• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Savērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2018/191.1

Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācības procesa kontroles kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr. 581

OP 2018/191.2

Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 585

OP 2018/191.3

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 596

OP 2018/191.4

Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 597

OP 2018/191.5

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 598

OP 2018/191.6

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 599

OP 2018/191.7

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 600

OP 2018/191.8

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 601

OP 2018/191.9

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 602

OP 2018/191.10

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 603

OP 2018/191.11

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 604

OP 2018/191.12

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 605

OP 2018/191.13

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 606

OP 2018/191.14

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 607

OP 2018/191.15

Par Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumu Nr. 578 "Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 608

OP 2018/191.16

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 609

OP 2018/191.17

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 610

OP 2018/191.18

Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 611

OP 2018/191.19

Par garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu saistību samazināšanu un avansa daļas pārskatīšanu akciju sabiedrībai "Latvenergo"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 450

OP 2018/191.20

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 451

OP 2018/191.21

Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 452

OP 2018/191.22

Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 14. septembra rīkojumā Nr. 452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 453

OP 2018/191.23

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 455

OP 2018/191.24

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 456

OP 2018/191.25

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 457

OP 2018/191.26

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa ap Burtnieku novērošanas torni zemes nodalījuma joslai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 458

OP 2018/191.27

Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 459
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!