• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1997. gada 13. novembra likums "Par akcīzes nodokli naftas produktiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.11.1997., Nr. 309/310 https://www.vestnesis.lv/ta/id/52185-par-akcizes-nodokli-naftas-produktiem

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par nepilsoņu tiesību izpratni

Vēl šajā numurā

28.11.1997., Nr. 309/310

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 13.11.1997.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par akcīzes nodokli naftas produktiem

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst likumā “Par nodokļiem un nodevām”, Muitas likumā un likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)” lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Akcīzes preču noliktava — šā likuma izpratnē: akcīzes preču noliktava naftas produktiem; tā ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Valsts ieņēmumu dienesta atzīta vieta, kurā naftas produktus ražo, uzglabā vai veic citas darbības ar tiem saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.

(3) Akcīzes preču noliktavas turētājs — šā likuma izpratnē: juridiskā persona, kurai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir izsniegta Valsts ieņēmumu dienesta atļauja turēt akcīzes preču noliktavu, kas ir šīs personas īpašumā, valdījumā vai ko tā nomā.

(4) Naftas produktu ražošana — šā likuma izpratnē: naftas produktu sajaukšana (arī sajaukšana ar citām vielām, kas nav naftas produkti šā likuma izpratnē), apstrāde, pārstrāde un jebkura cita darbība, kuras rezultātā naftas produkti maina savas ekspluatācijas, fizikālās vai ķīmiskās īpašības.

2.pants. Likuma darbības sfēra

Šis likums attiecas uz jebkurām darbībām, kas Latvijas Republikas muitas teritorijā tiek veiktas ar naftas produktiem, arī uz naftas produktu pārvietošanu, izmantojot cauruļvadu transportu.

3.pants. Ar akcīzes nodokli naftas produktiem apliekamais objekts

(1) Ar akcīzes nodokli naftas produktiem (turpmāk — nodoklis) apliekamais objekts ir naftas produkti, to aizstājējprodukti un komponenti, kā arī citi produkti, kuri pilnīgi vai daļēji sastāv no ogļūdeņražiem (turpmāk — naftas produkti).

(2) Ar nodokli apliekamie naftas produkti atbilstoši Latvijas Preču kombinētajai nomenklatūrai noteikti šā likuma pielikumā.

4.pants. Nodokļa maksātājs

Nodokļa maksātājs ir:

1) fiziskā un juridiskā persona, kas naftas produktus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam;

2) akcīzes preču noliktavas turētājs saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.

5.pants. Akcīzes preču noliktava

(1) Akcīzes preču noliktavā muitas kontrolē var veikt darbības ar naftas produktiem un nemaksāt nodokli, kamēr tie atrodas akcīzes preču noliktavā.

(2) Tikai akcīzes preču noliktavā ir atļauta naftas produktu ražošana.

(3) Akcīzes preču noliktavas darbībai nepieciešama Valsts ieņēmumu dienesta atļauja.

(4) Akcīzes preču noliktavas turētājs atbild par visiem naftas produktiem, kuri tiek novietoti akcīzes preču noliktavā, kā arī uzskaita un reģistrē jebkuras darbības ar naftas produktiem šajā akcīzes preču noliktavā.

(5) Kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja turēt akcīzes preču noliktavu, un kārtību, kādā tiek veiktas jebkuras darbības ar naftas produktiem akcīzes preču noliktavā, nosaka Ministru kabinets.

6.pants. Nodokļa likmes

(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina latos pēc šādas likmes:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem — 200 latu;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem — 230 latu;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem — 170 latu;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem — 170 latu;

5) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem — 170 latu;

6) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem, izņemot dabasgāzi, par 1000 kilogramiem — 70 latu.

(2) Naftas produktiem, ko saskaņā ar šā panta trešās daļas nosacījumiem piegādā tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras šos naftas produktus izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē, elektroenerģijas ražošanā vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk — kurināmais), nodokli aprēķina latos pēc šādas likmes:

1) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem — 13 latu;

2) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem — 13 latu;

3) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem — 10 latu.

(3) Ja naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) akcīzes preču noliktavā un tos no akcīzes preču noliktavas piegādā šā panta otrajā daļā minētajām personām, nodokli aprēķina pēc šā panta otrajā daļā noteiktās likmes. Kārtību, kādā naftas produktus iezīmē (marķē) un piegādā šā panta otrajā daļā minētajām personām, nosaka Ministru kabinets.

(4) Ja šā panta trešās daļas nosacījumi netiek ievēroti, nodokli aprēķina pēc šā panta pirmajā daļā noteiktās likmes.

(5) Kārtību, kādā ar nodokli apliek naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus, nosaka Ministru kabinets.

(6) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās nodokļa likmes piemēro attiecīgajiem šā likuma pielikumā norādītajiem naftas produktiem.

II nodaļa
Atbrīvojumi un atvieglojumi

7.pants. Atbrīvojumi

(1) Ar nodokli netiek aplikti tie naftas produkti, kuri saskaņā ar šā panta otrās daļas nosacījumiem tiek izmantoti:

1) to gaisa satiksmes transportlīdzekļu (lidmašīnu un citu transportlīdzekļu) apgādei:

a) kuri kursē starptautiskajās līnijās,

b) kurus Latvijas Republikā reģistrētas aviosabiedrības izmanto gaisa pārvadājumu vai speciālo darbu veikšanai Latvijas Republikas teritorijā,

c) kurus glābšanas dienesti izmanto avārijas un glābšanas vai palīdzības darbu veikšanai;

2) to jūras transportlīdzekļu (kuģu un citu transportlīdzekļu) apgādei:

a) kuri kursē starptautiskajās līnijās,

b) kurus glābšanas dienesti izmanto avārijas un glābšanas vai palīdzības darbu veikšanai uz jūras,

c) kuri Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēti kā zvejas kuģi,

d) kuri ir ārvalstu zvejas kuģi,

e) kuri veic valsts kontroli vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā;

3) to gaisa un jūras transportlīdzekļu apgādei, kuri nodrošina valsts aizsardzību.

(2) Ar nodokli netiek aplikti naftas produkti, kurus muitas kontrolē piegādā šā panta pirmajā daļā norādītajiem transportlīdzekļiem.

(3) Ja šā panta otrās daļas nosacījumi netiek ievēroti, nodokli aprēķina pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes.

(4) Ar nodokli netiek aplikti naftas produkti, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek piegādāti uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri tos izmanto par izejvielu produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk — izejviela).

(5) Ar nodokli netiek apliktas naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži, kas tiek izmantoti to fizisko vai juridisko personu apgādei, kas šos naftas produktus izmanto par kurināmo vai izmanto gāzes krāsnīs un citās iekārtās (citādi, nevis par degvielu).

(6) Ar nodokli neapliek naftas produktus (degvielu), kas nodrošina Latvijas Republikas muitas teritorijā iebraucoša konkrētā komerciālā transportlīdzekļa darbību un uzturēšanu saskaņā ar Muitas likumu.

8.pants. Atvieglojumi

Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem nodoklis, kas samaksāts par izmantoto dīzeļdegvielu (gāzeļļu), atmaksājams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, rēķinot vienā kalendāra gadā 120 litru dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotas zemes hektāru, ko apliecina pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja vai viņa vietnieka izsniegta izziņa.

III nodaļa
Nodokļa aprēķināšana un maksāšana

9.pants. Nodokļa aprēķināšana

(1) Fiziskā un juridiskā persona nodokli par naftas produktiem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā, aprēķina pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes un deklarē to muitas iestādē.

(2) Akcīzes preču noliktavas turētājs:

1) nodokli par naftas produktiem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā, aprēķina pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes;

2) nodokli par naftas produktiem, kurus izved no akcīzes preču noliktavas vai kurus izmanto akcīzes preču noliktavā, aprēķina pēc šā likuma 6.panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktās likmes. Tas attiecas arī uz akcīzes preču noliktavā saražotajiem naftas produktiem.

(3) Aprēķinot nodokli, naftas produktu daudzums litros Ministru kabineta reglamentētajā kārtībā nosakāms atbilstoši to daudzumam +15 grādu temperatūrā pēc Celsija.

10.pants. Nodokļa maksāšana

(1) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.

(2) Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved naftas produktus Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, aprēķināto nodokli valsts budžetā maksā muitas iestādē naftas produktu uzrādīšanas laikā vai pirms tam bankas iestādē.

(3) Akcīzes preču noliktavas turētājs aprēķināto nodokli valsts budžetā maksā:

1) par naftas produktiem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, — muitas iestādē naftas produktu uzrādīšanas laikā vai pirms tam bankas iestādē;

2) par naftas produktiem, kurus taksācijas periodā izved no akcīzes preču noliktavas vai izmanto akcīzes preču noliktavā, — bankas iestādē 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

(4) Nodoklis, kas nav samaksāts šā panta trešās daļas 2.punktā noteiktajā termiņā, piedzenams bezstrīda kārtībā.

11.pants. Atbrīvojums no aprēķinātā nodokļa nomaksas par naftas produktiem, kurus ieved, lai pārvietotu uz akcīzes preču noliktavu, vai kurus pārvieto tranzītā

(1) Juridiskajai personai nav jāmaksā aprēķinātais nodoklis saskaņā ar šā panta nosacījumiem par naftas produktiem, kurus:

1) ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu;

2) pārvieto tranzītā caur Latvijas Republikas muitas teritoriju.

(2) Šis pants attiecas arī uz akcīzes preču noliktavas turētāju, ja tas veic šā panta pirmajā daļā norādītās darbības.

(3) Lai veiktu šā panta pirmajā daļā norādītās darbības un nemaksātu nodokli, juridiskajai personai par norādīto darbību izpildi jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam galvojums saskaņā ar muitas normatīvajiem aktiem.

(4) Juridiskajai personai, kas veic šā panta pirmajā daļā norādītās darbības, nav jāmaksā aprēķinātais nodoklis, ja tā Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka naftas produkti atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) naftas produkti saņemti akcīzes preču noliktavā;

2) naftas produkti izvesti no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

3) naftas produkti izvesti uz Latvijas Republikas teritoriju, uz kuru attiecas īpaši muitas nosacījumi.

(5) Ja juridiskā persona par naftas produktiem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, neiesniedz šā panta ceturtajā daļā minētos dokumentus, tai jāsamaksā aprēķinātais nodoklis pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes.

12.pants. Atbrīvojums no aprēķinātā nodokļa nomaksas par naftas produktiem, kurus pārvieto no vienas akcīzes preču noliktavas uz citu akcīzes preču noliktavu vai kurus eksportē

(1) Akcīzes preču noliktavas turētājam nav jāmaksā aprēķinātais nodoklis saskaņā ar šā panta nosacījumiem par naftas produktiem, kurus:

1) pārvieto no vienas akcīzes preču noliktavas uz citu akcīzes preču noliktavu;

2) izved no akcīzes preču noliktavas tālākai izvešanai no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

3) izved no akcīzes preču noliktavas tālākai izvešanai uz Latvijas Republikas teritoriju, uz kuru attiecas īpaši muitas nosacījumi.

(2) Lai veiktu šā panta pirmajā daļā norādītās darbības un nemaksātu nodokli, akcīzes preču noliktavas turētājs par norādīto darbību izpildi iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam galvojumu saskaņā ar muitas normatīvajiem aktiem.

(3) Akcīzes preču noliktavas turētājam par naftas produktiem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, nav jāmaksā aprēķinātais nodoklis, ja minētais akcīzes preču noliktavas turētājs Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka attiecīgie naftas produkti atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) naftas produkti saņemti citā akcīzes preču noliktavā;

2) naftas produkti izvesti no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

3) naftas produkti izvesti uz Latvijas Republikas teritoriju, uz kuru attiecas īpaši muitas nosacījumi.

(4) Ja akcīzes preču noliktavas turētājs par naftas produktiem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, neiesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus, tam jāsamaksā aprēķinātais nodoklis pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes.

13.pants. Nodokļa deklarācija

(1) Akcīzes preču noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(2) Akcīzes preču noliktavas turētājs iesniedz atsevišķu nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču noliktavu.

(3) Nodokļa deklarācijas veidlapu apstiprina Ministru kabinets.

14.pants. Nodokļa ieņēmumu sadalījums budžetā

(1) Nodokļa ieņēmumus sadala šādi:

1) 50 procentus ieskaita valsts pamatbudžetā;

2) 50 procentus ieskaita valsts speciālajā budžetā (Valsts autoceļu fondā).

(2) Valsts autoceļu fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

IV nodaļa
Nobeiguma noteikumi

15.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

(1) Ja nodokļa maksātājs noteiktā termiņā nav iesniedzis nodokļa deklarāciju vai nav to iesniedzis vispār, pārkāpis šajā likumā noteikto nodokļa samaksas termiņu vai samazinājis ar nodokli apliekamo objektu, viņš atbild par izdarītajiem pārkāpumiem saskaņā ar šo likumu un likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

(2) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā konfiscēt naftas produktus, kuri:

1) ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, nesamaksājot nodokli un neiesniedzot šā likuma 11.panta trešajā daļā minēto galvojumu par norādīto darbību izpildi;

2) izvesti no akcīzes preču noliktavas, nesamaksājot nodokli un neiesniedzot šā likuma 12.panta otrajā daļā minēto galvojumu par norādīto darbību izpildi;

3) iezīmēti (marķēti), bet pēc tam to iezīmēšanas (marķēšanas) vielas tiek slēptas, likvidētas vai citādi neitralizētas (iznīcinātas).

16.pants. Akcīzes preču noliktavas turētāja atbildība

(1) Ja akcīzes preču noliktavas turētājs naftas produktus, kuri tiek aplikti ar nodokli kā kurināmais vai kā izejviela, piegādā citām fiziskajām vai juridiskajām personām, nevis šā likuma 6.panta otrajā daļā minētajām, no viņa tiek piedzīta nesamaksātā nodokļa summa un soda nauda šīs summas apmērā.

(2) Ja akcīzes preču noliktavas turētājs triju gadu laikā atkārtoti izdara šā panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu, no viņa tiek piedzīta nesamaksātā nodokļa summa un soda nauda šīs summas divkāršā apmērā.

(3) Akcīzes preču noliktavas turētājam, pirms viņš aizpilda nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu un iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestam, ir jāinventarizē naftas produkti, kas atrodas viņa akcīzes preču noliktavā.

(4) Inventarizācijas rezultāti uzrādāmi grāmatvedības reģistros un nodokļa deklarācijā šajā likumā noteiktajā termiņā.

(5) Ja, izdarot inventarizāciju, tiek konstatēta grāmatvedības reģistru un inventarizācijas datu atšķirība, tad novērtējumu starpība — pārpalikums vai iztrūkums (izlaupījums, zaudējums, zudums u.c.) — jāuzrāda gan grāmatvedības reģistros, gan nodokļu deklarācijā, ievērojot šādu kārtību:

1) ja, izdarot inventarizāciju, konstatēts pārpalikums, to apliek ar nodokli pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes;

2) ja, izdarot inventarizāciju, konstatēts iztrūkums, to apliek ar nodokli pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes, izņemot:

a) iztrūkumu Ministru kabineta apstiprināto normu ietvaros,

b) iztrūkumu, par kuru ir pierādījumi, kas apstiprināti ar atbilstošiem attiecīgo valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtiem dokumentiem, par to, ka šis iztrūkums nav radies akcīzes preču noliktavas turētāja vainas dēļ.

(6) Ja Valsts ieņēmumu dienests pārbaudē konstatē grāmatvedības reģistru un inventarizācijas datu starpību, tad par novērtējuma starpību — pārpalikumu vai iztrūkumu, kas pārsniedz Ministru kabineta apstiprināto normu un kas nav uzrādīts akcīzes preču noliktavas turētāja grāmatvedības reģistros, no akcīzes preču noliktavas turētāja tiek piedzīta nesamaksātā nodokļa summa un soda nauda tās apmērā.

(7) Ja šā panta sestajā daļā minētais pārkāpums triju gadu laikā izdarīts atkārtoti, no akcīzes preču noliktavas turētāja tiek piedzīta nesamaksātā nodokļa summa un soda nauda šīs summas divkāršā apmērā.

17.pants. Pārējo personu atbildība

(1) Fiziskajām vai juridiskajām personām, kam saskaņā ar šā likuma 6.panta otro daļu tiek piegādāti naftas produkti, kurus paredzēts izmantot par kurināmo, ir aizliegts attiecīgos naftas produktus izmantot citam mērķim (arī nodot citai personai).

(2) Juridiskajām personām, kam īpašumā, valdījumā vai nomā ir transportlīdzekļi, kuriem naftas produktus piegādā saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmo daļu, atbrīvojot tos no nodokļa, ir aizliegts attiecīgos naftas produktus izmantot citam mērķim (arī nodot citai personai).

(3) Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kam saskaņā ar šā likuma 7.panta ceturto daļu tiek piegādāti naftas produkti, kurus paredzēts izmantot par izejvielu, ir aizliegts attiecīgos naftas produktus izmantot citam mērķim (arī nodot citai personai).

(4) Fiziskajām vai juridiskajām personām, kam saskaņā ar šā likuma 7.panta piekto daļu tiek piegādāti naftas produkti, kurus paredzēts izmantot par kurināmo vai gāzes krāsnīs un citās iekārtās (citādi, nevis par degvielu), ir aizliegts attiecīgos naftas produktus izmantot citam mērķim (arī nodot citai personai).

(5) Ja attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes savas kompetences ietvaros konstatē, ka persona ir pārkāpusi šā panta pirmajā, otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā noteikto aizliegumu, no šīs personas par labu valsts budžetam tiek piedzīta soda nauda tās nodokļa summas divkāršā apmērā, kura aprēķināta pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes.

(6) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā konfiscēt pie fiziskajām vai juridiskajām personām atrastus iezīmētus (marķētus) naftas produktus, kurus minētās personas izmanto nevis par kurināmo, bet gan citiem mērķiem vai par kuriem šīs personas nevar uzrādīt to iegādi apliecinošus dokumentus.

18.pants. Nodokļa jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Nodokļa jautājumos pieņemto lēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

2. Līdz šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai naftas produktus ar akcīzes nodokli apliek pēc šādām likmēm:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri — 140 latu,

b) ar 1999.gada 1.janvāri — 160 latu,

c) ar 2000.gada 1.janvāri — 180 latu;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri — 160 latu,

b) ar 1999.gada 1.janvāri — 190 latu,

c) ar 2000.gada 1.janvāri — 210 latu;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri — 100 latu,

b) ar 1999.gada 1.janvāri — 130 latu,

c) ar 2000.gada 1.janvāri — 160 latu;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri — 100 latu,

b) ar 1999.gada 1.janvāri — 130 latu,

c) ar 2000.gada 1.janvāri — 160 latu;

5) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri — 2 lati,

b) ar 1999.gada 1.janvāri — 130 latu,

c) ar 2000.gada 1.janvāri — 160 latu;

6) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem, izņemot dabasgāzi, par 1000 kilogramiem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri — 10 latu,

b) ar 1999.gada 1.janvāri — 30 latu,

c) ar 2000.gada 1.janvāri — 50 latu.

3. Šā likuma 6.panta otrā daļa un 7.panta ceturtā daļa stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

4. Līdz šā likuma 6.panta otrās daļas un 7.panta ceturtās daļas spēkā stāšanās dienai uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citām juridiskajām personām, kuras izmanto naftas produktus par kurināmo siltuma ieguvei apkurē, elektroenerģijas ražošanā vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā vai par izejvielu produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā, akcīzes nodokli atmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

5. Sakarā ar šā likuma pārejas noteikumu 2.punktā noteikto akcīzes nodokļa likmju ikgadēju maiņu juridiskās personas, kas veic uzņēmējdarbību ar naftas produktiem, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā katru gadu pēc stāvokļa kārtējā gada 1.janvārī inventarizē tām piederošos naftas produktu krājumus un par inventarizācijas rezultātā konstatēto naftas produktu daudzumu samaksā valsts budžetā akcīzes nodokli, kura apmēru aprēķina kā starpību starp akcīzes nodokli pēc likmes, kas ir spēkā kārtējā gada 1.janvārī, un akcīzes nodokli pēc likmes, kas bija spēkā iepriekšējā gadā, kā arī iesniedz pārskatu par to Valsts ieņēmumu dienestam.

Likums stājas spēkā 1998.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 13.novembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 28.novembrī

Likuma
"Par akcīzes nodokli naftas produktiem"
pielikums

Likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" noteiktais akcīzes nodoklis piemērojams šādām precēm:

1. Svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem noteiktais akcīzes nodoklis piemērojams precēm, kuras saskaņā ar Latvijas Preču kombinēto nomenklatūru atbilst šādiem kodiem:

Kods Preces nosaukums
270900100 -dabiskais gāzes kondensāts
  -vieglās eļļas:
271000110 --specifiskiem pārstrādes procesiem
271000150 --ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 271000110.subpozīcijā minētos
  --citām vajadzībām:
  ---speciālie spirti:
271000210 ----lakbenzīns (baltais spirts)
271000250 ----pārējie
  ------ne vairāk kā 0,013 g/l:
271000270  -------ar oktānskaitli zemāk nekā 95
271000290 -------ar oktānskaitli 95 vai augstāk, bet zemāk nekā 98
271000320  -------ar oktānskaitli 98 vai augstāk
271000370 ----spirta tipa reaktīvā degviela
271000390 ----pārējās vieglās eļļas
381119000 --pārējie
381400900 -pārējie

2. Svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem noteiktais akcīzes nodoklis piemērojams precēm, kuras saskaņā ar Latvijas Preču kombinēto nomenklatūru atbilst šādiem kodiem:

Kods Preces nosaukums
  ---pārējie:
  ----motorbenzīni:
271000260 -----aviācijas benzīns
  ------vairāk nekā 0,013 g/l:
271000340 -------ar oktānskaitli zemāk nekā 98
271000360 -------ar oktānskaitli 98 vai augstāk
  -antidetonācijas sastāvi:
381111 --uz svina savienojumu pamata:
381111100 ---uz tetraetilsvina pamata
381111900 ---pārējie

3. Petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem noteiktais akcīzes nodoklis piemērojams precēm, kuras saskaņā ar Latvijas Preču kombinēto nomenklatūru atbilst šādiem kodiem:

Kods Preces nosaukums
  -vidējās eļļas:
271000410 --specifiskiem pārstrādes procesiem
271000450 --ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 271000410.subpozīcijā minētos
  --citām vajadzībām:
  ---petroleja:
271000510 ----reaktīvā degviela
271000550 ----pārējā
271000590 ---pārējās

4. Dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem noteiktais akcīzes nodoklis piemērojams precēm, kuras saskaņā ar Latvijas Preču kombinēto nomenklatūru atbilst šādiem kodiem:

Kods Preces nosaukums
  --gaistošās eļļas (gāzeļļas):
271000610 ---specifiskiem pārstrādes procesiem
271000650 ---ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 271000610.subpozīcijā minētos
  ---citām vajadzībām:
271000660 ----ar sēra saturu ne vairāk kā 0,05%
271000670 ----ar sēra saturu vairāk nekā 0,05%, bet ne vairāk kā 0,2%
271000680 ----ar sēra saturu vairāk nekā 0,2%

5. Degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem noteiktais akcīzes nodoklis piemērojams precēm, kuras saskaņā ar Latvijas Preču kombinēto nomenklatūru atbilst šādiem kodiem:

Kods Preces nosaukums
  --degvieleļļas:
271000710 ---specifiskiem pārstrādes procesiem
271000720 ---ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 271000710.subpozīcijā minētos
  ---citām vajadzībām:
271000740 ----ar sēra saturu ne vairāk kā 1%:
271000741 -----mazuts
271000749 -----pārējās
271000760 ----ar sēra saturu vairāk nekā 1%, bet ne vairāk kā 2%
271000770 ----ar sēra saturu vairāk nekā 2%, bet ne vairāk kā 2,8%
271000780 ----ar sēra saturu vairāk nekā 2,8%

6. Naftas gāzēm un citiem gāzveida ogļūdeņražiem noteiktais akcīzes nodoklis piemērojams precēm, kuras saskaņā ar Latvijas Preču kombinēto nomenklatūru atbilst šādiem kodiem:

Kods Preces nosaukums
  -sašķidrināti:
  ---propāns ar tīrību ne mazāku kā 99%:
271112110 ----izmantošanai par kurināmo
271112190 ----citām vajadzībām
  -gāzveida stāvoklī:
271129000 --pārējie

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!