• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas pilsētas domes 2002. gada 13. jūnija saistošie noteikumi Nr. 47 "Teritorijas starp Veco ceļu, Institūta ielu, Rīgas ielu un Skautu ielu detālais plānojums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 4.07.2002., Nr. 100 https://www.vestnesis.lv/ta/id/64164

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.49

Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās

Vēl šajā numurā

04.07.2002., Nr. 100

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 47

Pieņemts: 13.06.2002.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.47

(protokols Nr.12/6) 2002.gada 13.jūnijā

Teritorijas starp Veco ceļu, Institūta ielu, Rīgas ielu un Skautu ielu detālais plānojums

Izdoti saskaņā ar MK

2000.gada 5.decembra noteikumiem Nr.423

“Noteikumi par teritoriju plānojumiem”

un LR likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu

 

Saturs

1.Teritorijas vispārējais raksturojums

1.1. Nozīme pilsētas struktūrā

1.2. Esošā situācija

2.Detālā plānojuma izstrādāšanas mērķis

3.Teritorijas attīstības priekšlikumi un arhitektoniski telpiskā struktūra

4.Transporta organizācija

4.1.Autotransporta kustība

4.2.Gājēju kustība

4.3.Velosipēdistu kustība

5.Inženiertehniskā apgāde

5.1.Elektroapgāde

5.1.1 esošie tīkli

5.1.2 perspektīvie tīkli

5.2.Ūdensapgāde un kanalizācija

5.3.Lietus ūdens savākšana

6.Apbūves noteikumi

Rasējumi

GP–1 Esošā situācija

GP–2 Perspektīvais teritorijas zonējums

GP–3 Perspektīvā transporta shēma, ceļu šķērsprofili

GP–4 Perspektīvais ēku izvietojums, apbūves noteikumi

GP–5 Teritorijas elektroapgāde, esošā situācija

GP–6 Teritorijas elektroapgāde, projekta priekšlikumi

GP–7 Teritorijas ūdensapgāde, sadzīves kanalizācija, lietus ūdens

kanalizācija

7.Pielikumi

7.1.Domes lēmums Nr.21/6, 25.10.2001.”Par detālplānojuma izstrādāšanu”.

7.2.Darba uzdevums

7.3.Domes lēmums Nr.23/1, 22.11.2001. “Par teritorijas starp Veco ceļu, Institūta ielu, Rīgas ielu un Skautu ielu detālplānojuma pirmo redakciju un sabiedriskās apspriešanas organizēšanu”.

7.4.Domes lēmums Nr.9/20, 25.04.2002. “Par teritorijas starp Veco ceļu, Institūta ielu, Rīgas ielu un Skautu ielu detālplānojuma pirmo redakciju un sabiedriskās apspriešanas pagarināšanu”.

7.5.Detālā plānojuma izstrādāšanas programma

7.6.Pārskats par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem par izstrādāto detālā plānojuma 1.redakciju

7.7.Fizisko un juridisko personu iesniegumi

7.8.Publikācijas presē par detālā plānojuma izstrādāšanu un sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

7.9.Sabiedriskās apspriešanas sapulces protokols

7.10.Projektēšanas nosacījumi

7.10.1.Jelgavas reģionālā vides pārvalde

7.10.2.Aģentūra “Vides veselības aģentūra”

7.10.3.Jelgavas pilsētas pašvaldības SIA “Jelgavas ūdens”

7.10.4.Latvijas Autoceļu direkcija, Jelgavas nodaļa

7.10.5.Aģentūra “Pilsētsaimniecība”

7.10.6.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Jelgavas brigāde

Detālais plānojums teritorijai starp Veco ceļu, Institūta ielu, Rīgas ielu un Skautu ielu ir izstrādāts saskaņā ar Jelgavas domes 2001.gada 25.oktobra lēmumu Nr.21/6 “Par detālplānojuma izstrādāšanu”, saskaņā ar Jelgavas domes 2001.gada 22.novembra lēmumu Nr.23/1“Par teritorijas starp Veco ceļu, Institūta ielu, Rīgas ielu un Skautu ielu detālplānojuma pirmo redakciju un sabiedriskās apspriešanas organizēšanu”, Jelgavas domes 2002.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.9/20 “Par teritorijas starp Veco ceļu, Institūta ielu, Rīgas ielu un Skautu ielu detālplānojuma pirmo redakciju un sabiedriskās apspriešanas pagarināšanu” un atbilstoši MK 2000.gada 5.decembra noteikumiem Nr.423 “Noteikumi par teritoriju plānojumiem”, kā arī atbilstoši izsniegtajiem projektēšanas nosacījumiem un darba uzdevumam.

 

 

1.Teritorijas vispārējais raksturojums

1.1. Nozīme pilsētas struktūrā

Detālā plānojumā apskatāmā teritorija atrodas Jelgavas pilsētai nozīmīgā vietā — tā piekļaujas Rīgas ielai, vienai no galvenajām pilsētas ielām un veido vienu no galvenajām pilsētas uztveres panorāmām. Teritorijā pašlaik tiek uzsākta apbūve. Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu 1999.–2010.gadam minētais zemes gabals atrodas perspektīva sporta kompleksa teritorijā, daļa no apskatāmās teritorijas ir noliktavu un komunālā teritorija. Apskatāmās teritorijas tuvumā atrodas mazstāvu apbūves teritorijas, kā arī sabiedriskie objekti – mācību iestāde un otrpus Rīgas ielai atrodas daudzstāvu dzīvojamais rajons un kultūrvēsturiskais piemineklis Valdekas pils.

Jelgavas pilsētas attīstībai ir nepieciešama detālajā plānojumā apskatāmās teritorijas intensīva izmantošana, nepieciešams tajā izvietot sporta, atpūtas un darījumu objektus, kas būtu pieejami visiem Jelgavas iedzīvotājiem un pilsētas apmeklētājiem. Teritorijas daļā, kas piekļaujas Rīgas ielai jāveido augstvērtīgas arhitektūras ēkas. Bez tam teritorijā ir jāsaglabā liels zaļo teritoriju īpatsvars un esošie apzaļumojuma elementi.

Lai nodrošinātu detālā plānojuma teritorijas sabalansētu attīstību un to veidotu kā vienotu apbūves veselumu, lai optimāli tiktu izmantota visa apskatītā detālā plānojuma teritorija un respektēta blakus esošā apbūve, ir izstrādāts teritorijas detālais plānojums. Detālajā plānojumā ir noteikta teritorijas atļautā izmantošana, nosacījumi būvju izvietošanai, nosacījumi komunikāciju izmantošanai,

 

 

1.2. Esošā situācija

Detālajā plānojumā apskatāmajā teritorijā ir izvietots sporta objekts - Jelgavas ledus halle pie Skautu ielas. Pārējā teritorijas daļa nav apbūvēta. Tās ir neapgūtas teritorijas, Vecā ceļa un Institūta ielas krustojumā atrodas privātīpašumā atrodošs zemes gabals ar nepabeigtu morāli novecojušu konstrukciju ražošanas ēku.

Gar Rīgas ielu un Skautu ielu ir izveidoti ielas apstādījumi, labiekārtota gājēju ietve. Gar Veco ceļu ir izveidoti ielas apstādījumi.

 

Teritorijas bilance

Nr.p.k.

Teritorijas izmantošana

Esošā platība

%

1.

Sporta objektu apbūve

32155

27

2.

Apstādījumi un labiekārtojums

4000

4

3.

Neapgūtās teritorijas

83365

69

119520

100

 

2.Detālā plānojuma izstrādāšanas mērķis

Detālais plānojums ir izstrādāts, lai veicinātu pilsētai nozīmīgas teritorijas attīstību. Detālajā plānojumā ir risinātas neapgūtās teritorijas izmantošanas iespējas, vienlaicīgi nodrošinot sporta un atpūtas objektu izvietošanas iespējas un nodrošinot darījuma objektu izvietošanu teritorijā, kas nodrošinātu apskatāmās teritorijas sabalansētu ekonomisku attīstību.

Tā kā apskatāmā teritorija ir liela un iespējams izvietot vairākus nozīmīgus objektus, detālajā plānojumā ir risinātas piekļūšanas iespējas visiem detālā plānojuma teritorijā paredzētajiem objektiem.

Tā kā apskatāmā teritorija atrodas pilsētas vizuālās uztveres nozīmīgā vietā, ir risināti nosacījumi teritorijas vienotai uztverei un arī atsevišķu objektu eksponēšanas un uztveres nodrošināšanai. Detālajā plānojumā ir respektēts esošā kultūrvēsturiskā pieminekļa tuvums un esošie ielas apstādījumi.

 

3.Teritorijas attīstības priekšlikumi

un arhitektoniski telpiskā struktūra

Tā kā apskatāmā detālā plānojuma teritorija nav apbūvēta, ir izstrādāti priekšlikumi teritorijas kopējai attīstībai.

 

 

3.1.zonējums

Detālajā plānojumā apskatāmo teritoriju paredzēts kopumā veidot kā darījumu teritoriju ar sporta objektu vai sportam un atpūtai pakārtotu objektu izvietojumu. Teritorijas daļa gar Skautu ielu ir veidojama kā darījumu–sporta teritorija; teritorijas daļa gar Rīgas ielu veidojama kā darījumu–tirdzniecības un atpūtas teritorija; teritorijas daļa gar Veco ceļu ir veidojama kā jaukta darījumu un dabas teritorija — atrakciju parks; teritorija Vecā ceļa un Institūta ielas krustojumā veidojama kā darījumu–atpūtas teritorija, kur nepieciešams izvietot sporta un atpūtas objektus apkalpojošas būves (viesnīca vai tml.)

 

Perspektīvā teritorijas bilance

Nr.p.k.

Teritorijas izmantošana

Platība

%

1.

Darījuma–sporta teritorijas

50959

43

2.

Darījuma teritorijas

46203

38

3.

Darījuma–dabas teritorijas

22358

19

119520

100

 

3.2.Teritorijas kompozicionālā struktūra

Tā kā apskatāmā teritorija ir veidojama kā vienots veselums, kas sastāv no atsevišķiem objektiem ir izstrādāta kopējā teritorijas telpiskās attīstības koncepcija.

Gar Rīgas ielu paredzēts izvietot intensīvas apbūves teritorijas. Kopējo teritorijas akcentu ir jāveido apbūvei, kas uztverama no Rīgas ielas virzienā no Jelgavas un virzienā no Rīgas. Tādēļ Rīgas ielas un Institūta ielas krustojumā atrodošajā zemes gabalā ir paredzēts izvietot augstvērtīgas arhitektūras ēku ar vertikālu akcentu. Galvenās fasādes ir orientējamas pret Rīgas un Institūta ielām, galvenais akcents ir izvietojams ēkas stūrī, galvenā skatu perspektīve veidojama no Rīgas un Institūta ielas krustojuma.

Tikpat nozīmīgs teritorijas uztveres skatu punkts ir Rīgas un Skautu ielas krustojums. Krustojumam tiešā tuvumā esošajā teritorijā ir paredzēts izvietot sporta laukumus, lai neaizsegtu Ledus halles galveno fasādi. Lai uzsvērtu sporta un atpūtas teritorijas atrašanās vietu sporta laukumu stūrī ir veidojami vertikāli akcenti, kas varētu būt skatītāju tribīņu vertikāls akcents vai arī brīvstāvoša vertikāla būve.

Būvlaide gar Rīgas ielu ir noteikta 14m no ielas sarkanās līnijas, lai perspektīvā apbūve veidotos aiz esošajiem apstādījumiem gar Rīgas ielu. Lai teritorija veidotos ar atpūtas raksturu un tiktu respektēta jau izveidotā Rīgas ielas telpiskā struktūra ar tajā ietilpstošo kultūrvēsturisko pieminekli Valdekas pili, ēku izvietojums ir paredzēts attālināti no būvlaides (vēlams ne tuvāk kā 50m no būvlaides). Tieši uz būvlaides ir izvietojami atklāti laukumi — sporta laukumi, auto stāvvietas.

Gar Veco ceļu, lai respektētu esošo ielas apbūves raksturu, nav paredzēta lielu būvapjomu un īpašu akcentu izvietošana. Šeit paredzēta retināta apbūve ar lielu brīvo teritoriju īpatsvaru. Būvlaide gar Veco ceļu ir noteikta 10m no ielas sarkanās līnijas, lai apbūve izvietotos aiz esošajām komunikācijām.

Vecā ceļa un Institūta ielas krustojuma tuvumā esošajā teritorijā ir jāveido būapjoms ar galvenajam fasādēm pret Institūta ielu un pret Veco ceļu. Būvapjomam ir jābūt tuvināti ielu krustojumam, tam ir jābūt ar nelielu stūra akcentu, kas ļautu nolasīt kvartāla kopējo raksturu. Atklātos laukumus (arī autostāvvietas paredzēts izvietot starp ēku un ielas sarkano līniju vai ēku un blakus esošo zemes gabalu.

Būvlaide gar Institūta ielu ir noteikta pa Institūta ielas sarkano līniju, bet ēkas vēlams izvietot ne tuvāk kā 15m no Institūta ielas sarkanās līnijas.

 

4.Transporta organizācija

4.1. Autotransports

Jaunveidojamo objektu piekļūšanai un apkalpei paredzēta piebraukšana no blakusesošajām ielām. Teritorijas apbūvē nav paredzētas caurbraukšanas iespējas. Ledus halles pieslēgums pie Skautu ielas ir izmantojams arī blakus esošajiem objektiem — sporta laukumiem un viesnīcai. Teritorijai, kur paredzēta viesnīca ir noteikts servitūts — piebraucamais ceļš pa iepriekšminēto pieslēgumu un caur blakus esošo zemes gabalu, kur izvietota ledus halle. Apkalpojošā transporta galvenais virziens zemes gabalam, kur paredzēta viesnīca, ir veidojams no esošā pieslēguma no Vecā ceļa.

Teritorijai, kur paredzēta darījumu–atpūtas objekta izvietošana, galvenā piebrauktuve veidojama no Institūta ielas. Apkalpojošam transportam paredzēts tas pats pieslēgums, bet veidojama brauktuve gar būvapjoma aizmugures daļu, kas vienlaicīgi izmantojama ugunsdzēsības un glābšanas transporta kustībai ekstremālos gadījumos. Papildus pieslēgums veidojams no Rīgas ielas, kas paredzēts galvenokārt autotransporta izbraukšanai pilsētas centra virzienā, kā arī pakalpojošā transporta kustības nodrošināšanai pie darījumu–atpūtas objekta un blakusesošās ledus halles teritorijas. Apskatāmajai teritorijai ir noteikts apgrūtinājums — piebraucamais ceļš pie ledus halles un sporta laukumiem. Tā kā šis piebraucamais ceļš šķērso paredzēto gājēju ceļu, ir nepieciešams uzstādīt ātrumvaļņus un atbilstošas kustību regulējošas zīmes.

Darījuma objektam Vecā ceļa un Institūta ielas krustojumā iebrauktuve paredzēta no Institūta ielas. Jauktajai darījumu- dabas teritorijai paredzēta iebrauktuve no Vecā ceļa.

 

 

4.2. Gājēju kustība

Gājējiem ir jānodrošina ērta piekļūšana pie visiem paredzētajiem objektiem un jāparedz arī brīva pārvietošanās apskatāmās teritorijas iekšienē. Tā kā teritorija gājēju kustības mērogiem ir liela, ir jāparedz pārvietošanās iespējas starp perspektīvajiem objektiem. Šim nolūkam ir paredzēta gājēju ceļa izveidošana starp Rīgas ielu un Veco ceļu apskatāmās teritorijas vidusdaļā pa nodalāmo zemesgabalu robežām. Gājēju ceļam ir jāveido gājēju celiņu pieslēgumi pie jaunveidojamiem objektiem. Gājēju ceļš ir veidojams apgaismojams, atbilstoši labiekārtojams un platumā ne mazāks kā 2m. Jaunveidojamais gājēju ceļš pieslēdzas gājēju ietvei gar Rīgas ielu un tā sākums ir veidojams pie sabiedriskā transporta pieturas. Tādejādi gājēju ceļš būs izmantojams gan darījumu–sporta teritorijas apmeklētājiem, gan tuvumā esošo savrupmāju iedzīvotājiem.

Detālplānojuma teritoriju ierobežojošām ielām ir paredzēts izveidot jaunas no brauktuves atdalītas vai uzlabot esošās ietves. Ietves ir veidojamas apgaismotas, ar pieslēgumiem krustojumiem. Gar Rīgas ielu ir saglabājama un labiekārtojama esošā ietve, gar Institūta ielu ir veidojamas ietves ielas abās pusēs, gar Veco ceļu pēc iedzīvotāju lūguma ir veidojama ietve tikai ielas vienā pusē — gar detālplānojuma teritoriju. Visiem pieslēgumiem pie blakusesošajām ielā ir veidojamas gājēju ietves.

 

 

4.3. Velosipēdistu kustība

Darījumu–sporta un atpūtas teritorijā ir jānodrošina velosipēdistu piekļūšana. Šim nolūkam ir paredzēts izveidot velosipēdistu celiņu paralēli gājēju ceļam, kas šķērso detālplānojuma teritoriju. Velosipēdistu un gājēju ceļus ir paredzēts nodalīt. Pie jaunbūvējamiem objektiem paredzēts izveidot velosipēdu stāvlaukumus.

 

 

5. Inženiertehniskais nodrošinājums

Apskatāmajā teritorijā ir iespējams nodrošinājums ar visa veida komunikācijām. Teritoriju ierobežojošo ielu sarkanajās līnijās vai to tuvumā atrodas pilsētas komunikācijas. Maģistrālais elektroapgādes 20kV kabelis šķērso detālplānojuma teritoriju. Pārējās maģistrālās komunikācijas atrodas ārpus iespējamās apbūves teritorijām, izņemot gar Veco ceļu, kur ir noteikta no ielas sarkanās līnijas attālināta būvlaide.

 

 

5.1. Elektroapgāde

Detālplānojuma projekta elektrotehniskā daļa teritorijai starp Veco ceļu, Institūta ielu, Rīgas ielu un Skautu ielu izstrādāta saskaņā ar apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādāšanai minētai teritorijai.

 

5.1.1. Esošie elektrotīkli

 

Tīkli spriegumam 0.4 kV.

Teritorijā atrodas esošie elektrokabeļi spriegumam 0.4 kV, kuri nobaro esošo Ledus halli un kalpo Ledus halles teritorijas ārējās elektroapgaismošanai. 0.4 kV kabeļi pieder elektroenerģijas lietotājam SIA “Sporta komplekss”ZEMGALE”.

 

Transformatoru punkti.

Teritorija atrodas viens transformatoru punkts (TP–1525) konteinera tipa ar uzstādīto transformatoru jaudu 2x400 kVA. Transformatora punkta izmēri: 3400x3200 (mm). Aizsargjoslas platums — 1m pa perimetru. Perspektīvē uzstādīto jaudu ir iespēja palielināt līdz 2x630 kVA.

Teritorijas tuvumā atrodas vienkameru transformatoru punkts pie Jelgavas internātskolas Institūta ielā TP–1506 ar uzstādīto transformatoru jaudu 1x kVA,

Teritorijas tuvumā Kronvalda bulvārī 1 atrodas divkameru transformatoru punkts TP–1524 ar uzstādīto jaudu 1x250 kVA, ar iespēju palielināt jaudu līdz kVA.

 

Vidējā sprieguma tīkli.

Teritorijā atrodas divas augstsprieguma maģistrāles spriegumam 20 kV, kuri nobaro esošo transformatoru punktu TP–1525.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, nav pieļaujamā būvniecība esošo kabeļu aizsargjoslā (1m no kabeļa ass uz katru pusi.)

Posmā Skautu ceļš–Institūta ielā pa Veco ceļu zemē ir ieguldīts kabelis spriegumam 20 kV (būve nav realizēta (ATS), kabelis ir morāli vecs), tālākai izmantošanai nav derīgs.

 

5.1.2.Perspektīvie elektrotīkli

Saskaņā ar detālplānojuma uzrādītiem objektiem un esošo elektrotīklu novietni, var secināt, kā projektējamo viesnīcu–boulinga zāli var nobarot no esošās TP-1525, attiecīgi to rekonstruējot (palielināt esošo transformātoru jaudu), projektējamo elektrolietotāju: (atrakciju sporta parks (3), tirdzniecības–pakalpojumu komplekss (4), esošā sabiedriskā ēka (5) nobarošanai ir nepieciešams izbūvēt jauno konteinera tipa divkameru transformatorupunktu ar nepieciesāmās jaudas transformatoriem, ko nosāka pēc tehnoloģijas izvēles un saskaņā ar VAS “Latvenergo” pieslēguma līgumu. Transformatora punkta iespējamie izmēri — 3.80x3.40(m), aizsargjoslas platums — 1m pa perimetru.

Projektējamā punkta transformatoru novietne ir precizējamā saskaņā ar elektrisko slodžu centra koordinātiem.

Projektējamais transformatora punkta pieslēguma vieta pie tīkliem 20 kV — esoša uzrādītā 20 kV maģistrāle.

Plānoto objektu teritorijas apgaismojums ir iespējams no katra Lietotāja Elektrosadales tīkliem. Ārējā elektroapgaismošanas tīkla pievienošana pie VAS “Latvenergo” tīkliem ir iespējama pēc pieslēguma līguma noformēšanas. Iespējamā vieta ārējā elektroapgaismošanas tīkla pieslēgšanai pie VAS “Latvenergo “ tīkliem — TP–1506 (Instituta ielā) vai esošāis ārējas elektroapgaismošanas tīkls Vecā ceļā un Institūtā ielā. Jaunbūvējamo objektu elektroapgāde ir nodrošināma no esošajiem maģistrālajiem tīkliem. Detālplānojumā ir paredzētas vietas jaunu TP izvietošanai, kuru precīzas atrašanās vietas ir nosakāmas atkarībā no objektu slodžu centriem.

Ielu apgaismojums ir veidojams pieslēdzoties esošajiem TP bet saskaņā ar Jelgavas tīklu rajona nosacījumiem, kas saņemami konkrēta objekta izbūvei.

 

 

5.2. Ūdensapgāde un kanalizācija

Visi jaunbūvējamie objekti ir pieslēdzami esošajām pilsētas komunikācijām. Projekta priekšlikumā ir norādītas perspektīvās pieslēgumu vietas un nepieciešamie tehniskie parametri. Kā svarīgs risinājums ir jānodrošina esošās Ledus halles ūdensvada pievada sacilpošanu ar jaunbūvējamo ūdensvada pievadu no Institūta ielas ūdensvada.

Ir norādītas vietas hidrantu izvietošanai.

 

 

5.3. Lietus ūdens kanalizācija

Virsūdeņus paredzēts novadīt uz esošajiem ielu vaļējiem grāvjiem un lietus kanalizācijas kolektoru gar Veco ceļu. Virsūdeņus no autostāvvietām pirms novadīšanas grāvjos vai kolektoros paredzēts attīrīt no smilts un naftas produktiem. Projekta priekšlikumā ir norādītas perspektīvās pieslēgumu vietas un attīrīšanas vietas.

 

 

6. Apbūves noteikumi

Detālplānojuma teritorijas apbūve ir veicama saskaņā ar pastāvošajiem valsts normatīvajiem aktiem, Latvijas būvnormatīviem, MK noteikumiem Nr 423 “Noteikumi par teritoriju plānojumiem”, un saskaņā ar Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.39 “Jelgavas apbūves noteikumi” .

 

 

Īpaši nosacījumi teritoriju apbūvei

6.1. D–1 darījumu–sporta teritorija

6.1.1. Atļautā izmantošana: sporta būves un to apkalpojošās būves

6.1.2. Teritorijas maksimālais apbūves blīvums 60%

6.1.3. Teritorijas minimālā brīvā teritorija 20%

6.1.4. Maksimālais stāvu skaits 2 stāvi vai augstums 12m

6.1.5. Vertikālo akcentu izvietošanas vieta — tuvināti Skautu un Rīgas ielas krustojumam, veidojams kā tribīņu daļa vai brīvstāvošs elements ne augstāk kā 15m;

6.1.6. Galvenās fasādes izvietojamas gar Rīgas un Skautu ielām

6.1.7. Būvlaide sakrīt ar Skautu ielas sarkano līniju, ēku būvapjomus vēlams izvietot uz iedibinātās būvlaides

6.1.8. Teritorijas aizmugures fasādes gar gājēju ceļu veidot arhitektoniski vērtīgas, īpaši veidojot detaļas gājēju skatu līmenī.

6.1.9. Pieslēgumi

— autotransportam esošais pieslēgums pie Skautu ielas;

— īpašam apkalpojošam transportam jaunveidojams pieslēgums pie Rīgas ielas;

— gājējiem veidojams pieslēgums pie jaunveidojamā gājēju ceļa

6.1.10. Iekšējais ceļu tīkls — veidot iekšējo apkalpojošo ceļu starp Ledus halli un jaunveidojamiem sporta laukumiem, lai tiktu nodrošināta glābšanas tehnikas piekļūšana

6.2. D–2 Darījumu teritorija

6.2.1. Atļautā izmantošana: viesnīca, sporta laukumi un tos apkalpojošās būves

6.2.2. Teritorijas maksimālais apbūves blīvums 60%

6.2.3. Teritorijas minimālā brīvā teritorija 20%

6.2.4. Maksimālais stāvu skaits 3 stāvi vai augstums 12m

6.2.5. Galvenās fasādes izvietojamas gar Skautu ielu un Veco ceļu

6.2.6. Būvlaide sakrīt ar Skautu ielas sarkano līniju, ēku būvapjomus vēlams izvietot uz iedibinātās būvlaides

Būvlaide gar Veco ceļu noteikta 10m no ielas sarkanās līnijas

6.2.7. Pieslēgumi

— autotransportam esošais pieslēgums pie Skautu ielas;

— apkalpojošam transportam un apmeklētājiem esošs un labiekārtojams pieslēgums pie Vecā ceļa; pieslēgumam veidojama ietve vienā ceļa pusē tuvināti projektējamam objektam

— autostāvvietas izvietojamas gar Skautu ielu starp būvlaidi un būvapjomu, kā arī teritorijas aizmugures daļā apkalpojošam transportam un sporta laukumu apmeklētājiem. Autostāvvieta, ja tā tiek izvietota gājēju ceļa tuvumā ir norobežojama ar dzīvžoga stādījumiem ne augstāk kā 1m

6.3. D–3 Jaukta darījumu dabas teritorija

6.3.1. Atļautā izmantošana: atrakciju parks un tam atbilstošas būves

6.3.2. Teritorijas maksimālais apbūves blīvums 40%

6.3.3. Teritorijas minimālā brīvā teritorija 40%

6.3.4. Maksimālais stāvu skaits 2 stāvi vai augstums 8m, izņemot vertikālas būves atrakciju vajadzībām

6.3.5. Galvenā fasāde izvietojama gar Veco ceļu

6.3.6. Būvlaide gar Veco ceļu noteikta 10m no ielas sarkanās līnijas

6.3.7. Pieslēgums veidojams pie Vecā ceļa ne tuvāk kā 50m no esošā pieslēguma; pieslēgumam ir veidojamas gājēju ietves abās ceļa pusēs

6.3.8. Iekšējais ceļu tīkls - veidojams apkalpojošais ceļš gar teritorijas robežu glābšanas tehnikas piekļūšanai

6.4. D–4 darījumu teritorija

6.4.1. Atļautā izmantošana: tirdzniecības, darījumu, atpūtas objekti;

6.4.2. Teritorijas maksimālais apbūves blīvums 80%

6.4.3. Teritorijas minimālā brīvā teritorija 10%

6.4.4. Maksimālais stāvu skaits 2 stāvi vai augstums 12m

6.4.5. Vertikālo akcentu izvietošanas vieta — tuvināti Rīgas un Institūta ielas krustojumam, ne augstāk kā 18m;

6.4.6. Galvenās fasādes izvietojamas gar Rīgas un Institūta ielām

6.4.7. Aizmugures fasāde (pret Skautu ielu) veidojama arhitektoniski pievilcīga, respektējot gājēju redzes leņķi un būvapjoma uztveres punktus no Rīgas ielas

6.4.8. Nav pieļaujama tipveida konstrukciju pielietošana, ēka ir veidojama pēc individuāla projekta, fasādes apdarei ir izmantojami augstvērtīgi būvmateriāli.

6.4.9. Kopējo tirdzniecības un darījumu platību veidot līdz 15000m2, no kuriem 1000m2 veidot kā aktīvās atpūtas un sporta platības

6.4.10. Būvlaide noteikta 14m no Rīgas ielas sarkanās līnijas, būvapjomu vēlams izvietot netuvāk kā 50m no būvlaides;

gar Institūta ielu pa ielas sarkano līniju, būvapjomus vēlams izvietot ne tuvāk kā 20m no būvlaides

6.4.11. Pieslēgumi

— autotransportam jaunveidojamis pieslēgums pie Institūta ielas ar gājēju ietvi abās ceļa pusēs;

— apkalpojošam transportam un pilsētas centra virzienā izbraucošajam transportam jaunveidojams pieslēgums pie Rīgas ielas ar gājēju ietvi vienā ceļa pusē tuvināti jaunveidojamam būvapjomam;

— gājējiem veidojams pieslēgums pie jaunveidojamā gājēju ceļa.

6.4.12. Iekšējais ceļu tīkls- veidot iekšējo apkalpojošo ceļu gar teritorijas iekšējo robežu

6.4.13. ja autostāvvieta robežojas ar gājēju ceļu, to jānorobežo ar dzīvžogu ne augstāku par 1m

6.5. D–5 Darījumu–atpūtas teritorija

6.5.1. Atļautā izmantošana: viesnīca, sporta vai atpūtas objekti

6.5.2. Teritorijas maksimālais apbūves blīvums 60%

6.5.3. Teritorijas minimālā brīvā teritorija 20%

6.5.4. Maksimālais stāvu skaits 3 stāvi vai augstums ne lielāks par 20m

6.5.5. Galvenās fasādes izvietojamas gar Veco ceļu un Institūta ielu

6.5.6. Būvlaide gar Veco ceļu noteikta 10m no ielas sarkanās līnijas, gar Institūta ielu pa ielas sarkano līniju, būvapjomus vēlams izvietot ne tuvāk kā 20m no būvlaides

6.5.7. Pieslēgums veidojams pie Institūta ielas ne tuvāk kā 50m no esošā krustojuma; pieslēgumam ir veidojama gājēju ietve vienā ceļa pusē

6.5.8. Ēku jāveido arhitektoniski augstvērtīgu, nav pieļaujama tipveida ēku būvniecība

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!