• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumi Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.09.2004., Nr. 138 https://www.vestnesis.lv/ta/id/93004-noteikumi-par-stipendijam

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.746

Pedagogu darba samaksas noteikumi

Vēl šajā numurā

01.09.2004., Nr. 138

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 740

Pieņemts: 24.08.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.740

Rīgā 2004.gada 24.augustā (prot. Nr.50 27.§)

Noteikumi par stipendijām

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 52.panta trešo daļu un Izglītības likuma 14.panta 23.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka stipendiju minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendijas saņem:

1.1. augstākās izglītības programmās studējošie, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās;

1.2. profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās;

1.3. profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši pašvaldību finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās.

2. Šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētais studējošais un šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētais izglītojamais stipendiju saņem no izglītības iestādes stipendiju fonda, kuru izveido no valsts budžeta līdzekļiem – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Šo noteikumu 1.3.apakšpunktā minētais izglītojamais stipendiju saņem no izglītības iestādes stipendiju fonda, kuru izveido no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

II. Kārtība, kādā stipendiju saņem augstākās izglītības programmās studējošie

3. Uz stipendiju konkursa kārtībā var pretendēt šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētais studējošais, kurš:

3.1. sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus;

3.2. pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu;

3.3. nav pakļauts valsts sociālajai apdrošināšanai saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, izņemot personu, kas brīvprātīgi pievienojusies valsts sociālajai apdrošināšanai.

4. Augstākās izglītības programmā studējošajam no stipendiju fonda var piešķirt:

4.1. minimālo stipendiju 10 mēnešus gadā (nepiešķirot stipendiju par jūliju un augustu);

4.2. vienreizēju stipendiju. Vienreizējās stipendijas apmērs semestra laikā nepārsniedz minimālās stipendijas apmēru.

5. Augstākās izglītības iestāde apstiprina stipendiju piešķiršanas nolikumu un izveido stipendiju piešķiršanas komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj augstākās izglītības iestādes administrācijas, akadēmiskā personāla un studējošo pašpārvaldes pārstāvjus.

6. Augstākās izglītības iestādes stipendiju fondu izveido, paredzot:

6.1. katrai pilna laika bakalaura studiju programmas vietai, profesionālās augstākās izglītības programmas vietai, maģistra studiju programmas vietai un rezidenta medicīnā studiju vietai – 102 latus gadā;

6.2. katrai pilna laika doktora studiju programmas vietai – 696 latus gadā;

6.3. katrai pilna laika doktora studiju programmas vietai izglītības un zinātnes ministra apstiprinātajā izglītības tematiskajā jomā – 720 latu gadā;

6.4. katram pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – četrus latus gadā stipendijas izmaksām grūtniecības atvaļinājuma laikā.

7. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda apmēra.

8.  Studējošajiem minimālās mēneša stipendijas nosaka šādā apmērā:

8.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam un rezidentam medicīnā – 70 latu mēnesī;

8.2. doktora studiju programmas studentam:

8.2.1. studiju programmas apguvei – 80 latu mēnesī;

8.2.2. zinātniskā grāda ieguvei – 60 latu mēnesī.

9. Lai varētu saņemt šo noteikumu 4.punktā minēto stipendiju, pretendents augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisijai iesniedz iesniegumu stipendijas saņemšanai (pielikums).

10. Stipendiju piešķiršanas komisija pēc katra akadēmiskā gada semestra un imatrikulācijas:

10.1. izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai, izvērtē pretendenta sekmes vai iestājpārbaudījumu rezultātus un atbilstību šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem;

10.2. pieņem lēmumu par stipendiju piešķiršanu, nepārsniedzot augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda līdzekļus. Informācija par apstiprinātajiem stipendiju iesniegumiem ir atklāta.

11. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz šo noteikumu 4.punktā minēto stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:

11.1. invalīdam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam, kā arī studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība (turpmāk – ģimene), piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;

11.2. studējošajam no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu;

11.3. studējošajam, kura ģimenē ir bērni.

12. Lai saņemtu stipendiju zinātniskā grāda ieguvei (turpmāk – kredītam pielīdzinātā stipendija), pretendents noslēdz līgumu ar augstākās izglītības iestādi. Līgumā norāda:

12.1. augstākās izglītības iestādes saistības studiju, pētniecības darba un radošā darba nodrošinājumam;

12.2. pretendenta saistības promocijas darbu izstrādei un zinātniskā grāda ieguvei, paredzot, ka saistības izpildāmas piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas;

12.3. termiņa pagarinājuma nosacījumus;

12.4. strīdu un domstarpību risināšanas kārtību;

12.5. informācijas apmaiņas kārtību.

13. Ja piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajā doktora studiju programmā studējošais neiegūst zinātnisko grādu vai pārtrauc studijas, viņš atmaksā kredītam pielīdzināto stipendiju Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem” noteiktajā kārtībā.

14. Izglītības un zinātnes ministrs ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.martam ar rīkojumu apstiprina nākamā saimnieciskā gada izglītības tematisko jomu sarakstu doktora studiju programmām, kurās studējošais var pretendēt uz kredītam pielīdzināto stipendiju.

15. Šo noteikumu 3.punktā minētajai personai grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16. Šo noteikumu 15.punktā minēto stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

17. Augstākās izglītības iestāde stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā.

18. Augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija semestra laikā var anulēt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja persona neievēro pārbaudījumu un praktisko darbu izpildes termiņus vai pārkāpj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus.

19. Augstākās izglītības iestādē stipendiju pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā. Stipendijas izmaksu var atjaunot pēc studiju pārtraukuma, ja persona sekmīgi turpina studijas.

III. Kārtība, kādā stipendiju saņem profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie

20. Izglītojamais, kas profesionālās izglītības iestādē klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu, no stipendiju fonda saņem ikmēneša stipendiju.

21. Profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes (turpmāk – profesionālās izglītības iestāde) stipendiju fondu izveido, paredzot katram izglītojamam 8,5 latus mēnesī.

22. Izglītojamam minimālo ikmēneša stipendiju nosaka sešu latu apmērā.

23. Profesionālās izglītības iestādē piešķir izglītojamam paaugstinātu stipendiju, ja persona:

23.1. ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;

23.2. ir pilngadīgs, sekmīgs bez vecāku gādības palicis izglītojamais vai bārenis.

24. Profesionālās izglītības iestāde no stipendiju fonda var piešķirt:

24.1. vienreizēju stipendiju, ja izglītojamais iesniedz attiecīgu iesniegumu par nepieciešamajiem papildu izdevumiem, par kuriem nav paredzēta kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no stipendiju fonda apmēra;

24.2. paaugstinātu stipendiju par labām un izcilām sekmēm mācībās un aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē.

25. Vienreizējās un paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās ikmēneša stipendijas pieckārtīgu apmēru.

26. Profesionālās izglītības iestāde stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā:

26.1. uzsākot mācību gadu un turpmāk reizi mēnesī;

26.2. reizi mēnesī prakses laikā;

26.3. dienu pirms vasaras brīvlaika sākuma.

27. Profesionālās izglītības iestāde apstiprina stipendiju piešķiršanas nolikumu un izveido stipendiju piešķiršanas komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj profesionālās izglītības iestādes administrācijas, pedagoģiskā personāla un klātienē izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjus.

28. Ja diviem vai vairākiem izglītojamajiem, kuri pretendē uz vienreizēju stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:

28.1. invalīdam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam, kā arī izglītojamam no trūcīgas ģimenes;

28.2. izglītojamam no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu.

29. Profesionālās izglītības iestādes izglītojamai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

30. Ja profesionālās izglītības iestādes izglītojamais veselības stāvokļa dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju nepiešķir.

IV. Noslēguma jautājumi

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumus Nr.182 “Noteikumi par stipendijām” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 88.nr.).

32. Noteikumu 6.4.apakšpunkts, 15. un 16.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

33. Kredītam pielīdzinātā stipendija, kas piešķirta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izmaksājama atbilstoši izglītības iestādes un pretendenta noslēgtajam līgumam par stipendijas piešķiršanu un ievērojot Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem” noteiktās prasības.

34. Finansējumu stipendijām piešķir no attiecīgajam gadam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents I.Emsis

Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 2.septembri.

 

 

 

PIELNOT740.PNG (123251 bytes)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!