• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2003. gada 17. janvāra lēmums Nr. 12 "Par "Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.01.2003., Nr. 11 https://www.vestnesis.lv/ta/id/70411

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums Nr.27

Par dzīvnieku veselības sertifikātu zooloģiskā dārza dzīvnieku izvešanai uz Šveici

Vēl šajā numurā

22.01.2003., Nr. 11

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Veids: lēmums

Numurs: 12

Pieņemts: 17.01.2003.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr.12

(prot. Nr.4, 3. p.) Rīgā 2003. gada 17. janvārī

Par “Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumu” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6.–8. un 17. pantu, Kredītiestāžu likuma 8. pantu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

Apstiprināt “Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumus” (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U. Cērps

 

Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. “Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi” (tālāk tekstā — noteikumi) sagatavoti, pamatojoties uz Kredītiestāžu likumu.

1.2. Noteikumi sagatavoti ar mērķi paaugstināt kredītiestāžu darbības caurspīdīgumu un veicināt tirgus disciplīnu, savlaicīgi sniedzot tirgus dalībniekiem, kreditoriem, investoriem un citām ieinteresētām personām salīdzināmu informāciju par kredītiestādes finansiālo stāvokli un darbības rādītājiem.

1.3. Noteikumi nosaka kredītiestāžu publiskajos ceturkšņa pārskatos (tālāk tekstā — pārskats) iekļaujamās informācijas minimālo saturu, kā arī šo pārskatu publicēšanas kārtību.

1.4. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām bankām un ārvalstu banku filiālēm.

1.5. Pārskatos iekļautajai informācijai ir jābūt visaptverošai, svarīgai, savlaicīgai, ticamai, salīdzināmai un būtiskai.

1.6. Kredītiestādes valde ir atbildīga par pārskata sagatavošanu un savlaicīgu publicēšanu.

1.7. Bankai jāsagatavo pārskati par trīs, sešiem un deviņiem mēnešiem no pārskata gada sākuma (tālāk tekstā — pārskata periods), nodrošinot, ka pārskats ir brīvi pieejams bankas juridiskajā adresē un visās bankas filiālēs bez maksas vai par izmaksu, kas nepārsniedz pamatotas kopēšanas izmaksas, kā arī pārskats jāievieto bankas interneta mājaslapā, ja tāda ir izveidota. Pārskatam jābūt brīvi pieejamam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc atbilstošā pārskata perioda beigām.

1.8. Pārskatā papildus jāiekļauj informācija par tādiem notikumiem, kas nav minēti 2. punktā, bet kas ir būtiski ietekmējuši vai var būtiski ietekmēt bankas finansiālo stāvokli un darbības rādītājus, paskaidrojot šādu notikumu būtību un ietekmi uz bankas darbību.

1.9. Ja starp pārskata perioda beigām un pārskata publicēšanas dienu ir bijuši notikumi, kuri būtiski neietekmē bankas aktīvus vai saistības pārskata periodā, bet kuri ir svarīgi informācijas lietotājiem izsvērtu un pamatotu lēmumu pieņemšanai, tad tādus notikumus atklāj pārskatā un sniedz informāciju par šādu notikumu būtību un ietekmi uz bankas darbību.

1.10. Pārskatā norāda, vai pārskata periodā zvērināti revidenti vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības (tālāk tekstā — revidenti) ir veikuši bankas vai tās konsolidācijas grupas finanšu pārskatu pārbaudi. Ja ir veikta tāda pārbaude, banka papildus sniedz informāciju par revidentiem, kas veica šādu pārbaudi, norādot pārbaudes apjomu. Pārskatam pievieno pilnu revidentu sniegto ziņojumu.

1.11. Ārvalstu bankas filiāle publicē ārvalstu bankas, kuras filiāle tā ir, sagatavoto pēdējo pieejamo publisko pārskatu par ārvalstu bankas darbību un finanšu rādītājiem, kas ir sagatavots saskaņā ar ārvalstu bankas reģistrācijas valstī pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Šo pārskatu ārvalstu bankas filiāle dara pieejamu Latvijas Republikas valsts valodā.

1.12. Banku pārskatā lietojamā naudas izteiksmes vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība (lats). Pārskatā norāda finanšu pārskatos uzrādīto skaitļu precizitātes pakāpi.

 

 

2. Pārskatā iekļaujamā informācija

2.1. Finanšu pārskati (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins)

Bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina posteņu saturs un vērtēšanas noteikumi atbilst Komisijas apstiprinātajos “Banku gada pārskata sagatavošanas noteikumos” noteiktajām prasībām. Bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina posteņu izkārtojums atbilst 1. un 2. pielikumā noteiktajam izkārtojumam.

2.2. Banku darbības rādītāji

2.2.1. Sniedz informāciju vismaz par šādiem banku darbības rādītājiem, kas uzrādīti procentos ar diviem cipariem aiz komata (3. pielikums):

2.2.1.1. kapitāla atdeve (ROE). Kapitāla atdeves rādītāju nosaka kā pārskata perioda peļņas/zaudējumu1 (pēc nodokļiem) attiecību pret bankas vidējo2 kapitāla un rezervju apmēru;

2.2.1.2. aktīvu atdeve (ROA). Aktīvu atdeves rādītāju nosaka kā pārskata gada peļņas/zaudējumu1 (pēc nodokļiem) attiecību pret bankas vidējo2 aktīvu apmēru;

2.2.2. ja banka aprēķina un iekļauj pārskatā citus rādītājus, kas nav minēti 2.2.1. punktā, tā sniedz skaidrojumus par šo rādītāju aprēķināšanas kārtību.

2.3. Reitingu aģentūru piešķirtie reitingi

Sniedz informāciju par reitingu aģentūru piešķirtajiem reitingiem, ja tādi bankai ir piešķirti, atsevišķi norādot:

2.3.1. reitinga aģentūras nosaukumu;

2.3.2. piešķirtā reitinga veidu;

2.3.3. piešķirtā reitinga īsu aprakstu vai atsauci uz reitinga aģentūras publikāciju;

2.3.4. piešķirtā reitinga izmaiņas divu gadu laikā, ja iespējams, atsevišķi norādot reitinga izmaiņu datumu.

2.4. Informācija par konsolidācijas grupas sastāvu

Ja saskaņā ar Komisijas apstiprinātajiem “Banku konsolidētās uzraudzības noteikumiem” banka ir bankas grupas vai finanšu pārvaldītājsabiedrības grupas (tālāk tekstā – konsolidācijas grupa) atbildīgā banka, par katru konsolidācijas grupā iekļauto komercsabiedrību atklāj 4. pielikumā norādīto informāciju:

2.4.1. nosaukumu, reģistrācijas numuru;

2.4.2. reģistrācijas vietas kodu atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 “Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi” un reģistrācijas adresi;

2.4.3. komercsabiedrību darbības veidu (banka, apdrošināšanas sabiedrība, ieguldījumu sabiedrība, pensiju fonds, cita finanšu iestāde, finanšu pārvaldītājsabiedrība, cita komercsabiedrība);

2.4.4. pamatkapitāla/balsstiesību daļa, kas tieši vai netieši pieder bankai vai tās mātes sabiedrībai. Par bankas mātes sabiedrību norāda bankas pamatkapitāla/balsstiesību daļu, kas tieši vai netieši pieder mātes sabiedrībai;

2.4.5. pamatojumu iekļaušanai konsolidācijas grupā (meitas sabiedrība, kopsabiedrība, bankas mātes sabiedrība).

1 Peļņu/zaudējumus nosaka šādi: peļņu/zaudējumus (p/z) (pēc nodokļiem) uz pārskata perioda beigām reizina ar gada mēnešu skaitu un attiecina pret mēnešu skaitu no gada sākuma līdz pārskata perioda beigām; piem., par I ceturksni: p/z*12/3; par II ceturksni: p/z*12/6; par III ceturksni = p/z*12/9; par IV ceturksni: = p/z *12/12.

2 Vidējo vērtību aprēķina kā attiecīgo mēnešu bilances aktīvu vai kapitāla un rezervju atlikumu (mēneša pēdējā darbadienā) no gada sākuma līdz pārskata perioda beigām vidējo aritmētisko lielumu.

 

1. pielikums

1K COPY.GIF (80821 bytes)

2. pielikums

2K COPY.GIF (89002 bytes)

3. pielikums

3K COPY.GIF (19112 bytes)

4. pielikums

4K COPY.GIF (42442 bytes)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!