• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2003. gada 19. jūnija Preču un pakalpojumu loteriju likums. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.07.2003., Nr. 101 https://www.vestnesis.lv/ta/id/76989

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums Nr.169

Par veterināro sertifikātu apstrādātu, sagatavotu vai konservētu gliemežu eksportam uz Lietuvas Republiku

Vēl šajā numurā

08.07.2003., Nr. 101

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 19.06.2003.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Saeima ir pieņēmusi

un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Preču un pakalpojumu loteriju likums

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) preču loterija — spēle, kurā dalībnieki piedalās, veicot preču pirkumu, bet nemaksājot dalības maksu;

2) pakalpojumu loterija — spēle, kurā dalībnieki piedalās, noslēdzot pakalpojuma līgumu, bet nemaksājot dalības maksu;

3) loterijas dalībnieks — persona, kas pērk preci vai noslēdz pakalpojuma līgumu un veic loterijas noteikumos paredzētās darbības, lai pretendētu uz laimesta iegūšanu;

4) loterijas atļaujas saņēmējs — preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, kas organizē preču vai pakalpojumu loteriju, vai loterijas organizētājs;

5) loterijas organizētājs — persona, kurai preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir deleģējis tiesības organizēt preču vai pakalpojumu loteriju;

6) loterijas norises sākums — loterijas atļaujā norādītais datums, no kura personas pērk preces vai saņem pakalpojumus un, uzrādot dokumentāru pirkuma apliecinājumu, piedalās loterijā;

7) loterijas norises beigas — loterijas atļaujā norādītais datums, līdz kuram loterijas atļaujas saņēmējam jānosaka un jāpaziņo laimējušās personas;

8) laimestu fonds — lietas, kuras kā laimestus vienas preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanai piedāvā loterijas atļaujas saņēmējs un kuru vērtību latos apstiprina grāmatvedības dokumenti;

9) spēle — darbību kopums, kuru rezultātā dalībnieks var iegūt laimestu. Laimesta ieguvēju nosaka, balstoties uz viņa prasmi, zināšanām, vai arī laimestam pilnīgi vai daļēji ir gadījuma raksturs;

10) prece — jebkura lieta (izņemot šajā likumā noteiktos ierobežojumus) ar individuālu nosaukumu vai citām to raksturojošām pazīmēm, kurai var noteikt vērtību, to pērkot vai pārdodot, neatkarīgi no tās iepakojuma;

11) pakalpojums — darījums, kas ir veikts personas komercdarbības ietvaros par atlīdzību — tai skaitā līgums, saskaņā ar kuru izpilda pakalpojuma saņēmēja pasūtījumu, iznomā kādu lietu, izgatavo jaunu lietu, uzlabo vai pārveido esošu lietu vai tās īpašības, pārdod nemateriālo īpašumu (nemateriālās vērtības un tiesības), veic darbu vai gūst nematerializētu darba rezultātu —, bet kas nav preces (šā panta 10.punkta izpratnē) pirkums.

 

2.pants. Šā likuma mērķis ir:

1) reglamentēt preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas, loterijas atļaujas saņemšanas un loterijas norises kontroles kārtību;

2) aizsargāt personu, kā arī kopumā visas sabiedrības intereses preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomā;

3) veicināt godīgu konkurenci.

 

3.pants. Lai drīkstētu organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, komersantam, kas ražo, izplata, pārdod preces vai sniedz pakalpojumus, Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā (turpmāk — Inspekcija) jāsaņem loterijas atļauja. Ja preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir deleģējis preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas tiesības citai personai, loterijas atļauja jāsaņem šai personai. Bez loterijas atļaujas saņemšanas un valsts nodevas samaksas drīkst organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kuru laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem.

 

4.pants. (1) Ja preču vai pakalpojumu loterijas laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem, loteriju var organizēt pēc tam, kad par loterijas organizēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir paziņots Inspekcijai.

(2) Komersants, kas vēlas organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, kuras laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem, paziņo Inspekcijai par tās organizēšanu ne vēlāk kā 15 dienas pirms paredzētās loterijas norises sākuma.

 

5.pants. Preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs viena kalendārā gada laikā vienai precei vai viena veida pakalpojumam var organizēt ne vairāk kā trīs preču vai pakalpojumu loterijas. Šis ierobežojums attiecas arī uz gadījumiem, kad preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas tiesības ir nodotas trešajai personai vai loterijas laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem.

 

6.pants. (1) Ja prece, kuras realizācijas veicināšanai organizē loteriju, ir avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums, uz to neattiecas šā likuma 5.pantā minētais ierobežojums.

(2) Ja avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums kalendārā gada ceturkšņa laikā organizē preču loterijas, tas līdz katra attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam saņem loterijas atļauju. Ja iepriekš minētais preses izdevums ir deleģējis preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas tiesības citai personai, loterijas atļauja iepriekš minētajā termiņā jāsaņem šai personai.

(3) Laimestu fondu avīzes, žurnāla, biļetena vai cita periodiskā izdevuma organizētajai preču loterijai nosaka, saskaitot viena kalendārā gada ceturkšņa laikā organizētajās preču loterijās piedāvātos laimestus, kuru ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātā vērtība pārsniedz 500 latus. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad loteriju organizē trešā persona.

 

7.pants. (1) Ja preču vai pakalpojumu loterijas laimests ir nauda, loterijas atļaujas saņēmējs identificē tā saņēmēju (norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, bet personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, numuru un izdevējiestādes nosaukumu) un naudaszīmes nedrīkst atrasties preces iepakojumā.

(2) Preču loterijas laimests nevar būt bezķermeniska lieta.

 

8.pants. Loterijas atļauju izsniedz uz šīs loterijas norises laiku, kas nedrīkst būt ilgāks par sešiem mēnešiem.

 

9.pants. Lai saņemtu loterijas atļauju, komersants iesniedz Inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) informāciju par komersanta apstiprinātu preču vai pakalpojumu loterijas atbildīgo personu (norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu, bet personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, numuru un izdevējiestādes nosaukumu);

2) preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus;

3) ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātu laimestos piedāvātās mantas vai nemantisko vērtību novērtējumu latos;

4) preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu par laimestu izmaksas garantijām.

 

10.pants. (1) Komersants, kas vēlas organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms paredzētās loterijas norises sākuma iesniedz Inspekcijai dokumentus loterijas atļaujas saņemšanai.

(2) Ja komersants nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus vai iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma izlemšanai, Inspekcija 10 dienu laikā, skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas, pieprasa nepieciešamos dokumentus un ziņas.

(3) Lēmumu par loterijas atļaujas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt loterijas atļauju Inspekcija pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti un ziņas.

 

11.pants. (1) Loterijas atļaujā norāda:

1) atļaujas numuru, izsniegšanas vietu un datumu;

2) preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) loterijas organizētāja (ja tāds ir) nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

4) tās preces vai tā pakalpojuma nosaukumu, kura realizācijas veicināšanai tiek organizēta attiecīgā loterija;

5) loterijas nosaukumu;

6) loterijas norises sākuma un beigu datumu.

(2) Loterijas atļauju paraksta Inspekcijas priekšnieks un apstiprina savu parakstu ar Inspekcijas zīmogu.

 

12.pants. (1) 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts lēmums par loterijas atļaujas piešķiršanu, loterijas atļaujas saņēmējs samaksā valsts nodevu par loterijas atļaujas izsniegšanu.

(2) Loterijas atļauju izsniedz pēc tam, kad samaksāta valsts nodeva.

 

13.pants. Inspekcijai ir tiesības atteikt loterijas atļaujas piešķiršanu, ja:

1) komersants ir organizējis preču vai pakalpojumu loterijas bez atļaujas un uz šo loteriju neattiecas šā likuma 3.pantā minētais izņēmums;

2) komersants ir pārkāpis šā likuma un saskaņā ar to izdoto Ministru kabineta noteikumu prasības;

3) komersanta iesniegtie preču vai pakalpojumu loterijas noteikumi neatbilst šā likuma prasībām.

 

14.pants. (1) Vienlaikus ar loterijas atļaujas piešķiršanu Inspekcija apstiprina preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus.

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem, izklāstītiem loģiskā secībā, un tajos iekļaujama šāda informācija:

1) preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

2) ja loteriju organizē cita persona, — loterijas organizētāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

3) loterijas norises teritorija;

4) loterijas norises sākuma un beigu datums;

5) laimestu fonds — laimestu nosaukums, sadalījums pa laimestu grupām (ja tādas ir), skaits un vērtība;

6) preču vai pakalpojumu daudzums, kuru piedāvā preču vai pakalpojumu loterijas ietvaros, vai cita veida informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt;

7) loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi;

8) ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi;

9) datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā;

10) loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums;

11) loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums;

12) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas;

13) termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt;

14) informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas;

15) personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā;

16) cita informācija, ko loterijas atļaujas saņēmējs uzskata par nepieciešamu.

(3) Inspekcija neapstiprina preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus, ja:

1) tajos nav iekļauta šajā likumā paredzētā informācija;

2) tajos nav pietiekami skaidras informācijas par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt;

3) tie paredz preču vai pakalpojumu loteriju organizēšanu, kas neatbilst šā likuma prasībām.

 

15.pants. (1) Preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās jābūt pieejamiem attiecīgās preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem, un loterijas atļaujas saņēmējs, preču pārdevējs un pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par to, lai pēc loterijas dalībnieka pieprasījuma viņu ar šiem noteikumiem iepazīstina.

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas noteikumos norāda loterijas atļaujas numuru.

 

16.pants. (1) Preču vai pakalpojumu loterijas reklāmā norāda loterijas atļaujas numuru, kā arī to, kur var iepazīties ar preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem.

(2) Latvijas Republikas plašsaziņas līdzekļos ir aizliegts reklamēt preču vai pakalpojumu loteriju, kuras organizēšanai nav saņemta loterijas atļauja vai par kuras organizēšanu nav paziņots Inspekcijai.

 

17.pants. Loterijas atļaujas saņēmējs, kā arī komersants, kas ir tiesīgs organizēt preču un pakalpojumu loterijas bez atļaujas saņemšanas, nodrošina, lai loterijas norises kārtība būtu caurskatāma un tajā netiktu pieļautas krāpnieciskas darbības.

 

18.pants. Preču vai pakalpojumu loterijā laimējušās personas nosaka publiski. Loterijā laimējušo personu noteikšanā piedalās loterijas atļaujas saņēmēja pārstāvis un attiecīgās profesionālās asociācijas pārstāvis, kā arī Inspekcijas pārstāvis vai tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes pārstāvis, kurā loterijas atļaujas saņēmējs ir uzskaitē kā nodokļu maksātājs.

 

19.pants. (1) Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē visā Latvijas Republikas teritorijā, par loterijas rezultātiem (laimējušām personām un laimestiem) loterijas atļaujas saņēmējs ne vēlāk kā piecas dienas pēc laimējušo personu noteikšanas paziņo vismaz vienā plašsaziņas līdzeklī, kas tiek izplatīts visā Latvijas Republikas teritorijā.

(2) Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē kā momentloteriju, loterijas dalībnieks uzreiz pēc preces iegādes vai pakalpojuma līguma noslēgšanas uzzina, vai viņš ir laimējis, kā arī saņem iegūto laimestu.

 

20.pants. (1) Aizliegts organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kurās personas var piedalīties, nopērkot alkoholiskos dzērienus (tai skaitā alu), tabaku un zāles.

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas laimests nevar būt alkoholiskie dzērieni (tai skaitā alus), tabaka un zāles.

 

21.pants. Uzraudzību un kontroli pār to, kā loterijas atļaujas saņēmējs ievēro šo likumu, citus normatīvos aktus un preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus, veic Inspekcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, Valsts ieņēmumu dienesta iestādes — likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” noteiktajā kārtībā un Valsts policija — likumā “Par policiju” noteiktajā kārtībā.

 

22.pants. Inspekcijas lēmumu personas, kuru intereses tas aizskar vai ierobežo, var pārsūdzēt tiesā.

 

23.pants. 15 dienu laikā pēc loterijas norises beigām loterijas atļaujas saņēmējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Inspekcijai ziņojumu par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu, kurā norādīts:

1) komersanta nosaukums un piešķirtās loterijas atļaujas numurs;

2) loterijas dalībnieku skaits;

3) izsniegto laimestu skaits;

4) izsniegto laimestu vērtība latos;

5) atlikušo laimestu skaits;

6) atlikušo laimestu vērtība latos.

 

24.pants. Loterijas atļaujas saņēmējs maksā valsts nodevu 25 procentu apmērā no laimestu fonda.

 

25.pants. Ienākumus no preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas valsts nodevas izmanto Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai.

 

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 13.panta 1.punkts attiecas uz tām preču un pakalpojumu loterijām, kuras komersants bez atļaujas organizējis pēc šā likuma spēkā stāšanās.

2. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.janvārim izdod noteikumus par:

a) kārtību, kādā komersants paziņo par preču vai pakalpojumu loterijām, kuru laimestu fonds ir mazāks par 500 latiem;

b) preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtību;

c) kārtību, kādā loterijas atļaujas saņēmējs ziņo par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu.

3. Ar terminu “komersants” šajā likumā saprot arī terminu “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)”.

4. Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz tām reklāmas akcijām, kuras atbilst preču vai pakalpojumu loterijas definīcijai, taču uzsāktas pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas.

Likums stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 19. jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003. gada 8. jūlijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!