• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 1996. gada 27. augusta noteikumi Nr. 338 "Kārtība, kādā piešķiramas mērķdotācijas teritoriālplānošanai un attīstības programmu izstrādāšanai 1996.gadam". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.09.1996., Nr. 147 https://www.vestnesis.lv/ta/id/63699

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi nr.339

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekšējās revīzijas noteikumi

Vēl šajā numurā

03.09.1996., Nr. 147

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 338

Pieņemts: 27.08.1996.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.338

Rīgā 1996.gada 27.augustā (prot. nr.43 3.§)

 

Kārtība, kādā piešķiramas mērķdotācijas teritoriālplānošanai un attīstības programmu izstrādāšanai 1996.gadam

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņā ar likumu "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1996.gadā" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 61.nr.) no valsts budžeta piešķiramas un izlietojamas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda mērķdotācijas pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības programmu izstrādāšanai (turpmāk tekstā — "mērķdotācijas").

2. Mērķdotācijas paredzētas attīstības programmu un teritoriālplānojumu (arī apbūves noteikumu un sabiedriskas nozīmes attīstības teritoriju detālplānojumu) izstrādāšanai, ievērojot šo noteikumu 11 .punktā noteiktās prioritātes. Mērķdotācijas var izlietot plānošanas pasākumu īstenošanas koordinācijai un uzraudzībai (arī revīzijas un audita veikšanai), pieaicinātu konsultantu darba samaksai, pētījumu pasūtīšanai un projektu izstrādāšanai, statistikas datu un kartogrāfiskā materiāla iegādei, datoru un programmnodrošinājuma (ari digitālo karšu) iegādei, sabiedriskās apspriešanas procesa nodrošināšanai, teritoriālplānojumu, apbūves noteikumu, attīstības programmu un metodisko materiālu pavairošanai.

3. Mērķdotācijas piešķir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izveidota komisija mērķdotāciju piešķiršanai pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības programmu izstrādāšanai (turpmāk tekstā — "Komisija").

4. Teritoriālplānošanas pasākumu finansēšana tiek veikta saskaņā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra apstiprinātu Komisijas lēmumu par mērķdotāciju sadalījumu akceptēto pasākumu īstenošanai.

5. Mērķdotācijas izlietojamas tikai atbilstoši šiem noteikumiem un ar Komisijas lēmumu akceptētam mērķdotāciju pieprasījumam, kā arī saskaņā ar mērķdotāciju pieprasītāja apstiprinātu tāmi. Mērķdotāciju saņēmējs ir atbildīgs par pareizu un mērķtiecīgu to izlietojumu.

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Komisijai ir tiesības kontrolēt mērķdotāciju izlietošanu, kā arī, ja nepieciešams, apturēt attiecīgā pasākuma finansēšanu un informēt par to Valsts kontroli un Pašvaldību lietu pārvaldi.

7. Vienai pašvaldībai piešķirtā mērķdotācija nedrīkst pārsniegt 75% no kopējo paredzamo plānošanas pasākumu izmaksu tāmes, turklāt ne vairāk kā 7000 latu vienam pagastam vai pilsētai un ne vairāk kā 15000 latu vienam rajonam vai republikas pilsētai.

8. No piešķirtās mērķdotācijas summas 1996.gadā neizlietotie līdzekļi pāriet uz 1997.gadu un izlietojami saskaņā ar šiem noteikumiem.

II. Mērķdotāciju piešķiršanas kārtība

9. Lai saņemtu mērķdotācijas, pašvaldības un valsts institūcijas — mērķdotāciju pieprasītāji — iesniedz Komisijai aizpildītu pieprasījumu teritoriālplānošanai un attīstības programmu izstrādāšanai paredzēto pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda mērķdotāciju saņemšanai (pielikums).

10. Komisija izvērtē iesniegtos pieprasījumus teritoriālplānošanai un attīstības programmu izstrādāšanai paredzēto pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda mērķdotāciju saņemšanai (turpmāk tekstā—"mērķdotāciju pieprasījumi"), kā ari sagatavo un iesniedz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram apstiprināšanai lēmumu par mērķdotāciju piešķiršanu atbilstoši šajos noteikumos paredzētajai kārtībai.

11. Izvērtējot mērķdotāciju pieprasījumus, prioritāte tiek piešķirta:

11.1. nacionāla līmeņa un starptautiskas nozīmes teritoriālplānojumu un attīstības programmu izstrādāšanai;

11.2. demonstrācijas teritoriālplānojumu un attīstības programmu nodrošināšanai un metodisko materiālu sagatavošanai;

11.3. pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas sagatavošanai, tai skaitā rajoniem, kuri teritoriālplānošanas procesa gaitā sagatavos priekšlikumus pašvaldību administratīvi teritoriālajai reformai;

11.4. pilsētām un pagastiem, kuru pašvaldības pieņēmušas lēmumu par apvienošanos, tādējādi veicinot pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu;

11.5. pašvaldībām, kuras atrodas reģionos, kuriem Ministru kabinets noteicis īpašu attīstības režīmu;

11.6. pašvaldībām, kuru teritorijās ir paredzama strauja attīstība:

11.6. l. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes rajonu, pilsētu un pagastu pašvaldībām;

11.6.2. pašvaldībām, kuras iekļaujas Rīgas aglomerācijā vai robežojas ar to;

11.7. pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas valsts īpaši aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas;

11.8. pašvaldībām, kuras uzsākušas teritoriālplānošanu līdz 1996.gadam un pieņēmušas attiecīgu pašvaldības lēmumu saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 6.septembra noteikumiem nr. 194 "Teritoriālplānošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 113.nr.);

11.9. pašvaldībām, kurās ir attīstības nodaļa, kas nodarbojas ar attīstības plānošanu un teritoriālplānošanu, vai ir teritoriālplānotājs/arhitekts, vai kurām ir līgums par šo funkciju pastāvīgu veikšanu.

12. No piešķirtās mērķdotāciju summas 25% izmaksājami avansa veidā, bet 75% — pēc attiecīgā pasākuma īstenošanas pašvaldībā un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

III. Noslēguma jautājumi

13. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izveido Komisiju un apstiprina tās personālsastāvu un nolikumu.

14. Šie noteikumi attiecībā uz mērķdotāciju piešķiršanu pilsētām stājas spēkā pēc tam, kad ir stājušies spēkā attiecīgi grozījumi likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1996.gadā" un likumā "Par valsts budžetu 1996.gadam" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 41.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

  

Pielikums
Ministru kabineta 1996. gada 27. augusta
noteikumiem nr. 338

 

PIEPRASĪJUMS
teritoriālplānošanai un attīstības programmu izstrādāšanai paredzēto pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda mērķdotāciju saņemšanai

1. Mērķdotācijas pieprasītājs _______________________ (nosaukums un adrese)

2. Kādai teritorijai ir paredzēts attiecīgais plānošanas pasākums (ja teritorija neatbilst pašvaldības administratīvajām robežām, pievienot kartoshēmu)

Vai kartoshēma ir pievienota 

jā /nē

3. Mērķdotāciju paredzēts izlietot (vajadzīgo pasvītrot):

3.1. plānošanas pasākuma izpildes koordinācijai un uzraudzībai;

3.2. pieaicināto konsultantu darba samaksai;

3.3. pētījumu pasūtīšanai un projektu izstrādāšanai;

3.4. statistikas datu iegādei;

3.5. kartogrāfiskā materiāla iegādei;

3.6. zemes dzīļu resursu karšu iegādei;

3.7. datoru un programmnodrošinājuma (arī digitālo karšu) iegādei;

3.8. sabiedriskās apspriešanas procesa nodrošināšanai;

3.9. attīstības programmu, teritoriālplānojumu un apbūves noteikumu un metodisko materiālu pavairošanai.

4. Mērķdotācijas izlietojuma mērķis

5. Mērķdotācijas izlietojuma īss apraksts (ne vairāk ka viena lappuse)

6. Dotējamā plānošanas pasākuma finansējums

Finansējuma avots Lati Procenti
Pašvaldība
Mērķdotācija    
Citi avoti (atšifrēt)
Kopā

100

7. Dotējama plānošanas pasākuma saistība ar citiem attīstības projektiem vai programmām

8. Dotējamā plānošanas pasākuma īstenošanas tāmes projekts un termiņi

Nr.p.k. Izdevumu nosaukums Izdevumu aprēķins (vienas vienības izmaksa) Izdevumu kopējā izmaksa Termiņš
1 2 3 4 5
1. Atalgojums - iesaistīto darbinieku skaits
- speciālista alga
- darba laikposms
izdevumu summa
2. Sociālais nodoklis sociālā nodokļa tarifa likme izdevumu sumrna
3.   Pārējie izdevumi - iekārtu iegāde un noma izdevumu
- zinātnisko, statistisko datu un summa kartogrāfisko materiālu iegāde
- programmnodrošinājuma iegāde
- materiālu pavairošana
- pētījuma pasūtīšana
- projekta izstrādāšana
- citi pakalpojumi
izdevumu sumrna
4. Pievienotās  vērtības nodoklis pievienotās vērtības nodokļa  tarifa likme
izdevumu summa

9. Vai dotējamais plānošanas pasākums ir uzsākts

jā / nē

Ja dotējamais plānošanas pasākums jau ir uzsākts, kādi ir sasniegtie starprezultāti

 
 

10. Dotējamā pasākuma risks (finansiālais, cilvēkresursu, citi)

 

11. Vai attiecīgajā pašvaldībā ir:

11.1. uzsākta attīstības plāna izstrādāšana

jā / nē kad _______

11.2. uzsākta teritoriālplānojuma izstrādāšana saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 6.septembra noteikumiem nr.194 "Teritoriālplānošanas noteikumi"

jā / nē kad _______

11.3. attīstības nodaļa

jā / nē

11.4. teritoriālplānotājs/arhitekts

jā / nē

11.5. līgums par teritoriālplānojuma vai attīstības plāna izstrādāšanu

jā/ nē

12. Vai dotējamais plānošanas pasākums atbilst kādai no šādām prioritātēm:

12.1. iesākto demonstrācijas teritoriālplānojumu un attīstības programmu nodrošināšana

jā / nē
Pamatojums ________________________________________

12.2. pilsēta vai pagasts, kura pašvaldība pieņēmusi lēmumu par apvienošanos, tādējādi veicinot administratīvi teritoriālo reformu

jā / nē
Pamatojums ________________________________________

12.3. rajons, kas teritoriālplānošanas procesa gaitā sagatavo priekšlikumus administratīvi teritoriālajai reformai sava rajona ietvaros

jā / nē

12.4. pašvaldība, kura atrodas reģionā, kuram Ministru kabinets noteicis īpašu attīstības režīmu

jā / nē
Pamatojums ________________________________________

12.5. pašvaldība, kuras teritorijā ir paredzama strauja attīstība:

12.5.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldība

jā / nē

12.5.2. pašvaldība, kura iekļaujas Rīgas aglomerācijā

jā / nē
Pamatojums ________________________________________

12.6. pašvaldība, kuras teritorijā atrodas valsts īpaši aizsargājamās dabas un.kultūrvēsturiskās teritorijas

jā / nē

Pamatojums-----------------------------------------------------------------------------------------

12.7. citas šo noteikumu 12.punktā minētās prioritātes

jā / nē

13. Dotējamā plānošanas pasākuma izpildītāji

 
(organizācija, adrese, tālruņa nr.)
 

14. Par dotējamo plānošanas pasākumu atbildīgā amatpersona attiecīgajā pašvaldībā 

 
(vārds, uzvārds, amats, adrese, tālruņa nr.)

 

Mērķdotācijas pieprasītājs

______________________________________
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!