• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2003. gada 12. jūnija likums "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.07.2003., Nr. 99 https://www.vestnesis.lv/ta/id/76867

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi Militārā dienesta likumā

Vēl šajā numurā

03.07.2003., Nr. 99

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 12.06.2003.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

2. Izteikt 1.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) privātā kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļas vai akcijas pieder:

a) vairākām pašvaldībām,

b) valstij un pašvaldībai,

c) valstij, pašvaldībai un citām personām;”.

3. Papildināt 10.panta otro daļu ar vārdiem “ja šajā likumā vai citos likumos nav noteikts citādi”.

4. Papildināt 11.panta otro daļu ar vārdiem “ja šajā likumā vai citos likumos nav noteikts citādi”.

5. Izteikt 12.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Atlīdzību valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam privātajā kapitālsabiedrībā izmaksā attiecīgā ministrija gadskārtējā valsts budžeta likumā ministrijai piešķirtās apropriācijas ietvaros, bet valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam — no šīs kapitālsabiedrības līdzekļiem. Atlīdzības lielumu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.”

6. Izteikt 13.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Atlīdzību ministram kā valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim nosaka Ministru kabinets atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.”

7. 14.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pilsētas dome var nodot pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības tās pilsētas domes struktūrvienības vadītājam, kurai ir uzticēta pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšana.”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “šā panta otrajā daļā minētās institūcijas vadītāja” ar vārdiem “šā panta otrajā daļā minētās struktūrvienības vadītāja” un vārdus “pašvaldības institūcijas vadītāja pienākumus” — ar vārdiem “attiecīgās pašvaldības struktūrvienības vadītāja pienākumus”;

aizstāt piektajā daļā vārdus “šā panta otrajā daļā minētās pašvaldības institūcijas vadītājs no savas institūcijas darbinieku vidus” ar vārdiem “šā panta otrajā daļā minētās pašvaldības struktūrvienības vadītājs no savas struktūrvienības darbinieku vidus”;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam, tās lielumu nosakot saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem, var izmaksāt:

1) attiecīgā pašvaldība gadskārtējā pašvaldības apstiprinātajā budžetā piešķirtās apropriācijas ietvaros;

2) no šīs kapitālsabiedrības līdzekļiem;

3) no citiem pašvaldības līdzekļiem.”;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā pašvaldība pati var noteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvju un atbildīgo darbinieku atlīdzības veidu un apmēru.”

8. Izteikt 15.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam privātajā kapitālsabiedrībā izmaksā attiecīgā institūcija no saviem līdzekļiem, bet kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā — no šīs kapitālsabiedrības līdzekļiem. Atlīdzības lielumu kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.”

9. 28.pantā:

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Šādā gadījumā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības statūtus (arī to grozījumus) paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis.”;

papildināt sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Šādā gadījumā valsts kapitālsabiedrības statūtus (arī to grozījumus) paraksta tas ministrs, kura vadītā ministrija ir valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja.”;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Šā panta piektajā un sestajā daļā minēto amatpersonu paraksts nav publiski jāapliecina (Komerclikuma 144.panta trešās daļas otrais teikums).”

10. Izteikt 31.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja valsts vai pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu, kura kopējā vērtība nepārsniedz 10 000 latu, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var kapitāla daļu turētājs.”

11. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

V nodaļa. Kapitālsabiedrības revidents, naudas līdzekļu izmaksa un peļņas izlietošana”.

12. Papildināt likumu ar 36.1 pantu šādā redakcijā:

36.1 pants. Kapitālsabiedrības naudas līdzekļu izmaksa kapitāla daļu turētājam

(1) Valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības naudas līdzekļus kapitāla daļu turētājam var izmaksāt, ievērojot Komerclikuma 182.pantā noteiktos ierobežojumus un šā panta otrās daļas noteikumus.

(2) Valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība Ministru kabineta noteiktajā apjomā drīkst pārskaitīt kapitāla daļu turētājam naudas līdzekļus, kas nepieciešami atlīdzības izmaksai šīs kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam.”

13. Papildināt 38.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ar sabiedrības dalībnieku reģistru ir tiesīgi iepazīties kapitāla daļu turētāja pārstāvis, atbildīgais darbinieks, kapitāla daļu turētāja pilnvarotais pārstāvis, valdes un padomes locekļi, revidents, kā arī kompetentas publiskās iestādes.

(5) Kapitāla daļu turētāja pārstāvim, atbildīgajam darbiniekam un kapitāla daļu turētāja pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības saņemt valdes pilnvarotas personas apliecinātu sabiedrības dalībnieku reģistra izrakstu par valstij vai pašvaldībai piederošām daļām sabiedrībā.”

14. Aizstāt 42.pantā vārdus “kapitāla daļu turētāja” ar vārdiem “dalībnieku sapulces”.

15. Papildināt 43.pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja sabiedrības pamatkapitālu palielina šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā veidā, viss pamatkapitāla palielinājums dalībniekam jāapmaksā viena mēneša laikā no dienas, kad dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.

(3) Valsts vai pašvaldības kapitāla daļu turētājam nav jāiesniedz sabiedrībai pieteikums kapitāla daļu iegūšanai (Komerclikuma 200.pants).

(4) Dalībnieka jaunās daļas sabiedrība ieraksta dalībnieku reģistrā, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina šo daļu apmaksu.

(5) Ja dalībnieks šā panta otrajā daļā minētajā termiņā nav pilnībā apmaksājis visas jaunās daļas, uzskatāms, ka sabiedrības pamatkapitāls nav palielināts.”

16. Izteikt 44.pantu šādā redakcijā:

44.pants. Pieteikums komercreģistra iestādei par pamatkapitāla palielināšanu

Ja lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu pieņem Ministru kabinets (49.pants), pieteikumam komercreģistra iestādei par pamatkapitāla palielināšanu pievieno arī Ministru kabineta lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu un par grozījumiem sabiedrības statūtos.”

17. Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

46.pants. Paziņojums komercreģistra iestādei par pamatkapitāla samazināšanu

Ja lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu pieņem Ministru kabinets (49.pants), paziņojumam komercreģistra iestādei par pamatkapitāla samazināšanu pievieno arī Ministru kabineta lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu un par grozījumiem sabiedrības statūtos.”

18. Izteikt 47.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.”

19. 48.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) valdes locekļu, valdes priekšsēdētāja, rīkotājdirektora iecelšanu un atcelšanu;”;

papildināt pirmās daļas 7., 9. un 10.punktu ar vārdiem “(izņemot gadījumu, kad statūtus apstiprina Ministru kabinets)”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Dalībnieku sapulce pēc valdes lūguma izskata un pieņem lēmumus arī tādos jautājumos, kuru izlemšanai valdei nepieciešama dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana (64.pants).”

20. Papildināt 49.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja saskaņā ar likumu valsts sabiedrības statūtus apstiprina Ministru kabinets, tas pieņem arī lēmumus par:

1) sabiedrības reorganizāciju;

2) sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un samazināšanu.”

21. Aizstāt 52.panta sestajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētājs” ar vārdiem “dalībnieku sapulce”.

22. Aizstāt 54.panta septītajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētājs” ar vārdiem “dalībnieku sapulce”.

23. Papildināt 56.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) valdes priekšsēdētāja vai rīkotājdirektora atsaukšana, ja vienlaikus šajā sapulcē ieceļ jaunu valdes priekšsēdētāju vai rīkotājdirektoru.”

24. Papildināt 61.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valdes priekšsēdētājam vai rīkotājdirektoram ir visas šajā pantā un šā likuma 62. — 64.pantā deleģētās tiesības un pienākumi.”

25. 67.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

67.pants. Akcionāru reģistrs”;

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ar sabiedrības akcionāru reģistru ir tiesīgi iepazīties akciju turētāja pārstāvis, atbildīgais darbinieks, akciju turētāja pilnvarotais pārstāvis, valdes un padomes locekļi, revidents, kā arī kompetentas publiskās iestādes.

(3) Akciju turētāja pārstāvim, atbildīgajam darbiniekam un akciju turētāja pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības saņemt valdes pilnvarotas personas apliecinātu sabiedrības dalībnieku reģistra izrakstu par valstij vai pašvaldībai piederošām akcijām sabiedrībā.”

26. Izslēgt 71.panta trešajā daļā vārdu “daļu”.

27. 73.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

73.pants. Pamatkapitāla palielināšanas un samazināšanas nosacījumi”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētāja” ar vārdiem “akcionāru sapulces”;

papildināt pantu ar otro, trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(2) Palielinot sabiedrības pamatkapitālu, viss pamatkapitāla palielinājums akcionāram jāapmaksā viena mēneša laikā no dienas, kad akcionāru sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.

(3) Valsts vai pašvaldības akciju turētājam nav jāparakstās uz jaunās emisijas akcijām (Komerclikuma 260.pants).

(4) Akcionāra jaunās akcijas sabiedrība ieraksta akcionāru reģistrā, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina šo akciju apmaksu.

(5) Ja akcionārs šā panta otrajā daļā minētajā termiņā nav pilnībā apmaksājis visas jaunās akcijas, uzskatāms, ka sabiedrības pamatkapitāls nav palielināts.

(6) Ja lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu pieņem Ministru kabinets (77.pants), pieteikumam komercreģistra iestādei par pamatkapitāla palielināšanu pievieno arī Ministru kabineta lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu un par grozījumiem sabiedrības statūtos.

(7) Ja lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu pieņem Ministru kabinets (77.pants), paziņojumam komercreģistra iestādei par pamatkapitāla samazināšanu pievieno arī Ministru kabineta lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu un par grozījumiem sabiedrības statūtos.”

28. Izteikt 75.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Akcionāru sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem akciju turētāja pārstāvis.”

29. 76.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārdiem “padomes locekļu” ar vārdiem “[izņemot gadījumu, kad padomes locekļus ieceļ Ministru kabinets (89.pants)]”;

papildināt pirmās daļas 6., 9. un 10.punktu ar vārdiem “(izņemot gadījumu, kad statūtus apstiprina Ministru kabinets)”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Akcionāru sapulce pēc valdes lūguma izskata un pieņem lēmumu tādos valdes kompetencē esošajos jautājumos, kuru izlemšanai valdei nepieciešama padomes vai akcionāru sapulces iepriekšēja piekrišana (98.pants).”

30. Papildināt 77.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja saskaņā ar likumu valsts sabiedrības statūtus apstiprina Ministru kabinets, tas pieņem arī lēmumus par:

1) sabiedrības reorganizāciju;

2) sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un samazināšanu.”

31. 79.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “šā jautājuma izskatīšanu” ar vārdiem “akcionāru sapulces sasaukšanu”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “akciju turētājs” ar vārdiem “akcionāru sapulce”.

32. Aizstāt 82.panta septītajā daļā vārdus “akciju turētājs” ar vārdiem “akcionāru sapulce”.

33. Papildināt 89.panta otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets ieceļ un atceļ padomes locekļus, ja tas ir paredzēts likumā.”

34. Aizstāt 95.panta otrajā daļā vārdus “akciju turētāja” ar vārdiem “akcionāru sapulces”.

35. 100.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētājs” ar vārdiem “dalībnieku (akcionāru) sapulce”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “ieceļ pašvaldības dome (padome)” ar vārdiem “ieceļ dalībnieku (akcionāru) sapulce”;

aizstāt piektajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētājs” ar vārdiem “dalībnieku (akcionāru) sapulce”.

36. Aizstāt 107.panta pirmajā daļā vārdus “šis kapitāla daļu turētājs” ar vārdiem “dalībnieku (akcionāru) sapulce, izņemot šā likuma 49. un 77.pantā noteiktos gadījumus”.

37. 108.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētājs” ar vārdiem “dalībnieku (akcionāru) sapulce, izņemot šā likuma 49. un 77.pantā noteiktos gadījumus”;

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pašvaldības dome (padome) pieņem lēmumu par pašvaldības kapitālsabiedrības sadalīšanas uzsākšanu.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

38. 109.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētājs” ar vārdiem “dalībnieku (akcionāru) sapulce”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “pieņem attiecīgās pašvaldības dome (padome)” ar vārdiem “pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulce”.

39. Papildināt 110.pantu pēc vārdiem “reorganizācijas uzsākšanu” ar skaitļiem un vārdiem “(107. un 108.pants)”.

40. 111. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētājs” ar vārdiem “dalībnieku (akcionāru) sapulce”;

papildināt pirmās daļas pēdējo teikumu ar vārdiem “ja reorganizācijas procesā iesaistīta tikai viena esoša kapitālsabiedrība”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “attiecīgās pašvaldības dome (padome)” ar vārdiem “dalībnieku (akcionāru) sapulce”;

papildināt otrās daļas pēdējo teikumu ar vārdiem “ja reorganizācijas procesā iesaistīta tikai viena esoša kapitālsabiedrība”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja reorganizācijas procesā izlemjami jautājumi, kas noteikti šā likuma 49. vai 77.pantā, lēmumu šajos jautājumos pieņem Ministru kabinets.”

41. 115.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “kapitāla daļu turētājs” ar vārdiem “dalībnieku (akcionāru) sapulce”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “attiecīgās pašvaldības dome (padome)” ar vārdiem “dalībnieku (akcionāru) sapulce”.

42. Aizstāt 117.panta otrās daļas 1.punktā vārdus “paredzēto lēmumu” ar vārdiem “paredzētos lēmumus”.

43. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

“11.1 Ja valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļas ir nodotas atsavināšanai vai privatizācijai un normatīvie akti paredz, ka atsavināšanas vai privatizācijas procesā noteikts kapitāla daļu (akciju) daudzums nododams valsts pensiju speciālajam budžetam, tad šo kapitāla daļu turētājs ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, bet pārējo vēl neatsavināto vai neprivatizēto valsts kapitāla daļu turētājs ir valsts kapitāla daļu atsavināšanu veicošā institūcija.”

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.578 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 6.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 12. jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003. gada 3. jūlijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!