• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2000. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 199 "Kārtība, kādā atļauts izveidot un turēt akcīzes preču noliktavu alkoholiskajiem dzērieniem, alum un tabakas izstrādājumiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.06.2000., Nr. 230/232 https://www.vestnesis.lv/ta/id/8186-kartiba-kada-atlauts-izveidot-un-turet-akcizes-precu-noliktavu-alkoholiskajiem-dzerieniem-alum-un-tabakas-izstradajumiem

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru prezidenta rīkojums Nr.228

Par atvaļinājuma piešķiršanu M.Segliņam

Vēl šajā numurā

20.06.2000., Nr. 230/232

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 199

Pieņemts: 13.06.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 199

Rīgā 2000.gada 13.jūnijā (prot. Nr. 27, 33.§)

Kārtība, kādā atļauts izveidot un turēt akcīzes preču noliktavu alkoholiskajiem dzērieniem, alum un tabakas izstrādājumiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem"
6.panta piekto daļu, likuma "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem"
6.panta piekto daļu un likuma "Par akcīzes nodokli alum" 5.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā atļauts izveidot un turēt akcīzes preču noliktavu alkoholiskajiem dzērieniem, akcīzes preču noliktavu alum un akcīzes preču noliktavu tabakas izstrādājumiem (turpmāk — akcīzes preču noliktava).

2. Akcīzes preču noliktava var darboties, ja noliktavas turētājs ir saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta atļauju turēt akcīzes preču noliktavu un izpilda šo noteikumu prasības.

3. Akcīzes preču noliktava vienlaikus nevar būt arī muitas noliktava.

4. Noliktavas turētājs Valsts ieņēmumu dienestā saņem atsevišķu atļauju turēt akcīzes preču noliktavu alkoholiskajiem dzērieniem, atsevišķu atļauju turēt akcīzes preču noliktavu alum un atsevišķu atļauju turēt akcīzes preču noliktavu tabakas izstrādājumiem.

5. Šo noteikumu izpildi kontrolē Valsts ieņēmumu dienests, kā arī citas kontrolējošās iestādes savas kompetences ietvaros.

6. Akcīzes preču noliktavā var novietot arī akcīzes preces, kuras nav noliktavas turētāja īpašumā, bet ar kurām noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar akcīzes preču valdītāju, vai uz citu saistību pamata.

7. Noliktavas turētājs akcīzes preču noliktavā var veikt darbības ar akcīzes precēm, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksājumu alkoholiskajiem dzērieniem, alum vai tabakas izstrādājumiem (turpmāk — atliktais nodokļa maksājums), ja noliktavas turētājs ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā nodrošinājumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8. Ja šo noteikumu 7.punktā minētais nodrošinājums zaudē spēku vai tas tiek apturēts, noliktavas turētājs aptur akcīzes preču noliktavas darbību.

II. Akcīzes preču noliktavas darbībai noteiktās prasības

9. Noliktavas turētājs nodrošina akcīzes preču noliktavas ierīkošanu, uzturēšanu un apsardzi.

10. Noliktavas turētājs 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā dokumentus (muitas kravas deklarāciju vai stingrās uzskaites preču pavadzīmi-rēķinu) par pārvietotajām akcīzes precēm, kurām tiek piemērots atliktais nodokļa maksājums, ja preces:

10.1. no vienas akcīzes preču noliktavas pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu;

10.2. izved no akcīzes preču noliktavas to tālākai izvešanai no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

10.3. ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu.

III. Akcīzes preču noliktavas turēšanas atļauja

11. Akcīzes preču noliktavas turēšanas atļauju (turpmāk — atļauja) izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.

12. Pieteikumu atļaujas saņemšanai (turpmāk — pieteikums) juridiskā persona (turpmāk — iesniedzējs) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā. Pieteikumā iesniedzējs norāda:

12.1. iesniedzēja nosaukumu, juridisko adresi un pasta indeksu;

12.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

12.3. akcīzes preču noliktavas adresi;

12.4. Valsts ieņēmumu dienesta iestādi, kurā iesniedzējs reģistrējies kā nodokļu maksātājs;

12.5. pievienoto dokumentu sarakstu saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu;

12.6. pieteikuma aizpildīšanas datumu;

12.7. iesniedzēja atbildīgās personas parakstu un tā atšifrējumu.

13. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti vai to kopijas (uzrādot oriģinālu):

13.1. dokumenti, kas apliecina iesniedzēja īpašuma, valdījuma vai nomas tiesības uz akcīzes preču noliktavu;

13.2. akcīzes preču noliktavas teritorijas un telpu plāns;

13.3. nodrošinājumu apliecinošs dokuments;

13.4. Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsniegta izziņa par noliktavas atbilstību ugunsdrošības prasībām;

13.5. reģionālās vides pārvaldes izsniegta izziņa par noliktavas atbilstību vides aizsardzības prasībām;

13.6. licence uzņēmējdarbībai ar akcīzes precēm, ja tas ir noteikts normatīvajos aktos;

13.7. rakstiska informācija par akcīzes preču noliktavas darba laiku.

14. Atļaujā norādāma šāda informācija:

14.1. noliktavas turētāja nosaukums;

14.2. noliktavas turētāja juridiskā adrese un pasta indekss;

14.3. noliktavas turētāja nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

14.4. akcīzes preču noliktavas adrese;

14.5. Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs;

14.6. atļaujas izsniedzēja iestāde;

14.7. atļaujas izsniegšanas vieta;

14.8. atļaujas izsniedzējas iestādes vadītāja (vai tā pilnvarotas personas) paraksts un tā atšifrējums;

14.9. atļaujas izsniegšanas datums.

15. Valsts ieņēmumu dienests izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai tās atteikumu divu nedēļu laikā pēc visu šo noteikumu 12. un 13.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.

16. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju pieņem, ja nav izpildītas šo noteikumu prasības.

17. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju noformē rakstiski, norāda atteikuma iemeslus un triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta iesniedzējam.

18. Atļauja stājas spēkā tās piešķiršanas dienā. Atļauju izsniedz bez maksas, un tai nav termiņa ierobežojuma.

19. Ja mainās pieteikumā vai pieteikumam pievienotajos dokumentos sniegtā informācija, noliktavas turētājs par to nedēļas laikā rakstiski paziņo Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests izdara attiecīgus grozījumus atļaujā.

20. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības apturēt atļaujas darbību uz laiku līdz 90 dienām, par to rakstiski informējot noliktavas turētāju, ja:

20.1. netiek ievērotas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās sanitārās, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības (darbību var apturēt, pamatojoties uz attiecīgo institūciju pieprasījumu);

20.2. visi nodokļu maksājumi netiek veikti likumos paredzētajā kārtībā;

20.3. noliktavas turētājs neievēro noteikto akcīzes preču aprites kārtību;

20.4. noliktavas turētājs neievēro akcīzes preču uzskaites vai citas šo noteikumu prasības.

21. Valsts ieņēmumu dienests atjauno atļaujas darbību, par to rakstiski informējot noliktavas turētāju, triju darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņemti dokumenti, kas apliecina šo noteikumu 20.punktā minēto pārkāpumu novēršanu.

22. Laikposmā, kad atļaujas darbība ir apturēta, akcīzes preču ievešana un akcīzes preču izvešana no akcīzes preču noliktavas ir aizliegta.

23. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības anulēt izsniegto atļauju, ja:

23.1. tiek konstatēts, ka iesniedzējs ir sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas;

23.2. noliktavas turētājs norādītajā termiņā nav novērsis atļaujas darbības apturēšanas iemeslus;

23.3. noliktavas turētājs ir iesniedzis pieteikumu par akcīzes preču noliktavas slēgšanu.

24. Ja atļauju anulē, noliktavas turētājs veic inventarizāciju un 10 dienu laikā pēc atļaujas anulēšanas akcīzes preču atlikumu deklarē Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī samaksā aprēķināto akcīzes nodokli atbilstoši likumam "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem", likumam "Par akcīzes nodokli alum" vai likumam "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem".

IV. Akcīzes preču novietošana akcīzes preču noliktavā

25. Ievedot akcīzes preces akcīzes preču noliktavā, noliktavas turētājs atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām noformē dokumentus par akcīzes preču saņemšanu, kā arī veic akcīzes preču uzskaiti. Ja akcīzes preču noliktavā ieved akcīzes preces, izmantojot atlikto nodokļa maksājumu, kravas pavaddokumentos (muitas kravas deklarācijā vai stingrās uzskaites preču pavadzīmē–rēķinā) norāda nodrošinājumu apliecinoša dokumenta numuru.

26. Akcīzes preču noliktavā akcīzes preču uzskaites kārtību savas kompetences ietvaros kontrolē Valsts ieņēmumu dienests, kā arī citas kontrolējošās iestādes, kad tās pārbauda akcīzes preču noliktavu.

27. Noliktavas turētājs, pieņemot akcīzes preces akcīzes preču noliktavā, tās reģistrē un norāda:

27.1. akcīzes preču ievešanas datumu;

27.2. kravas pavaddokumentu (muitas kravas deklarāciju vai stingrās uzskaites preču pavadzīmju-rēķinu) numurus un izsniegšanas datumus;

27.3. akcīzes preču nosaukumu;

27.4. preču kodu saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru (akcīzes precēm, kuras ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam);

27.5. akcīzes preču daudzumu (cigaretes, cigarellas un cigāri — skaits, smēķējamā tabaka — kilogramos, alkoholiskie dzērieni un alus — litros);

27.6. kādas akcīzes preces ir marķētas un kādas nav marķētas ar akcīzes nodokļa markām (tas attiecas uz alkoholiskajiem dzērieniem un cigaretēm);

27.7. akcīzes preču nosūtītāju (tā nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un akcīzes preču piegādes adresi);

27.8. attiecīgās akcīzes preču noliktavas identifikācijas numuru - akcīzes precēm, kuras ieved no citas akcīzes preču noliktavas;

27.9. nosūtītājvalsti - akcīzes precēm, kuras ieved no ārvalstīm;

27.10. teritorijas identifikācijas rekvizītu - akcīzes precēm, kuras ieved no muitas noliktavām vai brīvajām zonām;

27.11. citas ziņas, ja to nosaka atbilstoši normatīvie akti.

V. Darbības ar akcīzes precēm akcīzes preču noliktavā

28. Akcīzes preču noliktavā ir atļauts akcīzes preces uzglabāt, ražot, pārstrādāt, ievest, izvest, realizēt un marķēt ar akcīzes nodokļa markām.

29. Noliktavas turētājs akcīzes preces uzskaita, lai nodrošinātu iespēju atšķirt akcīzes preces, kuras ir marķētas ar akcīzes nodokļa markām, no tām akcīzes precēm, kuras nav marķētas ar akcīzes nodokļa markām.

30. Noliktavas turētājs uzskaita un reģistrē darbības, kas tiek veiktas ar akcīzes precēm akcīzes preču noliktavā.

VI. Akcīzes preču izvešana no akcīzes preču noliktavas

31. Izvedot akcīzes preces no akcīzes preču noliktavas, noliktavas turētājs noformē akcīzes preču pavaddokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ja no akcīzes preču noliktavas izved akcīzes preces, piemērojot atlikto nodokļa maksājumu, kravas pavaddokumentos (muitas kravas deklarācijā vai stingrās uzskaites preču pavadzīmē-rēķinā) norāda nodrošinājumu apliecinoša dokumenta numuru.

32. Izvedot akcīzes preces no akcīzes preču noliktavas, noliktavas turētājs tās reģistrē un norāda:

32.1. akcīzes preču izvešanas datumu;

32.2. akcīzes preču pavaddokumentu (muitas kravas deklarāciju vai stingrās uzskaites preču pavadzīmju–rēķinu) numurus un izsniegšanas datumus;

32.3. akcīzes preču nosaukumu;

32.4. preču kodu saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru (akcīzes precēm, kuras eksportē);

32.5. kādas akcīzes preces (alkoholiskie dzērieni un cigaretes) ir marķētas un kādas nav marķētas ar akcīzes nodokļa markām;

32.6. akcīzes preču daudzumu (cigaretes, cigarellas un cigāri — skaits, smēķējamā tabaka — kilogramos, alkoholiskie dzērieni un alus — litros);

32.7. attiecīgās akcīzes preču noliktavas identifikācijas numuru — akcīzes precēm, kuras izved uz citu akcīzes preču noliktavu;

32.8. saņēmējvalsti — akcīzes precēm, kuras izved no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

32.9. teritorijas identifikācijas rekvizītu — akcīzes precēm, kuras izved uz muitas noliktavām vai brīvajām zonām;

32.10. akcīzes preču saņēmēju (tā nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un akcīzes preču piegādes adresi);

32.11. citas ziņas, ja to nosaka atbilstoši normatīvie akti.

VII. Noslēguma jautājumi

33. Līdz 2002.gada 1.janvārim Valsts ieņēmumu dienests atļauju izsniedz noliktavas turētājam, kurš ir akcīzes preču ražotājs un kurš atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ir saņēmis licenci jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai vai licenci alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai, vai licenci tabakas izstrādājumu izgatavošanai un realizācijai.

34. Līdz 2002.gada 1.janvārim akcīzes preču noliktavā alkoholiskajiem dzērieniem un akcīzes preču noliktavā tabakas izstrādājumiem var ievest un uzglabāt akcīzes preces, kuras noliktavas turētājs ir saražojis vai ievedis kā izejvielas akcīzes preču ražošanai.

35. Līdz 2003.gada 1.janvārim Valsts ieņēmumu dienests atļauju izsniedz noliktavas turētājam, kurš ir alus ražotājs.

36. Līdz 2003.gada 1.janvārim alus ražošanas uzņēmumi var saņemt atļauju turēt akcīzes preču noliktavu alum un veikt tajā darbības ar akcīzes precēm, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksājumu alum, neiesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā nodrošinājumu saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu un 13.3.apakšpunktu, kā arī kravas pavaddokumentos nenorādot šo noteikumu 25. un 31.punktā noteikto nodrošinājumu apliecinošā dokumenta numuru.

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumus Nr.235 "Kārtība, kādā atļauts izveidot un turēt akcīzes preču noliktavu alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 217./219.nr.).  

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!