• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumi Nr. 922 "Valsts aģentūras "Latvijas Medicīnas bibliotēka" nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.11.2004., Nr. 182 https://www.vestnesis.lv/ta/id/96484

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.9 "Kārtība koku un krūmu ciršanai ārpus meža zemes Daugavpils pilsētā" un Daugavpils pilsētas domes 1999.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Noteikumi, kurus pārkāpjot paredzēta administratīvā...VAIRĀK

Vēl šajā numurā

16.11.2004., Nr. 182

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 922

Pieņemts: 09.11.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.922

Rīgā 2004.gada 9.novembrī (prot. Nr.64 27.§)

Valsts aģentūras “Latvijas Medicīnas bibliotēka” nolikums

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra “Latvijas Medicīnas bibliotēka” (turpmāk — bibliotēka) ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde.

2. Bibliotēkas darbības mērķis ir piedalīties veselības aprūpes politikas īstenošanā, sniedzot nepieciešamos bibliotēku un informācijas pakalpojumus, kā arī nodrošināt:

2.1. Nacionālā bibliotēku krājuma izveidošanu veselības, vides veselības, medicīnas zinātņu un sociālās aprūpes jomā;

2.2. bibliotēkā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;

2.3. veselības aprūpes darbinieku bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu.

II. Bibliotēkas funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Bibliotēkai ir šādas funkcijas:

3.1. komplektēt, kataloģizēt, sistematizēt un bibliografēt bibliotēkas krājumu, kā arī, ja nepieciešams, norakstīt bibliotēkas krājumā esošos dokumentus;

3.2. nodrošināt veselības aprūpē nodarbinātajām personām kvalitatīvu (pilnīgu, precīzu, savlaicīgu) informāciju veselības aprūpes, farmācijas un vispārējo uzziņu jomā;

3.3. veicināt veselības aprūpes darbinieku profesionalitāti, nodrošinot viņus ar informācijas resursiem, kā arī apmācīt attiecīgo resursu izmantošanā;

3.4. veidot veselības aprūpes un medicīnas zinātņu nozares bibliogrāfiskos resursus, kas ir nacionālās bibliogrāfijas sastāvdaļa;

3.5. konsultēt veselības aprūpes iestāžu bibliotēkas, kā arī koordinēt veselības aprūpes iestāžu bibliotēku darbību un sniegt tām metodisko palīdzību.

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, bibliotēka veic šādus uzdevumus:

4.1. komplektē bibliotēkas krājumu;

4.2. sadarbojas ar veselības aprūpes iestāžu bibliotēkām un citām Latvijas bibliotēkām bibliotēku krājumu komplektēšanā, kā arī izstrādā priekšlikumus vienotai bibliotēku krājumu komplektēšanas politikai veselības, vides veselības, medicīnas zinātņu un sociālās aprūpes jomā;

4.3. nodrošina bibliotēkas krājuma uzskaiti un saglabāšanu;

4.4. nodrošina bibliotēkas krājuma un elektronisko informācijas resursu pieejamību atbilstoši normatīvajiem aktiem;

4.5. izmantojot Latvijas un starptautisko starpbibliotēku abonementu un dokumentu piegādes centru pakalpojumus, nodrošina pieeju materiāliem, kuru nav bibliotēkas krājumā;

4.6. nodrošina bibliotēkas krājuma apstrādi, atklājot tā saturu un veidojot bibliotēkas elektronisko katalogu, kā arī sagatavo bibliogrāfiskos rādītājus, sarakstus un aprakstus, izmantojot datu elektroniskās apstrādes tehnoloģijas;

4.7. veido informācijas resursus — datu bāzes, kartotēkas un laikrakstu un žurnālu tematisku rakstu kopijas;

4.8. piedalās Nacionālā kopkataloga un vienotas lasītāju datu bāzes veidošanā;

4.9. atbilstoši kompetencei piedalās veselības aprūpes iestāžu un organizāciju rīkotajos pasākumos;

4.10. popularizē bibliotēkas krājumu un veicina bibliotēkas sabiedriskās attiecības;

4.11. veido, uztur un regulāri atjauno bibliotēkas mājas lapu internetā;

4.12. nodrošina operatīvu un kvalitatīvu bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšanu;

4.13. organizē metodiskās palīdzības pasākumus un izstrādā metodiskos materiālus veselības aprūpes iestāžu bibliotēkām;

4.14. koordinē un analizē veselības aprūpes iestāžu bibliotēku darbu, kā arī veselības aprūpes darbinieku bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu un izstrādā priekšlikumus tās uzlabošanai;

4.15. veicina un koordinē jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu veselības aprūpes iestāžu bibliotēkās un virtuālās bibliotēkas attīstību;

4.16. sadarbojas ar citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām, piedalās Latvijas un ārvalstu bibliotekāru un bibliotēku apvienību un asociāciju darbā.

5. Bibliotēkai ir tiesības iekasēt maksu par bibliotēkas sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, kā arī ir citas Bibliotēku likumā noteiktās tiesības.

III. Bibliotēkas pārvalde un struktūra

6. Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas direktors. Bibliotēkas direktors veic Publisko aģentūru likumā un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Bibliotēkas direktoram var būt vietnieki.

7. Bibliotēkas direktors ir tiesīgs veidot teritoriālās struktūrvienības šajos noteikumos paredzēto funkciju veikšanai. Bibliotēkas struktūrvienības kompetenci nosaka bibliotēkas direktors.

IV. Bibliotēkas konsultatīvā padome

8. Lai veicinātu valsts pārvaldes institūciju sadarbību bibliotēku un informācijas pakalpojumu jomā bibliotēkas kompetencē esošajos jautājumos, veselības ministrs izveido bibliotēkas konsultatīvo padomi (turpmāk — konsultatīvā padome).

9. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar konsultatīvās padomes nolikumu.

10. Konsultatīvās padomes galvenais uzdevums ir sniegt veselības ministram un bibliotēkai atzinumus un priekšlikumus par bibliotēkas vidēja termiņa attīstības stratēģijas īstenošanu un darbības pilnveidošanu.

11. Konsultatīvās padomes sēdēs ir tiesīgs piedalīties bibliotēkas direktors vai viņa pilnvarots pārstāvis.

12. Konsultatīvās padomes darbu materiāltehniski nodrošina bibliotēka.

V. Bibliotēkas manta un finanšu līdzekļi

13. Bibliotēka ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Publisko aģentūru likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.

14. Bibliotēkas finanšu līdzekļus veido:

14.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

14.2. pašu ieņēmumi (arī ieņēmumi par bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un projektu konkursos piešķirtie līdzekļi);

14.3. ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālā palīdzība.

15. Bibliotēka Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizdevumus un slēgt izpirkumnomas (līzinga) līgumus. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem bibliotēka sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Veselības ministriju.

VI. Bibliotēkas darbības tiesiskuma nodrošināšana

16. Bibliotēka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo gada pārskatu par tās darbību un finanšu resursu izlietojumu.

17. Bibliotēkas amatpersonu lēmumus un bibliotēkas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu bibliotēkas direktoram.

18. Bibliotēkas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Veselības ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Ministru prezidents I.Emsis

Veselības ministrs R.Muciņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 17.novembri.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!