• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2000. gada 6. aprīļa likums "Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.04.2000., Nr. 148/150 https://www.vestnesis.lv/ta/id/5153

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi likumā "Par paju sabiedrībām"

Vēl šajā numurā

27.04.2000., Nr. 148/150

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 06.04.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par dabas resursu nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1997, 3.nr.) šādus grozījumus: 

1. Izteikt 1.panta 2.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Dabas resursu lietošanas atļauju normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotas institūcijas un citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas." 

2. Izslēgt 4.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā pirms vārda "iepakojumā" vārdus "videi kaitīgā". 

3. Izteikt 5.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) jebkuras saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos dabas resursus, kas minēti šā likuma 1. un 2.pielikumā;".

4. 7.pantā:

papildināt otrās daļas otro teikumu pēc vārda "institūcijas" ar vārdiem "un citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas";

izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ar atļaujas piešķiršanu saistītos strīdus izskata Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai arī attiecīgā pašvaldība - gadījumos, kad atļaujas piešķiršana ietilpst pašvaldības kompetencē."

5. Izteikt 9.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Nodokli par preču un produktu iepakojumu aprēķina atbilstoši šā likuma 8.pielikumā minētajām likmēm par katru iepakojuma materiāla fizisko vienību (svaru). Iepakojuma materiālu daudzumam jābūt pamatotam: importētām precēm - ar kravas sertifikātu vai iepakojumu apliecinošu piegādātāja apstiprinātu dokumentu, bet iekšzemē ražotām precēm - ar uzskaites dokumentiem. Ministru kabinets izdod noteikumus par šīs daļas piemērošanas kārtību."

6. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV nodaļa
Nodokļa atvieglojumi, atlaides un atmaksāšana".

7. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

"16.1 pants. Nodokļa atvieglojumi un atlaides uzņēmumiem, kuri realizē brīvprātīgas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz Iepakojuma apsaimniekošanas padomes ieteikumu, ir tiesīga noteikt nodokļa atvieglojumus un atlaides uzņēmumiem, kuri realizē brīvprātīgu izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmu saskaņā ar Latvijas Zaļā punkta (brīvprātīga uzņēmumu apvienība sadarbībai ar valsts un citām organizācijām izlietotā iepakojuma apsaimniekošanā) darbības principiem. Ministru kabinets nosaka nodokļa atvieglojumu un atlaižu piemērošanas kārtību un Iepakojuma apsaimniekošanas padomē pārstāvētās institūcijas, kā arī apstiprina šīs padomes nolikumu. Iepakojuma apsaimniekošanas padomi izveido vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, iekļaujot tajā ieinteresēto ministriju un citu institūciju pārstāvjus."

8. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Nodokļa atmaksāšanas kārtība

(1) Maksājumi par videi kaitīgu preču un produktu patēriņu ir daļēji atmaksājami Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzņēmumiem, kuri atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajām tehnoloģiskajām un vides aizsardzības prasībām veic šo preču utilizāciju vai pārstrādi.

(2) Atmaksājuma normatīvi noteikti šā likuma 7.pielikumā."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"2. Grozījumi 4.pielikumā stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

3. Grozījumi 9.panta ceturtajā daļā un tiem atbilstošie grozījumi 7.pielikuma 1.punktā, kā arī grozījumi 8.pielikumā stājas spēkā 2000.gada 1.oktobrī.

4. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2000.gada 1.oktobrim ir spēkā Ministru kabineta 1999.gada 25.maija noteikumi nr.188 "Kārtība, kādā nosakāmi dabas resursu nodokļa atvieglojumi uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri realizē brīvprātīgas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

10. 1.pielikumā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Veicot smilts, smilts - grants un grants būvniecībai ieguvi zem ģeoloģiskās izpētes gaitā noteiktā gruntsūdens līmeņa, piemērojams nodokļa likmju atvieglojuma koeficients 0.6.";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Dabas resursiem, kas iegūti un realizēti pazemes un virszemes būvju (dziļāk par 5 metriem no zemes virsmas) celtniecības, dīķu un citu ūdenstilpju ierīkošanas, ūdensteču un ūdenstilpju gultnes tīrīšanas vai padziļināšanas un citu tādu saimniecisko darbību rezultātā, kuras neattiecas uz derīgo izrakteņu ieguvi no zemes dzīlēm, vai iegūtajiem derīgajiem izrakteņiem, par kuriem nav samaksāts nodoklis un kuri tiek iesaistīti saimnieciskajā darbībā, piemērojamas šajā pielikumā minētās dabas resursu nodokļa likmes. Šajos gadījumos dabas resursu lietošanas atļaujas izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotas institūcijas.";

papildināt pielikumu ar 6.punktu šādā redakcijā:

6. Par parka vīngliemeža ( Helix pomatica L.) vākšanu piemērojama nodokļa likme 0.03 lati par vienu kilogramu Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

11. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

 

Likuma "Par dabas resursu nodokli"
2.pielikums

Nodokļa likmes par ūdeņu ieguvi

Nr.p.k. Ūdeņu ieguves avots vai veids Mērvienība Likme (Ls)
1. Virszemes ūdeņi m3 0.002
2. Pazemes ūdeņi, tajā skaitā saldūdeņi:
1) dzeramie ūdeņi m3 0.01
2) tehniskie ūdeņi m3 0.005
3) minerālūdeņi, tajā skaitā:
a) galda minerālūdeņi m3 0.20
b) ārstnieciskie minerālūdeņi m3 0.10
c) termālie ūdeņi m3 0.05

12. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

Likuma "Par dabas resursu nodokli"
4.pielikums

Nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu

Nr.
p.k.

Izmešu klasifikācija pēc bīstamības klases

Mērvienība Likme
(Ls)
1. Nebīstamie izmeši tonna 4.00
2. Vidēji bīstamie izmeši tonna 5.50
3. Bīstamie izmeši tonna 13.00
4. Īpaši bīstamie izmeši tonna 820.00

13. 7.pielikumā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Precēm vai produktiem, kuriem nodokļa aprēķināšanai par mērvienību noteikta to vērtība latos, nodokļa likmi aprēķina procentos no to realizācijas cenas vai muitas vērtības (šā pielikuma tabulas 2. un 6.pozīcija).";

izslēgt 2.punktu;

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Pielikumā norādīti šādi atmaksājuma normatīvi (procentos) nodokļa ieņēmumu izlietojumam:

(1) - atmaksājuma normatīvs uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču vai produktu utilizāciju vai atkārtotu izmantošanu;

(2) - atskaitījumi mērķprogrammu realizācijai.";

izteikt tabulu šādā redakcijā:

Nr.
p.k.
Preces vai produkta veids Mērvienība Likme
(Ls)
Atmaksājuma normatīvi (procentos)
(1) (2)
1. Minerāleļļas kg 0.03 80 % 20 %
2. Strāvas akumulatori un ķīmiskie strāvas avoti, svina, ar ietilpību līdz 50 Ah gab. 1.50 90 % 10 %
no 51 līdz 100 Ah gab. 3.00 80 % 20 %
no 101 līdz 150 Ah gab. 4.50 70 % 30 %
no 151 un vairāk Ah gab. 6.00 60 % 40 %
citi no vērtības latos 15 % 80 % 20 %
3. Ozona slāni noārdošās vielas (freoni, haloni un citas) (onp - ozona noārdīšanas potenciāls) kg onp 1.00 90 % 10 %
4. Dzīvsudraba luminiscentās lampas gab. 0.10 90 % 10 %
5. Visu veidu riepas kg 0.06 80 % 20 %
6. Vienreiz lietojamie plastmasas trauki un galda piederumi no vērtības latos 25 % 50 % 50 %
7. Eļļas filtri gab. 0.10 80 % 20 %
8. Preču vai produktu iepakojums saskaņā ar šā likuma 8.pielikuma 1.-6.pozīciju   50 %

50 %

14. Izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

Likuma "Par dabas resursu nodokli"
8.pielikums

Nodokļa likmes par preču vai produktu iepakojumu

Nr.
p.k.
Preces vai produkta iepakojuma veids Likme (Ls)
par 1 kg iepakojuma materiāla
1. No stikla izejmateriāliem 0.040
2. No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot PET (polietilēnteraftalāts) 0.090
3. No PET izejmateriāliem 0.105
4. No metāla izejmateriāliem 0.06
5. No papīra, kartona un citiem materiālu laminātiem ar polimēru vai metāla komponentiem 0.06
6. No koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru izejmateriāliem 0.012

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 6.aprīlī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 27.aprīlī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!