• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi  Instrukcijas  Protokoli

OP 2023/198.2

Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 74 "Latvijas civilo ekspertu dalības starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās civilajās misijās konsultatīvās padomes nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 565

OP 2023/198.3

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 877 "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 566

OP 2023/198.4

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 567

OP 2023/198.5

Noteikumi par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas darbības un atlīdzības noteikšanas principiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 568

OP 2023/198.6

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 8. maija noteikumos Nr. 271 "Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 569

OP 2023/198.7

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 570

OP 2023/198.8

Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 367 "Informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 571

OP 2023/198.9

Kartupeļu gaišās gredzenpuves un kartupeļu tumšās gredzenpuves apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 572

OP 2023/198.10

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 573

OP 2023/198.11

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 574

OP 2023/198.12

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 575

OP 2023/198.13

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.7. pasākuma "Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu piekļūstamības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 576

OP 2023/198.14

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.6. pasākuma "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 577

OP 2023/198.15

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības veicināšanas pasākumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 578

OP 2023/198.16

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 579

OP 2023/198.17

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 580

OP 2023/198.18

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.8. pasākuma "Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 581

OP 2023/198.19

In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 582

OP 2023/198.20

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 653

OP 2023/198.21

Par valsts meža zemes Ilmeņa ielā 6, Rīgā, privatizāciju
Ministru kabineta rīkojums Nr. 654

OP 2023/198.22

Par valsts nekustamo īpašumu Čiekurkalna 2. līnijā 42, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 655

OP 2023/198.23

Par valsts nekustamā īpašuma "Romis" Šķaunē, Šķaunes pagastā, Krāslavas novadā, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 656

OP 2023/198.24

Par atteikumu nodot atsavināšanai valsts nekustamo īpašumu "Bulduri 1117" Jūrmalā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 657

OP 2023/198.25

Par valsts nekustamā īpašuma "Bulduri 1001" 7. līnijā 1A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 658

OP 2023/198.26

Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 659

OP 2023/198.27

Par nozares ministrijas noteikšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 660

OP 2023/198.28

Par nekustamā īpašuma "P63" Preiļu pagastā, Preiļu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Satiksmes ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 661

OP 2023/198.29

Par nekustamā īpašuma "Lāčavoti" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 662

OP 2023/198.30

Par nekustamā īpašuma "Jaunžigļi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 663

OP 2023/198.31

Par nekustamā īpašuma "Mežziedi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 664

OP 2023/198.32

Par atļauju Cēsu novada pašvaldībai atsavināt nekustamo īpašumu Kovārņu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 665

OP 2023/198.33

Par papildu nacionālo līdzfinansējumu Latvijas–Lietuvas un Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmu 2021.–2027. gada plānošanas periodam tehniskās palīdzības budžetā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 666

OP 2023/198.34

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 668

OP 2023/198.35

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 669

OP 2023/198.36

Par termiņa pagarināšanu Valsts robežsardzes priekšnieka amatā ģenerālim G. Pujātam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 670

OP 2023/198.37

Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi
Ministru kabineta rīkojums Nr. 671

OP 2023/198.38

Par apropriācijas palielināšanu un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 672

OP 2023/198.39

Par Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija instrukcijas Nr. 14 "Instrukcija par ekodizaina prasību sistēmu enerģiju patērējošām precēm (produktiem)" atzīšanu par spēku zaudējušu
Ministru kabineta instrukcija Nr. 6

OP 2023/198.40

Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 49
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!