Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši vairāki oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu šos laidienus, spiediet šeit: Nr. 248A, Nr. 248B

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi

OP 2021/248.3

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 842

OP 2021/248.4

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 843

OP 2021/248.5

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1. pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 844

OP 2021/248.6

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 846

OP 2021/248.7

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 847

OP 2021/248.8

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 848

OP 2021/248.9

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 849

OP 2021/248.10

Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr. 850

OP 2021/248.11

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr. 851

OP 2021/248.12

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 852

OP 2021/248.13

Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 4. februāra noteikumos Nr. 70 "Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 853

OP 2021/248.14

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr. 854

OP 2021/248.15

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 1. augusta noteikumos Nr. 635 "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 855

OP 2021/248.16

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 856

OP 2021/248.17

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 857

OP 2021/248.18

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 858

OP 2021/248.19

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 859

OP 2021/248.20

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 860

OP 2021/248.21

Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par drošības palīdzību un vienībām, kas nav tiesīgas saņemt atbalstu saskaņā ar Līhija likumu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 862

OP 2021/248.22

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 863

OP 2021/248.23

Kārtība, kāda piešķir un izmaksā ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti
Ministru kabineta noteikumi Nr. 864

OP 2021/248.24

Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās
Ministru kabineta noteikumi Nr. 865

OP 2021/248.25

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 543 "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 866

OP 2021/248.26

Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs fiksē faktus
Ministru kabineta noteikumi Nr. 867

OP 2021/248.27

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 641 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 868

OP 2021/248.28

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 869

OP 2021/248.29

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 870

OP 2021/248.30

Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 871

OP 2021/248.31

Par Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 393 "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 872

OP 2021/248.32

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 873

OP 2021/248.33

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 874

OP 2021/248.34

Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 875

OP 2021/248.35

Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 876

OP 2021/248.36

Grāmatvedības kārtošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 877

OP 2021/248.37

Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 878

OP 2021/248.38

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 879

OP 2021/248.39

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 880

OP 2021/248.40

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 881

OP 2021/248.41

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 931 "Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 882

OP 2021/248.42

Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 883

OP 2021/248.43

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 884

OP 2021/248.44

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 886

OP 2021/248.45

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 887
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!