• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi  Protokoli

OP 2022/34.1

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 114

OP 2022/34.2

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 115

OP 2022/34.3

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 769 "Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 116

OP 2022/34.4

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 117

OP 2022/34.5

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 262 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 118

OP 2022/34.6

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumos Nr. 130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 119

OP 2022/34.7

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1. pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 120

OP 2022/34.8

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 121

OP 2022/34.9

Latvijas Nacionālā dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr. 122

OP 2022/34.10

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 947 "Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 123

OP 2022/34.11

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 124

OP 2022/34.12

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 125

OP 2022/34.13

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 126

OP 2022/34.14

Par nekustamā īpašuma Daugavpilī atsavināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 86

OP 2022/34.15

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 87

OP 2022/34.16

Par nekustamā īpašuma Fridriha Candera ielā, Rīgā, valstij piederošās 1/2 domājamās daļas pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 88

OP 2022/34.17

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 226 "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes dalību Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) organizētajās kopīgajās operācijās, kā arī īstenotu projektus un pasākumus"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 89

OP 2022/34.18

Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 90

OP 2022/34.19

Par valsts nekustamo īpašumu daļu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 91

OP 2022/34.20

Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku norises laiku
Ministru kabineta rīkojums Nr. 92

OP 2022/34.21

Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" peļņas daļu par 2020. gadu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 93

OP 2022/34.22

Par Latvijas Republikas un Gulbenes novada pašvaldības noslēgtā valsts aizdevuma līguma pārtraukšanu un Gulbenes novada pašvaldībai piešķirtā valsts aizdevuma pirmstermiņa atmaksu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 95

OP 2022/34.23

Par Līvānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežceļi" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 96

OP 2022/34.24

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 97

OP 2022/34.25

Par atļauju Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ārkārtas finanšu instrumenta (Asylum, Migration and Integration Fund emergency assistance) projektu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 98

OP 2022/34.26

Par Ministru kabineta virzītu Liepājas Universitātes padomes locekļu apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 99

OP 2022/34.27

Par Ministru kabineta virzītu Vidzemes Augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 100

OP 2022/34.28

Par Ministru kabineta virzītu Ventspils Augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 101

OP 2022/34.29

Par Ministru kabineta virzītu Banku augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 102

OP 2022/34.30

Par Ministru kabineta virzītu Daugavpils Universitātes padomes locekļu apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 103

OP 2022/34.31

Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 104

OP 2022/34.32

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 106

OP 2022/34.33

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 107

OP 2022/34.34

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 108

OP 2022/34.35

Par Ministru kabineta virzītu Rīgas Tehniskās universitātes padomes locekļu apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 109

OP 2022/34.36

Par Ministru kabineta virzītu Rīgas Stradiņa universitātes padomes locekļu apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 111

OP 2022/34.37

Ministru kabineta ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 7
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!