Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2004. gada 15. jūlija informācija Nr. 40/997-5416 "Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 14.07.2004., Nr. 110 https://www.vestnesis.lv/ta/id/91077

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par aizsardzības ministra vizīti Afganistānā

Vēl šajā numurā

14.07.2004., Nr. 110

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Numurs: 40/997-5416

Pieņemts: 15.07.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.40/997-5416

Rīgā 2004.gada 15.jūlijā

Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka

1) šā gada 1.jūnijā stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā (parakstīts Minskā 2003.gada 8.jūlijā; ratificēts Saeimā 2003.gada 20.novembrī; publicēts “Latvijas Vēstnesī” Nr.169; 02.12.2003.);

2) šā gada 12.jūlijā stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgums (parakstīts Minskā 2004.gada 21.aprīlī).

Juridiskā departamenta direktors R.Jansons

 

 LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN BALTKRIEVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS EKONOMISKĀS, ZINĀTNISKĀS UN TEHNISKĀS SADARBĪBAS LĪGUMS

Latvijas Republikas valdība un Baltkrievijas Republikas valdība,

turpmāk tekstā sauktas par “Pusēm”,

vēloties attīstīt uz vienlīdzīgiem un abpusēji izdevīgiem pamatiem savstarpēju ekonomisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību savstarpējo interešu jomās,

apzinoties ilgtermiņa pasākumu svarīgumu, lai panāktu veiksmīgu sadarbības attīstību un savstarpējo saišu stiprināšanu starp tām dažādos līmeņos, it īpaši to uzņēmēju līmenī,

vienojās par sekojošo:

 

1.pants

1. Puses, savas valsts likumu ietvaros un ņemot vērā savas starptautiskās saistības, veiks visus pasākumus, lai attīstītu un stiprinātu ekonomisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību visās nozarēs, kas uzskatāmas par abpusēji interesējošām un izdevīgām. Latvijas Republika, piemērojot šo Līgumu, ievēros visas saistības, kas izriet no tās līdzdalības Eiropas Savienībā.

2. Šāda sadarbība kopumā tiks virzīta uz:

— ekonomisko saišu stiprināšanu un daudzveidību starp Pusēm,

— ekonomiskās sadarbības veicināšanu starp uzņēmumiem, ieskaitot arī mazos un vidējos uzņēmumus, ar mērķi sekmēt investīciju piesaisti, kopuzņēmumu veidošanu un cita veida sadarbību starp tām.

 

2.pants

1. 1.pantā paredzētā ekonomiskā un tehnoloģiskā sadarbība paplašināsies starp Pusēm, it īpaši sekojošās jomās:

— rūpniecība,

— tūrisms,

— transports,

— pārrobežu sadarbība,

— farmācija,

— lauksaimniecība, ieskaitot agrorūpniecību,

— banku, apdrošināšanas un citi finansiālie pakalpojumi,

— komunikācija,

— profesionālā apmācība,

— investīciju politika,

— tehnoloģijas un inovācijas,

— pārējie pakalpojumi, kuros ir ieinteresētas abas Puses.

2. Puses savstarpēji konsultēsies, lai noteiktu savas sadarbības prioritāros virzienus, kā arī jaunus ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības virzienus.

 

3.pants

1. Šajā Līgumā paredzētā ekonomiskā sadarbība tiks realizēta, galvenokārt balstoties uz līgumiem starp Latvijas un Baltkrievijas uzņēmējiem, saskaņā ar katras Puses valsts normatīvajiem aktiem un, Latvijas Republikas gadījumā, ar visām saistībām, kas izriet no tās līdzdalības Eiropas Savienībā.

2. Puses darīs visu iespējamo, lai veicinātu minētos pasākumus, radot labvēlīgus apstākļus ekonomiskajai sadarbībai, it īpaši:

— attīstot labvēlīgus apstākļus investīcijām,

— veicinot komerciālās un ekonomiskās informācijas apmaiņu,

— veicinot apmaiņu un kontaktus starp to uzņēmējiem,

— veicinot gadatirgu, izstāžu un simpoziju organizēšanu Pušu teritorijās,

— sekmējot citus tirdzniecību veicinošos pasākumus.

 

4.pants

Puses veicinās tiešo sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā, kas balstīsies uz līgumiem starp viņu zinātniskām organizācijām, izglītības iestādēm un zinātniskām un tehniskām asociācijām, lai atbalstītu kopējo programmu izstrādi un realizāciju, kopējo pētījumu centru izveidi un citus sadarbības veidus Pušu teritorijās.

Zinātniskā un tehniskā sadarbība notiks šādos veidos:

— dažādu zinātnisko un tehnisko nozaru speciālistu apmaiņa;

— zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņa;

— zinātnisko un tehnoloģisko pētījumu un izstāžu organizēšana, citas kopējās darbības zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju jomās;

— semināru, diskusiju, konferenču un izstāžu organizēšana savstarpējo interešu jomās;

— apmācību un kursu organizēšana;

— kopējo pētniecības centru, laboratoriju un grupu izveide;

— citos sadarbības veidos, par kuriem Puses vienosies.

 

5.pants

1. Ar šī Līguma realizāciju saistīto jautājumu izskatīšanai Puses nodibina Starpvaldību komisiju.

2. Starpvaldību komisija tiek sastādīta no abu Pušu pārstāvjiem, un tai jāsanāk kopā pēc jebkuras Puses pieprasījuma, savstarpēji pa diplomātiskajiem kanāliem vienojoties par vietu un laiku.

3. Starpvaldību komisija izvērtē Līguma ietvaros notiekošās sadarbības gaitu un rezultātus, kā arī formulē ieteikumus Līgumā noteikto mērķu īstenošanai.

4. Starpvaldību komisija nepieciešamības gadījumā var nolemt izveidot apakškomitejas un darba grupas, lai veicinātu šī Līguma mērķu sasniegšanu.

 

6.pants

1. Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad saņemta pēdējā diplomātiskā nota, kas apstiprina, ka ir izpildītas iekšējās juridiskās prasības, lai Līgums stātos spēkā, un paliek spēkā uz nenoteiktu laiku.

2. Jebkura Puse drīkst pārtraukt šī Līguma darbību, iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Šajā gadījumā Līguma darbība izbeidzas tā sestā mēneša pirmajā dienā, kas seko datumam, kad otrā Puse saņēmusi šādu rakstveida paziņojumu.

3. Šī Līguma laušanas gadījumā visus tā attiecīgos noteikumus jāturpina piemērot uz visiem līgumiem, kas noslēgti Līguma ietvaros tā darbības periodā līdz pilnīgai tajos paredzēto saistību izpildei.

Parakstīts Minskā 2004.gada 21.aprīlī divos oriģināleksemplāros latviešu, krievu un angļu valodā. Domstarpību gadījumā par pamatu tiek ņemts šī Līguma teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas

valdības vārdā

Baltkrievijas Republikas

valdības vārdā

 

 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL CO-OPERATION

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Belarus,

hereinafter referred to as “the Parties”,

desiring to promote on the basis of equality and mutual benefit the development of economic, scientific and technical co-operation between them in areas of mutual interest,

recognising the importance of long-term measures for the successful development of the co-operation and the strengthening of ties between them at various levels and, in particular, at the level of their economic operators,

have agreed as follows:

 

Article 1

1. The Parties shall, within the framework of their respective national laws and taking into account their international obligations make every effort to develop and strengthen economic, scientific and technical co-operation, in all fields deemed to be in their mutual interest and benefit. While applying this Agreement the Republic of Latvia shall respect all obligations arising from its membership in the European Union.

2. Such co-operation shall be aimed in particular at:

— strengthening and diversifying economic links between the Parties,

— encouraging co-operation between economic operators, including small and medium sized enterprises, with a view to promote investment, joint ventures and other forms of co-operation between them.

 

Article 2

1. The co-operation provided for in Article 1, shall extend between the two Parties, in particular, in the following sectors:

— industry,

— tourism,

— transport,

— crossborder co-operation,

— pharmacy,

— agriculture, including agroindustry,

— banking, insurance and other financial services,

— communication,

— professional training,

— investment policy,

— technologies and innovations,

— other service activities of mutual interest.

2. The Parties shall consult in order to identify the priority sectors in their co-operation as well as new sectors of economic, scientific and technical co-operation.

 

Article 3

1. The economic co-operation provided for in this Agreement, shall be carried out, mainly, on the basis of agreements and contracts between Latvian and Belarussian economic operators, according to the national legislation of each Party and, in the case of Latvia, all obligations arising from its membership in the European Union.

2. The Parties shall make every effort to facilitate this activity by creating favourable conditions for economic co-operation, in particular, by:

— developing a favourable climate for investment,

— facilitating the exchange of commercial and economic information,

— facilitating the exchanges and contacts between their economic operators,

— facilitating the organisation of fairs, exhibitions, symposia on the territories of the Parties,

— encouraging trade promotion activities.

 

Article 4

The Parties shall facilitate the establishment of the direct cooperation in the field of science and technology, based on agreements between their scientific establishments, educational institutions and scientific and technical associations to support elaboration and fulfilment of common programs, creation common research centres and other forms of cooperation on the territories of the Parties.

The scientific and technical cooperating shall be carried out through:

— the exchange of specialists in different sectors of scientific and technical activity;

— the exchange of the scientific and technical information;

— the organization of scientific and technological probings and developments, other joint activity in the spheres of science, technologies and innovations;

— the organization of seminars, discussions, conferences and exhibitions in areas of mutual interest;

— the organization of training and courses;

— the creation of common research centers, laboratories and groups;

— any other forms of co-operation, concerning which Party will come to the agreement.

 

Article 5

1. The Parties establish a Intergovernmental Commission with the aim of surveying the matters of the implementation of this Agreement.

2. The Intergovernmental Commission shall be composed of representatives of the Parties and shall meet, at the request of either Party, at a place and time to be mutually agreed upon, through diplomatic channels.

3. The Intergovernmental Commission shall assess the progress and results of the co-operation under framework of the Agreement and formulate recommendations for the implementation of goals of the Agreement.

4. The Intergovernmental Commission, if necessary, shall decide to create subcommittees and working groups to facilitate implementation of the objectives of this Agreement.

 

Article 6

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latter diplomatic note confirming that the internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled, and shall remain in force for an indefinite period of time.

2. Each Party can terminate this Agreement by means of a written notification to the other Party. The termination shall take effect on the first day of the sixth month following the date on which the other Party received the notification.

3. In the event of termination of this Agreement all its relevant provisions shall continue to apply to all contracts concluded within the framework and during the effective time of the Agreement until the complete implementation of obligations arising there from.

Done in duplicate in Minsk on 21st of April, 2004 in the Latvian, Russian and English languages. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

 

For the Government

of the Republic

of Latvia

For the Government

of the Republic

of Belarus 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!