Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši divi oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu otru laidienu, spiediet šeit: Nr. 251A.

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2019/251.8

Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 599

OP 2019/251.9

Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 600

OP 2019/251.10

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumos Nr. 388 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 601

OP 2019/251.11

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1. pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 602

OP 2019/251.12

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 603

OP 2019/251.13

Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 23. aprīļa noteikumos Nr. 177 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna adopcijas pabalstu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 604

OP 2019/251.14

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 605

OP 2019/251.15

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 606

OP 2019/251.16

Pasažieru un kravas pašpārvadājumu veikšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 607

OP 2019/251.17

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 608

OP 2019/251.18

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 181 "Kārtība, kādā izmanto 2019. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 609

OP 2019/251.19

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 610

OP 2019/251.20

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 611

OP 2019/251.21

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 612

OP 2019/251.22

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 613

OP 2019/251.23

Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai
Ministru kabineta noteikumi Nr. 614

OP 2019/251.24

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 615

OP 2019/251.25

Noteikumi par uzturlīdzekļu apmēru, ko izmaksā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda
Ministru kabineta noteikumi Nr. 616

OP 2019/251.26

Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki darba devējam kompensē darbiniekam izmaksāto atlīdzību
Ministru kabineta noteikumi Nr. 617

OP 2019/251.27

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 618

OP 2019/251.28

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 619

OP 2019/251.29

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 620

OP 2019/251.30

Par Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra rīkojuma Nr. 618 "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā" atzīšanu par spēku zaudējušu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 621

OP 2019/251.31

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 622

OP 2019/251.32

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 623

OP 2019/251.33

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 624

OP 2019/251.34

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 12. oktobra rīkojumā Nr. 594 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 3.1. versija)"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 625

OP 2019/251.35

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 626

OP 2019/251.36

Par Limbažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 627

OP 2019/251.37

Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 628

OP 2019/251.38

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 629
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!