• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2019/108.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1. pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 213

OP 2019/108.7

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1418 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 214

OP 2019/108.8

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 215

OP 2019/108.9

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 216

OP 2019/108.10

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumos Nr. 479 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 217

OP 2019/108.11

Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 218

OP 2019/108.12

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 219

OP 2019/108.13

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 811 "Jūrnieku ārstu atzīšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 220

OP 2019/108.14

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumos Nr. 366 "Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 221

OP 2019/108.15

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 693 "Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 222

OP 2019/108.16

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 223

OP 2019/108.17

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 224

OP 2019/108.18

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 225

OP 2019/108.19

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 326 "Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 226

OP 2019/108.20

Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 227

OP 2019/108.21

Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 228

OP 2019/108.22

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 229

OP 2019/108.23

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 252

OP 2019/108.24

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 8. decembra rīkojumā Nr. 745 "Par nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijas kā vadošās dalībvalsts uzdevumu veikšanai Eiropas Savienības dalībvalstu konsorcijā Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijai 9. fāzē"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 253

OP 2019/108.25

Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 254

OP 2019/108.26

Par Ministru kabineta 2008. gada 12. februāra rīkojuma Nr. 55 "Par Latvijas Republikas un Bosnijas un Hercegovinas līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem" atzīšanu par spēku zaudējušu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 255

OP 2019/108.27

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 4. marta rīkojumā Nr. 105 "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 256

OP 2019/108.28

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 257

OP 2019/108.29

Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 258

OP 2019/108.30

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 259

OP 2019/108.31

Par Zemessardzes komandieri
Ministru kabineta rīkojums Nr. 260

OP 2019/108.32

Par Edvīnu Balševicu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 261

OP 2019/108.33

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 262
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!