• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2003. gada 2. septembra noteikumi Nr. 493 "Kārtība, kādā izsniedz un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.09.2003., Nr. 121 https://www.vestnesis.lv/ta/id/78644

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.494

Kārtība, kādā Latvijā ievedams piens un piena produkti

Vēl šajā numurā

05.09.2003., Nr. 121

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 493

Pieņemts: 02.09.2003.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.493

Rīgā 2003.gada 2.septembrī (prot. Nr.47 25.§)
Kārtība, kādā izsniedz un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 54.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz un anulē sertifikātu, kas apliecina tiesības nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi (turpmāk – sertifikāts).
2. Sertifikātu izsniedz un anulē Latvijas Veterinārārstu biedrība (turpmāk – biedrība).
3. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.
4. Biedrība:

4.1. organizē sertifikāta pretendenta (turpmāk – pretendents) dokumentu pieņemšanu un izvērtēšanu, kā arī pretendenta profesionālās kvalifikācijas (turpmāk – kvalifikācija) izvērtēšanu saskaņā ar biedrības izstrādātu nolikumu;

4.2. izsniedz un anulē sertifikātu, kā arī izsniedz sertifikāta dublikātu;

4.3. organizē sertifikātu izgatavošanu;

4.4. veido sertifikātu saņēmušo personu reģistru un pēc pieprasījuma iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā minēto personu sarakstu;

4.5. ievērojot normatīvajos aktos par personas datu aizsardzību noteiktās prasības, kārto ar pretendenta kvalifikācijas izvērtēšanu saistīto lietvedību, uzglabā attiecīgo dokumentāciju un protokolē sēdes;

4.6. publicē biedrības periodiskajā izdevumā kvalifikācijas izvērtēšanas nosacījumus un citus ar to saistītos dokumentus un nodrošina pretendentam iespēju iepazīties ar tiem;

4.7. biedrības periodiskajā izdevumā publicē informāciju par personām, kurām sertifikāts izsniegts, anulēts vai beidzies sertifikāta derīguma termiņš;

4.8. izstrādā veterinārārstu profesionālās ētikas kodeksu.
5. Dokumentu pieņemšana, izvērtēšana, kvalifikācijas izvērtēšana un sertifikāta izsniegšana ir maksas pakalpojums. Iegūtos līdzekļus izmanto, lai segtu izdevumus, kas radušies, veicot šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. un 4.7.apakšpunktā minētās darbības. Biedrības izstrādāto maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina zemkopības ministrs.
II. Iesniedzamie dokumenti
6. Pretendents iesniedz biedrības administrācijai adresētu iesniegumu par sertifikāta izsniegšanu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. augstākās veterinārmedicīniskās izglītības diploma kopiju vai, ja izglītība iegūta ārvalstīs, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības kopiju;

6.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju;

6.3. kvīti par šo noteikumu 5.punktā minēto pakalpojumu samaksu.
7. Biedrība var pieprasīt uzrādīt šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minēto dokumentu oriģinālus vai to notariāli apliecinātas kopijas.
III. Kvalifikācijas izvērtēšana un sertifikāta izsniegšana
8. Biedrība izskata iesniegumu, izvērtē iesniegtos dokumentus un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem attiecīgu lēmumu:

8.1. par sertifikāta izsniegšanu bez pretendenta kvalifikācijas papildu pārbaudes;

8.2. par pretendenta kvalifikācijas papildu pārbaudes nepieciešamību;

8.3. par atteikumu izsniegt sertifikātu.
9. Ja pretendents nav iesniedzis visus šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus vai tie ir nepilnīgi, pretendentam tiek pieprasīta papildu informācija, un iesniegums tiek izskatīts pēc tās saņemšanas.
10. Ja biedrībai rodas šaubas par sniegto ziņu pareizību vai tās rīcībā ir informācija par pretendenta profesionāli neatbilstošu rīcību, biedrība nosūta Latvijas vai citu valstu kompetentām institūcijām pieprasījumu sniegt papildu informāciju par pretendentu. Šādā gadījumā šo noteikumu 8.punktā minētais iesnieguma izskatīšanas termiņš tiek pagarināts. Kopējais iesnieguma izskatīšanas termiņš nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus.
11. Sertifikātu bez pretendenta kvalifikācijas papildu pārbaudes izsniedz:

11.1. personai, kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai kurai ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase un kura ir ieguvusi valsts akreditētajām studiju programmām atbilstošu augstāko veterinārmedicīnisko izglītību, ja izglītības diploms ir saņemts pēc 2004.gada 1.janvāra;

11.2. ārvalstniekam – Eiropas Savienības dalībvalstu pilsonim –, kurš ir ieguvis reglamentētās profesijas regulējošiem normatīviem aktiem atbilstošu augstāko veterinārmedicīnisko izglītību kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, likumīgi praktizē attiecīgajā valstī un reglamentētās profesijas regulējošos normatīvos aktos noteiktā kārtībā ir saņēmis profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.
12. Par pieņemto lēmumu biedrība pretendentu informē 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Ja ir pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt sertifikātu, pretendentam to izsniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē.
13. Ja pieņemts lēmums par pretendenta kvalifikācijas papildu pārbaudes nepieciešamību, biedrība rakstiski informē pretendentu par pārbaudes vietu un laiku ne vēlāk kā mēnesi pirms pārbaudes dienas.
14. Pretendentam ir tiesības:

14.1. saņemt kvalifikācijas papildu pārbaudes programmu, kā arī informāciju par minētās pārbaudes noteikumiem;

14.2. iepazīties ar kvalifikācijas papildu pārbaudes vērtēšanas sistēmu.
15. Pēc pretendenta kvalifikācijas papildu pārbaudes biedrība pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai motivētu lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu.
16. Biedrība izsniedz pretendentam sertifikātu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
17. Sertifikātā norāda šādu informāciju:

17.1. pilnu biedrības nosaukumu;

17.2. sertifikāta saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

17.3. norādi par sertifikāta īpašnieka tiesībām nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi;

17.4. sertifikāta izsniegšanas datumu;

17.5. sertifikāta derīguma termiņu;

17.6. sertifikāta reģistra numuru.
18. Sertifikātu paraksta biedrības atbildīgā amatpersona un apstiprina ar biedrības zīmogu.
IV. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana
19. Lai pagarinātu sertifikāta derīguma termiņu, pretendents četrus mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz biedrības administrācijai adresētu iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

19.1. pārskatu par pretendenta profesionālo darbību un kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī to apliecinošo dokumentu kopijas;

19.2. darba devēja izsniegtu izziņu vai pašnodarbinātā persona – izziņu par nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu;

19.3. personu apliecinoša dokumenta kopiju, ja tajā pēc sertifikāta saņemšanas izdarīti grozījumi;

19.4. kvīti par šo noteikumu 5.punktā minēto pakalpojumu samaksu.
20. Biedrība izskata pretendenta iesniegtos dokumentus, izvērtē viņa līdzšinējās profesionālās darbības atbilstību biedrības noteiktajām kvalifikācijas paaugstināšanas prasībām un mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas rakstiski informē pretendentu par pieņemto lēmumu.
21. Ja pretendenta profesionālā darbība atbilst biedrības noteiktajām kvalifikācijas paaugstināšanas prasībām, tā pieņem lēmumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu bez pretendenta kvalifikācijas papildu pārbaudes un 10 darbdienu laikā izsniedz jaunu sertifikātu.
22. Ja pretendenta profesionālā darbība neatbilst biedrības noteiktajām kvalifikācijas paaugstināšanas prasībām, biedrība rīkojas atbilstoši šo noteikumu 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.punktā noteiktajai kārtībai.
23. Ja pretendents šo noteikumu 19.punktā norādītajā termiņā nav iesniedzis iesniegumu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai, sertifikātu izsniedz saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu.
V. Atteikums izsniegt sertifikātu un sertifikāta anulēšana
24. Biedrība pieņem motivētu lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu vai lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja:

24.1. pretendents ar tiesas nolēmumu ir atzīts par rīcībnespējīgu;

24.2. stājies spēkā tiesas spriedums par liegumu pretendentam strādāt veterinārārsta profesijā;

24.3. pretendents apzināti sniedzis nepatiesu informāciju;

24.4. pretendents ir pārkāpis normatīvos aktus veterinārmedicīnas jomā, kā arī nav ievērojis profesionālo ētiku.
25. Biedrība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu, ja pretendents nenokārto kvalifikācijas papildu pārbaudi.
26. Iesniegumu par sertifikāta anulēšanu var iesniegt:

26.1. Pārtikas un veterinārais dienests;

26.2. biedrības nodaļas un struktūrvienības;

26.3. persona, kurai attiecīgā sertifikāta turētāja profesionālās darbības dēļ ir radušies zaudējumi.
27. Biedrība jautājumu par sertifikāta turētāja profesionālās darbības pārkāpumu izskata mēneša laikā pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas.
28. Biedrība informē sertifikāta turētāju par iesnieguma saturu un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms iesnieguma izskatīšanas paziņo sertifikāta turētājam un iesnieguma iesniedzējam par sēdes norises laiku un vietu.
29. Sertifikāta turētājs līdz iesnieguma izskatīšanas dienai var iesniegt rakstisku paskaidrojumu, kā arī piedalīties sēdē, kurā tiek izskatīts iesniegums, un sniegt mutiskus paskaidrojumus.
30. Iesnieguma iesniedzējs var piedalīties sēdē, kurā tiek izskatīts iesniegums, un sniegt mutiskus paskaidrojumus.
31. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu ieraksta protokolā un izsniedz sertifikāta īpašniekam personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Par pieņemto lēmumu rakstiski informē arī iesnieguma iesniedzēju.
32. Lēmums stājas spēkā tā izsniegšanas dienā vai, ja tas nosūtīts pa pastu, septītajā dienā pēc vēstules nodošanas pastā.
33. Persona, kuras sertifikāts anulēts, triju darbdienu laikā pēc lēmuma par sertifikāta anulēšanu saņemšanas nodod biedrības izsniegto sertifikātu un zīmogu.
34. Personai, par kuru pieņemts šo noteikumu 24. vai 25.punktā minētais lēmums, ir tiesības atkārtoti pretendēt uz sertifikāta saņemšanu. Ja sertifikāta izsniegšana ir atteikta par normatīvo aktu veterinārmedicīnas jomā pārkāpumu vai profesionālās ētikas neievērošanu vai sertifikāts anulēts, tad atkārtoti pretendēt uz sertifikāta saņemšanu var ne ātrāk kā gadu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
35. Personai ir tiesības pārsūdzēt biedrības lēmumus administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
VI. Noslēguma jautājumi
36. Pēc Pārtikas un veterinārā dienesta vadītāja priekšlikuma biedrība var izsniegt veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu personām, kuras ir ieguvušas profesionālo vidējo (vidējo speciālo) izglītību veterinārmedicīnas jomā (veterinārfeldšeriem), uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ievērojot šo noteikumu III nodaļā noteikto kārtību. Biedrība nosaka šo personu dokumentu iesniegšanas un profesionālās uzraudzības kārtību. Veterinārmedicīniskās prakses sertifikātā norāda personas kvalifikāciju.
37. Licences veterinārmedicīniskās prakses veikšanai, kuras biedrība izsniegusi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 78/1026/EEC.
Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministrs M.Roze

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!