• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2000. gada 30. maija noteikumi Nr. 187 "Iekārtu elektrodrošības noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 2.06.2000., Nr. 201/204 https://www.vestnesis.lv/ta/id/7569-iekartu-elektrodrosibas-noteikumi

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.188

Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi

Vēl šajā numurā

02.06.2000., Nr. 201/204

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 187

Pieņemts: 30.05.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.187

2000.gada 30.maijā Rīgā (prot. Nr. 25, 24.§)

Iekārtu elektrodrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka elektrodrošības prasības, kas piemērojamas tirgū piedāvātajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm kopā ar instalācijām, kurās ir elektriskas vai elektroniskas daļas (turpmāk — iekārtas), kā arī nosaka iekārtu atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības kārtību un tirgus uzraudzības institūcijas.

2. Šie noteikumi attiecas uz visām iekārtām, kas paredzētas lietošanai, ja to maiņstrāva ir no 50 V līdz 1000 V vai līdzstrāva — no 75 V līdz 1500 V, izņemot šo noteikumu 3.punktā minētās iekārtas, kā arī iekārtas, kurām normatīvajos aktos noteiktas speciālas elektrodrošības prasības.

3. Šie noteikumi neattiecas uz:

3.1. iekārtām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē;

3.2. iekārtām, kas paredzētas lietošanai radioloģijas nozarē un medicīnas nozarē;

3.3. elektriskajām daļām, kas paredzētas lietošanai preču un pasažieru liftos;

3.4. elektroenerģijas skaitītājiem;

3.5. kontaktdakšām un rozetēm, kas paredzētas sadzīves lietošanai;

3.6. elektriskā lauka mērītājiem;

3.7. radioelektriskajiem traucējumiem;

3.8. specializētajām iekārtām, kas paredzētas lietošanai kuģos, aviācijā vai uz dzelzceļa un kas atbilst to starptautisko organizāciju noteiktajiem drošības noteikumiem, kuru dalībvalsts ir Latvija.

4. Iekārtas tiek uzskatītas par atbilstošām šo noteikumu prasībām, ja tās ir izgatavotas saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā noteikto standartu drošības prasībām.

5. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamo standartu sarakstu.

6. Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" harmonizēto Eiropas standartu un nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu elektrodrošības prasību izpildei.

II. Elektrodrošības prasības

7. Iekārtām jābūt projektētām un izgatavotām saskaņā ar labas tehnoloģijas praksi (nozares profesionālo organizāciju ieteikto tehnoloģiju izmantošanu ražošanā), lai nodrošinātu šo noteikumu prasību ievērošanu, ja iekārtu izmanto paredzētajiem mērķiem un veic atbilstošu tehnisko apkopi.

8. Lai nodrošinātu aizsardzību pret riskiem, ko var radīt elektroiekārta, veicami tehniskie pasākumi, kas garantē:

8.1. aizsardzību pret iekārtas radītajiem negadījumiem un nodrošina:

8.1.1. cilvēku un mājdzīvnieku aizsardzību pret fiziskām traumām vai citu kaitējumu, ko tieši vai netieši var izraisīt iekārtas izmantošana;

8.1.2. cilvēku, mājdzīvnieku vai īpašuma aizsardzību pret neelektriskas izcelsmes briesmām, kas laika gaitā var rasties, izmantojot iekārtu;

8.1.3. lai nerastos bīstama temperatūra, dzirksteles vai radiācija;

8.2. iekārtas izolācijas piemērotību paredzētajiem vides apstākļiem.

9. Lai nodrošinātu aizsardzību pret riskiem, ko var radīt ārējo apstākļu iedarbība uz iekārtu, veicami tehniskie pasākumi, kas garantē, ka:

9.1. iekārta atbilst paredzētajām mehāniskajām prasībām un neapdraud cilvēku, mājdzīvnieku vai īpašuma drošību;

9.2. iekārta ir izturīga pret nemehānisku iedarbību paredzētajos vides apstākļos un neapdraud cilvēku, mājdzīvnieku vai īpašuma drošību;

9.3. paredzamajos iekārtas darbības pārslodzes apstākļos netiek apdraudēta cilvēku, mājdzīvnieku vai īpašuma drošība.

III. Atbilstības apliecināšanas procedūra

10. Ražotājs sagatavo tehnisko dokumentāciju un atbilstības deklarāciju un marķē iekārtu ar CE marķējumu (pielikums).

11. Tehnisko dokumentāciju noformē tā, lai būtu iespējams novērtēt iekārtas konstrukcijas, izgatavošanas un darbības atbilstību šo noteikumu prasībām. Tehniskajā dokumentācijā ietverama šāda informācija:

11.1. iekārtas apraksts;

11.2. iekārtas projekts un tā sastāvdaļu, vienību, ķēžu un mezglu rasējumi, kā arī citi darba rasējumi un shēmas;

11.3. nepieciešamie apraksti un paskaidrojumi par attiecīgajiem rasējumiem, shēmām un iekārtas darbību;

11.4. pilnībā vai daļēji piemēroto šo noteikumu 6.punktā minēto standartu saraksts. Ja attiecīgie standarti nav piemēroti, — to tehnisko pasākumu uzskaitījums, kuri veikti, lai nodrošinātu šajos noteikumos noteikto drošības prasību ievērošanu;

11.5. projektēšanas aprēķinu rezultāti un veikto pārbaužu rezultāti;

11.6. testēšanas pārskati.

12. Lai deklarēto iekārtu, ja nepieciešams, varētu nodot atpakaļ deklarētājam, atbilstības deklarācijā ietverama šāda informācija:

12.1. ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja nosaukums un adrese;

12.2. iekārtas apraksts;

12.3. ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja atbildīgās amatpersonas uzvārds un paraksts;

12.4. ja piemēroti šo noteikumu 6.punktā minētie standarti, — precīza, pilnīga un skaidri definēta atsauce uz attiecīgajiem standartiem vai citiem normatīvajiem dokumentiem;

12.5. ja nepieciešams, atsauce uz citiem dokumentiem, ar kuriem saskaņā deklarēta iekārtas atbilstība;

12.6. tā gada pēdējie divi cipari, kurā attiecīgā iekārta marķēta ar CE marķējumu.

13. Iekārtas ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs glabā tehnisko dokumentāciju un atbilstības deklarāciju tā, lai tirgus uzraudzības iestādei minētā dokumentācija būtu pieejama vismaz 10 gadu pēc pēdējās iekārtas ražošanas.

14. Ja radušās domstarpības par iekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām, iekārtas ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs var iesniegt tirgus uzraudzības iestādē pilnvarotas kompetentas atbilstības novērtēšanas institūcijas sagatavotu pārskatu.

IV. Marķēšana

15. Ja iekārtai jāatbilst arī citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām saistībā ar CE marķējuma izvietošanu uz iekārtas, iekārtu drīkst marķēt ar CE marķējumu tikai tad, ja tā atbilst arī šīm prasībām.

16. Ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs marķējumu piestiprina iekārtai vai, ja tas nav iespējams, — iepakojumam vai pavaddokumentiem tā, lai marķējums būtu viegli saskatāms, salasāms un neizdzēšams.

17. Uz iekārtas, iepakojuma vai pavaddokumentiem nedrīkst izvietot tādu marķējumu, kas ir identisks CE marķējumam un var maldināt attiecībā uz tā nozīmi un formu.

V. Tirgus uzraudzība

18. Ekonomikas ministrija iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par kompetentu atbilstības novērtēšanas institūciju pilnvarošanu.

19. Tirgus uzraudzības iestādes funkcijas pilda Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

20. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka iekārta neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ja ražotājs šo neatbilstību nenovērš, tirgus uzraudzības iestāde veic atbilstošos normatīvajos aktos paredzētos pasākumus, lai iekārtu izņemtu no tirgus, aizliegtu tās tirdzniecību vai ierobežotu tās brīvu kustību tirgū.

21. Ja importētās iekārtas ražotājam Latvijā nav reģistrēta pilnvarotā pārstāvja, par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs importētājs.

 

Ministru prezidents A.Bērziņš

  Ekonomikas ministrs A.Kalvītis

 

Pielikums

Ministru kabineta

2000.gada 30.maija noteikumiem Nr.187

CE atbilstības marķējums

1. CE marķējumu, kas apliecina iekārtas atbilstību elektrodrošības prasībām, veido lielie burti "CE", kas attēloti šādi:

PIELNO~1.JPG (46018 BYTES)

2. Ja CE marķējuma izmērs tiek palielināts vai samazināts, jāievēro paraugā dotās proporcijas.

3. Abiem CE marķējuma komponentiem jābūt ar vienādu vertikālo izmēru, un tas nedrīkst būt mazāks par pieciem milimetriem.

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!