• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2004. gada 21. decembra noteikumi Nr. 1032 "Teiču dabas rezervāta administrācijas nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.12.2004., Nr. 209 https://www.vestnesis.lv/ta/id/98694-teicu-dabas-rezervata-administracijas-nolikums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1035

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 1.februāra noteikumos Nr.38 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves""

Vēl šajā numurā

29.12.2004., Nr. 209

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1032

Pieņemts: 21.12.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1032

Rīgā 2004.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 35.§)
Teiču dabas rezervāta administrācijas nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums
1. Teiču dabas rezervāta administrācija (turpmāk — administrācija) ir vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
II. Administrācijas funkcijas, uzdevumi un tiesības
2. Administrācijai ir šādas funkcijas:

2.1. pārvaldīt Teiču dabas rezervātu un Krustkalnu dabas rezervātu (turpmāk — rezervāti) un Teiču dabas rezervāta ārējo aizsargjoslu (turpmāk — ārējā aizsargjosla);

2.2. īstenot valsts dabas aizsardzības politiku rezervātos un ārējā aizsargjoslā.
3. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, administrācija veic šādus uzdevumus:

3.1. kontrolē rezervātu un ārējās aizsargjoslas, kā arī sugu, biotopu un dabas resursu aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;

3.2. izsniedz atļaujas, atzinumus un saskaņojumus par dabas resursu izmantošanu, reklāmas izvietošanu dabā, brīvdabas izklaides, atpūtas un sporta pasākumu organizēšanu un cita veida darbību veikšanu;

3.3. izstrādā un aktualizē rezervātu dabas aizsardzības plānus, kā arī organizē to īstenošanu;

3.4. nodrošina informatīvo zīmju izgatavošanu un izvietošanu dabā rezervātu ārējo robežu apzīmēšanai;

3.5. organizē īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzību rezervātos;

3.6. koordinē zinātniskos pētījumus rezervātos un monitoringu dabaszinātņu jomā, apkopo un glabā zinātnisko pētījumu rezultātus un monitoringa datus;

3.7. nodrošina apmeklētājiem un iedzīvotājiem informāciju par rezervātiem un to aizsardzības režīmu;

3.8. informē un izglīto sabiedrību jautājumos, kas saistīti ar dabas aizsardzību;

3.9. sniedz teritorijas plānojumu izstrādei nepieciešamo informāciju par rezervātiem un ārējo aizsargjoslu, kā arī sniedz atzinumus par rezervātu teritorijā esošo rajona pašvaldību un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem;

3.10. saskaņā ar normatīvajiem aktiem un dabas aizsardzības plānu apsaimnieko Vides ministrijas valdījumā esošo un Vides ministrijai piekrītošo nekustamo īpašumu rezervātos un ārējā aizsargjoslā;

3.11. saskaņā ar dabas aizsardzības plānu veic nepieciešamos biotehniskos un pārvaldības pasākumus ekosistēmu, savvaļas sugu un biotopu saglabāšanai un dabiskas attīstības nodrošināšanai;

3.12. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
4. Administrācijai ir šādas tiesības:

4.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm informāciju, kas nepieciešama administrācijas uzdevumu izpildei;

4.2. apturēt vai ierobežot saimnieciskās un citas darbības, ja tās ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai var nelabvēlīgi ietekmēt īpaši aizsargājamās sugas vai biotopus rezervātos un ārējā aizsargjoslā;

4.3. sniegt atzinumus par saimnieciskās darbības projektiem un citiem projektiem, ja to īstenošana var ietekmēt rezervātus vai ārējo aizsargjoslu;

4.4. sadarboties ar privātpersonām, valsts un pašvaldību iestādēm, ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām dabas aizsardzības prasību nodrošināšanā;

4.5. piedalīties projektos un starptautiskās sadarbības programmās;

4.6. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;

4.7. veikt dabisko ekosistēmu un antropogēni ietekmēto teritoriju izpēti un monitoringu;

4.8. izveidot tūrisma un vides izglītības infrastruktūras objektus;

4.9. izmantot administrācijas uzdevumu izpildei nepieciešamos dabas resursus no Vides ministrijas valdījumā esošajām zemēm, kas atrodas rezervātu un ārējās aizsargjoslas teritorijā;

4.10. iznomāt administrācijas kustamo mantu;

4.11. iznomāt Vides ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas rezervātu un ārējās aizsargjoslas teritorijā, lai uzturētu ēkas un veiktu ekosistēmu, savvaļas sugu un biotopu aizsardzības biotehniskos un pārvaldības pasākumus;

4.12. slēgt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami administrācijas darbības nodrošināšanai;

4.13. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt šāda veida maksas pakalpojumus:

4.13.1. informācijas sagatavošana un apstrāde;

4.13.2. konsultācijas, lekcijas un vides stāvokļa novērtējums;

4.13.3. dabas tūrisma organizēšana;

4.13.4. biotopu apsaimniekošana.
III. Administrācijas struktūra un amatpersonu kompetence
5. Administrāciju vada administrācijas direktors. Administrācijas direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides ministrs. Administrācijas direktors ir vides valsts inspektors.
6. Administrācijas direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā arī:

6.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv administrāciju;

6.2. slēdz līgumus administrācijas vārdā.
7. Administrācijas direktors veido pārvaldes iekšējo organizatorisko struktūru.
8. Administrācijas direktors ir tiesīgs veidot darba grupas un komisijas, kā arī iesaistīt tajās citu tiešās pārvaldes iestāžu un pašvaldību pilnvarotos pārstāvjus un privātpersonas.
9. Administrācijas vides valsts inspektoriem ir likumā “Par vides aizsardzību” un citos normatīvajos aktos vides valsts inspektoriem noteiktās tiesības un pienākumi atbilstoši administrācijas kompetencei.
IV. Administrācijas darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana
10. Administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina administrācijas direktors. Administrācijas direktors ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.
11. Administrācijas direktoram ir tiesības atcelt administrācijas amatpersonu pieņemtos pārvaldes lēmumus.
12. Administrācijas direktora un amatpersonu izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
13. Ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, lēmumu par administrācijas amatpersonas tiesiskā statusa nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu vai lēmumu, kas būtiski ierobežo administrācijas amatpersonas cilvēktiesības, var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu administrācijas direktoram. Administrācijas direktora lēmumu var apstrīdēt Vides ministrijā.
14. Administrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo publisko gada pārskatu par administrācijas funkciju izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu.
15. Administrācija pēc Vides ministrijas pieprasījuma sniedz informāciju par finanšu līdzekļu izlietojumu, dabas aizsardzības nodrošināšanu rezervātos vai par atsevišķu uzdevumu izpildi.
V. Noslēguma jautājumi
16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumus Nr.422 “Teiču dabas rezervāta administrācijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 446./447.nr.).
17. Šo noteikumu 12.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri. Administrācijas direktora un amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību līdz 2004.gada 31.decembrim var apstrīdēt Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā.
Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!