Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2002. gada 1. novembra lēmums Nr. 310 "Par "Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.11.2002., Nr. 172 https://www.vestnesis.lv/ta/id/68728

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Muitas tarifu padomes informācija

Muitas tarifu kvotu konkursa pieteikumu izvērtēšanas kritēriji 2003. gadam

Vēl šajā numurā

26.11.2002., Nr. 172

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Veids: lēmums

Numurs: 310

Pieņemts: 01.11.2002.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr. 310

(prot. Nr. 39, 3. p.) Rīgā 2002. gada 1. novembrī

Par “Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas noteikumu” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6.—8. un 17. pantu, likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām” 72. panta 2. punktu un 73. panta 4. punktu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

Apstiprināt “Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas noteikumus” (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U. Cērps

 

Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas noteikumi

“Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas noteikumi” (tālāk tekstā — noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām” un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma prasībām. Noteikumi ir saistoši ieguldījumu sabiedrībām, sagatavojot ieguldījumu fondu (tālāk tekstā — fonds) mēneša, pusgada un gada pārskatus, kā arī kārtojot grāmatvedību.

 

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Fonda neto aktīvi — fonda vērtība likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām” izpratnē.

1.2. Finanšu instrumenti — finanšu instrumenti likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām” izpratnē.

1.3. Finanšu aktīvs — aktīvs, kas ir nauda vai no līguma izrietošas tiesības saņemt no citas personas naudu vai citu finanšu aktīvu vai apmainīties ar finanšu instrumentiem ar citu personu potenciāli izdevīgos apstākļos, vai citas komercsabiedrības kapitāla instruments.

1.4. Finanšu saistības — saistības, kas izriet no vienošanās nodot naudu vai citu finanšu aktīvu citai personai vai arī apmainīties ar finanšu instrumentiem ar citu personu potenciāli neizdevīgos apstākļos.

1.5. Kapitāla instruments — vienošanās, kas apliecina tiesības uz komercsabiedrības neto aktīvu, t.i., komercsabiedrības aktīvu, no kuriem atskaitītas visas šīs komercsabiedrības saistības, daļu.

1.6. Atvasinātais finanšu instruments (derivative) — atvasinātais finanšu instruments likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām” izpratnē.

1.7. Naudas tirgus instrumenti — naudas tirgus instrumenti likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām” izpratnē.

1.8. Tirdzniecības nolūkā turēti (held for trading) finanšu aktīvi vai saistības — finanšu aktīvi vai saistības, kas iegādāti vai radušies galvenokārt, lai gūtu peļņu cenu īstermiņa svārstību rezultātā, kā arī finanšu aktīvi, kas neatkarīgi no iegādes iemesla ir daļa no tāda aktīvu kopuma, par kuru ir zināms, ka tas nesen izmantots faktiskai īstermiņa peļņas gūšanai.

1.9. Kredīti u.tml. prasības — finanšu aktīvi, kas radušies, aizdodot naudu, citus aktīvus vai sniedzot pakalpojumus tieši parādniekam, vai iegādājoties dalību cita aizdevēja piešķirtajā kredītā un finansējot to datumā, kad šis aizdevējs ir piešķīris kredītu, un kas nav finanšu aktīvi, kas radīti ar nolūku tos tūlīt vai īsā laika periodā pārdot.

1.10. Līdz termiņa beigām turēti (held-to-maturity) ieguldījumi — finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem un fiksētu termiņu, kurus ir nolemts un ir iespējams turēt līdz termiņa beigām.

1.11. Pārdošanai pieejami (available-for-sale) finanšu aktīvi — finanšu aktīvi, kas nav 1.8.–1.10. punktā minētie finanšu aktīvi.

1.12. Patiesā vērtība (fair value) — summa, par kādu aktīvu iespējams apmainīt vai saistības iespējams izpildīt darījumā starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām.

1.13. Amortizētā iegādes vērtība (amortised cost) — summa, kādā finanšu aktīvs vai finanšu saistības sākotnēji atzītas aktīvu un saistību pārskatā, no kuras atskaitīta atmaksātā pamatsumma, atskaitīta vai pieskaitīta amortizētā starpība starp attiecīgā finanšu instrumenta iegādes vērtību un tā vērtību termiņa beigās, kā arī atskaitīta šā instrumenta vērtības samazināšanās vai neatgūstamības dēļ veiktā korekcija.

1.14. Faktisko procentu metode (effective interest method) — amortizācijas aprēķināšanas metode, lietojot finanšu aktīva vai finanšu saistību faktisko procentu likmi.

1.15. Faktiskā procentu likme (effective interest rate) — likme, kas precīzi diskontē līdz finanšu aktīva vai finanšu saistību termiņa beigām vai nākamajam procentu likmes maiņas datumam paredzamo nākotnes naudas maksājumu plūsmu līdz finanšu aktīva vai finanšu saistību pašreizējai uzskaites vērtībai. Šajā aprēķinā jāietver visas komisijas naudas un citi maksājumi, kas saskaņā ar līguma noteikumiem jāmaksā vai jāsaņem darījumā iesaistītajām personām.

1.16. Vērtības samazināšanās zaudējumi (impairment losses) — summa, par kuru aktīva uzskaites vērtība pārsniedz tā atgūstāmo vērtību.

1.17. Uzskaites vērtība (carrying amount) — summa, kādā aktīvs vai saistības ir uzrādītas aktīvu un saistību pārskatā.

1.18. Vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (repo)— darījumi, kas ietver pārdevēja aktīvu pārdošanu pircējam ar nosacījumu, ka pircējs šos pašus aktīvus nodos atpakaļ pārdevējam par noteiktu cenu pārdevēja norādītajā vai vēlāk norādāmā datumā. Valūtas nākotnes darījumi, iespējas līgumi nav jāuzskata par pārdošanas ar atpirkšanu darījumiem.

1.19. Vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju — darījumi, kas ietver pārdevēja aktīvu pārdošanu pircējam ar nosacījumu, ka pircējam ir tiesības (nevis saistības) atpārdot šos aktīvus pārdevējam par iegādes cenu vai par citu iepriekš saskaņotu cenu norādītajā vai vēlāk norādāmā datumā.

1.20. Dividendes fonda apliecību turētājiem — tās ieguldījumu rezultātā gūtās neto aktīvu pieauguma daļas, kuru nosakot netiek ņemts vērā nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums, sadale fonda apliecību turētājiem proporcionāli viņu turējumā esošo ieguldījumu apliecību skaitam.

 

2. Vispārīgie jautājumi

2.1. Ieguldījumu sabiedrībai katram tā pārvaldē esošam fondam jāsagatavo fonda gada pārskats (tālāk tekstā — gada pārskats), kam jāatbilst šo noteikumu prasībām.

2.2. Gada pārskatā jāietver aktīvu un saistību pārskats, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfeļa pārskats un pielikums (tālāk tekstā — finanšu pārskati), kam jāveido vienots kopums, kā arī ieguldījumu sabiedrības ziņojums, paziņojums par ieguldījumu sabiedrības valdes atbildību un turētājbankas ziņojums. Finanšu pārskatu posteņu novērtēšanai jālieto Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes izdotie Starptautiskie grāmatvedības standarti (1.–40. starptautiskais grāmatvedības standarts) (tālāk tekstā — Starptautiskie grāmatvedības standarti).

2.3. Aktīvu un saistību pārskata, ienākumu un izdevumu pārskata, neto aktīvu kustības pārskata un ieguldījumu portfeļa pārskata posteņu izkārtojumam jāatbilst šo noteikumu 5., 8., 10. un 11. punkta prasībām. Papildu posteņi jāuzrāda, ja tie neatbilst minētajos punktos uzskaitīto posteņu saturam.

2.4. Pielikumā jāiekļauj paskaidrojoša informācija par aktīvu un saistību pārskata, ienākumu un izdevumu pārskata, neto aktīvu kustības pārskata, ieguldījumu portfeļa pārskata posteņu saturu, kā arī jāatklāj cita informācija, kas būtiski ietekmējusi vai var būtiski ietekmēt fonda finansiālā stāvokļa un tā darbības rezultātu izpratni.

2.5. Katram aktīvu un saistību pārskata, ienākumu un izdevumu pārskata, neto aktīvu kustības pārskata postenim un pielikumā ietvertai kvantitatīvai informācijai jāuzrāda pārskata gada un attiecīgie iepriekšējā pārskata gada rādītāji. Pirmajā pārskata gadā jāatspoguļo tikai pārskata gada rādītāji. Aktīvu un saistību pārskata, ienākumu un izdevumu pārskata, neto aktīvu kustības pārskata posteņi, kuros nav rādītāju, jāuzrāda tikai tad, ja iepriekšējā gada pārskatā ir bijis uzrādīts attiecīgā posteņa rādītājs.

2.6. Gada pārskatā lietojamā naudas izteiksmes vienība ir lats. Gada pārskatā jānorāda finanšu pārskatos uzrādīto skaitļu precizitātes pakāpe.

2.7. Pārskata gadam jāaptver 12 mēneši, un parasti tas sakrīt ar kalendāro gadu. Jaunizveidota fonda pirmais pārskata gads var aptvert īsāku vai garāku laika periodu, bet ne vairāk par 18 mēnešiem. Pārskata gads, kurā fonds tiek likvidēts, var būt īsāks par 12 mēnešiem.

2.8. Finanšu pārskatiem jāsniedz skaidrs un patiess priekšstats par fonda finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem.

2.9. Ja atbilstoši šo noteikumu prasībām sagatavots finanšu pārskats nesniedz pietiekami skaidru un patiesu priekšstatu par fonda finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata periodā, izņēmuma gadījumā drīkst atkāpties no atsevišķām šo noteikumu prasībām, skaidrojot pielikumā šādas atkāpšanās iemeslus un tās ietekmi uz fonda finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem.

2.10. Ieguldījumu sabiedrībai katram tā pārvaldē esošajam fondam jāsagatavo:

2.10.1. pārskats par stāvokli pārskata gada 30. jūnijā (tālāk tekstā — pusgada pārskats), kas ietver aktīvu un saistību pārskatu, ienākumu un izdevumu pārskatu, neto aktīvu kustības pārskatu, ieguldījumu portfeļa pārskatu, pielikumu, ieguldījumu sabiedrības ziņojumu un turētājbankas ziņojumu. Pusgada pārskats jāsagatavo atbilstoši gada pārskata sagatavošanai noteiktajām prasībām;

2.10.2. pārskats par stāvokli katra mēneša pēdējās dienas beigās (tālāk tekstā — mēneša pārskats), kas ietver aktīvu un saistību pārskatu, ienākumu un izdevumu pārskatu, neto aktīvu kustības pārskatu un ieguldījumu portfeļa pārskatu, kas sagatavoti, ievērojot noteikumu 15. punkta prasības.

 

3. Gada pārskata iesniegšana un publicēšana

3.1. Gada pārskats, ieguldījumu sabiedrības valdes protokola izraksts par gada pārskata apstiprināšanu un pilns fonda auditora ziņojums par gada pārskatu jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā — Komisija) likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām” noteiktajā kārtībā. Ieguldījumu sabiedrībai 10 dienu laikā pēc tā saņemšanas, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1. maijā jāiesniedz Komisijai ieguldījumu sabiedrības vadībai adresētā fonda auditora ziņojuma (management letter) kopija.

3.2. Ja fonda auditora atzinums par gada pārskatā iekļautajiem finanšu pārskatiem ir ar piezīmēm vai fonda auditors ir atteicies sniegt atzinumu vai arī sniedzis negatīvu atzinumu, tad ieguldījumu sabiedrībai vismaz 10 dienas pirms gada pārskata publicēšanas jāsniedz Komisijai rakstveida priekšlikumi turpmākās fonda darbības uzlabošanai.

3.3. Pilns vai saīsināts fonda gada pārskats un attiecīgs fonda auditora ziņojums publicējams vismaz vienā dienas laikrakstā, kas tiek izplatīts visā Latvijas Republikas teritorijā, un ievietojams ieguldījumu sabiedrības mājaslapā interneta tīklā, ja tāda ir izveidota, ne vēlāk kā mēnesi pēc fonda gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Saīsināts fonda gada pārskats ietver aktīvu un saistību pārskatu, ienākumu un izdevumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu.

3.4. Ja gada pārskats netiek pilnībā publicēts, skaidri jānorāda, ka tiek publicēts saīsināts fonda gada pārskats, un jānorāda, kur var iepazīties ar pilnu gada pārskatu. Ieguldījumu sabiedrības pienākums ir nodrošināt, lai pilns gada pārskats būtu brīvi pieejams ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1. maijā.

 

4. Ziņojumi

4.1. Ieguldījumu sabiedrības ziņojumā jānorāda:

4.1.1. fonda nosaukums un fonda veids;

4.1.2. ieguldījumu sabiedrības nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, licences ieguldījumu sabiedrības darbībai numurs un izsniegšanas datums;

4.1.3. ieguldījumu sabiedrības valdes locekļu un fonda pārvaldnieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats un ar fonda pārvaldi saistīto tiesību un pienākumu apraksts. Šīs ziņas jāsniedz arī par tiem fonda pārvaldniekiem, kuri pārskata gadā atstājuši šo amatu.

4.2. Papildus 4.1. punkta prasībām ieguldījumu sabiedrības ziņojumā jāietver:

4.2.1. ieguldījumu politikas apraksts, tās izmaiņas pārskata gadā un situācijas dažādos tirgos novērtējums;

4.2.2. fonda darbību raksturojošo rādītāju novērtējums, t.sk.:

4.2.2.1. fonda aktīvu kopējā apmēra, fonda neto aktīvu, ieguldījumu apliecības vērtības u.tml. rādītāju novērtējums un to izmaiņu iemeslu raksturojums;

4.2.2.2. informācija par ieguldījumu portfeļa struktūras izmaiņām;

4.2.2.3. ieguldījumu portfeļa kopumā un atsevišķu ieguldījumu veidu ienesīguma novērtējums;

4.2.2.4. fonda pārvaldīšanas izdevumu novērtējums;

4.2.3. informācija par jebkādiem svarīgiem notikumiem kopš pārskata perioda beigām līdz gada pārskata apstiprināšanas dienai, kas ir nozīmīgi fonda finansiālā stāvokļa un tā darbības rezultātu izpratnei;

4.2.4. turpmākās fonda attīstības prognoze.

4.3. Ieguldījumu sabiedrības ziņojums jāparaksta valdes priekšsēdētājam un fonda pārvaldniekam.

4.4. Gada pārskatā jāietver arī ieguldījumu sabiedrības valdes rakstveida paziņojums, kas apliecina tās atbildību par finanšu pārskatu patiesumu. Paziņojumā par ieguldījumu sabiedrības valdes atbildību jānorāda:

4.4.1. ka valdei ir pienākums saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sagatavot finanšu pārskatus, kas skaidri un patiesi atspoguļo fonda finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī pārskata gada darbības rezultātus;

4.4.2. ka valde atbild par atbilstošas uzskaites kārtošanu, par fonda līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas darbības novēršanu;

4.4.3. vai finanšu pārskatu posteņi novērtēti, konsekventi lietojot Starptautiskos grāmatvedības standartus;

4.4.4. vai ieguldījumu sabiedrības valdes lēmumi un pieņēmumi par gada pārskata sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi.

4.5. Paziņojums par ieguldījumu sabiedrības valdes atbildību jāparaksta ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājam.

4.6. Turētājbankas ziņojumā jānorāda:

4.6.1. fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;

4.6.2. turētājbankas pienākumu un atbildības uzskaitījums;

4.6.3. ieguldījumu apliecību emisijas, pārdošanas un atpakaļpirkšanas atbilstība likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām”, fonda prospekta un fonda pārvaldes nolikuma prasībām;

4.6.4. fonda mantas glabāšanas atbilstība likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām” un turētājbankas līguma prasībām;

4.6.5. fonda neto aktīvu vērtības aprēķināšanas atbilstība likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām”, šo noteikumu, fonda prospekta un fonda pārvaldes nolikuma prasībām;

4.6.6. ieguldījumu sabiedrības iesniegto rīkojumu atbilstība likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām”, fonda prospekta, fonda pārvaldes nolikuma un turētājbankas līguma prasībām;

4.6.7. cita informācija par fondu, kas ir būtiska fonda ieguldītājiem.

4.7. Turētājbankas ziņojums jāparaksta valdes priekšsēdētājam.

 

5. Aktīvu un saistību pārskata posteņu izkārtojums

5.1. Aktīvi

5.1.1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

5.1.2. Noguldījumi kredītiestādēs

5.1.3. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

5.1.4. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

5.1.5. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

5.1.6. Atvasinātie finanšu instrumenti

5.1.7. Nekustamais īpašums

5.1.8. Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

5.1.9. Pārējie aktīvi

5.1.10. Kopā aktīvi (5.1.1.+...+5.1.9)

 

5.2. Saistības

5.2.1. Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem

5.2.2. Aizņēmumi

5.2.3. Atvasinātie finanšu instrumenti

5.2.4. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas parādi

5.2.5. Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

5.2.6. Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

5.2.7. Pārējās saistības

5.2.8. Kopā saistības (5.2.1.+...+5.2.7.)

 

5.3. Neto aktīvi (5.1.10.–5.2.8.)

 

6. Paskaidrojumi par aktīvu un saistību pārskata posteņiem

6.1. Aktīvi

6.1.1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Šajā postenī jāuzrāda fonda līdzekļi norēķinu kontos kredītiestādēs.

6.1.2. Noguldījumi kredītiestādēs

Šajā postenī jāuzrāda noguldījumi kredītiestādēs, kas veikti saskaņā ar fonda prospektu.

6.1.3. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Šajā postenī jāuzrāda parāda un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, t.sk. valsts, pašvaldību un starptautisko finanšu institūciju obligācijas un citi parāda vērtspapīri, komercsabiedrību parāda vērtspapīri, naudas tirgus instrumenti u.tml. Parāda vērtspapīri, kuru procentu likme mainās saskaņā ar īpašiem nosacījumiem (piemēram, procentu likme starpbanku tirgū), arī uzskatāmi par parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu.

6.1.4. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Šajā postenī jāuzrāda akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, izņemot ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmos vērtspapīrus.

6.1.5. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

Šajā postenī jāuzrāda ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tiem pielīdzināmie vērtspapīri.

6.1.6. Atvasinātie finanšu instrumenti

Šajā postenī jāuzrāda finanšu aktīvi, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu pozitīvo vērtību kopsumma.

6.1.7. Nekustamais īpašums

Šajā postenī jāuzrāda zemesgabali, ēkas, daļas no ēkas un daļas no zemesgabala ar ēku.

6.1.8. Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

Šajā postenī jāuzrāda izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem. Iepriekšējos gados un pārskata gadā uzkrātie ienākumi, t.i., ienākumi, kas radušies pārskata periodā, bet nav saņemti, jo to saņemšanas termiņš nav iestājies, piemēram, vēl nesaņemtie, taču aprēķinātie procentu ienākumi u.tml.

6.1.9. Pārējie aktīvi

Šajā postenī jāuzrāda prasības pret brokeriem un citiem debitoriem, kas radušās veikto darījumu nepabeigtu norēķinu rezultātā, kā arī pārējās prasības pret debitoriem. Pielikumā jāsniedz informācija par šī posteņa struktūru.

 

6.2. Saistības

6.2.1. Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem

Šajā postenī jāuzrāda saistības, kas rodas vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu rezultātā aktīvu pārdevējam pret kredītiestādēm un citiem darījuma partneriem.

6.2.2. Aizņēmumi

Šajā postenī jāuzrāda aizņēmumi, kas veikti uz fonda rēķina.

6.2.3. Atvasinātie finanšu instrumenti

Šajā postenī jāuzrāda finanšu saistības, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu negatīvo vērtību kopsumma. Pielikumā jāsniedz informācija par šī posteņa struktūru.

6.2.4. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas parādi

Šajā postenī jāuzrāda saistības pret ieguldītājiem par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas darījumiem.

6.2.5. Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

Šajā postenī jāuzrāda ienākumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, bet saņemti līdz pārskata gada beigām. Šeit jāuzrāda arī pārskata un iepriekšējos gados uzkrātie izdevumi, t.i., izdevumi, kas radušies pārskata periodā, bet nav samaksāti, jo to maksāšanas termiņš nav iestājies.

6.2.6. Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

Šajā postenī jāuzrāda uzkrājumi spēkā esošajām juridiskām vai citām iespējamām saistībām, kuras radušās pagātnes notikumu rezultātā, ja pastāv iespēja, ka būs nepieciešami līdzekļi saistību izpildei, un šīs saistības var tikt pietiekami ticami aplēstas un novērtētas.

6.2.7. Pārējās saistības

Šajā postenī jāuzrāda saistības pret brokeriem un pārējiem kreditoriem, kas radušās veikto darījumu nepabeigtu norēķinu rezultātā, kā arī pārējās saistības pret kreditoriem. Pielikumā jāsniedz informācija par šī posteņa struktūru.

 

6.3. Neto aktīvi

Šajā postenī jāuzrāda aktīvu kopsummas un saistību kopsummas starpība.

 

7. Grāmatvedības kārtošana un atsevišķu darījumu atspoguļošana finanšu pārskatos

7.4.1. Attaisnojuma dokumentos, kas ir attiecināmi uz fondu, papildus ieguldījumu sabiedrības rekvizītiem jānorāda fonda nosaukums.

7.4.2. Uzskaite ir jāveic tā, lai katrs darījums, saņemtais un izdarītais maksājums tiktu reģistrēts ik dienas. Katras darbadienas beigās jāsagatavo pārskats par grāmatvedības reģistru atlikumiem dienas sākumā, veikto operāciju apgrozījumiem un reģistru atlikumiem dienas beigās.

7.4.3. Fonda aktīvi ir jāuzrāda attiecīgajā aktīvu un saistību pārskata postenī arī tad, ja ieguldījumu sabiedrība ir apgrūtinājusi tos fonda saistību nodrošinājumam, saglabājot kontroli pār šiem aktīviem.

7.4.4. Ja ieguldījumu sabiedrība iesaistīta vienošanās par fonda aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu kā pārdevējs, tad:

7.4.4.1. pārdotie aktīvi jāturpina uzrādīt fonda aktīvu un saistību pārskatā, un tie atsevišķi jāuzrāda pielikumā;

7.4.4.2. pārdošanas rezultātā saņemtie līdzekļi jāuzrāda fonda aktīvu un saistību pārskatā kā saistības pret aktīvu pircēju.

7.4.5. Ja ieguldījumu sabiedrība iesaistīta vienošanās par fonda aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju kā pārdevējs, tad pārdotos aktīvus nedrīkst uzrādīt fonda aktīvu un saistību pārskatā, bet summa, kas ir vienāda ar cenu, par kādu puses vienojušās aktīvu atpārdošanas gadījumā, jāuzrāda pielikumā. Ja pārdotā aktīva patiesā vērtība kļūst zemāka kā cena, par kādu puses vienojušās atpārdošanas gadījumā, starpība jāuzrāda aktīvu un saistību pārskata 5.2.3. postenī “Atvasinātie finanšu instrumenti”.

 

8. Ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojums

8.1. Ienākumi

8.1.1. Procentu ienākumi

8.1.2. Dividendes

8.1.3. Ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas

8.1.4. Pārējie ienākumi

8.1.5. Kopā ienākumi [8.1.1.+...+8.1.4.]

 

8.2. Izdevumi

8.2.1. Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai

8.2.2. Atlīdzība turētājbankai

8.2.3. Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

8.2.4. Procentu izdevumi

8.2.5. Pārējie izdevumi

8.2.6. Kopā izdevumi [8.2.1.+...+8.2.5.]

 

8.3. Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)1

8.3.1. Ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

8.3.2. Pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība

8.3.3. Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) [8.3.1.–8.3.2.]

8.3.4. Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos

8.3.5. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) [8.3.3.+8.3.4.]

8.3.6. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

8.3.7. Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) kopā (8.3.5 + 8.3.6.)

8.4. Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)

8.5. Nodokļi un nodevas

8.6. Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)

[8.1.5–8.2.6.+8.3.7.+8.4.–8.5.]

 

9. Paskaidrojumi par ienākumu un izdevumu pārskata posteņiem

9.1. Ienākumu pārskatā jāuzrāda ienākumi, kas attiecas uz pārskata gadu, t.i., ienākumi, kas radušies pārskata gadā un ir saņemti vai uzkrāti saņemšanai, un izdevumi, kas attiecas uz pārskata gadu, t.i., izdevumi, kas radušies pārskata periodā un ir samaksāti vai uzkrāti samaksai.

9.2. Procentu ienākumi

Šajā postenī jāuzrāda pārskata gadā radušies procentu ienākumi no noguldījumiem un prasībām uz pieprasījumu pret kredītiestādēm. Šeit jāuzrāda pārskata gadā radušies procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem neatkarīgi no ienākumu aprēķināšanas metodes, t.sk. ienākumi, kas radušies, amortizējot diskontu par aktīviem, kuri iegūti vērtībā, kas mazāka nekā nominālvērtība, kuru fonds saņems, pienākot šo aktīvu atmaksas termiņam. Kā procentu ienākumu samazinājums jāiekļauj izdevumi, kas rodas, amortizējot prēmiju par aktīviem, kuri iegūti vērtībā, kas lielāka nekā nominālvērtība, kuru fonds saņems, pienākot šo aktīvu atmaksas termiņam.

9.3. Dividendes

Šajā postenī jāuzrāda no ieguldījumiem akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās un tām pielīdzināmos vērtspapīros saņemtās un saņemamās dividendes.

9.4. Pārējie ienākumi

Šajā postenī jāuzrāda iepriekšējos gados nedrošajiem parādiem (izņemot aktīvu un saistību pārskata 5.1.2—5.1.6. postenī uzrādītajiem aktīviem) izveidoto speciālo uzkrājumu samazinājums, ienākumi no iepriekšējos gados norakstīto aktīvu (izņemot aktīvu un saistību pārskata 5.1.2.—5.1.6. postenī uzrādīto aktīvu) atgūšanas, kā arī citi ienākumi, kas saistīti ar fonda pārvaldīšanu, bet nav uzrādāmi atbilstoši 9.2. un 9.3. punkta prasībām.

9.5. Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai

Šajā postenī jāuzrāda atlīdzība, kas pienākas ieguldījumu sabiedrībai saskaņā ar fonda prospekta noteikumiem.

9.6. Atlīdzība turētājbankai

Šajā postenī jāuzrāda atlīdzība, kas pienākas turētājbankai saskaņā ar fonda prospekta noteikumiem.

9.7. Pārējie ieguldījumu fonda pārvaldes izdevumi

Šajā postenī jāuzrāda atlīdzība, kas pienākas fonda auditoriem, kā arī citi fonda pārvaldes izdevumi.

9.8. Procentu izdevumi

Šajā postenī jāuzrāda pārskata gadā radušies izdevumi par saistībām, kas uzrādītas aktīvu un saistību pārskata 5.2.1. postenī, t.i., izdevumi, kas radušies vienošanās par aktīvu pārdošanas ar atpirkšanu (repo) rezultātā aktīvu pārdēvējam, amortizējot pozitīvo starpību starp pārdoto aktīvu pirkšanas cenu un pārdošanas cenu, kā arī citi procentu izdevumi.

9.9. Pārējie izdevumi

Šajā postenī jāuzrāda izdevumi speciālajiem uzkrājumiem nedrošiem parādiem (t.sk. uzkrātajiem ienākumiem), kas attiecas uz pārskata periodu, izņemot speciālos uzkrājumus aktīviem, kas uzrādīti aktīvu un saistību pārskata 5.1.2.–5.1.6. postenī. Šajā postenī jāietver zaudējumi, kas radušies attiecīgu aktīvu (izņemot aktīvus, kas uzrādīti aktīvu un saistību pārskata 5.1.2.–5.1.6. postenī) norakstīšanas rezultātā, ja tiem iepriekš nav izveidoti speciālie uzkrājumi vai arī izveidotie uzkrājumi izrādījušies mazāki par norakstāmo summu.

9.10. Ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

Šajā postenī jāuzrāda pārskata gada ienākumi no aktīvu un saistību pārskata 5.1.2.–5.1.7. postenī atspoguļoto ieguldījumu pārdošanas.

9.11. Pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība

Šajā postenī jāuzrāda pārskata gadā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība. Viena veida vērtspapīru iegādes vērtību nosaka pēc metodes “Pirmais iekšā — pirmais ārā” (FIFO) vai kā to vidējo svērto cenu. Ieguldījumu sabiedrībai jāizvēlas viena no šīm metodēm, kura konsekventi jālieto.

9.12. Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)

Šajā postenī jāuzrāda starpība starp naudas summu, kas saņemta no aktīvu un saistību pārskata 5.1.2.–5.1.7. postenī atspoguļoto ieguldījumu pārdošanas, un naudas summu, kas izlietota šo ieguldījumu iegādei.

9.13. Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos

Šajā postenī jāuzrāda ieguldījumu, kas pārdoti pārskata gadā, iepriekšējos pārskata periodos veiktās uzskaites vērtības pārvērtēšanas rezultāts, t.i., uzskaites vērtības pieaugums/samazinājums. Uzskaites vērtības pieaugums jāuzrāda ar mīnusa zīmi.

9.14. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Šajā postenī jāuzrāda pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums, kas aprēķināts, nosakot pārdoto ieguldījumu pārdošanas un pārdoto ieguldījumu iegādes vērtības starpību un koriģējot to šādā kārtībā:

9.14.1. palielinot to par ieguldījuma vērtības samazinājumu, kas noteikts tā pārvērtēšanas rezultātā iepriekšējos pārskata periodos;

9.14.2. samazinot to par ieguldījuma vērtības palielinājumu, kas noteikts tā pārvērtēšanas rezultātā iepriekšējos pārskata periodos.

9.15. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Šajā postenī jāuzrāda aktīvu un saistību pārskata 5.1.2.–5.1.7. un 5.2.3. postenī uzrādīto aktīvu un saistību pārvērtēšanas (t.sk. ārvalstu valūtas kursa izmaiņas dēļ veikto korekciju) rezultātā iegūtais vērtības pieaugums/samazinājums, kā arī izdevumi speciālajiem uzkrājumiem, kas izveidoti 5.1.2.–5.1.6. postenī uzrādīto aktīvu vērtības samazināšanas zaudējumu atzīšanai, un pārskata gadā izveidoto speciālo uzkrājumu samazināšanas ienākumi.

9.16. Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)

Šajā postenī jāuzrāda aktīvu un saistību pārskata posteņu (izņemot 5.1.2.–5.1.7. un 5.2.3. posteni), kas izteikti ārvalstu valūtā, pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi.

9.17. Nodokļi un nodevas

Šajā postenī jāuzrāda nodokļi un nodevas, kas attiecas uz pārskata gadu.

 

10. Neto aktīvu kustības pārskata posteņu izkārtojums

10.1. Neto aktīvi pārskata gada sākumā

10.2. Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)2

10.3. Dividendes fonda apliecību turētājiem

10.4. Darījumi ar ieguldījuma apliecībām

10.4.1. Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

10.4.2. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

10.4.3. Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām (10.4.1.–10.4.2.)

10.5. Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata gadā [10.2.–10.3.+10.4.3.]

10.6. Neto aktīvi pārskata gada beigās [10.1.+10.5.]

10.7. Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada sākumā

10.8. Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada beigās

10.9. Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata gada sākumā [10.1.:10.7.]

10.10. Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata gada beigās [10.6.:10.8.]

 

11. Ieguldījumu portfeļa pārskata posteņu izkārtojums

11.1. Noguldījumi kredītiestādēs

11.2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

11.2.1. Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

11.2.2. Komercsabiedrību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

11.2.3. Pārējo emitentu parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

11.3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

11.4. Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

11.5. Atvasinātie finanšu instrumenti

11.6. Nekustamais īpašums

11.7. Kopā ieguldījumu portfelis (11.1.+...+11.6.)

11.8. Pārējo aktīvu un saistību kopsummas neto vērtība

11.9. Neto aktīvi (11.7.–11.8.)

 

12. Paskaidrojumi par ieguldījumu portfeļa pārskata posteņiem

12.1. Ieguldījumu portfeļa pārskatā informācija par 11.2.–11.5. punktā minētajiem finanšu instrumentiem jāatspoguļo:

12.1.1. sagrupējot finanšu instrumentus atbilstoši attiecīgā instrumenta emitenta izcelsmes (reģistrācijas) valstij šādās divās kategorijās: Latvijas Republikas un pārējo valstu finanšu instrumenti;

12.1.2. sagrupējot 12.1.1. punktā minēto kategoriju finanšu instrumentus šādās grupās:

12.1.2.1. regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti;

12.1.2.3. pārējie finanšu instrumenti.

12.2. Atvasinātie finanšu instrumenti (t.sk. ar negatīvo patieso vērtību) un noguldījumi kredītiestādēs jāiekļauj ieguldījumu portfeļa pārskatā atbilstoši attiecīgā darījuma partnera izcelsmes (reģistrācijas) valstij.

12.3. Ieguldījumu portfeļa pārskatā jāuzrāda:

12.3.1. katrā 12.1.2. punktā minētajā grupā iekļauto vērtspapīru emitenta nosaukums, vērtspapīru daudzums, iegādes vērtība un uzskaites vērtība;

12.3.2. atvasināto finanšu instrumentu uzskaites vērtība;

12.3.3. noguldījumu kredītiestādēs uzskaites vērtība;

12.3.4. nekustamā īpašuma uzskaites vērtība;

12.3.5. ieguldījumu katra emitenta finanšu instrumentos un nekustamajā īpašumā uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda aktīvu kopsummu, kas izteikta procentos.

12.4. Pārējo aktīvu un saistību kopsummas neto vērtība jānosaka kā aktīvu un saistību pārskata 5.1.1., 5.1.8. un 5.1.9. postenī uzrādīto rādītāju kopsummas un 5.2.1., 5.2.2. un 5.2.4.–5.2.7. postenī uzrādīto rādītāju kopsummas starpība.

12.5. Informāciju, kas tiek pieprasīta ieguldījumu portfeļa pārskatā, drīkst papildus grupēt arī pēc citām pazīmēm (nozares u.c.), ja tas rada šī pārskata labāku izpratni. Šādos gadījumos pielikumā jāpaskaidro šādas grupēšanas iemesli.

 

13. Finanšu pārskatu posteņu novērtēšanas noteikumi

13.1. Finanšu pārskati jāsagatavo atbilstoši šādiem vispārīgiem principiem:

13.1.1. pieņemot, ka fonds darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips);

13.1.2. lietojot tās pašas grāmatvedības un novērtēšanas metodes, kas lietotas, sagatavojot iepriekšējā pārskata perioda finanšu pārskatus (saskaņotības vai pastāvīguma princips);

13.1.3. novērtēšanu visos gadījumos veicot ar pienācīgu piesardzību (piesardzības princips), ievērojot šādus noteikumus:

13.1.3.1. pārskatā iekļauj tikai līdz pārskata datumam iegūto peļņu, t.i., ienākumus uzrāda tad, kad tie jau iegūti vai to ieguve droši paredzama, bet izdevumus uzrāda jau tad, kad paredzama to iespējamība;

13.1.3.2. ņem vērā visus iespējamos zaudējumus neatkarīgi no to rašanās laika (t.i., tos, kas attiecas uz pārskata periodu un iepriekšējiem darbības periodiem), arī tos, kas kļuvuši zināmi laika periodā starp pārskata perioda beigām un finanšu pārskatu sagatavošanas dienu;

13.1.3.3. ņem vērā visas vērtības samazināšanas un amortizācijas summas neatkarīgi no tā, vai pārskata periods noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

13.1.4. pārskatā atspoguļojot ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz pārskata periodu, neatkarīgi no saņemšanas vai maksājuma datuma (uzkrāšanas princips);

13.1.5. pārskatā atspoguļojot visu būtisko informāciju par darījumiem un notikumiem pārskata periodā (būtiskuma princips). Informācija ir būtiska, ja tās neatspoguļošana var ietekmēt finanšu pārskatu lietotāju tālāko lēmumu pieņemšanu;

13.1.6. aktīvu un saistību posteņus un to sastāvdaļas novērtējot atsevišķi;

13.1.7. katra pārskata perioda sākuma aktīvu un saistību pārskatam jāsaskan ar iepriekšējā pārskata perioda slēguma aktīvu un saistību pārskatu.

13.2. Ja, lietojot 13.1. punktā minētos principus, starp dažiem no tiem rodas pretrunas, atsevišķu darījumu vai notikumu novērtēšana un uzskaite jāveic, dodot priekšroku piesardzības un būtiskuma principam.

13.3. Sagatavojot finanšu pārskatus, ieguldījumu sabiedrība drīkst atkāpties no 13.1. punktā minētajiem principiem tikai pamatotu iemeslu dēļ, kuru būtība un ietekme uz fonda finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem jāpaskaidro pielikumā.

13.4. Darījumi un notikumi fonda darbībā jāatspoguļo finanšu pārskatos, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

13.5. Aktīvu un saistību pārskatā aktīvi vai saistības jāuzrāda vērtībā, kuru nedrīkst samazināt, atskaitot no aktīva vērtības saistību vērtību vai atskaitot no saistību vērtības aktīva vērtību, izņemot gadījumus, kad ir juridiski pamatotas tiesības šādai aktīvu vai saistību vērtības samazināšanai un ir sagaidāms, ka šīs tiesības tiks izmantotas.

13.6. Ienākumu un izdevumu pārskatā ienākumus un izdevumus nedrīkst savstarpēji ieskaitīt. Tomēr:

13.6.1. savstarpēji drīkst ieskaitīt tos ienākumus (izdevumus), kas saistīti ar konkrēta aktīva (saistību) riska ierobežošanu, ar izdevumiem (ienākumiem) no šā pret risku ierobežotā aktīva (saistībām);

13.6.2. savstarpēji drīkst ieskaitīt arī ienākumus un izdevumus no aktīviem un saistībām, kuru vērtību, ievērojot 13.5. punktu, savstarpēji samazina.

13.7. Uzkrātie ienākumi jāiekļauj ienākumu un izdevumu pārskatā, ja nepastāv nekādas šaubas par to saņemšanu noteiktajā laikā. Ja uzkrāto ienākumu samaksas termiņa nokavējums ir vairāk nekā 90 dienas vai samaksas termiņš nav iestājies, bet ir noteikta kredītiestādes, parāda vērtspapīru emitenta vai cita debitora maksātspējas pasliktināšanās, kuras rezultātā ieguldījumu sabiedrība nespēs saņemt parāda pamatsummu un procentus, kas tai pienākas saskaņā ar līguma noteikumiem, ieguldījumu sabiedrībai jāpārtrauc uzkrāto ienākumu iekļaušana ienākumu un izdevumu pārskatā.

13.8. 13.7. punktā minētie aktīvi uzskatāmi par ienākumus nenesošiem, un uzkrātie ienākumi, kas iepriekš ir bijuši iekļauti ienākumu un izdevumu pārskatā, jāizslēdz no tā, izveidojot speciālos uzkrājumus uzkrātiem ienākumiem 100 procentu apmērā. Turpmāk uzkrātie ienākumi par šādiem aktīviem jāuzskaita ārpusbilances uzskaitē, neiekļaujot ienākumu un izdevumu pārskatā.

13.9. Aktīvu un saistību pārskatā aktīvi, ja tiem ir izveidoti speciālie uzkrājumi, jāuzrāda, atskaitot šo uzkrājumu vērtību.

13.10. Aktīvi un saistības ārvalstu valūtā jāpārvērtē latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā. Ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās aktīvu un saistību vērtības izmaiņas latos jāatspoguļo ienākumu un izdevumu pārskatā.

13.11. Ja starp pārskata perioda beigām un dienu, kad gada pārskatu apstiprinājusi ieguldījumu sabiedrības valde, ir bijuši notikumi, kuri sniedz papildu informāciju, kura ietekmē fonda aktīvu vai saistību novērtējumu pārskata perioda beigās, tad šādi notikumi ir jāņem vērā, veicot attiecīgo aktīvu un saistību novērtēšanu.

13.12. Aktīvu pirkšana un pārdošana jāuzskaita darījuma dienā vai norēķinu veikšanas dienā. Izvēlētā metode konsekventi jālieto, uzskaitot visus aktīvus. Saistības un prasības pret brokeriem un citām personām, kas saistītas ar aktīvu pirkšanu un pārdošanu, jāuzrāda aktīvu un saistību pārskata attiecīgi 5.1.9. vai 5.2.7. postenī.

13.13. Ieguldījumu sabiedrībai jānosaka to tirdzniecības organizatoru saraksts, kuri organizē attiecīgo ieguldījumu portfelī iekļauto aktīvu atklātu un regulāru publiskās apgrozības darījumu slēgšanu un kuru informācija par šo aktīvu kotēšanu tiks ņemta vērā, veicot ieguldījumu fonda aktīvu novērtēšanu.

13.14. Ieguldījumu sabiedrībai jāsaskaņo ar turētājbanku ieguldījumu sabiedrības iekšējās procedūras, kuras nosaka fonda ieguldījumu portfelī iekļauto aktīvu novērtēšanai lietojamo cenu pareizības pārbaudes kārtību.

13.15. Finanšu aktīvi vai finanšu saistības sākotnēji jāatzīst aktīvu un saistību pārskatā to iegādes vērtībā, kas finanšu aktīvu gadījumā ir par tiem sniegtās, bet finanšu saistību gadījumā — par tām saņemtās atlīdzības patiesā vērtība. Darījuma izmaksas, kas tieši attiecināmas uz finanšu aktīvu vai finanšu saistību iegādi, tiek iekļautas finanšu aktīvu un finanšu saistību iegādes vērtībā.

13.16. Pēc sākotnējās atzīšanas finanšu aktīvi un finanšu saistības jāturpina novērtēt šādi:

13.16.1. tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi un pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi jāuzrāda to patiesajā vērtībā, neņemot vērā darījuma izmaksas, kas var rasties attiecīgā aktīva atsavināšanas brīdī;

13.16.2. visas finanšu saistības, kas nav tirdzniecības nolūkā turētas saistības, jāuzrāda to amortizētajā iegādes vērtībā;

13.16.3. tirdzniecības nolūkā turētas saistības jāuzrāda to patiesajā vērtībā.

13.17. Noguldījumi kredītiestādēs, ja tiem ir fiksēts atmaksas termiņš, jāuzrāda to amortizētajā iegādes vērtībā, lietojot faktiskās procentu likmes metodi. Tās prasības pret kredītiestādēm, kurām nav fiksēta atmaksas termiņa, un debitoru parādi jāuzrāda to iegādes vērtībā.

13.18. Patiesā vērtība ir ticami novērtējama:

13.18.1. finanšu instrumentam, kuram ir publicēti cenas kotējumi aktīvā publiskā vērtspapīru tirgū, kurā tiek tirgots šāds instruments;

13.18.2. parāda instrumentam, kuram ir neatkarīgas starptautiski atzītas reitinga aģentūras piešķirts reitings un kura naudas plūsmas var ticami aplēst;

13.18.3. finanšu instrumentam, kuram ir piemērots novērtēšanas modelis un var ticami novērtēt šajā modelī ietveramos datus, jo šie dati iegūti no aktīviem tirgiem.

13.19. Ja 13.16.1. punktā minētajiem finanšu aktīviem patieso vērtību nevar ticami novērtēt, tie jāuzrāda amortizētajā iegādes vērtībā (parāda instrumenti) vai iegādes vērtībā (kapitāla instrumenti).

13.20. Ja pēc sākotnējas atzīšanas 13.16.1. punktā minēto finanšu aktīvu patiesā vērtība kļūst mazāka (lielāka) nekā vērtība, atbilstoši kurai aktīvi ir atspoguļoti aktīvu un saistību pārskatā, tad aktīvu uzskaites vērtība jāsamazina (jāpalielina) atbilstoši to patiesajai vērtībai un vērtības samazinājums (pieaugums) jāuzrāda ienākumu un izdevumu pārskata postenī “Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)”.

13.21. Ja ir objektīvi pierādījumi tam, ka kāda finanšu aktīva, kas nav novērtēts tā patiesajā vērtībā, uzskaites vērtība ir lielāka par tā aplēsto atgūstamo vērtību, jānosaka šī finanšu aktīva vērtības samazināšanās zaudējumi.

13.22. Objektīvi pierādījumi tam, ka finanšu aktīva vai finanšu aktīvu grupas vērtība ir samazinājusies, var būt šādi:

13.22.1. nopietnas emitenta (darījuma partnera) finansiālās grūtības;

13.22.2. līguma noteikumu neievērošana, piemēram, nesamaksāti vai kavēti procentu vai pamatsummas maksājumi;

13.22.3. fakts, ka iepriekšējā pārskata periodā attiecīgajam aktīvam ir atzīti vērtības samazināšanās zaudējumi;

13.22.4. pastāv liela varbūtība, ka iespējams emitenta (darījuma partnera) bankrots;

13.22.5. aktīva tirgus zudums attiecīgajam aktīvam sakarā ar emitenta finansiālām problēmām.

13.23. Finanšu aktīviem, kas uzrādīti to amortizētajā iegādes vērtībā, vērtības samazināšanās zaudējumi jānovērtē, ja pastāv varbūtība, ka ieguldījumu sabiedrība nespēs saņemt visas summas (pamatsummu un procentus), kas tai pienākas saskaņā ar līguma noteikumiem. Šos zaudējumus nosaka kā starpību starp finanšu aktīva uzskaites vērtību un tā aplēsto atgūstamo vērtību, kas noteikta kā paredzamo nākotnes naudas plūsmu, kas diskontētas ar attiecīgā finanšu instrumenta sākotnējo faktisko procentu likmi, pašreizējā vērtība. Ja finanšu aktīvam ir mainīga procentu likme, diskonta likme, kas tiek lietota attiecīgā aktīva atgūstamās vērtības noteikšanai, ir pašreizējā faktiskā procentu likme, kas noteikta saskaņā ar līgumu. Naudas plūsmas, kas saistītas ar īstermiņa prasībām, parasti netiek diskontētas.

13.24. 13.23. punktā minēto finanšu aktīvu uzskaites vērtība jāsamazina līdz to saskaņā ar 13.23. punktu aplēstajai atgūstamajai vērtībai, veidojot speciālos uzkrājumus. Speciālo uzkrājumu izdevumi jāuzrāda ienākumu un izdevumu pārskata postenī “Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)”.

13.25. Ja turpmākajā periodā ar 13.23. punktā minēto aktīvu vērtības samazināšanos saistītie zaudējumi samazinās un šo samazinājumu iespējams objektīvi saistīt ar kādu notikumu, kas norisinājies pēc speciālo uzkrājumu izveidošanas (piemēram, parādnieka kredītspējas uzlabošanās), aktīva norakstītā summa jāatjauno, koriģējot speciālo uzkrājumu kontu. Šādas atjaunošanas rezultātā radusies aktīva uzskaites vērtība nedrīkst pārsniegt to summu, kāda būtu bijusi aktīva amortizētā iegādes vērtība, ja nebūtu atzīts vērtības samazinājums, tajā datumā, kad finanšu aktīva norakstītā summa tiek atjaunota. Aktīva uzskaites vērtības korekcija jāiekļauj ienākumu un izdevumu pārskata postenī “Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)”.

13.26. To iegādes vērtībā novērtēto kapitāla instrumentu vērtības samazināšanās zaudējumi, kuri jāiekļauj ienākumu un izdevumu pārskata postenī “Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)”, ir starpība starp finanšu aktīva uzskaites vērtību un to atgūstamo vērtību, kas noteikta kā paredzamo nākotnes naudas plūsmu, kas diskontētas ar līdzīga finanšu aktīva pašreizējo tirgus procentu likmi, pašreizējā vērtība.

13.27. Ja turpmākajos periodos 13.26. punktā minēto finanšu aktīvu atgūstama vērtība pieaug un šo pieaugumu var objektīvi sasaistīt ar kādu notikumu, kurš norisinājies pēc tam, kad zaudējumi tika iekļauti ienākumu un izdevumu pārskatā, vērtības pieaugums jāiekļauj ienākumu un izdevumu pārskata postenī “Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)”.

13.28. Zemesgabali, ēkas, daļa no ēkas un daļa no zemesgabala ar ēku, kuros ieguldīti fonda līdzekļi, lai gūtu ienākumu, saņemot nomas maksu par iznomāto īpašumu, vai no attiecīgā īpašuma vērtības palielināšanās (tālāk tekstā — ieguldījumu īpašums), sākotnēji jāatzīst aktīvu un saistību pārskatā to iegādes vērtībā.

13.29. Ieguldījumu īpašums pēc tā sākotnējās atzīšanas aktīvu un saistību pārskatā jānovērtē tā patiesajā vērtībā, iekļaujot ieguldījuma īpašuma patiesās vērtības izmaiņas ienākumu un izdevumu pārskata postenī “Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)” to rašanās periodā.

13.30. Aktīvi, kuru novērtēšanas noteikumi nav noteikti 13.15.—13.29. punktā, jānovērtē to iegādes vērtībā, kura jāsamazina par šo aktīvu vērtības samazināšanās rezultātā uzkrātajiem zaudējumiem.

 

14. Pielikuma saturs

14.1. Papildus citos šo noteikumu punktos par pielikuma saturu ietverto prasību izpildei pielikumā jāiekļauj šāda būtiska kvalitatīva un kvantitatīva informācija.

14.2. Grāmatvedības politiku skaidrojums

Jāsniedz skaidrojums par visām svarīgākajām grāmatvedības politikām, kas lietotas, sagatavojot finanšu pārskatus, t.sk.:

14.2.1. kritēriji, kas piemēroti aktīvu un saistību pārskata posteņu atzīšanai aktīvu un saistību pārskatā vai izslēgšanai no tā;

14.2.2. aktīvu un saistību pārskata posteņu novērtēšanas principi;

14.2.3. ienākumu un izdevumu uzkrāšanas un atzīšanas politika;

14.2.4. metodes un nozīmīgākie pieņēmumi, kas lietoti aktīvu patiesās vērtības noteikšanai;

14.2.5. riska ierobežošanas attiecību (hedging) atzīšanas un pārtraukšanas politika un uzskaites principi;

14.2.6. speciālo uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas principi un neatgūstamo parādu norakstīšanas kārtība;

14.2.7. būtisku kļūdu, kas attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem, labojumu kārtība;

14.2.8. grāmatvedības politiku izmaiņu atspoguļošanas principi;

14.2.9. posteņiem, kas izteikti ārvalstu valūtā, jāuzrāda pārrēķināšanai latos lietotais kurss.

14.3. Informācija par risku pārvaldīšanu

Jāaplūko riski, kas saistīti ar ieguldījumu portfelī iekļautajiem finanšu instrumentiem un ieguldījumu īpašumu, un jāraksturo šo risku pārvaldīšana. Jāpaskaidro, kā to risku apjoms, kuri būtiski ietekmē fonda darbību, ir mainījies pārskata periodā, kā arī jāsniedz paskaidrojums par finanšu instrumentu turēšanas mērķiem un politikām, kas tiek īstenotas noteikto mērķu sasniegšanai.

14.4. Aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtām

Jāuzrāda aktīvu un saistību pārskata posteņos atspoguļoto aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtām (t.sk. latos, ASV dolāros, eiro, citās valūtās), ņemot vērā nākotnes pozīciju no atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Jānosaka to valūtas tīro atklāto pozīciju attiecība pret neto aktīviem, kuru apmērs ir būtisks.

14.5. Fonda aktīvu ģeogrāfiskais izvietojums

Jāuzrāda aktīvu un saistību pārskata posteņos atspoguļoto aktīvu ģeogrāfiskais izvietojums.

14.6. Likviditāte

Likviditātes novērtēšanai aktīvu un saistību posteņu atlikumi jāuzrāda atbilstoši to atlikušajiem atmaksas, izpildes vai dzēšanas termiņiem šādos termiņu intervālos: uz pieprasījumu, līdz vienam mēnesim (ieskaitot), no viena mēneša līdz trim mēnešiem, no trim mēnešiem līdz sešiem mēnešiem, no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, no viena gada līdz pieciem gadiem, pieci gadi un vairāk. Var lietot citus termiņu intervālus, sadalot vai apvienojot minētos termiņu intervālus, ņemot vērā būtiskuma principu. Papildus jāskaidro aktīvu un saistību ar nenoteiktu termiņu iekļaušanai attiecīgajā termiņa intervālā lietotie kritēriji un pieņēmumi.

14.7. Finanšu aktīvu un finanšu saistību struktūra

Atbilstoši 5. punkta prasībām noteiktajos posteņos uzrādītie finanšu aktīvi un finanšu saistības jāuzrāda šādā sadalījumā: tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi, tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības un pārdošanai pieejami finanšu aktīvi. Jāsniedz informācija par tiem tirdzniecības organizatoriem, kuru sniegtā informācija tika lietota, sagatavojot finanšu pārskatus.

14.8. Aktīvi, kas aktīvu un saistību pārskatā nav uzrādīti to patiesajā vērtībā

Jāuzrāda tie aktīvi, kas aktīvu un saistību pārskatā nav novērtēti patiesajā vērtībā. Jāpaskaidro metodes, kas ir lietotas to novērtēšanai.

14.9. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Jāuzrāda nerealizētā ieguldījumu vērtības pieauguma/samazinājuma struktūra, t.sk. aktīvu un saistību pārskata posteņi, kuri pārskata gadā tika pārvērtēti, un to pārvērtēšanas rezultāts.

14.10. Pārējie ienākumi un pārējie izdevumi

Jāuzrāda pārējo ienākumu un pārējo izdevumu struktūra pēc to veidiem.

14.11. Informācija par ieguldījumu kustību pārskata gadā

Par aktīvu un saistību pārskata 5.1.2.—5.1.7. posteni jāsniedz šāda informācija:

14.11.1. uzskaites vērtība gada sākumā;

14.11.2. palielinājumi, t.i., jauno aktīvu un saistību iegāde pārskata gadā;

14.11.3. samazinājumi, t.i., aktīvu atsavināšana un saistību izpilde pārskata gadā;

14.11.4. pārvērtēšana pārskata gadā;

14.11.5. uzskaites vērtība pārskata gada beigās.

14.12. Ieķīlātie aktīvi

Jāuzrāda informācija par aktīviem, kas apgrūtināti, un par ķīlas vai apgrūtinājuma noteikumiem un nosacījumiem.

14.13. Neto aktīvu vērtības dinamika

Jāsniedz salīdzinoša informācija par fonda pēdējo trīs gadu neto aktīvu vērtības izmaiņu dinamiku, fonda ieguldījumu apliecību skaita dinamiku, fonda ieguldījumu apliecības vērtības dinamiku un fonda ienesīguma dinamiku. Ienesīgumu aprēķina kā fonda ieguldījumu apliecības vērtības izmaiņu perioda laikā attiecību pret tās vērtību perioda sākumā, izsakot to gada procentos, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas. Ja fonds, kura ieguldījumu apliecību nominālvērtība izteikta ārvalstu valūtā, papildus sniedz informāciju par fonda neto aktīvu vērtības un ienesīguma dinamiku attiecīgajā ārvalstu valūtā, tām jāaprēķina šie rādītāji saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

14.14. Informācija par aktīvu atsavināšanas ierobežojumiem

Jāuzrāda informācija par jebkādiem nozīmīgiem ierobežojumiem, kas ietekmē ieguldījumu sabiedrības iespējas pārskata gada beigās atsavināt fonda aktīvus par vērtību, kādā tie ir iekļauti pārskatos. Ierobežojumi var ietvert, piemēram, ar likumu vai līgumu noteiktus ierobežojumus saistībā ar aktīvu realizēšanu vai ievērojamas soda sankcijas, kuras būtu jāmaksā aktīvu realizēšanas gadījumā par stāvokli pārskata datumā u.tml.

14.15. Saistības no aktīvu pārdošanas ar atpārdošanas iespēju

Jāuzrāda saistības, kas rodas aktīvu pārdevējam vienošanās par aktīvu pārdošanas ar atpārdošanas iespēju rezultātā.

14.16. Nodokļi un nodevas

Jāuzrāda pārskata periodā no fonda mantas samaksāto nodokļu un nodevu summu sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem.

14.17. Nodokļu atvieglojumi

Jāuzrāda saņemtie nodokļu atvieglojumi, norādot katru nodokli atsevišķi un norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem.

14.18. Informācija par fonda ieguldījumu apliecību turētājiem

Jāuzrāda informācija par to fonda ieguldījumu apliecību īpatsvaru emitēto ieguldījumu apliecību kopskaitā, kuras ir ieguldījumu sabiedrības ieinteresēto personu turējumā.

 

15. Fonda mēneša pārskatu sagatavošana un iesniegšana

15.1. Ieguldījumu sabiedrībai jāsagatavo:

15.1. “Ieguldījumu fonda aktīvu un saistību pārskats” saskaņā ar UPDK 0651107 (1. pielikums), ievērojot noteikumu 5., 6., 7. un 13. punkta prasības;

15.2. “Ieguldījumu fonda ienākumu un izdevumu pārskats” saskaņā ar UPDK 0651108 (2. pielikums), ievērojot noteikumu 8., 9. un 13. punkta prasības;

15.3. “Ieguldījumu fonda neto aktīvu kustības pārskats” saskaņā ar UPDK 0651109 (3. pielikums);

15.4. “Ieguldījumu fonda ieguldījumu portfeļa pārskats” saskaņā ar UPDK 0651110 (4. pielikums), ievērojot noteikumu 11. un 12. punkta prasības.

15.2. Ieguldījumu sabiedrībai jāsniedz Komisijai mēneša pārskats ne vēlāk kā 15 darbadienu laikā pēc attiecīgā pārskata mēneša beigām.

 

16. Noslēguma jautājumi

16.1. Noteikumi stājas spēkā 2003. gada 1. janvārī.

16.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2001. gada 14. decembra lēmumu Nr. 23/9 apstiprinātie “Ieguldījumu fondu finanšu pārskatu sagatavošanas noteikumi”.

 

17 Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

17.1. Noteikumos iekļautas normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvas 85/611/EC ar grozījumiem 2001/108/EC.

1 Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

2 Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskatā posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

 

1.pielikums

1-310 COPY.GIF (139437 bytes)

2.pielikums

2-310 COPY.GIF (104791 bytes)

3.pielikums

3-310 COPY.GIF (98790 bytes)

4.pielikums

4-1-310 COPY.GIF (94552 bytes)

4-2-310 COPY.GIF (98788 bytes)

4-3-310 COPY.GIF (100140 bytes)

4-4-310 COPY.GIF (93854 bytes)

4-5-310 COPY.GIF (36396 bytes)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!