Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi

OP 2021/122.1

Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21
Ministru kabineta noteikumi Nr. 384

OP 2021/122.2

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 583 "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 387

OP 2021/122.3

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumos Nr. 468 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 389

OP 2021/122.4

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 391

OP 2021/122.5

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumos Nr. 582 "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 392

OP 2021/122.6

Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, arī ziņas darījuma pārraudzības gadījumā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 393

OP 2021/122.7

Muzeju akreditācijas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 394

OP 2021/122.8

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 395

OP 2021/122.9

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 717 "Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 396

OP 2021/122.10

Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 397

OP 2021/122.11

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 840 "Noteikumi par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 398

OP 2021/122.12

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 399

OP 2021/122.13

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr. 224 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un izpilde""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 400

OP 2021/122.14

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 401

OP 2021/122.15

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 402

OP 2021/122.16

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 403

OP 2021/122.17

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 404

OP 2021/122.18

Noteikumi par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm veterinārmedicīniskās prakses iestādēs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 405

OP 2021/122.19

Īpašās veterinārās receptes aprites noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 406

OP 2021/122.20

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 750 "Kārtība, kādā 2021. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 407

OP 2021/122.21

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 749 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021. gadā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 408

OP 2021/122.22

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 409

OP 2021/122.23

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 411

OP 2021/122.24

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 413

OP 2021/122.25

Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 414

OP 2021/122.26

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 416

OP 2021/122.27

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 417

OP 2021/122.28

Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām
Ministru kabineta noteikumi Nr. 418

OP 2021/122.29

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 419

OP 2021/122.30

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 420

OP 2021/122.31

Noteikumi par valsts atbalstu Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai mājputnu nozarē
Ministru kabineta noteikumi Nr. 421

OP 2021/122.32

Valsts atbalsta Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai cūkkopības nozarē piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 422
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!