• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2021/124.1

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 390

OP 2021/124.2

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 410

OP 2021/124.3

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 442

OP 2021/124.4

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumos Nr. 331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 443

OP 2021/124.5

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 444

OP 2021/124.6

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 445

OP 2021/124.7

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 10. jūnija noteikumos Nr. 424 "Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 446

OP 2021/124.8

Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 447

OP 2021/124.9

Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 19. maija noteikumos Nr. 340 "Noteikumi par zvērinātu notāru eksāmena maksas apmēru un maksāšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 448

OP 2021/124.10

Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 449

OP 2021/124.11

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 450

OP 2021/124.12

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 408 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 451

OP 2021/124.13

Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 934 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 452

OP 2021/124.14

Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 453

OP 2021/124.15

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 454

OP 2021/124.16

Adresācijas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 455

OP 2021/124.17

Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 436

OP 2021/124.18

Par apropriācijas palielināšanu Kultūras ministrijai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 442

OP 2021/124.19

Par mērķdotāciju sadalījumu Inčukalna novadam, Ropažu novadam un Siguldas novadam 2021. gadam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 446

OP 2021/124.20

Par nekustamā īpašuma "4 Vēji" Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele–Lestene–Tukums pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 447

OP 2021/124.21

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Gaiziņa ielā 5–12, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 448

OP 2021/124.22

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 31. augusta rīkojumā Nr. 469 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 10.0. versija)"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 449

OP 2021/124.23

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 450

OP 2021/124.24

Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu I. Ruskulim
Ministru kabineta rīkojums Nr. 451

OP 2021/124.25

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 452

OP 2021/124.26

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 453

OP 2021/124.27

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 454

OP 2021/124.28

Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums
Ministru kabineta rīkojums Nr. 455

OP 2021/124.29

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 456

OP 2021/124.30

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 458

OP 2021/124.31

Par iemaksām ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja budžetā un OECD budžetā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 459

OP 2021/124.32

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 460
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!