbuvnieki.lv.

BŪVNIECĪBAS NOZARES

ĢENERĀLVIENOŠANĀS

Šī ģenerālvienošanās ir būvniecības nozares darba koplīgums saskaņā ar Darba likuma 18. panta otro daļu un ir noslēgta starp darba devējiem , kuru preču apgrozījums vai pakalpojumu apjoms atbilst Darba likuma 18. panta ceturtās daļas prasībām (turpmāk - Darba devēji), no vienas puses, un

Latvijas Celtnieku arodbiedrību, reģistrācijas numurs 40008043826, juridiskā adrese Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001, Latvija, (turpmāk - Arodbiedrība), kas ietilpst apvienībā, kura apvieno vislielāko strādājošo skaitu valstī, - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās priekšsēdētājs Jevgeņijs Servuts, no otras puses, turpmāk abi kopā - Puses,

apzinoties, ka:

(1) būvniecības nozare ar vairāk nekā miljarda euro lielu devumu Latvijas ekonomikā, ir viena no nozīmīgākajām mūsu tautsaimniecības nozarēm;

(2) būvniecība ir Latvijas nacionālās uzņēmējdarbības nozare, kurā vietējie uzņēmēji sekmīgi konkurē ar ārvalstu firmām;

(3) būvniecības nozarei piemīt milzīgs attīstības potenciāls un tā izmantošana ir atkarīga no pašas nozares darba devēju un darbinieku nozīmīgiem lēmumiem un reformām, kas nāks par labu kā būvniecībā strādājošajiem, tā arī būvniecības uzņēmējiem;

(4) tikai sadarbojoties varam nodrošināt būvniecības nozares stabilu, efektīvu darbību, nozares attīstību un nozarē nodarbināto sociālo aizsardzību;

(5) tikai kopējiem spēkiem varam izskaust ēnu ekonomiku, saglabāt esošos speciālistus un piesaistīt jaunus kvalificētus nodarbinātos, radīt vienotus cienīga darba noteikumus visiem nozares dalībniekiem,

NOSLĒDZ BŪVNIECĪBAS NOZARES ĢENERĀLVIENOŠANOS:

1.nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.1. Ģenerālvienošanās ir saistoša visiem darba devējiem - fiziskām vai juridiskām personām vai arī tiesībspējīgām personālsabiedrībām, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku, kas Latvijas Republikas teritorijā veic saimniecisko darbību būvniecības nozarē, neatkarīgi no tā vai darba devējs darbības veidu ir vai nav reģistrējis.

1.2. Saimnieciskā darbība būvniecības nozarē ietver darbības, kas iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra regulas (EK) Nr.1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr.3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām F sadaļas 41., 42. un 43. nodaļā.

1.3. Ģenerālvienošanās attiecas uz tiem darbiniekiem (turpmāk - Būvniecībā nodarbinātie), kurus Latvijas Republikas teritorijā nodarbina 1.1. punktā minētie darba devēji 1.2. punktā minētajās jomās un kas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

1.3.1. darbinieks ir nodarbināts kādā no būvniecības nozares profesijām (1.pielikums);

1.3.2. darbinieks veic darbu būvlaukumā būvniecības līguma izpildei, izņemot, ja darbinieka darba pienākumi nav tiešā veidā saistīti ar būvdarbu veikšanu (piemēram, sargi, apkopēji, sētnieki, grāmatveži);

1.3.3. personām, kas darbu būvlaukumā būvniecības līguma izpildei veic darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja labā un vadībā, izņemot, ja darba pienākumi nav tiešā veidā saistīti ar būvdarbu veikšanu (piemēram, sargi, apkopēji, sētnieki, grāmatveži).

1.4. Ja darba devējs Būvniecībā nodarbināto nodarbina arī citās jomās, kas nav minētas 1.2. punktā, ģenerālvienošanās 2. nodaļā noteikto darba samaksu piemēro tikai tam darbinieka faktiski nostrādātajam darba laikam, ko tas veic 1.2.punktā minētajās jomās.

1.5. Šī ģenerālvienošanās neietekmē Būvniecībā nodarbinātajam labvēlīgāko noteikumu piemērošanu, kas noteikti darba līgumā, citā koplīgumā vai ģenerālvienošanās.

2.nodaļa

Darba samaksa un darba laiks

2.1. Būvniecībā nodarbinātajiem minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 780 euro (septiņi simti astoņdesmit euro).

2.2. Būvniecībā nodarbinātajiem minimālā stundas tarifa likme ir 4,67 euro (četri euro, sešdesmit septiņi centi).

2.3. Būvniecībā nodarbinātajiem piemaksa par virsstundu darbu tiek noteikta 50 (piecdesmit) procentu apmērā no noteiktās algas, bet, ja nolīgta akorda alga, - ne mazāk kā 50 (piecdesmit) procentu apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu.

2.4. Būvniecībā nodarbinātie saņem piemaksu 5 (piecu) procentu apmērā atbilstoši piemērojamajai nozares minimālajai mēneša darba algai, ja viņš ir ieguvis izglītību, kas atbilst viņa veicamajai profesijai, ko apliecina profesionālās vai augstākās izglītības iestādē izsniegts izglītības dokuments.

2.5. Summētā darba laika pārskata periods Būvniecībā nodarbinātajiem ir 6 (seši) mēneši. Darba koplīgumā uzņēmumā var vienoties par citu pārskata periodu, kas nav ilgāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem.

2.6. Būvniecībā nodarbinātajiem, kas profesionālās vai akadēmiskās izglītības iestādē iegūst izglītību, ko apliecina izglītības iestādes izsniegta izziņa, kas saistīta ar sagatavošanos darbībai 1. pielikumā norādītajās profesijās vai studiju virzienā minētajās profesijās, 6 (sešus) mēnešus no darba līguma noslēgšanas dienas 2.1. punktā noteiktai minimālai darba algai vai 2.2. punktā noteiktai minimālai stundas likmei darba devējam ir tiesības piemērot koeficientu 0,7.

3.nodaļa

Ģenerālvienošanās komiteja

3.1. Puses veido ģenerālvienošanās Pušu komiteju (turpmāk - Komiteja), kuras sastāvā ir četri pārstāvji no katras puses - četri Arodbiedrības deleģēti pārstāvji un četri Darba devēju pārstāvji: divi deleģēti pārstāvji no biedrība "Latvijas Būvuzņēmēju partnerība", reģistrācijas numurs: 40008104779, viens deleģēts pārstāvis no biedrības "Latvijas Ceļu būvētājs", reģistrācijas numurs 40008081902, un viens deleģēts pārstāvis no biedrības "Latvijas Būvnieku asociācija", reģistrācijas numurs 40008015589.

3.2. Darba devēju pārstāvošās organizācijas, kas minētas 3.1. punktā, var izslēgt un apstiprināt jaunas, ja to atbalsta darba devēji, kas atbilstoši normatīvajos aktiem nepieciešami, lai ģenerālvienošanās būtu saistoša visiem nozares darba devējiem un nozarē nodarbinātajiem. Lēmums par organizāciju nomaiņu stājas spēkā ar tā publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.3. Ja Arodbiedrība zaudē arodbiedrības statusu vai tiek likvidēta, no šī koplīguma izrietošās saistības un tiesības pārņem Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, reģistrācijas numurs: 50008043851.

3.4. Komiteja izskata ar ģenerālvienošanās izpildi un piemērošanu saistītos jautājumus.

3.5. Komiteja ir tiesīga jautājumu izskatīšanai pieaicināt nozaru ekspertus, organizācijas un kompetentas valsts iestādes. Pieaicinātajām personām nav balsošanas tiesību.

3.6. Komitejas sēdes tiesīgi sasaukt trīs Komitejas pārstāvji pēc nepieciešamības. Komiteja ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi pārstāvji.

3.7. Komiteja lēmumus pieņem vienbalsīgi.

3.8. Komiteja ieceļ atbildīgo organizāciju, kas pildīs sekretariāta funkcijas.

3.9. Pušu priekšlikumi un iebildumi izsakāmi rakstveidā un iesniedzami Komitejas attiecīgās puses locekļiem.

3.10. Būtisku tirgus svārstību gadījumā Komiteja nekavējoties izstrādā priekšlikumus ģenerālvienošanās grozīšanai.

3.11. Komiteja izskata priekšlikumus ģenerālvienošanās grozījumiem, t.sk. minimālās algas un minimālās stundu tarifa likmes grozīšanai, ne retāk kā reizi kalendārajā gadā no ģenerālvienošanās stāšanās spēkā, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī (iekšzemes kopprodukta izmaiņas, produktivitātes izmaiņas, inflāciju, deflāciju) un citus pamatotus kritērijus.

3.12. Komiteja ir pilnvarota parakstīt ģenerālvienošanās grozījumus, papildinājumus un vienošanos par izbeigšanu.

4. nodaļa

Nobeiguma noteikumi

4.1. Ģenerālvienošanās stājas spēkā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", bet ne ātrāk kā 2019. gada 1. janvārī.

4.2. Darba devējs 6 (sešus) mēnešus no ģenerālvienošanās spēkā stāšanās dienas ir tiesīgs Būvniecībā nodarbinātajiem 2.1.punktā minēto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros noteikt 650 euro (seši simti piecdesmit euro) un 2.2.punktā minēto minimālo stundas tarifa likmi noteikt 3,89 euro (trīs euro, astoņdesmit deviņi euro centi). Piemērojot šajā punktā noteikto minimālo darba algu un stundas tarifa likmi, 2.5. punkta pirmajā teikumā noteiktais summētā darba laika pārskata periods Būvniecībā nodarbinātajiem ir 3 (trīs) mēneši.

4.3. Ģenerālvienošanās grozījumi un papildinājumi stājas spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tajos norādītajā termiņā, bet ne ātrāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no dienas, kad tie publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4.4. Puses pilnvaro Komitejas locekļus nekavējoties pēc tam, kad stājas spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka šī ģenerālvienošanās 2.3. punktā minētās virsstundu apmaksas likmi, iesniegt pieteikumu oficiālajam izdevumam "Latvijas Vēstnesis" paziņojuma publicēšanai par šī ģenerālvienošanās noslēgšanu. Tāpat Komitejas locekļi tiek pilnvaroti sagatavot un iesniegt pieteikumus paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par ģenerālvienošanās grozīšanu vai izbeigšanu.

4.5. Neviena no pusēm nevar izbeigt ģenerālvienošanās saistību izpildi vienpusēji.

4.6. Ģenerālvienošanās ir spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim. Ja vien viena no Pusēm ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms minētā termiņa nav paziņojusi par tās izbeigšanu, tās darbība tiek pagarināta uz katru nākamo sešu gadu termiņu. Citos gadījumos šī ģenerālvienošanās var tikt izbeigta uz Pušu vienošanās pamata.

4.7. Ģenerālvienošanās ir noslēgta 2 (divos) eksemplāros - viens Arodbiedrībai un viens Darba devējiem, kuru eksemplāru glabā Latvijas Darba devēju konfederācija. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

4.8. Nav spēkā tādu koplīgumu, darba kārtības noteikumu, kā arī darba līgumu un darba devēja rīkojumu noteikumi, kas pretēji šīs ģenerālvienošanās normām un pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli.

4.9. Visus strīdus, kas saistīti ar šīs ģenerālvienošanās izpildi, atrisina savstarpēju sarunu ceļā, pusēm vienojoties vai ar Komitejas starpniecību. Ja vienošanās Pušu starpā nav panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesa.

 

1.pielikums

Būvniecības profesijas

Nr.p.k.

Profesijas kods

Profesijas nosaukums

1

132301

VADĪTĀJS /DIREKTORS (būvniecībā)

2

132302

VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (būvniecībā)

3

132303

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (būvniecībā)

4

132304

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (būvniecības jomā)

5

132305

Būvdarbu VADĪTĀJS

6

132306

BūvMEISTARS (būvniecībā)

7

132307

Inženierkomunikāciju būvdarbu VADĪTĀJS

8

132308

Būvniecības projektu VADĪTĀJS

9

211403

ĢEODĒZISTS

10

211404

ĢeoFIZIĶIS

11

214121

KONSTRUKTORS

12

214123

Projektēšanas INŽENIERIS

13

214201

BūvINŽENIERIS

14

214202

Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS

15

214203

Lidostu būvINŽENIERIS

16

214204

Tiltu būvINŽENIERIS

17

214205

Ēku būvINŽENIERIS

18

214206

Skursteņu būvINŽENIERIS

19

214207

Energoauditors INŽENIERIS

20

214208

Doku un ostu būvINŽENIERIS

21

214209

Bagarēšanas būvINŽENIERIS

22

214211

Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS

23

214212

Hidroloģijas būvINŽENIERIS

24

214213

Apūdeņošanas būvINŽENIERIS

25

214214

Dzelzceļa būvINŽENIERIS

26

214215

Ceļu būvINŽENIERIS

27

214216

Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS

28

214217

Zemes būvju/ mehānikas būvINŽENIERIS

29

214218

Konstrukciju būvINŽENIERIS

30

214219

Torņu būvINŽENIERIS

31

214220

Tuneļu būvINŽENIERIS

32

214221

Zemes rakšanas INŽENIERIS

33

214224

Apūdeņošanas INŽENIERIS

34

214225

Sanitārijas INŽENIERIS

35

214226

Būvmateriālu TEHNOLOGS

36

214227

Būvniecības TEHNOLOGS

37

214228

Meliorācijas INŽENIERIS

38

214229

Transportbūvju būvINŽENIERIS

39

214230

Būvmateriālu INŽENIERIS

40

214231

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas sistēmu būvINŽENIERIS

41

214232

Būvniecības tāmju INŽENIERIS

42

214233

Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS

43

214234

Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS

44

214235

Ilgtspējīgas būvniecības INŽENIERIS

45

214236

Inženiersistēmu projektēšanas būvINŽENIERIS

46

214237

Saldēšanas sistēmu būvINŽENIERIS

47

214238

Naftas pārvades sistēmu būvINŽENIERIS

48

214239

Gāzes pārvades sistēmu būvINŽENIERIS

49

214405

Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS

50

214417

Gaisa kondicionēšanas /mehānikas INŽENIERIS

51

214421

Apsildes, ventilācijas un saldēšanas /mehānikas INŽENIERIS

52

214439

Siltumenerģētikas INŽENIERIS

53

214440

Siltumtehnikas INŽENIERIS

54

214441

Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS

55

214443

Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŽENIERIS

56

214448

Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS

57

214930

Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS

58

214932

Tāmju INŽENIERIS

59

214951

Ēku sistēmu INŽENIERIS

60

215101

ElektroINŽENIERIS

61

215103

Elektrisko sistēmu INŽENIERIS

62

215106

Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS

63

215117

Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS

64

216505

Ģeodēzijas INŽENIERIS

65

216509

Ģeoinformātikas INŽENIERIS

66

265108

RESTAURĒTĀJS

67

265131

VITRĀŽISTS

68

265134

RESTAURATORS

69

265140

Mēbeļu, kokgriezuma RESTAURATORS

70

311201

Būvniecības KALKULĒTĀJS

71

311202

Ēku būvTEHNIĶIS

72

311203

Mērniecības būvTEHNIĶIS

73

311204

Uzraudzības būvTEHNIĶIS

74

311205

Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS

75

311206

Meliorācijas sistēmu būvTEHNIĶIS

76

311207

Inženierkomunikāciju TEHNIĶIS

77

311209

Konstrukciju būvTEHNIĶIS

78

311210

Hidrobūvju būvTEHNIĶIS

79

311211

Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS

80

311212

Hidrotehnisko būvju būvTEHNIĶIS

81

311213

Pazemes darbu būvTEHNIĶIS

82

311215

ĢeoTEHNIĶIS

83

311216

Ceļu būvTEHNIĶIS

84

311217

Apdares darbu TEHNIĶIS

85

311219

Industriālās apbūves SPECIĀLISTS

86

311220

Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS

87

311221

Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS

88

311223

Ugunsdrošības INSPEKTORS

89

311225

Ugunsdrošības TEHNIĶIS

90

311226

Civilās aizsardzības TEHNIĶIS

91

311227

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības TEHNIĶIS

92

311229

Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS

93

311231

Ceļu MEISTARS

94

311232

Ceļu MEISTARA PALĪGS

95

311233

Mākslīgo būvju MEISTARS

96

311234

Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu TEHNIĶIS

97

311235

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS

98

311236

Aukstumiekārtu sistēmu TEHNIĶIS

99

311237

Gāzes apgādes sistēmu TEHNIĶIS

100

311238

Siltumapgādes un apkures sistēmu TEHNIĶIS

101

311239

Betonēšanas TEHNIĶIS

102

311240

Sausās būves TEHNIĶIS

103

311241

Būvdarbu projekta VADĪTĀJA PALĪGS

104

311242

Ugunsdrošības SPECIĀLISTS

105

311243

Ainavu būvTEHNIĶIS

106

311302

ElektroTEHNIĶIS

107

311303

Elektroapgaismes TEHNIĶIS

108

311304

Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS

109

311305

Elektriskās vilces TEHNIĶIS

110

311306

Elektrosistēmas TEHNIĶIS

111

311308

Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS

112

311309

ElektroTEHNIĶIS/ Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS

113

311310

Tehniskais SPECIĀLISTS

114

311311

Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS

115

311312

Lauksaimniecības enerģētikas TEHNIĶIS

116

311313

Elektrisko tīklu TEHNIĶIS

117

311314

Rūpnīcu elektroiekārtu TEHNIĶIS

118

311315

Elektromontāžas TEHNIĶIS

119

311527

Siltumenerģētikas TEHNIĶIS

120

311529

Energosistēmu TEHNIĶIS

121

311530

Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS

122

311536

Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS

123

311550

Gāzes iekārtu TEHNIĶIS

124

311801

RASĒTĀJS

125

311807

Būvtehnikas RASĒTĀJS

126

311808

Elektrosistēmu RASĒTĀJS

127

311810

Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS

128

311814

Ģeoloģijas RASĒTĀJS

129

311817

Topogrāfijas RASĒTĀJS

130

311822

RASĒTĀJS DIZAINERS

131

311928

Darba aizsardzības KOORDINATORS

132

312202

Montāžu UZRAUGS

133

312301

BūvUZRAUGS

134

312302

Ceļu būvUZRAUGS

135

312303

Tiltu būvUZRAUGS

136

312304

BūvMEISTARS (būvniecības jomā)

137

343507

Mēbeļu, kokgriezumu RESTAURATORS

138

343513

Koka būvju RESTAURATORS

139

343514

Akmens būvju RESTAURATORS

140

343516

RESTAURATORS

141

343517

Zeltījumu RESTAURATORS

142

343518

RESTAURATORA ASISTENTS

143

431105

Remontdarbu DISPEČERS

144

431108

TĀMĒTĀJS

145

432204

Darbu RĪKOTĀJS

146

621016

Pašgājēja transporta līdzekļu VADĪTĀJS

147

711101

Ēku CELTNIEKS

148

711102

BŪVNIEKS

149

711103

Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS

150

711104

Sausās būves MONTĒTĀJS

151

711105

Metāla būvkonstrukciju MONTĒTĀJS

152

711106

Dzelzsbetona būvkonstrukciju MONTĒTĀJS

153

711107

Stikloto būvkonstrukciju MONTĒTĀJS

154

711108

Koka būvkonstrukciju MONTĒTĀJS

155

711201

BRUĢĒTĀJS

156

711202

Krāšņu PODNIEKS

157

711203

MŪRNIEKS

158

711204

Akmeņu MŪRNIEKS

159

711206

Kamīnu LICĒJS

160

711301

AKMEŅKALIS

161

711302

Akmeņu MŪRNIEKS

162

711401

BETONĒTĀJS

163

711402

STIEGROTĀJS

164

711501

NAMDARIS

165

711502

Guļbūves ēku CELTNIEKS

166

711503

Koka ēku CELTNIEKS

167

711504

BūvGALDNIEKS

168

711507

Sausās būves MONTIERIS

169

711509

Būvizstrādājumu GALDNIEKS

170

711901

Drenu LICĒJS

171

711902

Sastatņu MONTĒTĀJS

172

711903

BRIGADIERIS

173

711904

Inženiertehnisko būvju BRIGADIERIS

174

711905

Industriālais ALPĪNISTS

175

711907

Mākslīgo būvju būvSTRĀDNIEKS

176

711908

Mākslīgo būvju STRĀDNIEKS

177

711909

Cauruļvadu MONTĒTĀJS

178

711910

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu MONTĒTĀJS

179

711913

Ugunsdzēsības sistēmu MONTĒTĀJS

180

712101

JUMIĶIS

181

712201

Grīdas KLĀJĒJS

182

712202

FLĪZĒTĀJS

183

712203

Mozaīkas KLĀJĒJS

184

712204

Parketa KLĀJĒJS

185

712301

APMETĒJS

186

712302

Apdares darbu STRĀDNIEKS

187

712303

Dekoratīvo būvelementu VEIDOTĀJS

188

712401

Hidro- un siltumIZOLĒTĀJS

189

712402

Akustikas IZOLĒTĀJS

190

712403

Ēku SILTINĀTĀJS

191

712404

IZOLĒTĀJS

192

712501

STIKLINIEKS

193

712601

SANTEHNIĶIS

194

712602

Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS

195

712603

Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS

196

712604

Apkures sistēmu MONTĒTĀJS

197

712605

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu MONTĒTĀJS

198

712606

Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS

199

712607

Cauruļvadu MONTĒTĀJS

200

712608

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu MONTĒTĀJS

201

712609

Ārējo gāzes tīklu MONTĒTĀJS

202

712610

Ārējo siltumapgādes tīklu MONTĒTĀJS

203

712611

Gāzes sistēmu MONTĒTĀJS

204

712701

Kondicionēšanas un aukstumiekārtu sistēmu MONTĒTĀJS

205

712703

Aukstuma iekārtu MEHĀNIĶIS

206

712704

Vēdināšanas sistēmu MONTĒTĀJS

207

712706

Gaisa kondicionēšanas mehānismu MEHĀNIĶIS

208

712707

Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

209

713101

KRĀSOTĀJS

210

713102

BALSINĀTĀJS

211

713103

Tapešu LĪMĒTĀJS

212

713202

LAKOTĀJS

213

713301

Būvju TĪRĪTĀJS

214

721101

Veidņu IZGATAVOTĀJS

215

721102

Serdeņu IZGATAVOTĀJS

216

721201

GāzMETINĀTĀJS (OAW)

217

721202

LODĒTĀJS

218

721203

KontaktMETINĀTĀJS

219

721204

Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA)

220

721205

LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

221

721206

LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

222

721207

LokMETINĀTĀJS metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

223

721208

LokMETINĀTĀJS metināšanā ar automātiskām iekārtām

224

721209

LāzerMETINĀTĀJS

225

721210

TermoGRIEZĒJS

226

721211

Plastmasas METINĀTĀJS

227

721212

Metālmateriālu METINĀTĀJS

228

721214

Gāzes plazmas GRIEZĒJS

229

721215

Metāla GRIEZĒJS

230

721301

Skārda VALCĒTĀJS

231

721302

SKĀRDNIEKS

232

721303

Jumtu SKĀRDNIEKS

233

721304

Skārda LIECĒJS

234

721401

Metāla konstrukciju ATSLĒDZNIEKS

235

721404

KNIEDĒTĀJS

236

722101

KALĒJS

237

722201

ATSLĒDZNIEKS

238

722202

Slēdzeņu ATSLĒDZNIEKS

239

722301

FRĒZĒTĀJS

240

722302

URBĒJS

241

722303

VIRPOTĀJS

242

722304

ĒVELĒTĀJS

243

722305

TĒSĒJS

244

722317

Metāla griešanas OPERATORS

245

722401

PULĒTĀJS

246

722402

Instrumentu ASINĀTĀJS

247

722403

SLĪPĒTĀJS

248

722404

SMIRĢELĒTĀJS

249

723101

Transporta MEHĀNIĶIS

250

723102

AutoMEHĀNIĶIS

251

723301

MEHĀNIĶIS

252

723302

REMONTATSLĒDZNIEKS

253

723305

MONTĒTĀJS

254

723308

Celtniecības un ceļu būves mašīnu MEHĀNIĶIS

255

723309

Celtniecības un ceļu būves mašīnu REMONTATSLĒDZNIEKS

256

723311

Siltumiekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS

257

723312

Siltumiekārtu apkalpošanas ATSLĒDZNIEKS

258

723313

Gāzes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS

259

723314

MEISTARA PALĪGS

260

723323

Instrumentu MEHĀNIĶIS

261

731605

DaiļKRĀSOTĀJS

262

731701

AMATNIEKS

263

731707

Akmens GRIEZĒJS

264

732305

Locīšanas iekārtas OPERATORS

265

741101

ELEKTRIĶIS

266

741102

ElektroMONTIERIS

267

741103

Elektrotīklu ELEKTRIĶIS

268

741104

Apgaismes ELEKTRIĶIS

269

741105

BūvELEKTRIĶIS

270

741204

Elektromehānisko iekārtu MEHĀNIĶIS

271

741301

Gaisa kabeļu LICĒJS

272

741303

Elektrolīniju MEHĀNIĶIS

273

741306

LīnijSTRĀDNIEKS

274

741307

Pazemes kabeļu LICĒJS

275

741309

Augstsprieguma līniju elektroMONTIERIS

276

741310

Kabeļu līniju elektroMONTIERIS

277

741312

Gaisvadu līniju elektroMONTIERIS

278

741313

Kontakttīklu elektroMONTIERIS

279

742102

Elektronikas MONTĒTĀJS

280

742203

Telekomunikāciju iekārtu MONTIERIS

281

752201

GALDNIEKS

282

752204

Būvizstrādājumu GALDNIEKS

283

752205

GALDNIEKA PALĪGS

284

752206

Koksnes materiālu APSTRĀDĀTĀJS

285

752207

Koka izstrādājumu KRĀSOTĀJS LAKOTĀJS

286

752208

Koka modeļu IZGATAVOTĀJS

287

752211

Koka INKRUSTATORS

288

754102

Būvdarbu ŪDENSLĪDĒJS

289

811201

Akmens/ apstrādes iekārtas OPERATORS

290

811202

Drupināšanas OPERATORS

291

811301

Aku /urbšanas OPERATORS

292

811401

Betona ražošanas OPERATORS

293

811402

Cementa dzirnavu OPERATORS

294

818204

Apkures /krāšņu KURINĀTĀJS

295

818213

Apkures iekārtas OPERATORS

296

821102

Montāžas darbu ATSLĒDZNIEKS

297

821205

Elektronisko iekārtu MONTIERIS

298

821209

Vājstrāvu sistēmu MONTIERIS

299

833201

Atkritumvedēja VADĪTĀJS

300

833203

Kravas automobiļa VADĪTĀJS

301

833204

Paškrāvēja /automobiļa VADĪTĀJS

302

833205

Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS

303

833208

Specializētā /automobiļa VADĪTĀJS

304

833210

Betona maisītāja /sūkņa VADĪTĀJS

305

834105

Traktora VADĪTĀJS

306

834201

Bagarēšanas mašīnu OPERATORS

307

834203

Betona ieklājēja OPERATORS

308

834204

Asfaltēšanas ieklājēja VADĪTĀJS

309

834205

Asfalta ieklājēja OPERATORS

310

834206

Zemes urbšanas mašīnu OPERATORS (celtniecībā)

311

834207

Buldozera VADĪTĀJS

312

834208

Pamatu veltņa VADĪTĀJS

313

834209

Asfalta veltņa VADĪTĀJS

314

834210

Ekskavatora VADĪTĀJS

315

834212

Pāļdziņa VADĪTĀJS

316

834213

Gudronatora VADĪTĀJS

317

834214

Autogreidera VADĪTĀJS

318

834216

Ceļa frēzes VADĪTĀJS

319

834218

Pašgājēja iekrāvēja VADĪTĀJS

320

834220

Ceļu marķēšanas mašīnas VADĪTĀJS

321

834221

Citas speciālās pašgājējtehnikas VADĪTĀJS

322

834223

Ceļa veltņa OPERATORS

323

834224

Greideru un skrēperu VADĪTĀJS

324

834225

Zemes pārvietošanas iekārtu OPERATORS

325

834226

Cauruļlicēja VADĪTĀJS

326

834227

Zemes klātnes uzturēšanas BRIGADIERIS

327

834301

Celtņa OPERATORS

328

834306

Autoceltņa /automobiļa VADĪTĀJS

329

834310

Hidrokrāvēja MAŠĪNISTS

330

834316

Autotorņa VADĪTĀJS

331

931201

Ceļa būves palīgSTRĀDNIEKS

332

931204

Inženiertehnisko būvju remonta STRĀDNIEKS

333

931205

Ceļa marķējumu KRĀSOTĀJS

334

931206

ASFALTĒTĀJS

335

931207

Mākslīgo būvju palīgSTRĀDNIEKS

336

931301

BūvSTRĀDNIEKS

337

931302

RemontSTRĀDNIEKS

338

932902

MONTĒTĀJS (roku darba)

339

932909

PalīgSTRĀDNIEKS

340

933302

STROPĒTĀJS

341

933308

Tehniskais STRĀDNIEKS

342

962201

Gadījuma darbu STRĀDNIEKS

 

Arodbiedrība:

Latvijas Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētājs Jevgeņijs Servuts

___________________

(paraksts)

 

Darba devēji:

Nr. p. k.

Komersanta nosaukums

Reģistrācijas numurs

Apgrozījums 2016. gadā

Apgrozījums 2017. gadā

1.

AS Latvijas filiāle "Per Aarsleff

40003570269

133 335

2 783 123

2.

"Amatas Energo Celtnieks" SIA

44103096938

354 240

1 000 000

3.

"Olaine Metal GROUP" SIA

40103781379

225 663

45 433

4.

"PFS Services" SIA

40103544807

953 595

1 017 022

5.

"WOLF SYSTEM" SIA

44103040582

2 004 231

2 939 346

6.

Akciju sabiedrība "A.C.B."

40003095713

20 879 972

35 635 506

7.

Akciju sabiedrība "BMGS"

40003146013

21 324 820

31 218 290

8.

Akciju sabiedrība "CEĻU PĀRVALDE"

40003034263

9 282 000

11 494 423

9.

Akciju sabiedrība "DHB"

40003007903

1 580 874

2 747 341

10.

Akciju sabiedrība "LATVIJAS TILTI"

50003030441

9 834 953

17 291 476

11 

Akciju sabiedrība "STA Grupa"

40003019103

944 300

933 408

12.

Akciju sabiedrība "SZMA V"

50003378101

1 303 182

795 164

13.

AS "Ceļuprojekts"

40003026637

1 470 306

2 194 413

14.

AS "LNK Industries"

40003771783

2 695 768

9 968 370

15.

AS "Ugra"

40103655159

1 390 886

1 181 042

16.

AS RERE Grupa

40103819319

0

0

17.

Ceļu būves firma SIA "BINDERS"

40003164644

26 861 378

33 721 143

18.

IKM Management SIA

40003417110

47 656

1 908 164

19.

Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"

41203001052

715 657

847 034

20.

Pillar Contractor, SIA

40103929498

242 558

563 423

21.

Pilnsabiedrība "AKN"

40103568595

14 318

15 206

22.

Pilnsabiedrība "AWL BŪVE"

50103283201

32 000

478 000

23.

Pilnsabiedrība "RB Melio"

45403046460

0

320 754

24.

Pilnsabiedrība "VT KUUM"

40203070394

0

424 000

25.

PS "A.A. & būvkompānijas"

45403016042

7822

52 248

26.

PS "LATBŪVNIEKS GROUP"

43603085689

0

0

27.

PS "NCS

40203041408

0

0

28.

PS "REA būve Accent būve un Metāla tehnoloģijas"

44103112503

0

7 719

29.

Ražošanas komercfirma SIA "ONDULAT"

40103109009

249 098

637 397

30.

Rīgas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLIMPS"

50003034941

4 820 018

3 659 908

31.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "1.projekts"

50103357731

197 296

94 949

32.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3C"

43603014135

291 523

203 333

33.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"

43903002559

7 385 056

12 692 392

34.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.SK"

40103912665

6 873 283

0

35.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABORA"

40003215743

5 839 309

10 393 398

36.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB-rent"

40003780841

419 016

1 605 455

37.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACCENT BŪVE"

50103403091

334 924

798 957

38.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGB SERVISS"

48503009453

352 325

773 127

39.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJ Celtnieks"

43603042088

933 271

1 180 299

40.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTS GS"

40003312682

405 850

410 833

41.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alcom Būve"

50103628171

132 234

179 175

42.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alejas projekti"

43603025529

721 088

988 572

43.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMAXS"

40003855667

872 194

1 038 892

44.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBERGOLD"

44103058866

958 210

1 714 088

45.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apkure plus"

43603070594

175 499

478 194

46.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APM CONSTRUCTION"

40103514056

1 795 583

3 663 000

47.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS"

40003051954

9 840 841

17 842 935

48.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arena Sports"

50003971471

0

1 132 946

49.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARS būve"

40003539640

815 611

619 803

50.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTBLOK"

40003736557

253 520

48 350

51.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASFALTBŪVE"

40003994881

724 627

1 337 900

52.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUCES MELIORATORS"

40103632279

491 480

607 618

53.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUGSTCELTNE"

40103000117

665 718

384 208

54.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVITON"

40103253084

503 960

1 214 287

55.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVN GROUP"

42403028171

492 000

700 000

56.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTS UN MELNS"

40003659614

204 913

276 211

57.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bau ID"

40103457459

3 196 024

3 918 783

58.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUSTELLE"

50003535231

490 255

915 393

59.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BD & C"

40103329844

333 137

375 018

60.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRUSTVER-1"

50102008401

465 257

719 361

61.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BT projekts"

40103159160

143 082

288 107

62.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUILDER INDUSTRY"

41503054059

507 293

494 004

63.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Building Construction Design"

43603051432

108 478

204 618

64.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUKOTEKS"

50003400281

478 817

5 066 124

65.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVALTS"

50003193081

222 625

164 639

66.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVE WOOD LINE"

49503003430

227 873

169 341

67.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvfirma Vītols"

48503002722

1 428 810

1 899 291

68.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVNIECĪBAS DIZAINA RISINĀJUMI"

40103398136

1 518 022

1 650 598

69.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVUZRAUGS"

40103189108

413 750

488 572

70.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "C.I.K.A."

40003625957

205 434

179 441

71.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"

42403006225

9 192 968

10 457 824

72.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""

41703001139

14 738 681

17 526 555

73.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu Būvnieks"

40003916711

1 996 813

2 829 346

74.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu inženieri"

40003708021

340 956

408 638

75.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CERTUS"

50003340391

468 485

407 313

76.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CVS"

49003001300

1 744 864

2 012 793

77.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAINA EL"

40002064218

728 855

716 769

78.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dalagro serviss"

41203055286

0

60 000

79.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUGAVPILS BŪVMEHANIZĀCIJA"

41503004630

802 987

834 164

80.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DĀNA"

40103454630

1 629 276

4 149 432

81.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DG Baltic"

40003989077

314 929

210 121

82.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DN SISTĒMAS"

50003672101

501 250

599 925

83.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ductus"

41203027761

493 320

300 000

84.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIGERS VERTEX"

40103682528

421 869

493 050

85.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eltex"

40103303667

502 585

964 000

86.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMPOWER"

50003563201

5 624 050

9 947 368

87.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENC Latvia"

55403032231

3 927 886

3 475 760

88.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energoefekt"

40103784074

123 145

113 267

89.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energolukss"

40003341342

335 096

362 000

90.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EPRONS"

40003473599

109 608

190 971

91.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FaberLat"

40103608385

45 000

46 720

92.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIBERGLASS"

40003019809

190 268

309 614

93.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fima"

40003880486

1 693 027

3 913 226

94.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4"

40003236001

1 605 516

2 375 508

95.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fixman"

40003910812

821 781

806 271

96.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARTENS"

40003565643

170 530

284 920

97.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLUDI LM"

40003901044

700 000

868 868

98.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HALLE B"

40003296208

751 477

1 020 994

99.

sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HEKTORS"

45403001668

1 273 260

1 452 578

100.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HM2"

40103748285

313 857

807 362

101.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Infinitum"

40003588608

19 885

32 208

102.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Infrakom"

40103669977

182 829

332 156

103.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IKAM INVEST"

40103883830

0

0

104.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INKO BŪVE"

40103928064

0

0

105.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils būve"

45403009286

412 383

739 876

106.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JuN"

45403020599

2 519 360

530 441

107.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K2 projekts"

40103382864

698 932

820 433

108.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Katlinieks"

40103031009

2 966 000

2 294 000

109.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kesto"

42103029695

1 841 248

1 292 674

110.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KMK PROJEKTS"

40003219815

3 083 185

3 353 718

111.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komunikācijas RVH"

40003873164

282 807

319 025

112.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KONOR"

40103064724

415 566

585 739

113.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Konsors"

40103516381

1 301 155

734 779

114.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KORO BŪVE"

44103022322

4 700 000

7 046 250

115.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUUM"

40103198971

125 000

547 000

116.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVADRUM"

40003677249

1 792 069

2 944 324

117.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lafivents"

40003309593

3 479 685

5 022 912

118.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latbūvnieks"

43603054890

87 027

131 805

119.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Ceļdaris"

41503034705

4 382 556

7 395 856

120.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS"

40103050565

27 883 099

29 965 612

121.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIKTENIS"

40002004168

2 755 971

2 116 687

122.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI"

46603000113

7 912 413

10 400 975

123.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LVS Building"

40103468575

765 530

852 950

124.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas būve"

55403007041

690 591

676 559

125.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mārupes ceļinieks"

40003806089

2 481 409

2 034 584

126.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEG AKVA"

40002001566

81 114

46 729

127.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELIORCELTNIEKS"

40003183787

2 135 922

1 730 294

128.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERKS"

40003304295

11 646 115

20 414 957

129.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIKOR"

45403001297

4 659 465

4 778 076

130.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MKC Projekti"

51503080941

0

0

131.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MONDIAL"

40103363562

9650

9500

132.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Monolīts SAG"

40103678819

6 662 619

9 028 376

133.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOONFLOOR"

40103174723

177 435

166 983

134.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MULTICOMP"

40003387653

2 010 000

2 010 000

135.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEWCOM Construction"

40003634979

5 100 773

6 368 314

136.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "O3FM Inženieru birojs"

40003657007

89 268

112 842

137.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OK Būvmateriāli"

40003384498

49 804

0

138.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMB Construct"

40103877463

43 910

622 291

139.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OPG"

40103435790

2 169 000

2 584 615

140.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OPUS Viridis"

40103594899

411 288

143 550

141.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OSTAS CELTNIEKS"

41203004237

15 331 430

24 566 761

142.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ošukalns celtniecība"

45403012642

1 692 659

2 355 628

143.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"

45403003353

4 965 858

7 936 768

144.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "P un P Būve"

40103785258

362 397

542 158

145.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfekt Būve"

40003825234

762 607

658 385

146.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piche"

40003743883

4 569 381

6 616 846

147.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PK serviss"

40003675430

4 085 847

3 824 141

148.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PKE"

40103093672

498 574

454 890

149.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Plastik"

44103057184

2 241 781

2 705 764

150.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PORTIKS"

40103304554

479 211

489 986

151.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU CELTNIEKS"

41503024529

437 776

535 540

152.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Premium Properties"

40103572586

324 107

55 238

153.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIMEKSS"

40003328876

4 983 626

18 454 286

154.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Primo Baltic"

40003879881

640 203

686 140

155.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privacon Baltics"

40103235680

22 564

1 062 636

156.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "pro CAD"

40003790500

166 335

288 129

157.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO DEV"

40003776456

993 677

5 270 721

158.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTS 3"

40003578510

1 606 598

1 140 212

159.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE"

44103073494

203 642

501 883

160.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R.K.C.F. RENESANSE"

44102012806

1 406 838

846 966

161.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RE & RE"

40003112106

2 098 392

2164

162.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REA Būve"

40103356005

443 414

607 542

163.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reck"

40003500721

14 400 535

32 885 151

164.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RECTE"

40103196947

479 322

764 494

165.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENAISSANCE CONSTRUCTION GROUP"

40103875994

312 005

10 000

166.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RERE MEISTARI"

40003707863

1 509 187

2 581 204

167.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RF Būvnieks"

40003925305

935 598

1 338 000

168.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIO"

41503000893

1 327 558

1 791 998

169.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS TILTI"

40003033272

6 046 887

7 713 813

170.

sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROADEKS"

40003371968

4 815 915

5 202 513

171.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALDUS CEĻINIEKS"

48503000026

15 781 453

16 371 019

172.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTEM"

40103231138

308 684

144 611

173.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SBS Engineering"

42403034074

117 850

129 922

174.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Selva Būve"

40003683071

5 333 341

4 503 251

175.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Simts nami"

40003777061

1 346 409

1 083 889

176.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKH"

40103113004

3 121 352

4 840 657

177.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKONTO BŪVE"

40003248848

5 225 394

6 890 741

178.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKONTO PREFAB"

40003610650

24 828 538

0

179.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Steel Constructor MM"

40103340860

1 256 780

3 046 555

180.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SZMA Ventspils"

41203057380

299 376

1 134 091

181.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALCE"

40003133979

6 174 628

5 564 291

182.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERMEX"

40003957349

201 889

57 000

183.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILTS"

50103005351

12 179 604

10 010 025

184.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOPAVEKO"

40103741893

85 850

131 274

185.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TORENSBERG"

40003831936

3 041 598

3 632 278

186.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TTT Pluss"

40003991300

531 271

601 978

187.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULRE"

40003533239

377 857

1 150 949

188.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPPE"

43603039675

2 027 208

1 297 138

189.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V & M BŪVE"

44103057521

137 632

105 898

190.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ValmArt"

44103104046

29 302

113 981

191.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VCI"

44103041198

233 488

374 471

192.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELVE"

40003064412

2 914 323

16 788 529

193.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTEG"

51203034341

9788

40 645

194.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vianova"

40103387753

2 000 572

3 198 745

195.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vikomakss"

50003163481

1 858 732

1 624 157

196.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "virtu"

40003723919

119 395

167 011

197.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIT BŪVE"

44103037968

1 079 959

721 734

198.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOKA"

50003216331

4 740 760

4 106 176

199.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WESEMANN"

40003140237

2 108 506

2 479 569

200.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WHITEHOUSE"

40103223944

122 706

74 319

201.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC"

44103097350

9 705 329

16 243 695

202.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMGALES BŪVSERVISS"

43603022679

483 885

498 760

203.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Āboltiņa būvuzņēmums "AG"

40002001373

509 605

1 142 737

204.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Muiža A

50103347201

108 183

266 396

205.

SIA "AB BŪVNIECĪBA"

41203031752

699 887

855 556

206.

SIA "AD Būve"

42103043400

442 540

644 520

207.

SIA "AIZPUTES CEĻINIEKS"

42103000806

4 437 614

4 556 978

208.

SIA "A-J Energobūve"

42103054067

1 024 150

848 766

209.

SIA "AKCEPTORS"

44102019664

49 625

378 405

210.

SIA "AMAKS"

43603077215

0

720

211.

SIA "AMG montāža"

42103044603

2 992 174

3 087 893

212.

SIA "ARMOSTIL"

40003663840

500 000

525 440

213.

SIA "ARX Baltic"

40103546757

488 120

1 694 526

214.

SIA "BALTIJAS BŪVE"

40103539308

961 272

2 851 786

215.

SIA "Baltijas jūras ģeoloģijas centrs"

40103458261

25 100

943 286

216.

SIA "BALTIJAS URBĒJS"

40003628455

236 794

840 495

217.

SIA "Barona jumti"

50003387871

281 996

694 594

218.

SIA "BauArt"

41203023399

1 319 426

1 820 000

219.

SIA "BAZALTS"

44103000378

965 701

1 156 567

220.

SIA "BILDBERG"

43603028417

2 332 015

2 860 276

221.

SIA "BK-INVEST"

40003956150

374 918

0

222.

SIA "BPS Pilsēta"

43603049955

0

0

223.

SIA "Būvalts R"

50003726211

108 129

349 286

224.

SIA "BŪVBALSTS"

40103531183

469 440

653 596

225.

SIA "Būvenergo A"

43603014154

446 604

1 407 349

226.

SIA "CMB"

43603024025

531 486

1 277 162

227.

SIA "CP Construction"

40103994182

139 543

1 684 199

228.

SIA "CTB"

42103019682

7 012 671

9 224 732

229.

SIA "DALAGRO"

40003130192

419 838

663 509

230.

SIA "Daldehog Latvia"

40003153513

238 460

2 412 223

231.

SIA "DATU TEHNOLOĢIJU GRUPA"

50003459811

639 238

140 407

232.

SIA "Ditra Networks"

40003511655

3 786 310

4 097 259

233.

SIA "DOMA-būve"

46103005212

500 000

800 000

234.

SIA "DUNO"

45401017325

206 881

320 902

235.

SIA "Ekers-J"

40103654098

16 049

13 538

236.

SIA "EMIMAR"

40103633895

3 281 639

5 898 910

237.

SIA "ENFORT"

40103392294

1 840 599

307 703

238.

SIA "Erigo"

41203025510

28 323

55 383

239.

SIA "ESK Sistēmas"

40003932222

318 655

733 491

240.

SIA "FIO būve"

50103248121

25 000

45 000

241.

SIA "Franzoni & Co"

40003577252

717 872

408 265

242.

SIA "Geolite"

40103400303

123 164

78 062

243.

SIA "GMD Būve"

40103715570

171 861

695 971

244.

SIA "Goldingen Invest"

41203038093

4 056 442

1 921 894

245.

SIA "GOST"

41203035720

478 337

304 047

246.

SIA "ĢL Konsultants"

40103242818

724 824

1 737 714

247.

SIA "Igate Būve"

43603071000

0

198 013

248.

SIA "J.E.F."

48503004386

1 236 097

1 072 780

249.

SIA "JM Projekts"

43603063249

1901

126 385

250.

SIA "JOE"

43603067147

300 000

680 594

251.

SIA "KF Grupa"

40103836501

172 032

362 085

252.

SIA "KRONE IB"

40103314302

159 523

1 029 857

253.

SIA "Kvintets M"

43603027515

1 745 934

2 548 455

254.

SIA "LAGRON"

41503055270

2 003 386

3 206 578

255.

SIA "Latus SARDZE"

41203003212

1 229 870

1 422 275

256.

SIA "LT Piling"

40103906033

1 274 116

2 146 761

257.

SIA "MB Holding"

40103534457

61 754

507 442

258.

SIA "MG BŪVNIEKS"

40003621796

822 215

619 620

259.

SIA "MG Būvsabiedrība"

40103516432

0

0

260.

SIA "MĪTAVAS STATUSS"

43602006003

2 781 290

3 975 631

261.

SIA "MK Būvniecība"

42103060985

706 720

445 570

262.

SIA "MK-BŪVE"

43603029770

866 796

0

263.

SIA "Moduls Engineering"

40003239050

6 567 016

7 691 746

264.

SIA "MONUM"

44103036801

4 876 302

6 952 534

265.

SIA "MRG Būve"

40203020529

116 546

0

266.

SIA "NCS LV"

40103551993

1 039 270

2 407 968

267.

SIA "NEGOCIO"

40103176067

1 473 232

953 037

268.

SIA "NIK Energo"

50103255551

1 618 558

2 050 887

269.

SIA "Norma-S"

40003192135

4 320 549

5 700 025

270.

SIA "P.M.G."

50003699021

526 697

1 020 000

271.

SIA "PILSBŪVE"

51203003021

1 528 743

1 288 016

272.

SIA "PLACIS"

40103092041

621 658

565 078

273.

SIA "Poga LV"

40103877637

12 137

10 303

274.

SIA "Project plus"

50003723501

143 549

280 006

275.

SIA "Projektēšanas Birojs AUSTRUMI"

42403019889

481 887

490 120

276.

SIA "RBC TRANS"

40003317726

1 532 802

1 693 097

277.

SIA "RC Būvnieks"

40103501850

1 941 045

2 685 989

278.

SIA "REM PRO"

41503041904

2 141 131

2 148 577

279.

SIA "RIGENSI"

40103228405

5 268 838

6 130 524

280.

SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

50003590021

101 686

3574

281.

SIA "Rīgas serviss"

40103058501

978 239

1 226 683

282.

SIA "SAFE GROUP"

40103242413

2 718 777

5 185 749

283.

SIA "Siltumkomforts"

40003797725

466 763

518 036

284.

SIA "SISTĒMEKSPERTS"

44103048105

32 000

61 900

285.

SIA "Skonto Building Systems"

40103325683

58 000

175 000

286.

SIA "Skonto Plan Ltd"

40003079615

20 074 073

32 373 887

287.

SIA "SOLVENT"

40103568788

79 999

327 443

288.

SIA "STATIO Solutions"

40103325325

939 728

1 438 573

289.

SIA "STATS"

40003276697

339 693

469 874

290.

SIA "Technoway Industries"

40103600856

405 847

465 955

291.

SIA "TelPro"

40103569497

283 075

370 300

292.

SIA "TURBO BŪVE"

45403019585

196 664

328 559

293.

SIA "VALKAS BŪVNIEKS"

44103038200

322 079

399 303

294.

SIA "Venceg"

41203062377

0

0

295.

SIA "VENTA 1"

41201008501

1 087 195

1 078 526

296.

SIA "VIA"

41203000663

8 471 332

11 480 848

297.

SIA "ViaCon Latvija"

50003289621

136 985

247 962

298.

SIA "VIDES TEHNIKA"

40103191846

2 580 000

2 780 000

299.

SIA "YIT Infra Latvija"

40003259930

10 102 386

15 612 087

300.

SIA "YIT LATVIJA"

40003377087

2 336 580

6 736 065

301.

SIA firma "UPTK"

42103006052

2 880 538

5 387 469

302.

SIA IMRE

42103050309

240 931

95 024

303.

SIA JK Namu pārvalde

45403000484

46 079

50 967

304.

SIA KATLERI

40103073727

799 712

998 500

305.

SIA MT SĒTA

40103763392

341 202

406 555

306.

SIA RERE BŪVE

40103820549

2 159 009

7 643 340

307.

SIA RERE VIDE

40103820553

1 803 092

2 804 159

308.

SIA Union Asphalttechnik

40003007138

2 141 752

2 708 997

309.

SIA VMS Construction

40103716896

1 238 721

3 410 009

310.

SIA We Build Parks

40103584871

93 277

387 456

311.

STRABAG SIA

49203002756

9 976 946

12 654 614

312.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"

40003356530

61 904 387

59 771 100

313.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams"

50003000771

0

2250

Oficiālie paziņojumi:

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!