• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Saeima
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Saeimas pieņemtos un Valsts prezidenta izsludinātos likumus. Likumi stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Saeimas pieņemtos vispārējas nozīmes lēmumus. Lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī;
  • Saeimas sēžu stenogrammas un rakstveidā sniegtās atbildes uz deputātu jautājumiem;
  • Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumus.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2012. gada 8. novembra likums "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 27.11.2012., Nr. 186 https://www.vestnesis.lv/op/2012/186.2

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likums

Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā

Vēl šajā numurā

27.11.2012., Nr. 186

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 08.11.2012.

OP numurs: 2012/186.2

2012/186.2
RĪKI

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10., 22.nr.; 2008, 13., 14., 23.nr.; 2009, 7., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16.nr.; 2012, 56., 100.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “nosaka finanšu instrumentu tirgus dalībnieku” ar vārdiem un skaitli “un šā likuma 4.panta trešajā un ceturtajā daļā minēto personu”;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzskatāma par kompetento iestādi Latvijā šādu tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu izpratnē:

1) Komisijas 2003.gada 22.decembra regula (EK) Nr.2273/2003, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/6/EK īsteno attiecībā uz atbrīvojumiem saistībā ar atpirkšanas programmām un finanšu instrumentu stabilizāciju (turpmāk — Eiropas Komisijas regula Nr.2273/2003);

2) Komisijas 2004.gada 29.aprīļa regula (EK) Nr.809/2004 par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu (turpmāk — Eiropas Komisijas regula Nr.809/2004);

3) Komisijas 2006.gada 10.augusta regula (EK) Nr.1287/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību pienākumu vest uzskaiti, darījumu pārskatu sniegšanu, tirgus pārskatāmību, finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai un šajā direktīvā definētajiem terminiem (turpmāk — Eiropas Komisijas regula Nr.1287/2006);

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra regula (EK) Nr.1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (turpmāk — Regula Nr.1060/2009);

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 14.marta regula (EK) Nr.236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem (turpmāk — Regula Nr.236/2012);

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.jūlija regula (EK) Nr.648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (turpmāk — Regula Nr.648/2012).”;

aizstāt otrās daļas “d” apakšpunktā vārdus un skaitļus “Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.1287/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību pienākumu vest uzskaiti, darījumu pārskatu sniegšanu, tirgus pārskatāmību, finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai un šajā direktīvā definētajiem terminiem (turpmāk — Eiropas Komisijas regula Nr.1287/2006)” ar vārdiem un skaitli “Eiropas Komisijas regulas Nr.1287/2006”.

2. 4.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

4.1 pants. Tiesības pieprasīt informāciju un pienākums to sniegt”;

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(3) Komisijai, pārraugot šā likuma prasību izpildi, ir tiesības pieprasīt jebkurai personai, ja ir pamats uzskatīt, ka tā ir saistīta ar normatīvo aktu prasību iespējamu pārkāpumu vai tās rīcībā varētu būt pārkāpuma apstākļu noskaidrošanai nepieciešamā informācija:

1) sniegt šīs personas rīcībā esošos dokumentus un informāciju, tajā skaitā tādu, kas satur komercnoslēpumu;

2) ierasties Komisijā un sniegt šīs personas rīcībā esošo informāciju klātienē.

(4) Komisijai ir tiesības pieprasīt jebkurai personai informāciju par tās patiesajiem labuma guvējiem, līdz ir iegūta informācija par fiziskajām personām, ja ir pamats uzskatīt, ka šo personu rīcībā varētu būt informācija, kas Komisijai nepieciešama, lai pārraudzītu šā likuma prasību izpildi. Lai identificētu minētās fiziskās personas, attiecīgajām personām ir pienākums iesniegt Komisijai tās pieprasīto informāciju, ja šī informācija Komisijai nav pieejama publiskajos reģistros. Fiziskās personas sniedz informāciju par sevi vai arī norāda, kura cita persona ir uzskatāma par patieso labuma guvēju.

(5) Šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētajām personām Komisija nosaka saprātīgus termiņus, kādos tās iesniedz pieprasīto informāciju vai ierodas Komisijā informācijas sniegšanai klātienē. Ja šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētās personas objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pieprasīto informāciju vai ierasties Komisijā informācijas sniegšanai klātienē Komisijas noteiktajā termiņā, tās rakstveidā paziņo par to Komisijai, norādot šos iemeslus un datumu, kad informācija tiks iesniegta vai persona ieradīsies Komisijā informācijas sniegšanai klātienē.”

3. Izteikt 17.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Detalizētu emisijas prospektā iekļaujamo informāciju un prospekta saturu nosaka saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu Nr.809/2004.”

4. Papildināt 63.panta 4.daļu ar 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“4) Ķīnas Tautas Republikas vispārpieņemtos grāmatvedības principus;

5) Kanādas vispārpieņemtos grāmatvedības principus;

6) Korejas Republikas vispārpieņemtos grāmatvedības principus.”

5. Aizstāt 84.panta sestajā daļā vārdus un skaitļus “Komisijas 2003.gada 22.decembra regulai (EK) Nr.2273/2003, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/6/EK īsteno attiecībā uz atbrīvojumiem saistībā ar atpirkšanas programmām un finanšu instrumentu stabilizāciju” ar vārdiem un skaitli “Eiropas Komisijas regulai Nr.2273/2003”.

6. 123.2 panta pirmajā daļā:

izteikt trešo teikumu šādā redakcijā:

“Informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz atalgojuma politiku un tās realizāciju praksē piemēro ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurai saskaņā ar šā likuma 121.pantu, ņemot vērā šā likuma 119.panta nosacījumus, ir saistošas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības.”;

papildināt daļu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

“Šā panta pirmās daļas trešā teikuma prasības neattiecas uz šā likuma 122.panta sestajā daļā minēto ieguldījumu brokeru sabiedrību.”

7. Papildināt 146.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Šā panta noteikumi neaizliedz Komisijai publicēt informāciju par sankcijām, kas personām piemērotas, uzraugot Regulas Nr.648/2012 4., 5., 7., 8., 9., 10. un 11.panta prasību izpildi, ja vien šādas informācijas atklāšana nopietni neapdraud finanšu un kapitāla tirgu vai nerada nesamērīgu kaitējumu šīm personām.”

8. Izslēgt 147.1 panta pirmo daļu.

9. Papildināt likumu ar G2 sadaļu šādā redakcijā:

G2 sadaļa
Īsās pārdošanas un kredītriska mijmaiņas darījumu uzraudzība

147.4 pants. Komisijas tiesības un pienākumi īsās pārdošanas un kredītriska mijmaiņas darījumu uzraudzībā

Uzraugot Regulas Nr.236/2012 prasību izpildi, Komisijai papildus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā noteiktajām tiesībām ir tiesības:

1) pieprasīt personai, lai tā izbeidz jebkādas darbības, kas ir pretrunā ar Regulas Nr.236/2012 prasībām;

2) pieprasīt kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, lai tiek iesaldēti aktīvi vai ierobežotas tiesības rīkoties ar tiem personai, kura veic darbības, kas ir pretrunā ar Regulas Nr.236/2012 prasībām.”

10. 148.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par finanšu instrumentu publiskā piedāvājuma izteikšanu vai to iekļaušanu regulētajā tirgū, neievērojot šā likuma prasības, Komisijai ir tiesības izteikt publiskā piedāvājuma izteicējam vai personai, kura lūdz finanšu instrumentu iekļaušanu regulētajā tirgū, brīdinājumu vai uzlikt soda naudu līdz 10 000 latu.”;

izslēgt sesto daļu;

aizstāt astotajā daļā skaitli “10 000” ar skaitli “100 000”;

izslēgt desmitajā daļā vārdus un skaitli “kā arī par Regulas Nr.1060/2009 pārkāpumiem”;

papildināt trīspadsmito daļu pēc vārdiem “tirgus dalībnieks” ar vārdiem un skaitli “vai šā likuma 4.1 panta trešajā un ceturtajā daļā minētā cita persona”;

papildināt pantu ar četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(14) Ja finanšu instrumentu tirgus dalībnieks vai cita persona, kurai ir saistoši tieši piemērojamie Eiropas Savienības institūciju izdotie tiesību akti finanšu instrumentu tirgus jomā, neievēro tos, Komisijai ir tiesības izteikt šai personai brīdinājumu vai uzlikt soda naudu. Juridiskajām personām uzliek soda naudu līdz 100 000 latu, fiziskajām personām — līdz 40 000 latu.”

11. Izteikt pārejas noteikumu 44.punktu šādā redakcijā:

“44. Par finanšu gadiem, kuri sākušies līdz 2015.gada 1.janvārim, emitents, kura juridiskā adrese ir ārvalstī, drīkst sagatavot konsolidētos gada finanšu pārskatus un konsolidētos sešu mēnešu starpperiodu finanšu pārskatus saskaņā ar Indijas Republikas vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem.”

Likums stājas spēkā 2012.gada 1.decembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 8.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 27.novembrī

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!