• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 1998. gada 28. aprīļa noteikumi Nr. 153 "Valsts robežsardzes disciplinārais reglaments". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.04.1998., Nr. 120/121 https://www.vestnesis.lv/ta/id/51281

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.154

Obligātās prasības medicīniskās rehabilitācijas iestādēm

Vēl šajā numurā

30.04.1998., Nr. 120/121

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 153

Pieņemts: 28.04.1998.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 153

Rīgā 1998.gada 28.aprīlī (prot. nr.22, 11.§)

Valsts robežsardzes disciplinārais reglaments

Izdoti saskaņā ar Robežsardzes likuma 3.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts robežsardzes (turpmāk - Robežsardze) disciplinārais reglaments nosaka robežsargu apbalvojumu un disciplinārsodu veidus un to piemērošanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Robežsarga pienākums ir pildīt robežsarga zvērestu, precīzi izpildīt priekšnieka pavēles un rīkojumus, apzinīgi pildīt dienesta pienākumus un nepieļaut pārkāpumus un nolaidību.

3. Priekšnieks ir atbildīgs par savas pavēles (rīkojuma) likumīgumu. Ja robežsargam rodas šaubas par saņemtās pavēles likumīgumu, pēc tās izpildes viņam par to nekavējoties jāziņo augstākam priekšniekam.

4. Katram priekšniekam ir noteikta disciplinārā vara. Disciplinārā vara ir tiesības apbalvot vai sodīt padotos. Ja priekšnieka disciplinārā vara nav pietiekama, viņam ir tiesības iesniegt attiecīgus priekšlikumus augstākam priekšniekam.

5. Ja ar pavēli ir noteikts, ka robežsargs kādu uz laiku aizvieto amatā, aizvietotājam ir tiesības izmantot attiecīgajam amatam noteiktās disciplinārās varas tiesības.

6. Robežsarga saukšana pie disciplinārās atbildības neatbrīvo viņu no iespējamās administratīvās, materiālās vai kriminālās atbildības.

II. Robežsargu apbalvošana

7. Robežsargam priekšzīmīga dienesta, uzvedības un centības veicināšanai Robežsardzē noteikti šādi apbalvojumi:

7.1. pateicība;

7.2. naudas balva vai cita vērtīga balva;

7.3. apmaksāts papildatvaļinājums (līdz desmit dienām);

7.4. goda raksts;

7.5. Robežsardzes pārvaldes un tai pielīdzinātās struktūrvienības krūšu zīme;

7.6. Robežsardzes krūšu zīme;

7.7. personiskais šaujamierocis vai aukstais ierocis (piešķirams tikai virsniekam).

8. Amatpersonu tiesības piešķirt apbalvojumus:

Apbalvojums

Amatpersona, kura ir tiesīga piešķirt apbalvojumu

Pateicība

Jebkurš priekšnieks - saviem padotajiem

Naudas balva vai cita vērtīga balva

Priekšnieks, kurš ir tiesīgs rīkoties ar naudas līdzekļiem, un augstāks priekšnieks

Apmaksāts papildatvaļinājums (līdz desmit dienām)

Priekšnieks, kurš ir tiesīgs piešķirt atvaļinājumu, un augstāks priekšnieks

Goda raksts

Iekšlietu ministrs

Robežsardzes priekšnieks

Robežsardzes pārvaldes un tai pielīdzinātās struktūrvienības priekšnieks

Robežsardzes krūšu zīme

Robežsardzes priekšnieks

Robežsardzes pārvaldes un tai pielīdzinātās struktūrvienības krūšu zīme

Robežsardzes pārvaldes un tai pielīdzinātās struktūrvienības priekšnieks

Personiskais šaujamierocis vai aukstais ierocis

 

Iekšlietu ministrs

Robežsardzes priekšnieks

9. Apbalvošanu ar valsts apbalvojumiem ierosina priekšnieks pakļautības kārtībā saskaņā ar attiecīgā apbalvojuma piešķiršanas noteikumiem.

10. Ar goda rakstiem, valsts goda zīmēm, medaļām, ordeņiem un citiem valsts apbalvojumiem var apbalvot arī Robežsardzes struktūrvienības.

11. Apbalvojumu robežsargam piešķir ar rakstisku pavēli. Pateicību var izteikt arī mutiski.

12. Par piešķirto apbalvojumu robežsargam paziņo personīgi. Ja iespējams, par apbalvojumu paziņo svinīgos apstākļos.

13. Robežsargu nevar apbalvot, ja viņam ir spēkā esoši disciplinārsodi.

III. Disciplinārsodi

14. Par disciplīnas pārkāpumu robežsargam piemērojami šādi disciplinārsodi:

14.1. piezīme;

14.2. rājiens;

14.3. brīdinājums par neatbilstību ieņemamajam amatam;

14.4. pārcelšana zemākā amatā uz laiku (līdz trim mēnešiem);

14.5. atbrīvošana no amata, ieceļot zemākā amatā;

14.6. pazemināšana dienesta pakāpē;

14.7. brīdinājums par neatbilstību dienestam;

14.8. atvaļināšana no dienesta.

15. Robežsardzes kadetam var piemērot arī šādus disciplinārsodus:

15.1. ārpuskārtas norīkojumu - līdz trim reizēm;

15.2. atvaļinājuma aizliegumu uz vienu mēnesi;

15.3. izslēgšanu no mācību iestādes disciplīnas pārkāpumu dēļ.

16. Amatpersonu tiesības piemērot disciplinārsodus:

Disciplinārsods

Amatpersona, kura ir tiesīga piemērot disciplinārsodu

1

2

Piezīme

Jebkurš priekšnieks - saviem padotajiem

Rājiens

Priekšnieks, kurš ir tiesīgs izdot rakstisku pavēli

Brīdinājums par neatbilstību ieņemamajam amatam

Priekšnieks, kurš ir tiesīgs izdot rakstisku pavēli

Pārcelšana zemākā amatā uz laiku (līdz trim mēnešiem)

Priekšnieks, kurš ir tiesīgs iecelt amatā, vai augstāks priekšnieks

Atbrīvošana no amata, ieceļot zemākā amatā

Priekšnieks, kurš ir tiesīgs iecelt amatā, vai augstāks priekšnieks

Pazemināšana dienesta pakāpē

Augstāka amatpersona par to amatpersonu, kura ir tiesīga attiecīgo dienesta pakāpi piešķirt

Brīdinājums par neatbilstību dienestam

Priekšnieks, kurš ir tiesīgs pieņemt dienestā, vai augstāks priekšnieks

Atvaļināšana no dienesta

Priekšnieks, kurš ir tiesīgs pieņemt dienestā, vai augstāks priekšnieks

17. Disciplinārsodu piemērošanas kārtību Robežsardzes kadetiem un amatpersonas, kuras ir tiesīgas šos sodus piemērot, nosaka Robežsardzes priekšnieks.

IV. Disciplinārsodu piemērošanas kārtība

18. Priekšnieks ir tiesīgs disciplinārsodu piemērot tikai padotajiem atbilstoši viņa disciplinārajai varai.

19. Pēc disciplīnas pārkāpuma atklāšanas noskaidro lietas apstākļus un, ja nepieciešams, nosaka dienesta izmeklēšanu.

20. Triju dienu laikā pēc disciplīnas pārkāpuma atklāšanas robežsargam pieprasa paskaidrojumu. Atteikšanās sniegt paskaidrojumu nevar būt par šķērsli vainīgā sodīšanai.

21. Uz dienesta izmeklēšanas vai izziņas veikšanas laiku robežsargu var atstādināt no amata.

22. Priekšnieks, pamatojoties uz lietas apstākļu noskaidrošanas rezultātiem vai dienesta izmeklēšanas atzinumu, pieņem lēmumu par disciplinārsoda piemērošanas nepieciešamību un nosaka tā veidu. Ja pārkāpumam ir nozieguma sastāva pazīmes, par to nekavējoties jāziņo Robežsardzes priekšniekam un prokuroram.

23. Aizliegts par vienu un to pašu pārkāpumu piemērot vairākus disciplinārsodus, kā arī par vienu pārkāpumu disciplināri sodīt vairākus robežsargus (robežsargu grupu), neizvērtējot katra robežsarga vainas pakāpi.

24. Par pārkāpumu, kas izdarīts dienesta norīkojuma laikā, robežsargu soda pēc dienesta norīkojuma izpildes vai pēc atstādināšanas no dienesta norīkojuma.

25. Lietas apstākļu noskaidrošanu vai dienesta izmeklēšanu veic ne vēlāk kā desmit dienu laikā, kopš priekšniekam kļuvis zināms par izdarīto pārkāpumu. Ja nepieciešams, dienesta izmeklēšanas laiku var pagarināt līdz trīsdesmit dienām, bet īpašos gadījumos Robežsardzes priekšnieks dienesta izmeklēšanas laiku var pagarināt līdz deviņdesmit dienām. Robežsarga darba nespējas vai atvaļinājuma laiku neieskaita dienesta izmeklēšanas laikā.

26. Disciplinārsods jāpiemēro ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc lietas apstākļu noskaidrošanas vai dienesta izmeklēšanas pabeigšana s.

27. Disciplinārsodu nepiemēro, ja no pārkāpuma izdarīšanas dienas līdz tā atklāšanai pagājis gads.

28. Disciplinārsodu (izņemot mutisku piezīmi) piemēro, izdodot rakstisku pavēli.

29. Par piemēroto disciplinārsodu nekavējoties paziņo robežsargam. Iepazīšanos ar pavēli par piemēroto disciplinārsodu robežsargs apliecina ar savu parakstu.

30. Aizliegts par piemēroto disciplinārsodu paziņot sodītā robežsarga padoto klātbūtnē vai to robežsargu klātbūtnē, kuri ieņem zemākus amatus.

31. Priekšnieks savas disciplinārās varas ietvaros piemēroto disciplinārsodu var mainīt vai atcelt. Par disciplinārsoda mainīšanu vai atcelšanu paziņo robežsargam, kuram disciplinārsods piemērots.

32. Ja robežsargam disciplinārsodu piemērojis augstāks priekšnieks, sodītais nekavējoties par to ziņo savam tiešajam priekšniekam.

33. Robežsargam ir tiesības desmit dienu laikā, kopš viņš informēts par disciplinārsoda piemērošanu, pārsūdzēt piemēroto disciplinārsodu augstākam priekšniekam, ja robežsargs uzskata, ka ir netaisnīgi sodīts vai, piemērojot disciplinārsodu, pārkāptas viņa tiesības.

34. Piemērotais disciplinārsods stājas spēkā ar pavēles izdošanas dienu. Ja piemērotais disciplinārsods noteiktajā laikā ir pārsūdzēts, tas stājas spēkā pēc sūdzības izskatīšanas.

35. Piemērotais disciplinārsods ir spēkā:

35.1. piezīme - vienu mēnesi;

35.2. rājiens - sešus mēnešus;

35.3. brīdinājums par neatbilstību ieņemamajam amatam - sešus mēnešus;

35.4. atbrīvošana no amata, ieceļot zemākā amatā - vienu gadu;

35.5. pazemināšana dienesta pakāpē - vien u gadu;

35.6. brīdinājums par neatbilstību dienestam - vienu gadu.

36. Ja robežsargam piemērots disciplinārsods - brīdinājums par neatbilstību dienestam - un gada laikā robežsargs atkārtoti izdara disciplināri sodāmu pārkāpumu, jāizskata jautājums par robežsarga atvaļināšanu no dienesta.

37. Priekšnieks, kas piemērojis disciplinārsodu, vai augstāks priekšnieks ir tiesīgs disciplinārsodu noņemt pirms termiņa. Par disciplinārsoda pirmstermiņa noņemšanu paziņo robežsargam, kuram disciplinārsods tika piemērots.

V. Apbalvojumu un disciplinārsodu uzskaites kārtība

38. Apbalvojumi (izņemot mutisku pateicību) un disciplinārsodi (izņemot mutisku piezīmi) uzskaitāmi apbalvojumu un disciplinārsodu uzskaites kartē un personas lietā.

39. Par robežsargam piemērotā disciplinārsoda atcelšanu un noņemšanu uzskaites kartē izdara atzīmi, kad un kāda amatpersona to veikusi. Ja sods netiek atcelts vai noņemts pirms termiņa, uzskaites kartē izdara atzīmi par soda termiņa izbeigšanos.

40. Katru ierakstu uzskaites kartē ar savu parakstu apstiprina attiecīgās struktūrvienības Personāla dienesta (nodaļas) atbildīgā amatpersona.

41. Robežsargam ir tiesības iepazīties ar uzskaites kartē izdarītajiem ierakstiem.

42. Ja robežsargu pārvieto, uz viņa jauno dienesta vietu nosūta atbildīgās amatpersonas apstiprinātu uzskaites karti ar visiem ierakstiem par robežsargam piešķirtajiem apbalvojumiem un piemērotajiem sodiem.

VI. Dienesta sūdzības un ierosinājumi

43. Robežsargs ir tiesīgs iesniegt dienesta sūdzību par viņa tiesību pārkāpšanu vai neatzīšanu, priekšnieku pretlikumīgu vai netaisnīgu rīcību pret viņu, kā arī par viņam zināmiem citu amatpersonu pretlikumīgiem nodarījumiem. Par dienesta sūdzības iesniegšanu augstākam priekšniekam robežsargs pakļautības kārtībā informē priekšnieku.

44. Robežsargs dienesta sūdzību var iesniegt rakstiski vai izteikt mutiski. Rakstiskā sūdzībā jānorāda iesniedzēja dienesta pakāpe, vārds, uzvārds, ieņemamais amats un adrese, un tam jābūt iesniedzēja parakstītam. Ja minētās prasības netiek ievērotas, sūdzības vai priekšlikuma saņēmējs ir tiesīgs to neizskatīt.

45. Dienesta sūdzības un ierosinājumus izskata un to uzskaiti veic atbilstoši likumos un citos normatīvajos aktos, kā arī šajā reglamentā noteiktajām prasībām.

46. Priekšnieks iesniegto dienesta sūdzību var izmeklēt pats vai arī dot rīkojumu to darīt pilnvarotai amatpersonai, kura nav pakļauta sūdzības iesniedzējam vai priekšniekam, par kuru iesniegta sūdzība.

47. Ja iesniegtā dienesta sūdzība ir bijusi pamatota, sūdzības iesniedzējs pārceļams uz citu dienesta vietu, ja viņš to vēlas.

Ministru prezidents G.Krasts

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs -
aizsardzības ministrs T.Jundzis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!