• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 1996. gada 2. jūlija noteikumi Nr. 249 "Narkotiku kontroles un narkomānijas apkarošanas koordinācijas komisijas nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.07.1996., Nr. 117 https://www.vestnesis.lv/ta/id/63850-narkotiku-kontroles-un-narkomanijas-apkarosanas-koordinacijas-komisijas-nolikums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.252

Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līgumu "Par abpusēju vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem"

Vēl šajā numurā

10.07.1996., Nr. 117

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 249

Pieņemts: 02.07.1996.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 249

Rīgā 1996.gada 2.jūlijā (prot. nr.34 25.§)

Narkotiku kontroles un narkomānijas apkarošanas koordinācijas komisijas nolikums

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Narkotiku kontroles un narkomānijas apkarošanas koordinācijas komisija (turpmāk tekstā — "Komisija") ir Ministru kabinetam atbildīga valsts institūcija, kuras uzdevums ir koordinēt valsts, pašvaldību un sabiedrisko institūciju — ministriju, to pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu, kā ari citu publisko un privāto tiesību subjektu — darbību narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās un nelegālās aprites kontrolē un narkomānijas novēršanā un apkarošanā.

2. Komisijas priekšsēdētājs ir Ministru kabineta iecelts Ministru prezidenta biedrs.

3. Komisijas sastāvā ietilpst 12 locekļi:

3.1. iekšlietu ministrs;

3.2. izglītības un zinātnes ministrs;

3.3. labklājības ministrs;

3.4. valsts ministrs Ārlietu ministrijā;

3.5. valsts ieņēmumu valsts ministrs;

3.6. veselības valsts ministrs Labklājības ministrijā;

3.7. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs;

3.8. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs;

3.9. Labklājības ministrijas Farmācijas departamenta direktors;

3.10. Labklājības ministrijas Narkotiku kontroles komitejas vadītājs;

3.11. Valsts narkoloģiskās veselības aprūpes centra vadītājs;

3.12. Policijas departamenta Kriminālpolicijas pārvaldes Narkotiku apkarošanas biroja priekšnieks.

4. Komisijai ir atbildīgais sekretārs, kuru ieceļ Komisijas priekšsēdētājs.

5. Komisijas sēdēs kā ar uzaicinājumu, tā bez uzaicinājuma ir tiesīgs piedalīties ģenerālprokurors vai viņa pilnvarota persona.

6. Komisija savā darbībā ievēro Satversmi, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) konvencijas, starptautiskos līgumus, likumus, šo nolikumu un citus normatīvos aktus. Komisija savā darbībā ievēro ANO Narkotiku kontroles programmas ieteikumus un ANO Vispasaules veselības aizsardzības organizācijas ieteikumus, kā arī Ministru kabineta apstiprināto Narkomānijas apkarošanas programmu.

II. Komisijas uzdevumi

7. Komisijai ir šādi uzdevumi:

7. l. izstrādāt un īstenot narkotiku kontroles stratēģiju un to pieprasījuma samazināšanas stratēģiju;

7.2. koordinēt un veicināt valsts institūciju savstarpējo sadarbību narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru ražošanas, tirdzniecības, uzskaites, uzglabāšanas un citu legālās un nelegālās aprites veidu kontroles jomā;

7.3. sagatavot likumu, līgumu un citu normatīvo aktu projektus par narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru ražošanu, izplatīšanu, tirdzniecību un citiem legālās un nelegālās aprites veidiem, kā arī par narkomānijas profilaksi un apkarošanu;

7.4. sagatavot un apstiprināt ieteikumus narkomānijas profilaksei un apkarošanai;

7.5. veicināt patiesas informācijas izplatīšanu jautājumos par narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru lietošanas izplatību Latvijas Republikā un to iedarbības kaitīgumu. Šai nolūkā Komisija var:

7.5.1. sniegt minēto informāciju presei un citiem masu informācijas līdzekļiem;

7.5.2. organizēt lekcijas narkomānijas profilakses jautājumos izglītības un kultūras, kā ari citās iestādēs;

7.5.3. organizēt attiecīgus mācību seminārus un nodarbības iestādēs, kuru darbs tieši saistīts ar narkotiku aprites kontroli;

7.5.4. organizēt konferences par jaunākajām atziņām narkotiku kontroles un narkomānijas profilakses jomā, metodēm un praktisko pieredzi;

7.6. uzturēt sakarus ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām:

7.6.1. veicināt ārvalstu ekspertu piedalīšanos informatīvajās konferencēs, mācību kursos, semināros un konsultācijās;

7.6.2. plānot un analizēt sadarbību ar ārvalstu ekspertiem;

7.6.3. koordinēt Komisijas sadarbību ar Eiropas savienības PHARE programmas izpildītājiem Latvijā, arī ar Eiropas savienības PHARE programmas reģionālo biroju Rīgā;

7.6.4. sadarboties ar ANO Narkotiku kontroles programmas Baltijas reģionālo biroju Latvijā un veicināt tā darbības efektivitāti;

7.7. sekmēt narkotisko un psihotropo vielu pieprasījuma samazināšanos;

7.8. apvienot un koordinēt valsts, pašvaldību un sabiedrisko institūciju — ministriju, to pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu, kā ari citu publisko un privāto tiesību subjektu — darbību Narkomānijas apkarošanas programmas izpildē;

7.9. veicināt no narkotikām atkarīgo cilvēku sociālo un medicīnisko aprūpi;

7.10. pieprasīt, apkopot, analizēt un katru gadu izdot statistisko informāciju par visām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un prekursoriem saistītajām jomām;

7.11. sagatavot un apstiprināt ieteikumus atsevišķu institūciju darbības efektivitātes uzlabošanai jautājumos par:

7.11.1. vadošo kadru izraudzīšanu narkotiku kontroles funkciju veikšanai;

7.11.2. narkotiku kontroles un narkomānijas apkarošanas mācību programmu izstrādāšanu policijas augstskolai, aizsardzības un citām speciālajām augstskolām, kā arī muitas un robežapsardzes dienestiem;

7.11.3. augstskolu un vispārizglītojošo skolu izglītības un audzināšanas darbā izmantojamu narkomānijas profilakses programmu izstrādāšanu;

7.12. sekmēt zinātniskos pētījumus narkotiku kontroles un narkomānijas apkarošanas jautājumos;

7.13. sniegt ieteikumus par budžeta līdzekļu un starptautisko organizāciju iedalīto līdzekļu sadali narkotiku, narkomānijas profilakses un apkarošanas konkrētu programmu finansēšanai un pieprasīt pārskatus par šo līdzekļu izlietošanu;

7.14. veicināt narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru aprites kontroles efektivitāti. Šai nolūkā:

7.14. l. sadarbībā ar ārvalstu ekspertiem veicināt datu sistemātiskas vākšanas, apstrādes un informācijas izplatīšanas mehānisma attīstību;

7.14.2. izstrādāt plānu palīdzības organizēšanai ANO Narkotiku kontroles programmas ietvaros;

7.14.3. izstrādāt narkotiku atklājēju suņu un citu dienesta suņu apmācības koncepciju, lai varētu īstenot suņu apmācības projektu;

7.15. nodrošināt kompleksas tiesību sargāšanas sistēmas ieviešanu narkotiku kontroles jomā;

7.16. noteikt prioritātes narkotiku kontroles, kā arī narkomānijas profilakses un apkarošanas jomā;

7.17. pamatojoties uz iegūto informāciju, katru gadu sagatavot precīzu situācijas analīzi, kura atspoguļotu šīs informācijas avotus, situācijas noteicējus faktorus un tās uzlabošanai veiktos organizatoriskos un materiāltehniskos pasākumus, kā arī izstrādātos normatīvo aktu projektus, modificētos informācijas ieguves un apstrādes mehānismus un narkomānijas attīstībā prognozējamās tendences un sekas.

III. Komisijas tiesības

8. Komisija ir tiesīga:

8.1. pieprasīt un saņemt ziņas par:

8.1.1. narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru ražošanu, patēriņu, importu, eksportu, tranzītu, arestēšanas gadījumiem un tiem sekojošām darbībām, nelegālo apgrozījumu (tā veidiem un apjomu) un ar to saistītajiem likumpārkāpumiem;

8.1.2. narkotisko vielu saturošu augu sējumu platībām un attiecīgo sējumu iznīcināšanu;

8.1.3. narkomānu atklāšanu, ārstēšanu un rehabilitāciju; 8. l .4. profilaktisko pasākumu veikšanu;

8.2. organizēt Komisijas un apakškomisiju lēmumu izpildes pārbaudes;

8.3. prasīt, lai attiecīgā institūcija vai attiecīgā amatpersona likumā noteiktajos termiņos sniegtu nepieciešamo informāciju par Komisijas iesniegtajiem lēmumiem, priekšlikumiem vai jautājumiem;

8.4. pieaicināt darbam Komisijā speciālistus, ekspertus, zinātniekus un sabiedrības pārstāvjus;

8.5. uzturēt kontaktus ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām un institūcijām un, ja nepieciešams, griezties pie tām pēc palīdzības;

8.6. veidot apakškomisijas uzdevumu veikšanai galvenajos darbības virzienos;

8.7. uzaicināt attiecīgas amatpersonas sniegt Komisijas sēdē pārskatu savas kompetences ietvaros;

8.8. veikt citas darbības šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildei.

9. Komisijas darbā pieaicinātajiem speciālistiem, ekspertiem, zinātniekiem un sabiedrības pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no jebkuras institūcijas un organizācijas par narkomānijas apkarošanas jautājumiem un problēmām.

IV. Komisijas darba organizācija

10. Komisijas darbu organizē un vada tās priekšsēdētājs.

11. Komisijas priekšsēdētājs:

11.1. pārstāv Komisiju bez īpaša pilnvarojuma;

11.2. sasauc un vada Komisijas sēdes;

11.3. normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros apstiprina Komisijas un apakškomisiju lēmumus;

11.4. ir atbildīgs par Komisijas darbu un noteikto uzdevumu izpildi.

12. Komisija sanāk uz sēdēm vismaz četras reizes gadā un, ja nepieciešams, sasauc ārkārtas sēdes.

13. Komisijai ir tiesības pēc saviem ieskatiem uzaicināt uz sēdēm jebkuru citu personu.

14. Komisijas locekļi:

14. l. savas kompetences ietvaros pārbauda attiecīgo ANO konvenciju, starptautisko līgumu, likumu, šī nolikuma un citu normatīvo aktu, kā arī Komisijas lēmumu izpildi;

14.2. piedalās Komisijas sēdēs;

14.3. konsultē pārējos Komisijas locekļus;

14.4. piedalās Komisijas lēmumu un priekšlikumu sagatavošanā;

14.5. apkopo informāciju par situāciju nozarē, kuru viņi pārstāv Komisijā, kā arī apkopo situācijas uzlabošanai iesniegtos priekšlikumus atbilstoši attiecīgās nozares un Komisijas interesēm un Narkomānijas apkarošanas programmai;

14.6. norīko attiecīgo ministriju speciālistus un ekspertus darbam apakškomisijās.

V. Apakškomisijas

15. Komisijas sastāvā ir apakškomisijas, kuras tiek izveidotas ar Komisijas priekšsēdētāja rīkojumu. Apakškomisijas sastāvā tiek iekļauti ministriju speciālisti un eksperti, kā ari zinātnieki un sabiedrības pārstāvji.

16. Apakškomisiju sēdēs kā ar uzaicinājumu, tā bez uzaicinājuma ir tiesīgas piedalīties ģenerālprokurora pilnvarotas personas.

17. Apakškomisijas praktiski realizē šajā nolikumā noteiktos Komisijas uzdevumus.

18. Apakškomisijas ir tiesīgas Komisijas priekšsēdētāja uzdevumā uzaicināt uz savām sēdēm valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus.

19. Komisijas sekretārs koordinē apakškomisiju darbību un piedalās to darbā.

20. Apakškomisiju locekļiem ir tiesības piedalīties Komisijas sēdēs ar padomdevēja balsstiesībām.

VI. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1993.gada 18.janvāra lēmumu nr.26 "Par Nacionālās narkotisko vielu kontroles un narkomānijas apkarošanas koordinācijas komisijas izveidošanu" (oficiāls izdevums AP MP, 1993, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, l. nr.) un Ministru kabineta 1993.gada 28.decembra lēmumu nr.69 "Par izmaiņām Nacionālās narkotisko vielu kontroles un narkomānijas apkarošanas koordinācijas komisijas sastāvā" (Latvijas Vēstnesis, 1994, l. nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Ministru prezidenta biedrs Z.Čevers

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!