• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Jēkabpils pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jēkabpils pilsētas domes 2015. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 37 "Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 27.01.2016., Nr. 18 https://www.vestnesis.lv/op/2016/18.3

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 23

Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

Vēl šajā numurā

27.01.2016., Nr. 18

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 37

Pieņemts: 17.12.2015.

OP numurs: 2016/18.3

2016/18.3
RĪKI

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.37

Jēkabpilī 2015.gada 17.decembrī

Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta pirmo prim daļu un trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – Nodoklis) atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (turpmāk – Noteikumi).

2. Saimnieciskās darbības veicējs šo Noteikumu izpratnē ir jebkura persona, kas veic jebkuru sistemātisku, patstāvīgu darbību par atlīdzību.

3. Nodokļa atvieglojumu var saņemt persona, kuras īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Jēkabpils pilsētā un kura atbilst Noteikumos noteiktajām Nodokļa maksātāju kategorijām un noteiktajiem kritērijiem.

4. Nodokļa maksātājam taksācijas gadā piešķir vienu Nodokļa atvieglojumu. Ja Nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt vairākus Nodokļa atvieglojumus, piešķir lielāko Nodokļa atvieglojumu.

5. Nodokļa atvieglojumu piešķir personai, kurai nav Nodokļa parādu vai citu parādsaistību pret Jēkabpils pilsētas pašvaldību. Šo nosacījumu nepiemēro likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta pirmajā prim, pirmajā divi prim un otrajā daļā noteiktajām maksātāju kategorijām.

6. Nodokļu atvieglojumu piešķir saimnieciskās darbības veicējiem saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 2013.gada 24.decembris, Nr.L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr.1407/2013), ievērojot, ka:

6.1. atbalstu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā nevar piemērot, ja nodokļu maksātājam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

6.2. atbalstu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā;

6.3. saņemto atbalstu var apvienot ar citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu periodā viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas Regulas Nr.1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai;

6.4. ja nodokļu maksātājs, kuram piemēro atbalstu nodokļu atvieglojuma veidā, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts nodokļu atvieglojuma veidā.

7. Nodokļa atvieglojumu piešķiršanas pamats ir motivēts iesniegums. Iesniegums atvieglojumu saņemšanai nav jāiesniedz 11.1. un 11.2.apakšpunktā noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām. Iesniegumā norāda:

7.1. maksātāja vārds, uzvārds, personas kods / nosaukums, reģistrācijas numurs;

7.2. maksātāja dzīves vietas adrese/ juridiskā adrese;

7.3. nekustamā īpašuma nodokļa objekta adrese un kadastra numurs, par kuru tiek lūgts atvieglojums;

7.4. nodokļa atvieglojuma saņemšanas pamatojums, norādot šo noteikumu 11.punktā minēto nodokļu maksātāju kategoriju.

8. Nodokļa maksātājs Noteikumu 7.punktā noteiktajam iesniegumam pievieno:

8.1. Noteikumu 11.4.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz apliecinošu dokumentu, par atbilstību noteiktajai kategorijai;

8.2. Noteikumu 11.5.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) izsniegtu izziņu par vidējo strādājošo skaitu iepriekšējā taksācijas gadā;

8.3. Noteikumu 11.6. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

8.3.1. apliecinājumu par atbilstību Noteikumu 11.6.1., 11.6.2. un 11.6.3.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem;

8.3.2. iepriekšējā taksācijas gada dokumentu kopijas, kas apliecina līdzekļu investēšanu ražošanā;

8.3.3. VID izsniegtu izziņu par vidējo strādājošo skaitu par diviem iepriekšējiem taksācijas gadiem;

8.4. Noteikumu 11.7.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

8.4.1. apliecinājumu par saimnieciskās darbības veikšanu īpašumā esošajās ēkās;

8.4.2. VID izsniegtu izziņu par vidējo strādājošo skaitu iepriekšējā taksācijas gadā.

8.5. Noteikumu 11.8.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz izglītojamo sarakstu, kuri nodarbināti taksācijas gada vasaras sezonā un kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir Jēkabpils pilsētas pašvaldībā;

8.6. Noteikumu 11.9.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

8.6.1. darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā uzskaitīti veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, norādīts to realizācijas gads;

8.6.2. ja atvieglojumi piešķirami saskaņā ar saistošo noteikumu 11.9.1.apakšpunktu – projekta līdzfinansētājas iestādes lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas projekta apstiprināšanu;

8.6.3. ja atvieglojumi piešķirami saskaņā ar saistošo noteikumu 11.9.2.apakšpunktu – energoapgādes komersanta izziņu par siltumenerģijas patēriņu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 3 (trīs) gadu laikā pirms energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas un par siltumenerģijas patēriņu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 1 (viena) gada laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas; kā arī aprēķinu, kas apliecina daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā iegūtā siltumenerģijas patēriņa samazinājumu (% izteiksmē), salīdzinot vidējo siltumenerģijas patēriņu 3 gadu laikā pirms un viena gada laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas.

9. Iesniedzot iesniegumu par Nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, saimnieciskās darbības veicējs iesniegumam pievieno ar Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" apstiprināto uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu.

10. Iesniegumu par Nodokļa atvieglojumu Nodokļu maksātājs iesniedz par katru taksācijas gadu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, šādos termiņos:

10.1. līdz taksācijas gada 15.jūlijam Noteikumos no 11.3. līdz 11.7.apakšpunktam un 11.9.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija;

10.2. līdz taksācijas gada 15.septembrim 11.8.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija;

10.3. līdz taksācijas gada 15.decembrim 11.10.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija.

11. Nodokļa atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:

11.1. 90% apmērā personai, kurai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, par to periodu, kad persona atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam;

11.2. 70% apmērā personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, par to periodu, kad persona atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam;

11.3. 50% apmērā personai, kurai taksācijas gada 1.janvārī ir 70 vai vairāk gadu un personas deklarētā dzīvesvieta laikā no iepriekšēja gada 1.janvāra ir Noteikumu 12.2.apakšpunktā noteiktajā īpašumā;

11.4. 50% apmērā personai, kurai ir I vai II invaliditātes grupa un personas deklarētā dzīvesvieta laikā no iepriekšēja gada 1.janvāra ir Noteikumu 12.3.apakšpunktā noteiktajā īpašumā;

11.5. 50% apmērā saimnieciskās darbības veicējam, kurš reģistrēts iepriekšējā taksācijas gadā ar juridisko adresi Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un gadā vidēji ir nodarbinājis ne mazāk kā sešus darbiniekus;

11.6. 50% apmērā saimnieciskās darbības veicējam, kuram īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas un tajās notiek pamatdarbība un, ja:

11.6.1. saimnieciskās darbības veicējs saglabājis pamatdarbību;

11.6.2. saimnieciskās darbības veicējs iepriekšējā taksācijas gadā investējis līdzekļus ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā;

11.6.3. vidējais strādājošo skaits divos iepriekšējos taksācijas gados nav samazinājies;

11.7. 25% apmērā saimnieciskās darbības veicējam, kuram juridiskā adrese reģistrēta Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un kurš īpašumā esošajās ēkās veic uzņēmējdarbību (izņemot azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu), un kurš iepriekšējā taksācijas gadā nodarbināja vismaz sešus Jēkabpils pilsētas pašvaldībā deklarētos iedzīvotājus;

11.8. saimnieciskās darbības veicējs, kurš taksācijas gada vasaras sezonā ne mazāk kā divus mēnešus nodarbina Jēkabpils vispārizglītojošo skolu izglītojamos, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētā:

11.8.1. 25% apmērā, ja nodarbināti no 3 līdz 5 izglītojamiem;

11.8.2. 50% apmērā, ja nodarbināti 6 un vairāk izglītojamie;

11.9. 50% apmērā nodokļu maksātājiem – fiziskajai vai juridiskajai personai – desmit gadu laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

11.9.1. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir veikti ES struktūrfondu vai valsts atbalsta programmu ietvaros;

11.9.2. siltumenerģijas patēriņš pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir samazināts vismaz par 20% gadā.

11.10. 90% apmērā biedrībai vai nodibinājumam par 12.8.apakšpunktā noteikto nekustamā īpašuma objektu.

12. Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts par šādiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem atbilstoši šajos Noteikumos noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai:

12.1. Noteikumu 11.1. un 11.2.apakšpunktā noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgajai zemei;

12.2. Noteikumu 11.3.apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par zemes vienībām vai tās daļām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1.janvāri reģistrēts viens lietošanas mērķis – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" (kods 0601) un dzīvojamām mājām (to daļām) (lietošanas veida kods 1110 vai 1121), kā arī telpu grupām, kuru lietošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām) un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

12.3. Noteikumu 11.4.apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par zemes vienībām vai tās daļām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1.janvāri reģistrēts viens lietošanas mērķis – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" (kods 0601) un dzīvojamām mājām (to daļām) (lietošanas veida kods 1110 vai 1121), kā arī telpu grupām, kuru lietošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām) un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

12.4. Noteikumu 11.5. un 11.7.apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par ēkām;

12.5. Noteikumu 11.6.apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par rūpnieciskās ražošanas ēkām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1.janvāri reģistrēts lietošanas veida kods 1251;

12.6. Noteikumu 11.8.apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai gan par ēkām, gan par zemi;

12.7. Noteikumu 11.9.apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām) ar centralizēto apkuri;

12.8. Noteikumu 11.10.apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, ja tas tiek izmantots biedrības vai nodibinājuma darbības nodrošināšanai.

13. Likuma par "Nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta pirmajā prim daļā noteiktajām maksātāju kategorijām Nodokļa atvieglojumu piešķir par to laika periodu, par kuru personai ir piešķirts attiecīgais statuss, pārējos gadījumos Nodokļa atvieglojumu piešķir par visu Nodokļa taksācijas periodu.

14. Lēmumu par Nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Nodokļa atvieglojumu pieņem Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs (turpmāk – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs). 11.1. un 11.2.apakšpunktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām atvieglojumu piešķir, pārbaudot Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvās sistēmas (SOPA) datus un nosūtot Nodokļa maksāšanas paziņojumu.

15. Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs vienu reizi ceturksnī informē Finanšu komiteju par pieņemtajiem lēmumiem.

16. Pēc Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja lēmuma pieņemšanas Finanšu ekonomikas nodaļas pilnvarotie darbinieki veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

17. Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Jēkabpils pilsētas domē normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

18. Saimnieciskās darbības veicējs, kuram piešķirts Nodokļa atvieglojums un Jēkabpils pilsētas pašvaldība datus par de minimis atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.SalcevičsJēkabpils pilsētas domes 17.12.2015. saistošo noteikumu Nr.37 "Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams noteikt atvieglojumu piešķiršanas kārtību un nosacījumus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta pirmo prim, trešo un ceturto daļu.

Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu piešķiršanas kārtību un nosacījumus, nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kurām piešķirams atvieglojums un tām atbilstošo atlaižu apmērus, kā arī tiek noteikti nekustamā īpašuma objekti, kuriem ir piemērojamas atlaides.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN). Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas atkarīgs no nodokļu maksātāju aktivitātes iesniedzot prasījumus un to atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi paredz uzņēmējdarbības veicinošus pasākumus, piešķirot NĪN atlaides:

1. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri vasaras sezonā nodarbina Jēkabpils vispārizglītojošo skolu skolēnus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētā;

2. saimnieciskās darbības veicējiem, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās notiek pamatdarbība;

3. Jēkabpilī reģistrētajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri sev piederošās ēkās veic uzņēmējdarbību (izņemot azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu), iepriekšējā taksācijas gadā nodarbinot vismaz sešus Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus;

4. iepriekšējā taksācijas gadā izveidotiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri gadā vidēji nodarbinājuši ne mazāk kā sešus darbiniekus.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izliek redzamā vietā pašvaldības ēkā un publicē pašvaldības mājaslapā. Par saistošo noteikumu piemērošanu kārtību var griezties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!