• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2024/103.1

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 576 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.7. pasākuma "Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu piekļūstamības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 306

OP 2024/103.2

Finanšu izlūkošanas dienesta nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr. 308

OP 2024/103.3

Valsts pārbaudījumu norises kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 309

OP 2024/103.4

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 274 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 310

OP 2024/103.5

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 311

OP 2024/103.6

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.4.i. investīcijas "Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai" īstenošanas un uzraudzības noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 312

OP 2024/103.7

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 22. maija noteikumos Nr. 361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 313

OP 2024/103.8

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 314

OP 2024/103.9

Mājas (istabas) dzīvnieka atsavināšanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 315

OP 2024/103.10

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 101 "Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 316

OP 2024/103.11

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 12. decembra noteikumos Nr. 753 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.4. reformu un investīciju virziena "Digitālās infrastruktūras transformācija" 2.4.1.2.i. investīcijas "Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 317

OP 2024/103.12

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.3. pasākuma "Sociālo pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 318

OP 2024/103.13

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumos Nr. 816 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 319

OP 2024/103.14

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.7. pasākuma "Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 320

OP 2024/103.15

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 321

OP 2024/103.16

Par patruļkuģa "P-01 Zibens" atsavināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 399

OP 2024/103.17

Par Latvijas interešu pārstāvību starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās
Ministru kabineta rīkojums Nr. 400

OP 2024/103.18

Par valsts nekustamo īpašumu Ilmeņa ielā 6A un 6B, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 401

OP 2024/103.19

Par valsts meža zemes Kadagā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, privatizāciju
Ministru kabineta rīkojums Nr. 402

OP 2024/103.20

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 405

OP 2024/103.21

Par nekustamā īpašuma "Jaunplampji" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 406

OP 2024/103.22

Par nekustamā īpašuma "Eriņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 407

OP 2024/103.23

Par Ropažu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija" Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 408

OP 2024/103.24

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2022. gadu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 409

OP 2024/103.25

Par Smiltenes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 410

OP 2024/103.26

Par pirmtiesību izmantošanu un bezmantinieka mantas – nekustamā īpašuma "Mārupītes" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, – pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 411

OP 2024/103.27

Par nekustamā īpašuma "Beliņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 412

OP 2024/103.28

Par nekustamā īpašuma "Pūķi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 413

OP 2024/103.29

Par nekustamā īpašuma "Stikli" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 414

OP 2024/103.30

Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Čiku šķūnīši" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 415

OP 2024/103.31

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. aprīļa rīkojumā Nr. 167 "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2018.–2020. gadā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 416

OP 2024/103.32

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Cierveiša ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 417

OP 2024/103.33

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kubulsolas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 418

OP 2024/103.34

Par Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Vanagu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 419
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!