• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2000. gada 8. jūnija likums "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.06.2000., Nr. 230/232 https://www.vestnesis.lv/ta/id/8180

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta dienesta informācija Nr.41/550-4232

Par Latvijas un Kanādas līguma stāšanos spēkā

Vēl šajā numurā

20.06.2000., Nr. 230/232

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 08.06.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā
1.pants. 2000.gada 17.martā Tallinā parakstītā Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā (turpmāk — Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.
2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināma Vienošanās latviešu un angļu valodā.
3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 10.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 8.jūnijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2000.gada 20.jūnijā
Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības  un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā

Latvijas Republikas Valdība, Igaunijas Republikas Valdība un Lietuvas Republikas Valdība, turpmāk tekstā "Puses",

pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 1994.gada 23.decembra rezolūcijas Nr.49/159 16.pantu,

pamatojoties uz 1992.gada 11.novembra Līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Igaunijas Republiku, Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku,

pamatojoties uz 1995.gada 30.jūnija Vienošanos par sadarbību starp Igaunijas Republikas Iekšlietu ministriju, Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministriju,

ņemot vērā 1997.gada Baltijas Asamblejas rezolūciju "Par kriminālprocesa dalībnieku aizsardzības pastiprināšanu",

piešķirot svarīgu nozīmi Baltijas valstu Ministru Padomes izvirzītajiem mērķiem savstarpējās sadarbības attīstībai noziedzības apkarošanas jomā un tiesību, brīvību un trīs valstu pilsoņu likumīgo interešu uzticamas aizsardzības nodrošināšanā,

izprotot, ka sekmīga cīņa pret organizēto noziedzību lielā mērā balstās uz liecinieku un cietušo sniegtajiem pierādījumiem,

izprotot, ka liecinieki un cietušie bieži ir apdraudējuma objekti vai var tikt citādi ietekmēti,

ievērojot starptautiskās saistības, savas valsts normatīvos aktus un rīkojoties savas kompetences ietvaros,

vienojās par sekojošo:

1.pants

Vienošanās darbības joma un subjekti

1. Puses apņemas nodrošināt trīs valstu aizsargājamo personu personīgo un mantisko tiesību, brīvību un likumīgo interešu vienlīdzīgu tiesisko aizsardzību no jebkuriem draudiem, iespaidošanas tiešā vai netiešā formā, ja viena no Pusēm iesniegusi attiecīgu lūgumu.

2. Pušu centrālās kompetentās iestādes īsteno sadarbību un sniedz savstarpējo palīdzību noziedzības novēršanas un apkarošanas jomā, īstenojot pasākumu kompleksu, nodrošinot aizsargājamo personu aizsardzību un pārvietošanu.

3. Puses nodrošina atbilstošu un efektīvu aizsargājamo personu aizsardzību krimināllietas izmeklēšanas laikā, lietas izskatīšanas tiesā laikā, kā arī pēc lietas izskatīšanas tiesā, gadījumos, kad normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tas atzīts par nepieciešamu.

4. Personas, kura uz laiku pārvietota uz uzņēmējas Puses teritoriju, tiesības un pienākumus nosaka uzņēmējas Puses normatīvie akti.

5. Puses ar diplomātisko kanālu starpniecību informē viena otru par centrālajām kompetentajām iestādēm Vienošanās izpildei.

6. Puses ar diplomātisko kanālu starpniecību savlaicīgi apmainās ar informāciju par izmaiņām centrālo kompetento iestāžu sarakstā.

7. Centrālās kompetentās iestādes īsteno šo vienošanos tieši savstarpēji sadarbojoties.

2.pants

Sadarbības formas

Puses sadarbojas sekojošās formās:

1) apmainoties ar operatīvo, meklēšanas, izziņas un citu tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā esošo informāciju, ievērojot nepieciešamo slepenības režīmu, par gatavotiem vai izdarītiem noziegumiem, kas saistīti ar aizsargājamo personu apdraudējumu, kā novēršanai ir nepieciešama starptautiska rakstura palīdzība. Pēc atsevišķas vienošanās, nosūtot informāciju par noziedzīgiem grupējumiem, to dalībniekiem, vadītājiem un noziedzīgajiem sakariem, kas pieder pie starptautiskās noziedzības un rada apdraudējumu Pušu aizsargājamām personām;

2) veicot operatīvos un meklēšanas pasākumus, kas nepieciešami, lai sekmīgi realizētu Pušu aizsargājamo personu aizsardzību, nodrošinot slepenības režīmu;

3) nodrošinot, ka lēmums par lūguma iesniedzējas Puses personas atzīšanu par aizsargājamu darbojas arī uzņēmējā Pusē;

4) organizējot operatīvos un meklēšanas pasākumus, kas saistīti ar aizsargājamo personu aizsardzības nodrošināšanu, pamatojoties uz Pušu, kuras izmeklē krimināllietu, lūgumiem;

5) sekmējot kriminālvajāšanas izbeigšanu vai kriminālsoda samazināšanu personai, kas liecinājusi otras Puses tiesību sargājošām iestādēm, un palīdzējusi atklāt organizētas grupas izdarītu smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziegumu;

6) aizsargājamo personu izsaukšanā un nopratināšanā, ievērojot slepenības režīmu, kā arī nosacījumus par nopratināšanas veidu;

7) nodrošinot aizsargājamo personu pārvietošanu uz laiku uz uzņēmējas Puses teritoriju, neizpaužot apdraudētās personas identitāti, ja nepieciešams, nodrošinot uzturēšanās vietu ar apsardzi vai uzraudzīšanu;

8) apmainoties ar zinātniski tehnisko informāciju par jautājumiem cīņā pret noziedzību, kas vērsta pret aizsargājamām personām, kopīgi veicot kriminoloģiskos pētījumus par savstarpēji risināmām problēmām, šajā nolūkā apmainoties ar speciālistiem, organizējot kopīgus seminārus un darba tikšanās;

9) izveidojot kopīgu ekspertu darba grupu, lai padziļināti risinātu problemātiskos aizsargājamo personu aizsardzības jautājumus un izstrādātu procesuālās normas, ņemot vērā Pušu normatīvos aktus;

10) veicot darbinieku apmācību un kadru sagatavošanu starptautisko specializēto policijas organizāciju un Pušu Vienošanos ietvaros.

3.pants

Lūgumi par aizsardzību

1. Puses sadarbojas, pamatojoties uz rakstiskiem lūgumiem, kuriem jābūt atbilstoši noformētiem un ar sekojošu informāciju:

1) iestādes nosaukums, kura lūgumu iesniegusi, un tās iestādes nosaukums, kurai tas adresēts;

2) atzīme par slepenības režīmu;

3) personas, kuru nepieciešams pārsūtīt uz otras Puses teritoriju, vārds, uzvārds, dzimšanas vieta un laiks, tautība, pilsonība, profesija un darba vieta (ja šī persona strādā), svešvalodu zināšanas, citi dati, kuriem var būt nozīme;

4) personas procesuālais stāvoklis krimināllietā vai cita nozīmīga informācija;

5) īss krimināllietas izklāsts, par kuru lūgums tiek nosūtīts, kā arī iemesli un motīvi, uz kuru pamata nepieciešama personas pārvietošana uz citu valsti;

6) informācija, kurā tiek paskaidrota faktisko draudu nopietnība, vai ir noticis reāls personu dzīvības, veselības, mantas vai likumīgo interešu apdraudējums, izteikti šādi draudi vai arī ir pietiekams pamats domāt, ka apdraudējums var notikt;

7) rekomendējamie aizsardzības pasākumi;

8) rekomendējamais uzturēšanās ilgums uzņēmējas Puses teritorijā, kā arī iespējamā tā pagarināšana;

9) rekomendējamā uzturēšanās vieta;

10) citi rekomendējamie apstākļi, kuri būtu nodrošināmi attiecībā pret pārvietojamo aizsargājamo personu;

11) lēmuma par speciāli procesuāli aizsargājamās personas statusa iegūšanu kopija.

2. Lūgumam jābūt noformētam angļu vai krievu valodā un nodotam centrālās kompetentās iestādes pārstāvim personīgi vai nosūtītam ar kurjerpastu, ievērojot slepenības režīmu. Visa papildus informācija nosūtāma tādā pašā veidā.

3. Lūgumu paraksta centrālās kompetentās iestādes vadītājs.

4. Lūgums izskatāms 30 dienu laikā no saņemšanas brīža.

5. Lūgumi izskatāmi, vadoties no labas gribas principa, taču katra no Pusēm var atteikties izpildīt lūgumu, nepaskaidrojot iemeslus un motīvus. Ja uzņēmēja Puse atsakās izpildīt lūgumu, centrālā kompetentā iestāde par to informē otru Pusi rakstiski.

6. Uzņēmēja Puse var pieprasīt papildus informāciju, kas attiecas uz pārvietojamo personu vai ar to saistīto krimināllietu.

7. Ja lūgums tiek apstiprināts, Pušu centrālo kompetento iestāžu pārstāvji koordinē konkrētus aspektus personas pārvietošanai uz uzņēmējas Puses teritoriju.

4.pants

Uzņēmējas Puses pienākumi

Uzņēmēja puse:

1) nodrošina aizsargājamo personu pārvietošanu uz uzņēmējas Puses teritoriju, nodrošinot uzņemto aizsargājamo personu ar uzturēšanas atļaujām un citiem dokumentiem, kas nepieciešami, lai uzturētos valstī;

2) nepieciešamības gadījumā nodrošina aizsargājamo personu ar jaunu identitāti;

3) pamatojoties uz iepriekš saskaņotiem noteikumiem, nodrošina aizsargājamo personu ar dzīves vietu un darbu;

4) veic citus nepieciešamos pasākumus.

5.pants

Aizsardzības izbeigšana

Ja pārvietotā persona pārkāpj vietējos likumus un citus normatīvos aktus, neievēro tai noteiktos pienākumus un noteikumus, tad uzņēmēja Puse šo personu var nosūtīt atpakaļ uz lūguma iesniedzējas Puses teritoriju.

Visas nesaskaņas, kas saistītas ar personas atgriešanu, noregulējamas starp Pušu centrālajām kompetentajām iestādēm.

6.pants

Informācijas apmaiņa un glabāšana

Katra Puse apņemas nodrošināt citām Pusēm ziņu slepenību. Ziņu slepenības pakāpi nosaka ziņu sniedzēja Puse. Klasificētas informācijas apmaiņu nosaka starp Pusēm noslēgtie starptautiskie līgumi. Gadījumā, ja ziņas, kuras saņemtas no vienas no Pusēm šīs Vienošanās ietvaros, nepieciešams nodot trešajai Pusei vai citai valstij, obligāti nepieciešama šo ziņu sniedzējas Puses piekrišana.

7.pants

Izmaksas

1. Lūguma iesniedzēja Puse apmaksā izdevumus, kas saistīti ar pārvietotās personas, kā arī tās ģimenes locekļu nosūtīšanu, medicīnisko apdrošināšanu, sociālās garantijas un identitātes maiņu.

2. Puse, kas uz laiku uzņem aizsargājamo personu, apmaksā savas valsts attiecīgo iestāžu darbu.

8.pants

Sadarbības valoda

Puses, īstenojot sadarbību šīs Vienošanās ietvaros, lieto savu valsts valodu un tulkojumus angļu vai krievu valodā.

9.pants

Depozitārijs

Latvijas Republika darbosies kā šīs Vienošanās Depozitārijs. Depozitārijs informēs Puses par visām procedūrām, kas saistītas ar šo Vienošanos.

10.pants

Nobeiguma nosacījumi

1. Šī Vienošanās stājas spēkā dienā, kad Depozitārijs saņēmis Pušu pēdējo paziņojumu, ka visas nepieciešamās juridiskās prasības, lai šī Vienošanās stātos spēkā, ir izpildītas. Katra Puse var pārtraukt Vienošanās darbību, paziņojot par to Depozitārijam rakstiski, ne mazāk kā 6 mēnešus iepriekš.

2. Puses vienojas, ka šī Vienošanās stājas spēkā starp divām no Pusēm pēc tam, kad Depozitārijs saņēmis šo Pušu paziņojumus.

3. Ikviena Puse var grozīt šo Vienošanos, par savu nodomu rakstiski paziņojot Depozitārijam. Grozījumi tiek izdarīti rakstiski un tie stājas spēkā saskaņā ar šā panta pirmajā daļā noteikto kārtību.

Parakstīta 2000.gada 17.martā trijos eksemplāros, katrs latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodās, turklāt visi teksti ir autentiski. Strīdus gadījumos par pamatu tiek ņemts teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā Igaunijas Republikas valdības vārdā Lietuvas Republikas valdības vārdā
Iekšlietu ministrs Iekšlietu ministrs Iekšlietu ministrs
Mareks Segliņš Tarmo Loodus Česlavs Kazimieras Blaževs
Agreement
between the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania on Co-operation in Protection of Witnesses and Victims

The Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania, hereafter referred to as "Parties",

on the basis of Clause 16 of Resolution No. 49/159 of the United Nations General Assembly of 23 December 1994,

on the basis of the Agreement of 11 November 1992 on Legal Assistance and Legal Relations between the Republic of Latvia, the Republic of Estonia and the Republic of Lithuania,

on the basis of the Agreement of 30 June 1995 on Co-operation between the Ministry of the Interior of the Republic of Latvia, between the Ministry of the Interior of the Republic of Estonia and between the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Lithuania,

taking into account the Resolution of the Baltic Assembly of 1997 on Enhancing the Protection of Participants in a Criminal Procedure,

duly considering the aims set by the Council of Ministers of the Baltic States for development of mutual co-operation in the field of combating crime and providing reliable protection of rights, freedoms and the legitimate interests of citizens of the three Countries,

being aware that successful combat organised crime is often based on the evidences provided by victims and witnesses,

being aware that victims and witnesses are often targets of threats or could be under other influence,

guided by international obligations, the national legislation and acting within own competence,

agreed as follows:

Article 1

SCOPE AND SUBJECTS OF THE AGREEMENT

1. The Parties undertake to provide equal personal protection and protection of property, freedoms and legitimate interests of Persons of the three States against any threats and undue pressure in any direct or indirect form, provided that in respect of such persons an appropriate request has been submitted by one of the Parties.

2. The Parties through their central competent institutions shall co-operate and render mutual assistance in preventing and combating crime, implementing complex measures to ensure protection and transportation of Persons under protection.

3. The Parties shall provide adequate and effective protection of Persons under protection during the investigation of criminal case, during and after the legal proceedings, in cases when it has been acknowledged as necessary in the manner as defined in the legislation.

4. The applicable laws and other legal regulations of the receiving Party shall define the rights and duties of the person who is temporarily moved to the territory of the receiving Party.

5. Each of the Parties via diplomatic channels in due course informs other Parties about the central competent institutions for the aims of this agreement.

6. Each of the Parties in due course informs other Parties about changes in the list of their central competent institutions.

7. Central competent institutions seeking to implement this agreement directly contact each other.

Article 2

DIRECTIONS OF COOPERATION

The Parties shall co-operate in the following forms:

1) by exchanging operative, search, inquiry and other information being at law enforcement authorities disposal and duly respecting the necessary confidence, about any crimes expected or committed and related to threats to Persons under protection when international assistance is required to prevent such threats. Under a separate agreement, by sending information about criminal groups, their members, leaders and criminal relations belonging to international crime and causing threat to Persons under protection of the Parties;

2) by implementing operative and investigative measures, necessary to ensure protection of Persons under protection, keeping necessary secrecy regime.

3) by determining validity of the decision on protection of a person of the requesting Party in the territory of the receiving Party;

4) on the basis of the requests of the Parties investigating criminal cases, organising operative and investigation activities related to ensuring of the protection of Persons under protection;

5) by further ceasing of criminal persecution or reducing of criminal punishment for persons who have rendered assistance to the law enforcement authorities of the other Party and have assisted to disclose a serious crime, if such crime is more dangerous than the offence committed by that person;

6) in summoning and interrogating Persons under protection, duly following necessary secrecy regime as well as provisions for the type of interrogation;

7) by temporarily or permanently moving the Persons under protection to the territory of the receiving Party without disclosing the identity of the endangered persons and, if necessary, by providing guarding or supervision over the place of their stay;

8) by exchanging scientific and technical information on issues of combating crime directed against Persons under protection, by joint criminological research on problems that could be solved together and by exchanging specialists for this purpose, by organising joint seminars and working meetings;

9) by setting up joint groups of experts for solving of more complicated issues of protection of Persons under protection and developing procedural norms, taking into account the legislation of the Parties;

10) on the basis of the assistance of international police organisations and Agreements between Parties, by carrying out training and preparation of personnel.

Article 3

REQUESTS FOR PROTECTION

1. The Parties shall co-operate on the basis of written requests, which must be appropriately completed and contain the following particulars:

1) the name of the authority which has submitted the request and the name of the authority to which the request is addressed;

2) indication of secrecy regime;

3) the name, surname, place and time of birth, nationality, citizenship, profession and working place (if employed), knowledge of foreign languages and other relevant data of the person under protection who should be sent to the territory of the other Party;

4) the legal status of the person under the criminal case or other important information;

5) short description of the criminal case, in relation to which the request is being submitted, as well as causes and motives, on the basis of which the person should be moved to another State;

6) information explaining the seriousness of the existing threats, whether there are actual threats to the life, health, property or legitimate interests of the persons, whether such threats have been expressed or whether there are sufficient grounds to believe that the person is endangered;

7) recommended measures of protection;

8) the time necessary for stay on the territory of the receiving Party as well as any possible extensions of it;

9) preferable place of stay;

10) other preferable conditions which should be provided for the Persons under protection to be moved;

11) copy of the decision confirming that the person has acquired the status of a person under the special protection.

2. The request must be written in the English or Russian language and handed over to the representative of central competent authorities personally or by courier according to the secrecy regime. All additional information shall be delivered in the same way.

3. The head of the central competent authority shall sign the request.

4. The request shall be reviewed within 30 days since the day of receiving the request.

5. Requests shall be reviewed according to the good-will principle, but any of the Parties is free to turn down a request without explaining the reasons and motives to the requesting Party. If the requested Party refuses to accept the request, central competent institutions of the Parties inform each other in written form.

6. The Party, which is going to temporarily host the Persons under protection, may request additional information related to the person to be moved or to the corresponding criminal case.

7. If the request is accepted, the representatives of the central competent authorities of the Parties shall decide on concrete aspects related to moving the person to the territory of the receiving Party.

Article 4

OBLIGATIONS OF THE RECEIVING PARTY

The receiving Party shall be obliged:

1) To ensure that the Persons under protection of the requesting Party are moved and protected, given residence permits as well as other documents necessary to stay in another country constantly.

2) In case of necessity, to change the identity of the Persons under protection.

3) To provide the Persons under protection with residence and work in the formerly agreed conditions.

4) Implement other necessary measures.

Article 5

TERMINATION OF PROTECTION

If the person so moved violates national laws and other legal instruments, does not follow the duties and regulations defined for him or her, the receiving Party may deport such person from the state.

Any discrepancies related to the return of the person shall be settled between the competent authorities of the Parties.

Article 6

MAINTAINING AND FORWARDING OF INFORMATION

Each Party undertakes to ensure secrecy of data to the other Parties. The extent of secrecy level shall be defined by the Party, which provides the data. The exchange of classified information is managed in accordance with international treaties signed between Parties. If any data received from one of the Parties under this Agreement should be submitted in addition to the third Party or the third state, the acceptance of the issuing Party must be first sought for such submission.

Article 7

COSTS

1. The requesting Party shall cover all the expenditures related to the transportation of the protected person and his or her family members, the costs of medical insurance, of social guarantees and change of identity.

2. The receiving Party shall pay the work of the officials of receiving Party.

Article 8

CO-OPERATION LANGUAGE

The Parties, implementing co-operation according to this Agreement, use their state languages together with translation into the English or Russian language.

Article 9

DEPOSITORY

The Republic of Latvia shall act as the Depository for this Agreement. The Depository shall inform the Parties on any procedures concerning this Agreement.

Article 10

FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall enter into force on the date, on when the Depository has received the last notification about the completion of necessary internal legal procedures concerning entry into force of the Agreement. Each party has the right to withdraw from this Agreement six months after written announcement to the Depository about its intention.

2. The Parties agree that the Agreement shall enter into force between two Parties when the Depository has received the notifications from the two Parties.

3. Each Party has the right to amend the Agreement, informing the Depository on its intent in writing. Amendments are made in writing and they enter into force according to the provisions of the first part of this Article.

Signed on 17th March 2000 in three original copies, each of the copies in Latvian, Estonian, Lithuanian and English languages. All copies of these texts are to be regarded as authentic. In case of dispute of any interpretation, the English text shall prevail.

For the Government

For the Government

For the Government

of the Republic of Latvia of the Republic of Estonia of the Republic of Lithuania

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!