• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2022/189.3

Noteikumi par Latvijas zinātnes nozaru grupām, zinātnes nozarēm un apakšnozarēm
Ministru kabineta noteikumi Nr. 595

OP 2022/189.4

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 596

OP 2022/189.5

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 408 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 597

OP 2022/189.6

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 598

OP 2022/189.7

Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos
Ministru kabineta noteikumi Nr. 599

OP 2022/189.8

Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr. 600

OP 2022/189.9

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 514 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 601

OP 2022/189.10

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 602

OP 2022/189.11

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 603

OP 2022/189.12

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 606

OP 2022/189.13

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 607

OP 2022/189.14

Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2023. gada budžeta apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 653

OP 2022/189.15

Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 656

OP 2022/189.16

Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ugunslīnija" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 657

OP 2022/189.17

Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Dunsku ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 658

OP 2022/189.18

Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim
Ministru kabineta rīkojums Nr. 659

OP 2022/189.19

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 660

OP 2022/189.20

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 661

OP 2022/189.21

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 662

OP 2022/189.22

Par apropriācijas palielināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 663

OP 2022/189.23

Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 666

OP 2022/189.24

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 668

OP 2022/189.25

Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 669

OP 2022/189.26

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 670
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!