• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Saeima

Paziņojumi  Stenogrammas

OP 2024/86.1

Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības jūras drošības operācijā kuģošanas brīvības aizsardzībai saistībā ar krīzi Sarkanajā jūrā (EUNAVFOR ASPIDES)
Saeimas paziņojums

OP 2024/86.2

Par Kurzemes apgabaltiesas tiesneses Ināras Rozītes atbrīvošanu no tiesneša amata
Saeimas paziņojums

OP 2024/86.3

Par Latgales rajona tiesas tiesneša Jura Kokina atbrīvošanu no tiesneša amata
Saeimas paziņojums

OP 2024/86.4

Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša Jāņa Tiltiņa atbrīvošanu no tiesneša amata
Saeimas paziņojums

OP 2024/86.5

Par Vidzemes apgabaltiesas tiesneses Elgas Sudāres atbrīvošanu no tiesneša amata
Saeimas paziņojums

OP 2024/86.6

Par Vidzemes apgabaltiesas tiesneses Ingunas Pinnes atbrīvošanu no tiesneša amata
Saeimas paziņojums

OP 2024/86.7

Par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Agritas Sīmanes atbrīvošanu no tiesneša amata
Saeimas paziņojums

OP 2024/86.8

Par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Sandras Dreijas atbrīvošanu no tiesneša amata
Saeimas paziņojums

OP 2024/86.9

Par Zanes Actiņas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi
Saeimas paziņojums

OP 2024/86.10

Par Zemgales apgabaltiesas tiesneses Daces Skrauples atbrīvošanu no tiesneša amata
Saeimas paziņojums

OP 2024/86.11

Par Zemgales rajona tiesas tiesneses Ingas Zālītes atbrīvošanu no tiesneša amata
Saeimas paziņojums

OP 2024/86.12

Latvijas Republikas 14. Saeimas pavasara sesijas ceturtā sēde 2024. gada 25. aprīlī
Saeimas sēdes stenogramma

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi  Protokoli

OP 2024/86.13

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 158 "Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 262

OP 2024/86.14

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 265

OP 2024/86.15

Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr. 266

OP 2024/86.16

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumos Nr. 820 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas" 4.4.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 267

OP 2024/86.17

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 268

OP 2024/86.18

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 8. septembra noteikumos Nr. 1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 270

OP 2024/86.19

Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumos Nr. 148 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības, eksaminācijas un maksātnespējas procesa administratoru amata darbības kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 271

OP 2024/86.20

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.7. pasākuma "Valsts darba inspekcijas veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 272

OP 2024/86.21

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" otrās kārtas īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 273

OP 2024/86.22

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" projektu iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 274

OP 2024/86.23

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 275

OP 2024/86.24

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 14. oktobra rīkojumā Nr. 721 "Par Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 324

OP 2024/86.25

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 61, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā un pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 325

OP 2024/86.26

Par darba dienu pārcelšanu 2025. gadā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 332

OP 2024/86.27

Par nekustamā īpašuma "Rudzi" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 333

OP 2024/86.28

Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu gājēju un velosipēdu ceļa būvniecības projekta īstenošanai gar valsts galveno autoceļu A11 "Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava)" maršrutā Liepāja–Skatre–Bernāti
Ministru kabineta rīkojums Nr. 334

OP 2024/86.29

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 9, Siguldā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P8 "Inciems–Sigulda–Ķegums" pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 335

OP 2024/86.30

Par valsts nekustamo īpašumu tiesiskā valdītāja maiņu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 336

OP 2024/86.31

Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 337

OP 2024/86.32

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz budžeta resoru "29. Veselības ministrija"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 339

OP 2024/86.33

Ministru kabineta sēdes protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 18
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!